İhracat, İthalat, Gümrük İle İlgili güncel yazılar...
Loading...

Türkiye'nin Almanya'dan İthalatı

Bundan önceki yazılarımızda, Türkiye'nin Almanya ile dış ticaretini incelerken, Almanya'nın uzun yıllardır Türkiye'nin en çok ihracat ve ithalat yaptığı ülkeler arasında olduğunu belirtmiştik. Bir önceki yazımızda ise Türkiye'nin Almanya'ya olan ihracatını ürün fasılları bazında açıklamıştık.

Bugün ise Türkiye'nin Almanya'dan yapmış olduğu ithalatı fasıllar bazında inceleyeceğiz.


Türkiye'nin Almanya'dan İthal Ettiği Başlıca Ürün Grupları


Yukarıdaki tabloda 2009 yılında Türkiye'nin Almanya'dan ithal ettiği başlıca ürün gruplarına ait veriler yer almaktadır. Sırası ile verileri aşağıda düzenleyelim.

Kazan:makina ve cihazlar,aletler,parçaları 2,901,074,228USD
Motorlu kara taşıtları,traktör,bisiklet,motosiklet ve diğer 2,539,246,284USD
Elektrikli makina ve cihazlar,aksam ve parçaları 1,566,884,557USD
Plastik ve plastikten mamul eşya 994,149,585USD
Eczacılık ürünleri 715,953,960USD
Demir ve çelik 577,289,455USD
Optik,fotoğraf,sinema,ölçü,kontrol,ayar cihazları,tıbbi alet. 542,713,337USD
Kağıt ve karton:kağıt hamurundan kağıt ve kartondan eşya 410,367,242USD
Organik kimyasal müstahsallar 356,299,868USD
Muhtelif kimyasal maddeler 318,666,292USD
Debagat ve boyacılıkta kullanılan hülasa,boya,macun,sakızlar 261,168,949USD
Gemiler,suda yüzen taşıt ve araçlar 250,576,205USD
Demir veya çelikten eşya 224,476,025USD
Kauçuk ve kauçuktan eşya 180,965,529USD
Hava taşıtları,uzay araçları,aksam ve parçaları 167,440,232USD
Sabunlar,yüzey aktif organik maddeler,yıkama-yağlama madde. 163,071,151USD
Uçucu yağlar,rezinoitler,parfümeri,kozmetikler vb 147,787,266USD
Sentetik ve suni devamsız lifler 133,421,425USD
Aluminyum ve aluminyum eşya 108,639,093USD
Hububat 101,818,643USD
İnorganik kimyasal müstahsallar,organik,inorganik bileşikler 99,721,382USD
Ağaç ve ağaçtan mamul eşya:odun kömürü 81,528,753USD

Türkiye'nin 2009 yılı sonu itibari ile Almanya'dan ithalatı 14,096,963,072USD olurken, yukarıda saydığımız 22 kalem ürün grubu 2009 yılında Almanya'ya yapılan toplam ithalatın yaklaşık %85'ini oluşturmuştur.

Yukarıdaki veriler incelendiğinde Türkiye'nin Almanya'dan özellikle Kazan:makina ve cihazlar,aletler,parçaları, motorlu kara taşıtları,traktör,bisiklet,motosiklet, elektrikli makina ve cihazlar,aksam ve parçaları, plastik ve plastikten mamul eşya, eczacılık ürünleri ve demir ve çelik ithal etiği görülmektedir.