güncel yazılar...
Loading...

ihracat akreditif danismanlik

İhracat yaparken kullanılabilecek çeşitli ödeme yöntemleri bulunmaktadır. Bu ödeme yöntemlerinin başında peşin ödeme, mal mukabili ödeme, vesaik mukabili ödeme ve akreditifli ödemeler gelmektedir. bu yazımızda ihracat yaparken kullanılacak akreditifli ödemelerde sağlanabilecek olan ihracat akreditif danışmanlık hizmeti üzerinde duracağız.

Bu yazının tüm hakları www.akreditif.biz.tr yasal sahiplerine aittir. Yazının izinsiz kopyalanması ve/veya herhangi bir iletişim vasıtası ile yayınlanması durumunda izlenecek yasal süreçlerle ilgili olarak www.akreditif.biz.tr hakları saklıdır.    

İhracat akreditifleri ile tanımlanmakta olan Türkiye'deki ihracatçılar lehine yurtdışındaki bir banka tarafından açılmış olan akreditiflerdir. Dolayısı ile lehine bir akreditif açılan Türkiye'deki ihracatçı firma bu akreditife güvenerek işleme başlamakta ve yükleme sonrasında evrakları amir bankaya ibraz ederek parasını tahsil etmeyi beklemektedir. Ne var ki amir bankalar kendilerine  ulaşan akreditif ibrazlarını vesaik üzerinden incelemekte ve yalnızca bu vesaiklerin rezervli olup olmadığına bakarak ödemeyi yapmakta veya rezerv bildirimi gönderip ödemeyi akreditif amirinden alacağı ödeme onayına kadar bekletmektedir.

Amir bankalar red ettikleri ibraz için akreditif amirinin onayı olmaksızın ödeme yapamamaktadırlar.
Ayrıca son yıllarda yaşanan gelişmeler ile alıcı ve satıcılar internet ortamından tanışmakta ve birbirlerini görmeden mal alıp satmaya başlamaktadırlar. Çoğu zaman birbiri hakkında yeterli bilgiye sahip olunmadan yalnızca akreditife güvenerek ihracatçıların yükleme yaptıkları görülmektedir. Bu ise çoğu zaman büyük masraflara yol açan bir riski de beraberinde getiren bir işlem olmaktadır.

Tüm yukarıda sayılan nedenlerden ötürü ihracat işlemlerinde akreditif ile çalışılacak ise akreditif metninin bir akreditif uzmanına inceletilip olası problemli noktalar giderildikten sonra işleme başlamanın en doğru yol olacağı açıktır.

Türkiye’nin akreditif üzerine uzmanlaşmış ilk websitesi olan www.akreditif.biz.tr | akreditif bilgi merkezi CDCS uzmanı kadrosu ve akreditif konusundaki uzmanlığı ile Türkiye’deki firmaların her zaman yanında olmaktadır.

akreditif çeviri

Dış ticaret işlemlerinde kullanılan önemli bir ödeme yöntemi olan akreditifler ihracatçılar açısından doğru ve etkin kullanıldıklarında önemli avantajlar sağlamaktadırlar. buna rağmen gerekli uzman eksikliği sonucunda firmalar akreditif işlemlerinde çoğu kez önemli mağduriyetler de yaşayabilmektedirler.

   Bu yazının tüm hakları www.akreditif.biz.tr yasal sahiplerine aittir. Yazının izinsiz kopyalanması ve/veya herhangi bir iletişim vasıtası ile yayınlanması durumunda izlenecek yasal süreçlerle ilgili olarak www.akreditif.biz.tr hakları saklıdır.

Akreditif işlemleri için yeterli derecede uzman kaynağına sahip olmayan ihracatçı firmaların kendileri lehine aılan bir akreditif metnini anlamak için bunun tercümesini yaptırdıkları görülmektedir. Oysa ki akreditif metinleri özel uzmanlık gerektiren bir konudur ve ancak akreditifteki riskli noktalar bir uzman gözüyle incelendikten sonra fark edilebilmektedir.


Akreditif çevirisi özellikle ihracat akreditiflerinde önem kazanmaktadır. Akreditif metninin bir uzman tarafından incelenmesi sonucunda oluşturulacak olan akrediitf inceleme raporlarının akreditif çevirilerinin yerine tercih edilmesi işlem güvenilirliği açısından daha çok tavsiye edilen bir yöntemdir.

Türkiye'de akreditif konusunda güncel ve sağlam bilgi sağlayan tek websitesi konumundaki www.akreditif.biz.tr | akreditif bilgi merkezi uzman akreditif kadrosu ile akreditif metinlerinizi incelemekte ve akreditif inceleme raporları hazırlamaktadır.