güncel yazılar...
Loading...

Akreditif Nedir? (Sunum)

Bu sunumumuzda, akreditif ile ilgili temel bilgileri sizlerle paylaşmaya çalışacağım.

Akreditif, ithalat ve ihracat işlemlerinde kullanılan bir ödeme yöntemidir.Akreditif Tanımı: Akreditif, adı ve tanımlaması nasıl olursa olsun, amir bankanın uygun bir ibrazı karşılayacağına ilişkin kesin yükümlülüğünü oluşturan dönülemez nitelikte herhangi bir düzenleme anlamına gelir.


Geri Dönülemez Ödeme Güvencesi (Irrevocable Letter of Credit)
Geri Dönülemez Akreditif: Amir bankaların, akreditifler altında vermiş oldukları geri dönülemez ödeme güvencesi, pek çok firma tarafından yanlış anlaşılmaktadır.

Akreditif şartlarının, akreditif lehtarının izni olmaksızın değiştirilemediği akreditiflere, geri dönülemez nitelikte akreditifler denilir.

Uygun Evrak İbrazı:
Amir bankaların akreditif altında ödeme yapması, uygun evrak ibrazına bağlıdır. Dolayısı ile geri dönülemez bir akreditifte ödeme almanın yolu, uygun evrak ibrazından geçmektedir.

Uygun İbraz Nedir?
Uygun ibraz, akreditifin şartlarına, akreditif kuralların uygulanabilir hükümlerine ve uluslararası standart bankacılık uygulamasına uygun bir ibraz anlamına gelir.

Akreditif Şartları Nedir?
Her akreditif, söz konusu akreditifin şartlarını içeren bir metin halinde ihracatçı firmaya iletilmektedir.

Akreditif Şartları Ne Zaman İncelenir?
İhracatçı firma, bankası tarafından kendisine ihbar edilen akreditif metnini inceleyip, akreditif şartlarına uyup uyamayacağını yükleme öncesinde tespit etmelidir.

Akreditif Altında Bankalar Ödeme Yapıp Yapmamaya Nasıl Karar Vermektedirler?
Bankalar, akreditif işlemlerinde ödeme yapıp yapmamaya, ihracatçı firmanın ibraz etmiş olduğu belgeleri inceleyerek karar verirler.

İhracatçı, Uygun Evrak İbraz Edemezse Sonuçları Ne Olur?
İhracatçı firmalar, uygun evrak ibraz edemezlerse,bankalar evraklarda rezerv bulacaklardır. Rezervli evrak ibrazı durumunda, bankaların ödeme yükümlülükleri ortadan kalkmaktadır.

Rezervli Evrak İbrazı Sonuçları
Rezervli evrak ibrazı durumunda, ancak ithalatçının belgeleri kabul etmesiyle ödeme alınabilmektedir.

Bazı durumlarda, rezervli evrak ibrazını ithalatçı firmaların koz olarak kullandıkları ve tam akreditif bedelini değil, ancak iskonto edilmiş tutarlarda ödeme yaptıkları görülmektedir.

Art niyetli ithalatçıların, rezervli evrakları kabul edip, gümrükten malları teslim almadıkları ve malların millileşmesini bekledikleri de görülmektedir.

Akreditif Nedir Sunumunu Okuduğunuz İçin Teşekkürler.