güncel yazılar...
Loading...

Kosova Karayolu Nakliye Firmaları

Kosova, 2008 yılında bağımsızlığını ilan etmiş, Balkanlar'da yer alan ve denize kıyısı olmayan bir ülkedir.

2014 yılı sayımına göre nüfusu 1.859.203 kişi olan ülke kişi başına düşen yaklaşık 10 bin dolarlık geliri ile gelişmekte olan ülkeler kategorisinde yer almaktadır.

Kosova, kuzeyde ve doğuda Sırbistan, güneyde Makedonya ve Arnavutluk, batıda ise Karadağ ile komşudur.

Uluslararası Nakliyeciler Derneğinin'nin verilerine göre Türk tırlarının en çok taşıma kapasitelerini arttırdıkları hatların başında Kosova gelmektedir. 2016 yılında 2,536 Türk tırı Kosova'ya ihracat taşıması yaparken, aynı yıl içerisinde Kosova'dan ithalat taşıması yapan Türk tırı sayısı da 29 olarak kayıtlara geçmiştir.

Kosova Karayolu Nakliye Firmaları

Bugünkü yazımda, Türkiye ile Kosova arasında taşımacılık yapan uluslararası karayolu firmalarının isimlerini, adreslerini, telefon ve faks numaralarını sizlerle paylaşacağım.

Firma ünvanlarının üzerinde yer alan linklere tıklayarak, nakliye şirketlerinin kurumsal web sitelerine ulaşmanız mümkündür.

Kırgızistan Karayolu Nakliye Firmaları

Kırgızistan, orta Asya'da yer alan denize kıyısı olmayan bir ülkedir. Kırgızistan'ın komşuları kuzeyde Kazakistan, batıda Özbekistan, güneybatıda Tacikistan ve güneydoğuda ise Çin'dir.

2016 nüfus sayımına göre 6 milyon 19 bin kişilik nüfusa sahip olan ülke ekonomik olarak az gelişmiş ülkeler arasında yer almaktadır.

Yıllık ihracatı yaklaşık 1,5 milyar dolar olan Kırgızistan'ın ihracatının hemen hemen yarısını değerli taşlar ve madenler (altın vb..) oluşturmaktadır.

Kırgızistan'ın ithalatı incelendiğinde ise ülkenin yılda yaklaşık olarak 3,84 milyar dolarlık ithalat yaptığı görülmektedir. Kırgızistan'ın başlıca ithal etmiş olduğu ürünler petrol, makina ve aksamları, ayakkabılar ve elektrikli aletlerdir.

2016 yılında Türkiye'den 190 milyon dolarlık malzeme alan Kırgızistan'ın yine aynı yıl içerisinde Türkiye'ye yapmış olduğu ihracat ise yaklaşık 90 milyon dolardır.
Kırgızistan Karayolu Nakliye Firmaları
Bugünkü yazımda, Türkiye ile Kırgızistan arasında taşımacılık yapan uluslararası karayolu firmalarının isimlerini, adreslerini, telefon ve faks numaralarını sizlerle paylaşacağım.

Firma ünvanlarının üzerinde yer alan linklere tıklayarak, nakliye şirketlerinin kurumsal web sitelerine ulaşmanız mümkündür.

Dünya Motosiklet İhracatı ve İthalatı

1850'li yıllardan itibaren motosiklet benzeri araçlar batılı ülkelerde kullanımdadır. İlk ticari motosiklet ise 1894 yapımı, Hildebrand & Wolfmüller markalı, Alman menşeli bir üründür. Bu ürünün patenti 20 Ocak 1894 tarihinde alınmıştır.

Birinci Dünya Savaşı sürecinde askeri amaçlı motosiklet üretimi çok büyük artış kaydetmiştir. İlk modern motosikletlerin ortaya çıkışı da yine 1. Dünya Savaşı sürecine denk gelmiştir.

Birinci Dünya Savaşı ile İkinci Dünya Savaşı arasında sivil kullanıma uygun ticari motosiklet pazarı gelişmiştir. Bu süreçte, Amerikan menşeli Harley Davidson'ın Dünya çapında bir satış başarısı yakaladığı görülmektedir.

İkinci Dünya Savaşı boyunca motosikletler genellikle ordular için askeri amaçlı olarak üretilmeye devam etmiştir.

İkinci Dünya Savaşın'dan sonra ABD'de motosikletler belirli sosyal statüye ait insanları cezbederken, Avrupa'da daha ekonomik modeller öne çıkmaya başlamıştır. 1970'li yıllardan itibaren Japon motosiklet üreticilerinin küresel pazarda üstünlük kurdukları görülmektedir.
Dünya Motosiklet İhracatı ve İthalatı

Günümüzde ise Asya ülkeleri başta olmak üzere, az gelişmiş ülkelerden gelen ucuz motosiklet talebine ise Çin'li ve Hindistanlı motosiklet üreticilerinin cevap verdikleri görülmektedir.

Bugünkü yazımda, Dünya çapında yaklaşık 20 milyar dolarlık bir büyüklüğe sahip olan motosiklet ihracat ve ithalat pazarı hakkında bilgiler vermeye çalışacağım.

Alman Motosiklet Üreticileri, İthalatçıları ve Distribütörleri


Bugünkü yazımda ise Almanya'da bulunan motosiklet üreticileri, ihracatçıları, ithalatçıları ve distribütörleri ile ilgili bir çalışma hazırladım.

Almanya, Çin ve Japonya'dan sonra Dünya çapında en çok motosiklet ihraç eden 3. ülke olmuştur. 2016 yılı itibari ile Almanya'nın motosiklet ihracatı yaklaşık 1,79 milyar dolardır.

Almanya aynı zamanda ABD'den sonra en çok motosiklet ithal eden ülke konumundadır. Yine 2016 yılı istatistiklerine göre Almanya'nın motosiklet ithalatı 1,42 milyar dolar civarında gerçekleşmiştir.
Almanya Motosiklet İhracatçıları
Aşağıdaki listede Almanya'da bulunan başlıca motosiklet üreticileri, ithalatçıları ve distribütörleri bilginize sunulmuştur.

Çin Motosiklet Üreticileri ve İhracatçıları

Motosiklet kullanımı Asya ülkelerinde çok yaygındır. Özellikle, şehir içi kullanımda otomobillere göre ucuz bir alternatif olan motosikletler Çin, Japonya, Hindistan, Vietnam, Tayland, Kamboçya, Malezya, Endonezya gibi ülkelerde yoğun olarak tercih edilmektedir.

Çin, Dünya genelinde en büyük motosiklet ihracatçısı ülke konumundadır. 2016 yılında Dünya çapında gerçekleştirilen toplam motosiklet ihracatının yaklaşık %28'i Çin'li motosiklet üreticileri tarafından gerçekleştirilmiştir.

Yaklaşık 10 milyon nüfusa sahip olan Çin'in Chongqing şehri, ülkenin motosiklet üretim merkezi olmuştur. Sadece bu şehirde yılda üretilen motosiklet adedi 10 milyonun üzerindedir.
Çin'den motosiklet ithalatı yapılabilecek en büyük 10 firma.

Bugünkü yazımda, Türkiye'nin önemli miktarda motosiklet ithalatı yapmış olduğu Çin'in başlıca motosiklet üreticilerini ve ihracatçılarını tanıtmaya çalışacağım. 

Bu yazımda sizlere 10 adet Çin'li motosiklet üreticisini tanıtacağım. Fakat Çin'de 100'ün üzerinde motosiklet üreticisi olduğunu bilmenizde fayda vardır.

Önemli Not: 28.Temmuz.2017 tarihi itibari ile yürürlüğe giren "Motosiklet İthalatında İlave Gümrük Vergisi Uygulaması" Çin menşeli motosiklet ithalatına etki etmektedir. Söz konusu yazımı okumanızı tavsiye ederim.

Hindistan Motosiklet İhracatçıları

Bundan bir önceki yazımda, Türkiye'nin motosiklet ithalatı üzerinde durmuş, Türkiye'nin yıllık bazda motosiklet ithalatını ve en çok hangi ülkelerden motosiklet ithalatı yaptığını incelemiştim.

Söz konusu yazımı okuyanların hatırlayacağı gibi Hindistan Türkiye'nin en çok motosiklet ithal etmiş olduğu 2. ülke konumundadır.

2016 yılı gümrük verilerine göre Türkiye'nin Hindistan'dan yapmış olduğu motosiklet ithalatı tutarı yaklaşık 41 milyon dolar civarındadır.

Bugünkü yazımda, Türkiye'nin önemli miktarda motosiklet ithalatı yapmış olduğu Hindistan'ın başlıca motosiklet üreticilerini ve ihracatçılarını tanıtmaya çalışacağım.
Hindistan'ın başlıca motosiklet ihracatçıları

Önemli Not: 28.Temmuz.2017 tarihi itibari ile yürürlüğe giren "Motosiklet İthalatında İlave Gümrük Vergisi Uygulaması" Hindistan menşeli motosiklet ithalatına etki etmektedir. Söz konusu yazımı okumanızı tavsiye ederim.

Türkiye'nin Motosiklet İthalatı

Gümrük mevzuatı çerçevesinde 8711 numaralı fasıl altında incelenen motosikletler grubu içerisinde aynı zamanda mopedler de yer almaktadır.

Karayolları yönetmeliğinde, motosiklet tanımı şu şekilde yapılmıştır.

"Motosikletler, azami tasarım hızı 45 km/saatten ve/veya silindir kapasitesi 50 santimetreküpten fazla olan sepetli veya sepetsiz iki veya üç tekerlekli motorlu taşıtlar ve net motor gücü 15 kilovatı, net ağırlığı 400 kilogramı, yük taşımacılığında kullanılanlar için ise net ağırlığı 550 kilogramı aşmayan dört tekerlekli L3, L4, L5 ve L7 sınıfı motorlu taşıtlardır."

Gümrük mevzuatı çerçevesinde motosikletlerle aynı grupta sınıflandırılan mopedler (motorlu bisikletler) ise yine karayolu yönetmeliğinde şu şekilde tanımlanmaktadır:

"Mopedler, azami hızı saatte 45 kilometreyi, içten yanmalı motorlu ise silindir hacmi 50 santimetreküpü, elektrik motorlu ise azami sürekli nominal güç çıkışı 4 kilovatı geçmeyen iki veya üç tekerlekli taşıtlar ile aynı özelliklere sahip net ağırlığı 350 kilogramı aşmayan dört tekerlekli L1, L2 ve L6 sınıfı motorlu taşıtlardır."
Motosiklet ithalatı tutarı ve ülkeler bazında inceleme
Bugünkü yazımızda, Türkiye'nin motosiklet ithalatını inceleyeceğiz. İlk aşamada, gümrük mevzuatında motosiklet sınıflandırılmasının nasıl yapıldığını anlayacağız. Daha sonraki aşamalarda ise Türkiye'nin motosiklet ithalatına yıllar itibari ile bakıp, Türkiye'nin hangi ülkelerden motosiklet ithal ettiğini anlamaya çalışacağız.

Motosiklet İthalatında İlave Gümrük Vergisi

28.Temmuz.2017 tarihinde yayınlanan Resmi Gazete'de yer alan "2017/10476" sayılı "İthalat Rejimi Kararına Ek Karar" ile birlikte, pek çok ülkeden yapılacak motosiklet ithalatına ilave gümrük vergisi getirilmiştir.

Söz konusu karar incelendiğinde, Türkiye'ye Çin, Hindistan, Japonya, Endonezya, Tayland, Vietnam gibi ülkelerden yapılan motosiklet ithalatlarına ek vergi uygulaması getirildiği görülmektedir.

Türkiye'nin gümrük birliği anlaşması yapmış olduğu ülkeler ile Türkiye ile arasında serbest ticaret anlaşması imzalamış ülkeler menşeli motosikletlerde ise ilave gümrük vergisi uygulamasının olmadığı görülmektedir.

Bugünkü yazımda, 28.Temmuz.2017 tarihli ithalat kararına ilişkin bir analiz çalışması yaparak, motosiklet ithalatı yapan firmalara yardımcı olmaya çalışacağım.
Bu yazı 06.Ağustos.2017 tarihi itibari ile yazılmış olup, sizin okuduğunuz tarihte motosiklet ithalatında yeni düzenlemeler yapılmış olabilir. Lütfen, en güncel yasal mevzuata vakıf olduğunuzdan emin olunuz.

Akreditif Danışmanlık Nedir? Nasıl İşler? Neleri Kapsar?

Akreditif, dış ticarette kullanılan bir ödeme yöntemidir.

Akreditif, ihracat ve ithalat işlemlerinde kullanılan diğer ödeme yöntemlerinden daha zorlu operasyonel süreçlere sahip olmasıyla ayrılmaktadır.

Akreditif diğer ödeme yöntemlerine göre zordur çünkü ihracatçı firmaların akreditif altında ödeme almaya hak kazanabilmeleri için akreditif mektubunda yazan şartları eksiksiz olarak yerine getirilmeleri gerekmektedir.

Başka hiçbir ödeme yönteminde evraklar bankalar tarafından incelenmez iken, akreditifli ödemelerde evrak incelemesi ödeme almanın ön şartı konumundadır. (Önemli Not: 2014 yılı itibari ile yürürlüğe giren Banka Ödeme Yükümlülüğün'de de evrak incelemesi olmasına rağmen, söz konusu ödeme şekli istenilen düzeyde yaygınlaşmamıştır.)

Bankalar, ihracatçıların yapmış olduğu vesaik ibrazını, söz konusu akreditifin özel şartlarını dikkate alarak; akreditif kuralları ve uluslararası standart bankacılık uygulamalarını çerçevesinde incelemektedirler.

Akreditif altında ilk ibrazda ödeme almaya hak kazanabilmek için ise, bankaların yapmış oldukları inceleme neticesinde evraklarda herhangi bir rezerv bulunmaması gerekmektedir.

Kısaca, ihracatçılar ancak ve ancak rezervsiz evrak ibrazı yaptıklarında, akreditif altında ödeme alacaklarından emin olabileceklerdir. Kalan tüm seçenekler ihracatçıların ithalatçıların izni ile ödeme alabilmeleri sonucunu doğurmaktadır.

Akreditif Danışmanlık Nedir?

Peki, bir ihracatçının akreditif altında rezervsiz evrak hazırlaması hangi koşulların yerine getirilmesi ile olmaktadır? Firmaların akreditif uzmanı istihdam etmeleri mi yoksa dışarıdan akreditif danışmanlığı mı almaları daha uygundur? Ekonomik açıdan akreditif danışmanlığı karlı mıdır? Akreditif danışmanlık süreci nasıl işler ve neleri kapsar?

İşte, tüm bu soruların cevaplarına bu yazımda yer vereceğim.

Kazakistan Karayolu Nakliye Firmaları

Kazakistan, Orta Asya ve Doğu Avrupa'da yer alan bir devlettir.

Kuzeyde Rusya, güneyde Türkmenistan, Özbekistan ve Kırgızistan, doğuda Çin Halk Cumhuriyeti ile siyasi sınırları bulunan ülkenin, Dünya'nın en büyük gölü olan Hazar Denizi'ni de kıyısı vardır.

Yaklaşık 18 milyon nüfusa sahip olan ülkenin ekonomisi genel olarak ham petrol ihracatına dayanmaktadır. Kazakistan'ın diğer önemli ihracat kalemleri buğday, tekstil ve canlı hayvanlardır. Ayrıca, Kazakistan Dünya'nın 1 numaralı uranyum ihracatçısı konumundadır.

Kazakistan'ın Türkiye ile olan dış ticaret işlemlerine baktığımızda, 2016 yılı içerisinde Türkiye'nin Kazakistan'a 623 milyon dolarlık ürün ihracatı yapığını; buna karşılık Kazakistan'dan aynı yıl içerisinde 1 milyar 93 milyon dolarlık da ithalat gerçekleştirdiğini görmekteyiz.

Denizyolu taşımacılığı ile Kazakistan'a ulaşım olanaksız olduğu için diğer taşıma yöntemlerinin kullanımı bu ülke ile yapılan ithalat ve ihracat işlemlerinde önem kazanmaktadır.

Türkiye ile Kazakistan arasındaki uluslararası tır trafiğine ilişkin istatistikler bize 2016 yılında 4.701
Türk plakalı tırın Türkiye'den Kazakistan'a ihracat taşıması yaptığını göstermektedir. 2016 yılı içerisinde Kazakistan'dan Türkiye'ye ithalat taşıması yapan Türk plakalı tır adedi ise 1.132'dir.

Kazakistan Karayolu Nakliye Firmaları

Bugünkü yazımda, Türkiye ile Kazakistan arasında taşımacılık yapan uluslararası karayolu firmalarının isimlerini, adreslerini, telefon ve faks numaralarını sizlerle paylaşacağım.

Firma ünvanlarının üzerinde yer alan linklere tıklayarak, nakliye şirketlerinin kurumsal web sitelerine ulaşmanız mümkündür.

Katar Karayolu Nakliye Firmaları

Katar, Arap Yarımadası'nın doğusunda yer alan bir ülkedir. Katar'ın tek kara sınırı Suudi Arabistan ile olup, kuzeybatısındaki Bahreyn, doğusundaki Birleşik Arap Emirlikleri ve kuzeyindeki İran ile arasında Basra Körfezi bulunmaktadır.

Türkiye'den Katar'a yapılan uluslararası karayolu taşımaları 2010 yılından itibaren sürekli kan kaybetmektedir. 2010 yılında 900 Türk tırı Türkiye'den Katar'a ihracat taşıması gerçekleştirmiş iken, söz konusu sayı 2016 yılına gelindiğinde 55'e düşmüştür.

Yine; Katar'dan Türkiye'ye yapılan ithalat taşımalarında karayolu kullanımının hemen hemen kalmadığı görülmektedir. 2016 yılı itibari ile Katar'dan Türkiye'ye ithal yükü taşıyan Türk tırı sayısı yalnızca 1 adet olarak UND istatistiklerine geçmiştir.

Katar Karayolu Nakliye Firmaları

Bugünkü yazımda, Türkiye ile Katar arasında taşımacılık yapan uluslararası karayolu firmalarının isimlerini, adreslerini, telefon ve faks numaralarını sizlerle paylaşacağım.

Firma ünvanlarının üzerinde yer alan linklere tıklayarak, nakliye şirketlerinin kurumsal web sitelerine ulaşmanız mümkündür.

Karadağ Karayolu Nakliye Firmaları

Karadağ, Balkanlar'da yer alan bir ülkedir.

Eski Yugoslavya üyesi altı federal cumhuriyetten birisi olan Karadağ, 2006 yılında yapılan bağımsızlık referandumu sonucunda bağımsızlığını ilan etmiştir.

2013 nüfus sayımına göre yaklaşık 620 bin kişinin yaşadığı ülkede kişi başına düşen gelir 4000 USD civarındadır.

Karadağ, doğusunda Arnavutluk ve Kosova, kuzeyinde Sırbistan, batısında Hırvatistan, Bosna-Hersek, güneyinde Adriyatik Denizi ile çevrilidir.

Türkiye'nin ile Karadağ arasında çok sınırlı bir ticaret hacmi bulunmaktadır. 2016 yılında Türkiye Karadağ'a 51 milyon dolarlık ihracat yapmış, bunun karşılığında Karadağ'dan 23 milyon dolarlık malzeme ithal etmiştir.

Türkiye ile Karadağ arasındaki 2016 yılına ait Türk plakalı tır trafiği ise 380 tırlık ihraç taşıması ve 53 tırlık ithal taşıması şeklindedir.


Bugünkü yazımda, Türkiye ile Karadağ arasında taşımacılık yapan uluslararası karayolu firmalarının isimlerini, adreslerini, telefon ve faks numaralarını sizlerle paylaşacağım.

Firma ünvanlarının üzerinde yer alan linklere tıklayarak, nakliye şirketlerinin kurumsal web sitelerine ulaşmanız mümkündür.

İsviçre Karayolu Nakliye Firmaları

İsviçre, Batı Avrupa'da yer alan, denize kıyısı bulunmayan bir ülkedir.

İsviçre'nin kuzeyinde Almanya, batısında Fransa, güneyinde İtalya, doğusunda ise Avusturya ile Lihtenştayn yer almaktadır.

Yaklaşık 8 milyon kişilik nüfusa sahip olan İsviçre, kişi başına düşen gelir düzeyi açısından Dünya genelinde en önde gelen ülkelerden birisidir.

İsviçre'nin Türkiye ile önemli ticaret bağlantıları bulunmaktadır.

2016 yılı içerisinde Türkiye'nin İsviçre'ye yapmış olduğu ihracat tutarı 2 milyar 676 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılında Türkiye'nin İsviçre'den ithalatı ise 2 milyar 502 milyon dolardır.

İsviçre ile Türkiye arasındaki karayolu nakliyesi değerlendirildiğinde, İsviçre pazarının Türkiye'deki tır taşıması yapan firmalar açısından orta yoğunluklu bir pazar olduğu görülmektedir.

2016 yılında İsviçre'ye ihracat yükü taşıyan 3.991 adet Türk plakalı tır istatistiklere yansımıştır. İsviçre'den Türkiye'ye ithalat yükü taşıyan Türk tırı sayısı ise 2.010'dur.


Bugünkü yazımda, Türkiye ile İsviçre arasında taşımacılık yapan uluslararası karayolu firmalarının isimlerini, adreslerini, telefon ve faks numaralarını sizlerle paylaşacağım.

Firma ünvanlarının üzerinde yer alan linklere tıklayarak, nakliye şirketlerinin kurumsal web sitelerine ulaşmanız mümkündür.

İsveç Karayolu Nakliye Firmaları

İsveç, Kuzey Avrupa'da bulunan ülkelerden birisidir. İsveç, coğrafi olarak İskandinavya yarımadasında yer almaktadır. Siyasi sınır komşuları batı ve kuzeyde Norveç, doğuda ise Finlandiya'dır. İsveç'in güneyinde yer alan Öresund Köprüsü İsveç ile ile Danimarka'yı birbirine bağlamaktadır.

Sahip olduğu 450.000 km² alanıyla İsveç, Avrupa Birliği'de yer alan en büyük yüz ölçümüne sahip ülkelerden birisidir. Topraklarının büyük çoğunluğu ormanlarla kaplı olan İsvaç'in sahip olduğu toprakların yaklaşık %7'sinde tarım yapılmaktadır.

İsveç'in 2015 nüfus sayımına göre toplam nüfusu yaklaşık olarak 9 milyon 784 bin kişi olup, yerleşim yoğunluğunun ülkenin güney kısımlarında yer alan büyük şehirlerde artmış olduğu görülmektedir.

2016 yılında Türkiye İsveç'e 1 milyar 215 milyon dolarlık ihracat yapmış; bunun karşılığında da İsveç'ten 1 milyar 478 milyon dolarlık ürün ithal etmiştir.

İsveç ile Türkiye arasında, Türkiye standartlarına göre, önemli sayılabilecek miktarda ithalat ve ihracat tır trafiği bulunmaktadır. 2016 yılı UND istatistiklerine göre, Türkiye'den İsveç'e ihracat yükü taşıyan tır sayısı 5.538 adet; İsveç'ten Türkiye'ye ithalat yükü taşıyan tır sayısı ise 2.819 adettir.

İsveç Karayolu Nakliye Firmaları

Bugünkü yazımda, Türkiye ile İsveç arasında taşımacılık yapan uluslararası karayolu firmalarının isimlerini, adreslerini, telefon ve faks numaralarını sizlerle paylaşacağım.

Firma ünvanlarının üzerinde yer alan linklere tıklayarak, nakliye şirketlerinin kurumsal web sitelerine ulaşmanız mümkündür.

İspanya Karayolu Nakliye Firmaları

İspanya, Avrupa'nın güneybatısında, İber Yarımadası'nda yer alan ülkedir.

İspanya'nın batısında Portekiz, kuzeybatısında Atlas Okyanusu, kuzey ve kuzeydoğusunda Fransa ve Andorra yer alırken, güney ve doğusunda ise Akdeniz bulunmaktadır.

2014 nüfus sayımına göre 46 milyon 464 bin kişilik nüfusa sahip olan İspanya; ekonomik büyüklük açısından Almanya, Fransa ve İtalya'dan sonra Avrupa Birliği üyesi olan 4. en büyük ekonomidir.

2016 yılı itibari ile Türkiye ile İspanya arasındaki dış ticaret hacmi 10 milyar 668 milyon dolar civarındadır.

Türkiye'nin İspanya'ya 2016 yılı ihracatı 4 milyar 989 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Türkiye'nin 2016 yılında İspanya'dan yapmış olduğu ithalat tutarı ise 5 milyar 679 milyon dolardır.

Türkiye'deki uluslararası karayolu nakliyat firmaları için İspanya pazarı ihraç ağırlıklı bir pazar görünümündedir. 2016 yılında 15.393 Türk tırı İspanya'ya ihracat taşıması yaparken; aynı yıl içerisinde İspanya'dan ithalat taşıması yapan Türk tırı sayısı 8.682 adet olarak tespit edilmiştir. (UND 2016 verileri)


Bugünkü yazımda, Türkiye ile İspanya arasında taşımacılık yapan uluslararası karayolu firmalarının isimlerini, adreslerini, telefon ve faks numaralarını sizlerle paylaşacağım.

Firma ünvanlarının üzerinde yer alan linklere tıklayarak, nakliye şirketlerinin kurumsal web sitelerine ulaşmanız mümkündür.

İrlanda Karayolu Nakliye Firmaları

İrlanda, İrlanda Adası üzerinde yer alan ülkedir. Resmi adı İrlanda Cumhuriyeti'dir. 1973 yılında zamanın Avrupa Topluluğu'na üye olan ülke, halihazırda Avrupa Birliği üyesidir.

İrlanda, Avrupa Birliği'nin ortak para birimi olan AVRO'yu kullanmaktadır. 2010 nüfus sayımına göre yaklaşık nüfusu 4 milyon 481 bin kişi olan ülkenin kişi başına düşen gelir düzeyi yüksektir.

Türkiye ile İrlanda arasındaki dış ticaret hacmi 2016 yılında 1 milyar 318 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

Türkiye'nin İrlanda'ya yapmış olduğu ihracat 2016 yılında 494 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. türkiye'nin İrlanda'dan yaptığı ithalat ise 2016 yılı içerisinde istatistiklere 824 milyon dolar olarak yansımıştır.

Türkiye'den İrlanda'ya yapılan parsiyel ve ful tır çıkış istasitikleri incelendiğinde, her iki ülke arasında sınırlı bir karayolu taşıması olduğu görülmektedir.

UND'nin 2016 yılı istatistiklerine göre; İrlanda'ya ihracat yükü taşıyan Türk tırı sayısı 240 adettir. Yine, 2016 yılına ait UND'nin istatistikleri bize İrlanda'dan Türkiye'ye ithalat yükü taşıyan Türk tırı sayısının 136 adet olduğunu göstermektedir.


Bugünkü yazımda, Türkiye ile irlanda arasında taşımacılık yapan uluslararası karayolu firmalarının isimlerini, adreslerini, telefon ve faks numaralarını sizlerle paylaşacağım.

Firma ünvanlarının üzerinde yer alan linklere tıklayarak, nakliye şirketlerinin kurumsal web sitelerine ulaşmanız mümkündür.

İngiltere Karayolu Nakliye Firmaları

İngiltere, Britanya Adası'nın üçte ikisini kaplayan bir ülkedir. Britanya adasında İskoçya ve Galler ile kara sınırları bulunmaktadır.

İngiltere'yi Avrupa Kıtasın'dan Manş Denizi ayırmaktadır. Aynı zamanda Fransa ile İngiltere arasındaki bağlantıyı sağlayan Manş Tüneli ile de İngiltere ve Kıta Avrupası birbirine bağlanmaktadır.

1973 yılında zamanın Avrupa Topluluğu'na giren İngiltere 2016 yılının Haziran ayında yapmış olduğu halk oylaması ile Avrupa Birliğin'den çıkma kararı almıştır. 2019 tılına kadar İngiltere'nin AB'den çıkması beklenmektedir.

İngiltere, Türkiye'nin en önemli dış ticaret partnerlerinden birisidir. 2016 yılında Türkiye İngiltere'ye 11 milyar 686 milyon dolarlık ihracat yapmıştır. Aynı yıl içerisindeki Türkiye'nin İngiltere'den ithalatı ise 5 milyar 320 milyon dolar düzeyindedir.
İngiltere Karayolu Nakliye Firmaları

Bugünkü yazımda, Türkiye ile İngiltere arasında taşımacılık yapan uluslararası karayolu firmalarının isimlerini, adreslerini, telefon ve faks numaralarını sizlerle paylaşacağım.

Firma ünvanlarının üzerinde yer alan linklere tıklayarak, nakliye şirketlerinin kurumsal web sitelerine ulaşmanız mümkündür.

Yunanistan Karayolu Nakliye Firmaları

Yunanistan, Balkan Yarımadası'nın güney ucunda yer alan, kuzeybatısında Arnavutluk, kuzeyinde Makedonya Cumhuriyeti ve Bulgaristan, kuzeydoğusunda ise Türkiye ile sınırları bulunan Avrupa Birliği üyesi bir ülkesidir.

Türkiye ile sınır komşusu olan Yunanistan'a yapılan ihracat ve ithalat taşımaları Edirne ilinde bulunan İpsala Sınır Kapısı (özellikle karayolu taşımaları), Pazarkule Sınır Kapısı (günübirlik geçişler ve sınır ticareti) ve Uzunköprü Sınır Kapısı (demiryolu taşımaları) üzerinden gerçekleştirilmektedir.

Türkiye ile önemli sayılabilecek ihracat ve ithalat bağlantıları bulunan Yunanistan 2016 yılı içerisinde Türkiye'den 1 milyar 427 milyon dolarlık ithalat yapmıştır. 2016 yılı içerisinde Yunanistan'ın Türkiye'ye ihracatı ise 1 milyar 187 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

Yunanistan Karayolu Nakliye Firmaları

Bugünkü yazımda, Türkiye ile Yunanistan arasında taşımacılık yapan uluslararası karayolu firmalarının isimlerini, adreslerini, telefon ve faks numaralarını sizlerle paylaşacağım.

Firma ünvanlarının üzerinde yer alan linklere tıklayarak, nakliye şirketlerinin kurumsal web sitelerine ulaşmanız mümkündür.

Hollanda Karayolu Nakliye Firmaları

Türkiye, Hollanda'ya 2016 yılı içerisinde 3,5 milyar dolarlık ihracat yaparken, Hollanda'dan 3 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirmiştir. Hollanda, Avrupa Birliği ülkesi olup, Türkiye'nin dış ticaret fazlası verdiği sayılı ülkelerden birisidir.

Ülke tarihinde her zaman için uluslararası ticaret ile ilgilenmiş bir profil çizen Hollanda, Avrupa'nın en büyük konteyner limanlarından birisi olan Rotterdam Limanı'na ev sahipliği yapmaktadır.

Ayrıca, Avrupa'nın önde gelen havalimanlarından birisi olan Amsterdam Havalimanı'da yine Hollanda'da yer almaktadır.

Karayolu taşımacılığını ise genellikle yakın komşuları ile yaptığı ticaret işlemlerinde tercih eden Hollanda, uluslararası ticarette geçerli olan tüm taşıma yöntemlerini en efektif biçimde kullanan, tam bir dış ticaret ülkesidir.

Türkiye'deki uluslararası nakliyatçılar için de önemli bir pazar konumunda olan Hollanda, denizyolu ile karayolunun sürekli rekabet halinde olduğu bir bölgedir. Söz konusu rekabet Türkiye ile Hollanda arasında çalışan tır sayılarına da negatif yönde etki etmektedir.

2016 yılında Hollanda'ya Türkiye'den ihracat yükü taşıyan Türk tırı sayısı 13.100 adet olarak gerçekleşmiştir.

Hollanda'dan Türkiye'ye ithalat yükü taşıyan Türk tırı ise yine 2016 yılında 9.137 adet olarak istatistiklere yansımıştır.
Uluslararası Karayolu Nakliyatçılar | Tır Full | Tır Parsiyel

Bugünkü yazımda, Türkiye ile Hollanda arasında taşımacılık yapan uluslararası karayolu firmalarının isimlerini, adreslerini, telefon ve faks numaralarını sizlerle paylaşacağım.

Firma ünvanlarının üzerinde yer alan linklere tıklayarak, nakliye şirketlerinin kurumsal web sitelerine ulaşmanız mümkündür.

Gürcistan Karayolu Nakliye Firmaları

Gürcistan, Türkiye ile de kara sınırı bulunan, Güney Kafkasya’da yer alan bir ülkedir. 

Gürcistan'ın kuzeyinde Rusya, doğusunda Azerbaycan, güneyinde Ermenistan ve güneybatısında ise Türkiye ile kara sınırları bulunmaktadır. Gürcistan'ın batı sınırını ise Karadeniz belirler.

2015 nüfus sayımına göre yaklaşık 3.7 milyonluk nüfusa sahip olan ülkenin para birimi ise Gürcistan Larisi'dir (GEL).

SSCB'nin dağılması ile birlikte 1991 yılında tekrar bağımsızlığını kazanan ülke, pek çok eski Doğu Blok'u ülke gibi düşük gelir grubuna sahiptir.

2015 yılı itibari ile yaklaşık 2,2 milyar dolarlık ihracat yapan Gürcistan aynı yıl içerisinde 7,7 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirmiştir.

En çok ithalatını Türkiye'den yapan Gürcistan, Çin, Rusya, İrlanda, Ukrayna, Almanya ve ABD'den de önemli sayılabilecek miktarda ithalat yapmaktadır.

Türk tırcıları için oldukça önemli bir pazar konumunda olan Gürcistan'a Türk tırları 2016 yılı içerisinde 43,338 adet ihracat taşıması gerçekleştirmişlerdir.

Aynı yıl içerisinde Türk tırlarının Gürcistan'dan yapmış olduğu ithalat taşımaları ise 3,441 adet olarak gerçekleşmiştir.

Gürcistan'a karayolu parsiyel veya full tır taşıması yapan nakliyat firmalarının Artvin, Gaziantep, Hatay, Iğdır, İstanbul, Kayseri, Mersin ve Trabzon şehirlerinde yoğunlaştığı görülmektedir.

Özellikle Trabzonlu tır firmalarının, Avrupa'dan Gürcistan'a Türkiye üzerinden transit geçerek karayolu taşımacılığı yaptığı göze çarpmaktadır. 


Bugünkü yazımda, Türkiye ile Gürcistan arasında taşımacılık yapan uluslararası karayolu firmalarının isimlerini, adreslerini, telefon ve faks numaralarını sizlerle paylaşacağım.

Firma ünvanlarının üzerinde yer alan linklere tıklayarak, nakliye şirketlerinin kurumsal web sitelerine ulaşmanız mümkündür.

Hırvatistan Karayolu Nakliye Firmaları

Hırvatistan'ın doğusunda Sırbistan, güneydoğusunda Bosna-Hersek, kuzeybatısında Slovenya, kuzeydoğusunda Macaristan ile sınırları bulunan Hırvatistan'ın güneyde ise Adriyatik Denizi yer almaktadır.

Orta Avrupa, Balkanlar ve Akdeniz'in kesişim noktasında bulunan, 4,29 milyonluk nüfusa sahip olan Hırvatistan 2013 yılı itibari ile Avrupa Birliği üyesi olmuştur.

Hırvatistan, denizyolu taşımacılığı, havayolu taşımacılığı, demiryolu taşımacılığı ve karayolu taşımacılığı ile nakliye yapılabilen bir ülkedir.

Türkiye ile Hırvatistan arasındaki uluslararası karayolu taşımacılığı incelendiğinde, 2016 yılında 1,671 Türk tırının Hırvatistan'a yük taşırken, yine aynı yıl içerisinde 522 Türk tırının Hırvatistan'dan ithal taşıması yaptığı görülmektedir.
Hırvatistan Parsiyel Tır | Full Tır Nakliyat

Bugünkü yazımda, Türkiye ile Hırvatistan arasında taşımacılık yapan uluslararası karayolu firmalarının isimlerini, adreslerini, telefon ve faks numaralarını sizlerle paylaşacağım.

Firma ünvanlarının üzerinde yer alan linklere tıklayarak, nakliye şirketlerinin kurumsal web sitelerine ulaşmanız mümkündür.

Fransa Karayolu Nakliye Firmaları

Fransa, coğrafi olarak güneyde Akdeniz, kuzeyde Manş Denizi ile Kuzey Denizi, doğuda Ren Nehri ve batıda da Atlas Okyanusu ile çevrelenmiş topraklarda yer alan bir Avrupa ülkesidir.

Belçika, Lüksemburg, Almanya, İsviçre, İtalya, İspanya, Monako ve Andorra ile sınırları olan Fransa'nın denizaşırı kolonileri de bulunmaktadır.

2016 yılında Türkiye Fransa'ya 6 milyar 22 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirmiştir. Türkiye'nin Fransaya yapmış olduğu söz konusu ihracata karşılık, bu ülkeye Türk tırcıları tarafından yapılan karayolu ihracat tır taşımaları 31,142 adet olarak gerçekleşmiştir. (Kaynak : UND)

2016 yılı içerisinde Türkiye'nin Fransa'dan ithalatı ise 7 milyar 364 milyon dolar olarak istatistikleri yansımıştır. Türk tırcılarının Fransa'dan 2016 yılı içerisinde yapmış oldukları ithalat tır taşımaları 26,699
adettir. (Kaynak: UND)

Fransa uluslararası karayolu taşımacılığında, hem ithalat hem de ihracat ayaklarında, Türkiye için Avrupa'daki en büyük 3. pazar konumundadır. (Almanya ve İtalya ilk iki sırayı paylaşmaktadırlar)

Fransa Karayolu Nakliye Firmaları | Fransa Nakliyat
Bugünkü yazımda, Türkiye ile Fransa arasında taşımacılık yapan uluslararası karayolu firmalarının isimlerini, adreslerini, telefon ve faks numaralarını sizlerle paylaşacağım.

Firma ünvanlarının üzerinde yer alan linklere tıklayarak, nakliye şirketlerinin kurumsal web sitelerine ulaşmanız mümkündür.

Yurtdışı Makarna İthalatçıları


Bundan önceki yazılarımda Türkiye için hedef pazar teşkil edebilecek ülkelerdeki makarna ithalatçılarına ait bilgileri sizlerle paylaşmıştım.

Yurtdışı Makarna İthalatçıları

Bugünkü yazımda ise tüm bu ülkelerdeki ithalatçı firmaları aynı sayfa altında toplamak ve diğer ülkelerdeki makarna ithalatçılarını da ekleyerek; daha derli toplu bir çalışma yapmak amacındayım.

Hollanda Makarna İthalatçıları

Hollanda, 2015 yılı içerisinde ithal etmiş olduğu 273 milyon dolarlık makarna grubu ürünleri ile Dünya çapında bu kategorideki en büyük 7. ithalatçı ülke konumundadır.

Hollanda en çok makarnayı İtalya'dan ithal ederken, bu ülkeyi sırası ile Belçika, Almanya, Tayland, Çin ve Güney Kore izlemektedir.

Türkiye'nin Hollanda'ya yapmış olduğu makarna ihracatı ise 2015 senesi itibari ile 974 bin dolar ile sınırlı kalmıştır. Türkiye'nin Hollanda'ya yapmış olduğu makarna ihracatı Hollanda'nın toplam makarna ithalatının binde 3'ü kadardır.

Bu açıdan bakıldığında Hollanda makarna pazarı Türkiye'deki makarna üreticileri için geliştirilmeye müsait hedef pazar konumundadır.

Önemli Not: Yazının yazıldığı tarih itibari ile Avrupa Birliği ülkelerine makarna ihracatında kota bulunmaktadır.

Hollanda Makarna İthalatçıları

Bugünkü yazımda, Türkiye makarna sektörü için önemli bir hedef pazar konumundaki Hollanda'da bulunan makarna ithalatçı firmalarının küçük bir kısmını sizlerle paylaşmak amacındayım.

Firmaların ünvanlarında bulunan linklere tıklayarak kurumsal web sitelerine ulaşmanız mümkündür.

Hong Kong Makarna İthalatçıları

Hong Kong, Çin'e bağlı otonom bir yönetim bölgesidir. 

Toplamda 2.754 km2 alana sahip, küçük bir ülke olan Hong Kong'un nüfusu ise 7 milyon 234 bin kişidir. Hong Kong, Dünya çapında en fazla nüfus yoğunluğuna sahip ülkelerden birisidir.

Geçimini genel olarak Çin ile yapmış olduğu dış ticaret ve re-eksport faaliyetleri ile sağlayan Hong Kong, tüketmiş olduğu gıdaların %80'inden fazlasını ise ithalat vasıtası ile elde etmektedir.

Uzun yıllar İngiltere'nin kolonisi olarak batılı anlayış tarafından, batılı insanlarca yönetilen Hong Kong, batının liberal düzeninin yanı damak tadını da benimsemiştir.

Çikolatadan dondurulmuş gıdalara, şarküteri ürünlerinden peynir çeşitlerine kadar pek çok ürünün Hong Kong'a doğrudan Avrupa üzerinden geldiği anlaşılmaktadır. 

Her ne kadar, bugünkü yazımın konusu olan makarna sektöründe Hong Kong temel olarak ithalatını Japonya, Çin, Güney Kore gibi Asya ülkelerinden yapsa da, Avrupa menşeli makarnalarının pazara girmekte olduğu görülmektedir.


Bugünkü yazımda, Türkiye makarna sektörü için önemli bir hedef pazar konumundaki Hong Kong'da bulunan makarna ithalatçı firmalarının küçük bir kısmını sizlerle paylaşmak amacındayım. Firmaların ünvanlarında bulunan linklere tıklayarak kurumsal web sitelerine ulaşmanız mümkündür.

Japonya Makarna İthalatçıları

Japonya, Dünya genelinde önemli makarna ithalatçılarından birisidir.

2015 yılı istatistiklerine göre Japonya'nın makarna ithalatı 304 milyon dolar civarında olup, söz konusu rakam Japonya'yı Dünya çapında en çok makarna ithal eden 6. ülke yapmıştır.

Dünya çapında hangi ülkelerin ne kadar makarna ithal ettiğini öğrenmek için daha önce yazmış olduğum "Makarna İhracatı" başlıklı yazımı okuyabilirsiniz.

Japonya'nın hangi ülkelerden makarna ithal ettiğine baktığımızda ise karşımıza 91 milyon dolarlık ihracat ile İtalya, 73 milyon dolarlık ihracat ile Çin, 36 milyon dolarlık ihracat ile ABD ve 32 milyon dolarlık ihracat ile Türkiye çıkmaktadır.

Birim satış fiyatları incelendiğinde İtalya'nın Japonya'ya ortalama makarna ihraç fiyatının 1.705 USD/Ton, Çin'in 1.317 USD/Ton, ABD'nin 3.074 USD/Ton ve Türkiye'nin ise 1.623 USD/Ton olduğu görülmektedir.

Japonya makarna sektörüne ait ülkelerin pazar payları incelendiğinde ise son yıllarda İtalya ve Çin'in Japonya'da pazar kaybettiği, ABD'nin pazarını koruduğu, Türkiye'nin ise önemli miktarlarda kazanım elde ettiği görülmektedir.

Japonya'ya makarna ithalatı yapan firmalar

Bugünkü yazımda Japonya'da bulunan makarna ithalatçı firmalarının küçük bir kısmını sizlerle paylaşmak amacındayım. Firmaların ünvanlarında bulunan linklere tıklayarak kurumsal web sitelerine ulaşmanız mümkündür.

İngiltere Makarna İthalatçıları

İngiltere, net makarna ithalatçısı bir ülke olmasının yanı sıra en çok makarna ithal eden 4. ülke konumundadır. (2015 verileri)

Yine 2015 yılı istatistiklerine göre, 588 milyon dolarlık makarna ithalatı yapan İngiltere aynı yıl içerisinde yalnızca 72 milyon dolarlık makarna ihracatı yapabilmiştir.

Türkiye'nin İngiltere'ye yapmış olduğu makarna ihracatı ise beklenilen seviyenin çok çok altındadır. 

2012 yılında İngiltere'ye 3 milyon 175 bin dolarlık makarna ihraç edebilen Türk Makarna Sektörü, 2013 yılında 2 milyon 98 bin dolar, 2014 yılında 2 milyon 376bin dolar ve 2015 yılında da 2 milyon 79 bin dolarlık ihracat gerçekleştirebilmiştir.

İngiltere Makarna İthalatçı Firmalar

Bugünkü yazımda İngiltere'de bulunan makarna ithalatçı firmalarının küçük bir kısmını sizlerle paylaşmak amacındayım. Firmaların ünvanlarında bulunan linklere tıklayarak kurumsal web sitelerine ulaşmanız mümkündür.

Angola Makarna İthalatçıları

Angola yakın tarihinde iç savaş yaşamış bir ülkedir. 1974 yılında Portekiz'den bağımsızlığını kazanan ülke, 1975 ile 2002 yılları arasında tam 27 sene iç savaşa maruz kalmıştır.

Yaşanan bu iç savaş 500.000 kişinin hayatına mâl olurken, Angola ekonomisine de büyük zararlar vermiştir. Angola'da yapılan tarım ülkenin tüketimine yetmemekte ve Angola dış ülkelerden gıda ithal ederek ülke insanını besleyebilmektedir.

Ülkede endüstri ise hemen hemen hiç gelişmemiş düzeydedir. Angola'nın ekonomisi ise petrole ve elmas madenlerine dayanmaktadır.

Angola, yakın zamana kadar Portekiz'in kolonisi olduğundan ülkede Portekizce yaygın olarak konuşulmaktadır. Bu nedenle Angola'nın en büyük ticari ortaklarından birisi de Portekiz'dir. Ülkede son yıllarda 25.000 civarında Portekizli'nin yerleştiği belirtilmektedir.

Bugünkü yazımda Angola'da bulunan makarna ithalatçılarının bir listesini sizlerle paylaşmak amacındayım. Daha önceki yazılarımda da belirtmiş olduğum gibi Türkiye'deki makarna üreticileri için Afrika ülkeleri önemli birer ihracat pazarı konumundadır.

Makarna İthalatçıları | Angola Makarna İthalatçıları

2015 yılında yaklaşık 72 milyon dolarlık makarna ithalatı yapan Angola şüphesiz ki Türkiye'nin Afrika'daki en önemli makarna ihracat pazarlarından birisi konumundadır.

Türkiye En Çok Hangi Ülkelere Makarna İhracatı Yapmaktadır?

Makarna, hem Türkiye'de hem de Dünya genelindeki pek çok ülkede talebi güçlü olan bir gıda maddesidir.

Ekonomik açıdan da oldukça büyük öneme haiz olan makarna, Türkiye için aynı zamanda önemli bir ihracat kalemidir.

Türkiye'deki makarna sektörü Dünya çapında bir yere sahiptir. 2015 istatistiklerine göre Türkiye, İtalya ve Çin'in ardından en çok makarna ihracatı yapan 3. ülke konumundadır.

2007 yılında 107 milyon dolarlık makarna ihraç eden türkiye, 2016 yılına gelindiğinde makarna ihracatını 422 milyon dolara çıkarmıştır.

Peki, Türkiye yaklaşık yarım milyar dolar tutarındaki makarnayı hangi ülkelere ihraç etmektedir? Bugünkü yazımızın konusu bu sorunun cevabı olacaktır.

Türkiye En Çok Makarna İhracatı Yaptığı Ülkeler

Dilerseniz sözü daha fazla uzatmadan, hemen Türkiye'nin en çok makarna ihraç ettiği ülkeleri incelemeye başlayalım.

Makarna İhracatı

Makarna, temel olarak karbonhidrat içeren bir besindir. Makarnanın besin değerleri incelendiğimizde A, B1, B2 vitaminleri, demir, kalsiyum, fosfor, potasyum ve proteinler açısından da zengin olduğunu görürüz.

Yaygın inancın aksine makarna buğday unundan üretilmez. Makarna saf durum buğdayından elde edilen irmik ve sudan üretilmektedir.

Makarna, bünyesinde bulundurduğu bol miktarda karbonhidrat sonucunda çok çabuk parçalanır ve hemen enerjiye dönüşür. Bu yüzden makarnanın sindirimi çok kolaydır. 

Acil enerjiye ihtiyaç duyan sporcular, sanatçılar kısaca fiziksel güç gerektiren işlerle uğraşanlar yemek olarak makarnayı tercih ederler.

Makarna, glisemik indeksi düşük bir gıdadır. Glisemik indeks, gıdaların kan şekerini yükseltme hızı olarak tanımlanmaktadır. Glisemik indeksi düşük gıdalar kan şekerini daha yavaş hızda yükseltirler ve vücuda düzenli enerji sağlarlar. Buna bağlı olarak, vücutta şeker ve yağ depolanması kısıtlanır.

Pişirmesi kolay, hem başlangıç yemeği hem de ana yemek olarak kullanılabilen, ucuz bir gıda olan makarnaya yalnızca az gelişmiş ülkelerden değil, aynı zamanda gelişmiş ülkelerden de talep gelmektedir.

Dünya makarna pazarı, 2015 yılı istatistiklerine göre toplam 8 milyar 242 milyon dolar büyüklüğündedir.

Dünya Çapında En Fazla Makarna İthal ve İhraç Eden Ülkeler,  Türkiye'nin Yıllara Göre Makarna İhracatı

Bugünkü yazımda makarna ihracatı ile ilgili olarak sizlere bilgiler vermeye çalışacağım.

Bundan bir önceki "Makarna Üreticileri ve İhracatçıları" başlıklı yazımda sizlere Türkiye'deki makarna üretimi ve ihracatı yapan firmaların bir listesini hazırlamıştım. Dileyen arkadaşlar söz konusu yazımı okuyup, konu ile ilgili detaylı bilgiye ulaşabilirler.

Makarna Üreticileri ve İhracatçıları

Makarna, durum buğdayı irmiği ve suyun karıştırılması ile elde edilen, yarı hazır gıda maddesidir.

Kökeni milattan önceki yıllara kadar dayanan makarna, geçen yüzyıl içerisinde teknolojide yaşanan gelişmeler ile ucuz ve bol bulunan bir gıda maddesi haline gelmiştir. 

Dünya nüfusunun göstermiş olduğu artışa istinaden, ucuz ve kolay bulunabilen gıdalara olan talebin artması ile beraber, makarnaya olan talep de sürekli biçimde artış göstermektedir.

Makarnalar, Gümrük Tarife Cetvelin'de 1902 numaralı istatistik pozisyonu altında sınıflandırılmaktadırlar.

Dünya ticaretinde makarnaların yeri incelendiğinde, yıllık toplam 8 milyar 600 milyon dolarlık makarnanın uluslararası ticarete konu olduğu görülmektedir.

Dünya çapında en fazla makarna ihraç eden ülkeler İtalya, Çin, Türkiye, Tayland ve ABD'dir. En fazla makarna ithal eden ülkeler ise ABD, Almanya, Fransa, İngiltere ve Kanada'dır.

Türkiye'deki makarna üretimi ve hracatı yapan firmaların listesi.

Bugünkü yazımda, dünya çapında önemli fabrikalara ev sahipliği yapan Türkiye'deki makarna üreticilerinin ve ihracatçılarının bir listesini sizlerle paylaşmak amacındayım.

Çin Gübre İhracatçıları

2015 yılı verilerine göre Çin 10 milyar 878 milyon dolarlık gübre ihracatı ile Dünya genelinde en çok gübre ihracatı yapan ülke konumundadır.

Her ne kadar Dünya çapında en fazla gübre ihracatı yapan ülke konumunda olsa da Türkiye'nin Çin'den ithal etmiş olduğu gübre miktarı sınırlı ölçüde kalmaktadır.

Örneğin, 2016 yılında 1 milyar 275 milyon dolarlık gübre ithal eden Türkiye, söz konusu rakamın yalnızca 53 milyon dolarlık kısmını Çin'den ithal etmiştir. Bu da Türkiye'nin 2016 yılında yapmış olduğu gübre ithalatının sadece %4'ünü Çin'den karşıladığı anlamına gelmektedir.

Çin'in Türkiye gübre pazarına girememesinin belki de en önemli sebeplerinden birisi Türkiye'nin yakın ticaret komşularının önemli gübre üreticisi ve ihracatçısı ülkeler olmasıdır. Örneğin, Rusya, Ukrayna, Mısır, Tunus, Fas ve Ürdün Türkiye'ye Çin'den daha fazla gübre satan ülkeler olarak öne çıkmaktadır.

Bugünkü yazımda, Dünya çapında önemli bir gübre tedarikçisi olan Çin'de bulunan gübre üreticisi ve ihracatçısı firmaların bir kısmına ait listeyi sizlerle paylaşacağım.

Çin Gübre İhracatçıları

Aşağıdaki listede yer alan firmaların ünvanlarında yer alan linklerine tıklayarak, kurumsal web sitelerine ulaşmanız mümkündür.

Tunus, Ürdün, Fas Gübre Üreticileri ve İhracatçıları

Bundan önceki yazılarımda "Türkiye'nin Gübre İthalatını ve İhracatını" incelemiş ve 2016 yılında Türkiye'nin 1 milyar 275 milyon dolarlık gübre ithal etmiş olduğunu sizlerle paylaşmıştım.

Türkiye'nin 2016 yılında yapmış olduğu gübre ithalatının ülkeler bazında incelenmesi sonucunda Rusya'dan 271 milyon dolarlık gübre ithalatı yapıldığı, Mısır'dan 169 milyon dolarlık gübre ithalatı yapıldığı ve Ukrayna'dan da 125 milyon dolarlık gübre ithalatı yapıldığı bilgisine ulaşmıştık.

Türkiye, yukarıda isimleri verilen ülkelerden sonra en çok gübreyi ise Tunus, Ürdün ve Fas'tan ithal etmektedir.

Tunus, Ürdün ve Fas özellikle potasyum ve fosfor bakımından zengin alanlara sahip ülkeler oldukları için bu mineralleri içeren gübre ihracatında Dünya çapında söz sahibi konumda bulunmaktadırlar. (Gübre yapımında kullanılan en temel 3 mineral azot, potasyum ve fosfordur.)

Bugünkü yazımda, Türkiye için önemli gübre tedarikçisi ülkeler konumunda olan Tunus, Ürdün ve Fas'da bulunan gübre üreticisi ve ihracatçısı konumundaki firmaların listesini sizlerle paylaşacağım.

Tunus, Ürdün, Fas Gübre Üreticileri ve İhracatçıları

Aşağıdaki listede yer alan firmaların ünvanlarında yer alan linklerine tıklayarak, firmaların kurumsal web sitelerine ulaşmanız mümkündür.

Ukrayna Gübre İhracatçıları

2015 yılında yaklaşık 38 milyar dolarlık toplam ihracat yapan Ukrayna'nın ihracatının yaklaşık %40'ını gıda ihracatı karşılamıştır.

Geniş alanları kaplayan verimli tarım arazilerine sahip olan Ukrayna ciddi miktarda gübre ihtiyacı olan bir ülkedir. Ukrayna ihtiyacı olan gübrelerin büyük bir bölümünü yerli üretim ile karşılarken, diğer kısmını ise ithalat vasıtası ile temin etmektedir.

2015 yılı verilerine göre net gübre ithalatçısı konumunda olan Ukrayna, söz konusu yıl içerisinde 534 milyon dolarlık gübre ihracatı yaparken, 708 milyon dolarlık da gübre ithalatı yapmıştır.

Ukrayna'nın gübre dış ticaretinde ilginç olan ayrıntı ise; ülkenin ithal etmiş olduğu gübrenin yaklaşık %74'ünü Rusya'dan satın almasının yanı sıra, ihraç etmiş olduğu gübrenin de yaklaşık %42'ini Türkiye'ye satmasıdır.

Bugünkü yazımda, Türkiye için önemli bir gübre tedarikçisi konumuna ulaşan Ukrayna'da bulunan gübre üreticisi ve ihracatçısı firmaların listesini sizlerle paylaşacağım.

Ukrayna Gübre Üreticileri ve İhracatçıları

Aşağıdaki listede yer alan firmaların ünvanlarında yer alan linklerine tıklayarak, kurumsal web sitelerine ulaşmanız mümkündür.

Mısır Gübre İhracatçıları

Bir tarım ülkesi olmakla övünen Türkiye, tarımsal üretimin en önemli ayaklarından birisini oluşturan gübre kaleminde dışa bağımlı bir konumdadır. Yani, Türkiye ihtiyacı olan gübrenin büyük bir kısmını ithalat yoluyla elde etmektedir.

Türkiye'nin geçmiş yıllara ait gübre ithalat istatistikleri incelendiğinde, Türkiye'nin en çok gübre ithalatını Ukrayna, Rusya, Çin, İran, Fas gibi gübre ihracatı konusunda Dünya çapında ağırlığı olan ülkelerden gerçekleştirdiği görülmektedir.

2016 yılında ise Türkiye'nin en çok gübre ithalatı yaptığı ülkeler arasına Mısır da dahil olmuştur.

Türkiye 2016 yılı içerisinde Mısır'dan 126 milyon dolarlık gübre ithalatı gerçekleştirmiştir. Söz konusu rakam Mısır'ı Türkiye'ye en çok gübre ihraç eden 2. ülke yapmaktadır. (2016 yılında Türkiye'ye en fazla gübre ihraç eden ülke ise 271 milyon dolarlık ihracat ile Rusya'dır.) (Rusya Gübre İhracatçıları.)

Bugünkü yazımda, Türkiye için önemli bir gübre tedarikçisi konumuna ulaşan Mısır'da bulunan gübre üreticisi ve ihracatçısı firmaların listesini sizlerle paylaşacağım.


Aşağıdaki listede yer alan firmaların ünvanlarında yer alan linklerine tıklayarak, kurumsal web sitelerine ulaşmanız mümkündür.

Rusya Gübre İhracatçıları

Rusya Federasyonu, Çin'den sonra Dünya çapında en fazla gübre ihracatı yapan ülkedir. (Gübre ihracatı ve ithalatı ile ilgili olarak detaylı istatistik ve analizlere "Gübre İthalatı ve İhracatı" başlıklı yazımdan ulaşabilirsiniz.)

Rusya Federasyonu'nun 2015 yılında ihraç etmiş olduğu gübre tutarı 8 milyar 852 milyon dolardır. Daha önceki yıllarla karşılaştırıldığında, Rusya'nın gübre ihracatının kısmen düşüş trendinde olduğu göze çarpmaktadır.

Örneğin, 2012 yılında Rusya 11 milyar 176 milyon dolarlık gübre ihracatı gerçekleştirmiştir. Söz konusu rakam 2013 yılında 9 milyar 121 milyon dolara, 2014 yılında 8 milyar 988 milyon dolara ve nihayet 2015 yılında da  8 milyar 852 milyon dolara gerilemiştir.

Bu yazının yazılmış olduğu Mart.2017 tarihinde, henüz Rusya'nın 2016 yılı ihracat verileri açıklanmamış olduğundan, 2016 yılına ait istatistikler yazıma dahil edilmemiştir.

Türkiye'nin 2015 yılı içerisinde en çok gübre ithal etmiş olduğu ülke 240 milyon dolarlık ithalat rakamı ile Ukrayna olup, Ukrayna'yı 216 milyon dolarlık ithalat ile Rusya izlemektedir.

Bugünkü yazımda, Türkiye için önemli bir gübre tedarikçisi konumunda olan Rusya'da bulunan gübre üreticisi ve ihracatçısı konumundaki firmaların listesini sizlerle paylaşacağım.

Rusya Gübre Üreticileri ve İhracatçıları Firma Listesi.

Aşağıdaki listede yer alan firmaların ünvanlarında yer alan linklerine tıklayarak, kurumsal web sitelerine ulaşmanız mümkündür.

Gübre İthalatı ve İhracatı

Gübre, ana işlevi bitkilere besin maddesi sağlamak olan ürünleri tanımlamak için kullanılan bir zirai terimdir.

Bitkilerin kullanmış oldukları başlıca besin maddeleri azot, fosfor, potasyum gibi birincil elementleri; kalsiyum, magnezyum, kükürt, sodyum gibi ikincil elementleri; demir, çinko, bakır, mangan, bor, molibden ve kobalt gibi mikro elementleri kapsamaktadır.

Dolayısı ile gübre denildiği zaman gerek organik yollarla, gerekse de kimyasal işlemlerle elde edilen ve bitki besin maddeleri ihtiva eden ürünler anlaşılmalıdır. 

Gübreler, yukarıdaki tanımlamalara da uygun olacak biçimde, gümrük tarife cetvelinde 31. fasılda kendilerine yer bulmuşlardır. Gümrük tarife cetvelinde gübreler 5 ana başlık altında tasniflenmiştir. Bunlar:
  • 3101-Hayvansal veya bitkisel gübreler, 
  • 3102-Azotlu mineral veya kimyasal gübreler, 
  • 3103-Fosfatlı mineral veya kimyasal gübreler, 
  • 3104-Potaslı mineral veya kimyasal gübreler ve 
  • 3105-Azot, fosfor ve potasyumun ikisini veya üçünü içeren mineral veya kimyasal gübrelerdir.
Türkiye genel anlamda gübre ithalatı yapan bir ülkedir. Tuik istatistiklerine göre, 2016 yılında Türkiye 146 milyon dolarlık toplam gübre ihracatı yapmıştır. 2016 yılı içerisindeki gübre ithalatımız ise 1 miyar 275 milyon dolar civarında gerçekleşmiştir.

Gübre İthalatı ve İhracatı | İhracat Pazar Araştırması

Dilerseniz gübreler ile ilgili olarak temel bilgileri sizlerle paylaştıktan sonra yazıma Dünya çapında en fazla gübre ihraç ve ithal eden ülkelerin istatistiklerini vererek başlamak istiyorum.

Dünya Genelinde En Fazla Gübre İhracatı Yapan Ülkeler:

2015 yılında Dünya çapında toplam 63 milyar 76 milyon dolarlık gübre ihracatı gerçekleştirilmiştir. 

Dünya çapında en çok gübre ihraç eden ülkeler

Dünya çapında toplam gübre ihracatının %70'lik kısmını en fazla gübre ihraç eden ilk 10 ülke tarafından gerçekleştirilmiştir. 

Yukarıdaki grafikte Dünya çapında en çok gübre ihraç eden ilk 10 ülkeye yer verilmiştir. 

Grafiğe göre Dünya çapında en çok gübre ihraç eden ülke Çin'dir. Çin'in 2016 yılı gübre ihracat tutarı 10 milyar 878 milyon dolardır. Çin'i Rusya Federasyonu, Kanada, ABD, Beyaz Rusya, Almanya, Hollanda, Belçika, Fas ve İsrail izlemektedir.

Dünya Genelinde En Fazla Gübre İthalatı Yapan Ülkeler:

2015 yılında Dünya genelinde en fazla gübre ithalatı yapan 10 ülkeye aşağıdaki grafikte yer verilmiştir.
Dünya çapında en çok gübre ithal eden ülkeler

Grafik incelendiğinde Dünya çapında en fazla gübre ithalatı yapan ülkenin ABD olduğu görülmektedir. ABD'yi ise Hindistan, Brezilya, Çin, Fransa, Endonezya, Tayland, Almanya, Vietnam ve Meksika takip etmektedir.

Grafikteki en çok gübre ithal eden ülkeler içerisinde, Çin ve Almanya hariç diğer ülkeler net gübre ithalatçısı durumundadır.

Türkiye'nin Gübre İthalatı ve Gübre İhracatı

Aşağıdaki grafikte 2012 ile 2016 yılları arasında Türkiye'nin gübre ithalatı ve ihracatına ilişkin istatistikler yer almaktadır. 
Türkiye'nin gübre ihracatı ve ithalatı
Grafik incelendiğinde, Türkiye'nin net gübre ithalatçısı bir ülke olduğu görülmektedir. Bunun anlamı ise, Türkiye'nin ihraç etmiş olduğundan daha fazla gübreyi ithal eder durumda olduğudur.

2012 yılında 147 milyon dolarlık gübre ihracatına karşılık 1 milyar 382 milyon dolarlık gübre ithalatı yapan Türkiye, 2016 yılında ise 146 milyon dolarlık gübre ihracatı ve 1 milyar 275 milyon dolarlık gübre ithalatı yapmıştır.

2013, 2014 ve 2015 yılına ait gübre ithalat ve ihracat verileri yukarıdaki tablodan görülebilir.

Türkiye Hangi Çeşit Gübrelerin İthalatını Yapmaktadır?

Aşağıdaki tabloda 2016 yılında Türkiye'nin ihraç ve ithal etmiş olduğu gübre çeşitlerine yer verilmiştir.

Türkiye hangi çeşit gübreleri ithal ve ihraç ediyor.

Tablo incelendiğinde, Türkiye'nin ağırlıklı olarak azotlu mineral veya kimyasal gübreler ile azot, fosfor ve potasyumun ikisini veya üçünü içeren mineral veya kimyasal gübreler ithalatı yaptığı, buna karşılık olarak da en çok azot, fosfor ve potasyumun ikisini veya üçünü içeren mineral veya kimyasal gübreler ihracatı yaptığı görülmektedir.

Finlandiya Karayolu Nakliye Firmaları

İskandinavya yarımadasında bulunan Finlandiya, Baltık Denizi kıyısındaki bir Kuzey Avrupa ülkesidir.
Finlandiya'nın başkenti Helsinki'dir. 

Finlandiya'nın doğusunda Rusya, kuzeyinde Norveç ve batısında İsveç yer almaktadır.

1 Ocak 1995 tarihinden itibaren Avrupa Birliği üyesi olan Finlandiya aynı zamanda birliğin para birimi olan Euro'yu kullanmaktadır.

Coğrafi olarak Avrupa Birliği'nin en kuzeyinde yer alan Finlandiya, Türkiye açısından küçük sayılabilecek uluslararası karayolu taşımacılık potansiyeline sahiptir.

2016 yılında 1071 adet Türk plakalı ihraç tırı Finlandiya'ya yük taşıması gerçekleştirmiştir. Yine aynı yıl içerisinde Finlandiya'dan ülkemizin çeşitli şehirlerine komple veya parsiye ithalat yükü taşıması yapan Türk plakalı tır sayısı ise 653 olarak açıklanmıştır.

Bugünkü yazımda, Türkiye ile Danimarka arasında taşımacılık yapan uluslararası karayolu firmalarının isimlerini, adreslerini, telefon ve faks numaralarını sizlerle paylaşacağım.

Firma ünvanlarının üzerinde yer alan linklere tıklayarak, nakliye şirketlerinin kurumsal web sitelerine ulaşmanız mümkündür.

Danimarka Karayolu Nakliye Firmaları

Danimarka, Kuzey Avrupa'da yer alan bir İskandinav ülkesidir. Başkenti Kopenhag'dır. Danimarka'nın güneyinde Almanya, doğusunda ise İsveç yer almaktadır.

1973'ten beri Avrupa Birliği üyesi olan Danimarka, buna rağmen Avrupa Birliği'nin ortak parası olan EURO yerine ülkenin milli para birimi olan Danimarka Kronu'nu kullanmaktadır.

Danimarka uluslararası lojistik bakımından, özellikle denizyolu taşımacılığı alanında, Dünya'nın sayılı firmalarına ev sahipliği yapmaktadır. Örneğin, Dünya çapında en büyük ilk 3 konteyner taşımacılığı yapan firmalardan birisi olan Maersk Line Danimarka merkezli bir firmadır. Yine uluslararası bir forwarder firması olan DSV de Danimarka merkezli bir firmadır.
Danimarka Karayolu Nakliye Firmaları | Danimarka Full Tır | Danimarka Parsiyel Tır
Bugünkü yazımda, Türkiye ile Danimarka arasında taşımacılık yapan uluslararası karayolu firmalarının isimlerini, adreslerini, telefon ve faks numaralarını sizlerle paylaşacağım.

Firma ünvanlarının üzerinde yer alan linklere tıklayarak, nakliye şirketlerinin kurumsal web sitelerine ulaşmanız mümkündür.

Çek Cumhuriyeti Karayolu Nakliye Firmaları

Çek Cumhuriyeti, Orta Avrupa'da yer alan ve denize sınırı olmayan bir ülkedir. Çek Cumhuriyeti'nin kuzeyinde Polonya, batısı ve kuzeybatısında Almanya, güneyinde Avusturya ve doğusunda ise Slovakya yer almaktadır.

Karayolu nakliyesi açısından incelendiğinde, Çek Cumhuriyeti pazarı Türkiye'deki karayolu nakliye firmaları için potansiyel ülkelerden birisi konumundadır.

UND'nin istatistiklerine göre 2010 yılında 3206 tırın Türkiye'den Çek Cumhuriyeti'ne ihracat yükü taşımış olduğu görülürken, söz konusu veri 2016 yılında yaklaşık %65'lik artışla 5319 tır seviyesine çıkmıştır.

İthalat karayolu taşımaları ayağında da Çek Cumhuriyeti destinasyonu istikrarlı artış hızını yakalamış görülmektedir. 2010 yılında 2190 tır Çek Cumhuriyeti'den Türkiye'ye ithalat yükü taşımış iken, bu sayı 2011 yılında 2468'e, 2015 yılında 2,857'e ve nihayet 206 yılında da 4431'e çıkmıştır.

Çek Cumhuriyeti Karayolu Nakliye Firmaları
Bugünkü yazımda, Türkiye ile Çek Cumhuriyeti arasında taşımacılık yapan uluslararası karayolu firmalarının isimlerini, adreslerini, telefon ve faks numaralarını sizlerle paylaşacağım.

Firma ünvanlarının üzerinde yer alan linklere tıklayarak, nakliye şirketlerinin kurumsal web sitelerine ulaşmanız mümkündür.

CFR ile CPT'nin; CIF ile CIP'in Farkları Nelerdir? Incoterms Teslim Şekilleri En Doğru Biçimde Nasıl Gösterilir?

Bugünkü yazımda bir okuyucumdan gelen soruyu cevaplamaya çalışacağım. Soru teslim şekillerinin kullanımı ile ilgili olup, iki kademeli olarak kaleme alınmıştır.

Sorunun ilk bölümünde CFR ile CPT'nin ve CIF ile CIP'in farklılıkları sorulmaktadır. Incoterms 2000'de C grubu olarak isimlendirilen teslim şekillerinin kullanımı ile ilgili bir sorudur.

Sorunun ikinci bölümünde ise teslim şekillerinin doğru gösteriminin nasıl olacağı sorulmaktadır. Teslim şekillerinin proforma faturalarda veya satış sözleşmelerinde gösterimi ile ilgili bir standart olup olmadığının açıklanması talep edilmektedir.

Dilerseniz önce sorunun orjinal halini paylaşıp, daha sonra cevaplarımı vermeye çalışayım.

Kuzey Irak'a Yapılan İhracatlarda Zorunlu Sevk Öncesi İnceleme Uygulaması Kaldırıldı

2016 yılının Nisan ayı içerisinde yazmış olduğum "Irak İhracatlarında Zorunlu Yükleme Öncesi İnceleme Uygulaması" başlıklı yazımda hem Merkezi Irak Hükümeti'nin uygulamış olduğu, hem de Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi'nin uyguladığı zorunlu Sevk Öncesi İnceleme Uygulaması hakkında detaylı bilgileri sizlerle paylaşmıştım.

Ekonomi Bakanlığı tarafından yönetilen Ticarette Teknik Engeller sitesinde 24.Şubat.2017 tarihinde yayınlanan duyuruya göre, Kuzey Irak'a yapılacak ihracatlarda aranan zorunlu Sevk Öncesi İnceleme Uygulaması kaldırılmıştır.

Kuzey Irak'a yapılacak ihracatlarda, ürün denetimleri, yeni uygulama kapsamında Kuzey Irak gümrüklerinde Kuzey Irak Standardizasyon ve Kalite Kontrol İdaresi (KSQCA) personeli tarafından yapılacaktır.


Söz konusu durum ile ilgili olarak Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılan açıklama aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Önemli Not: Merkezi Irak'a ihraç edilen ürünlere yönelik Zorunlu Sevk Öncesi İnceleme Uygulaması herhangi bir değişiklik olmaksızın devam edecektir.

Bulgaristan Karayolu Nakliye Firmaları

Bulgaristan, Balkanlar'da yer alan ve Türkiye ile de kara sınırı olan bir ülkedir.

1 Ocak 2007 tarihinde Avrupa Birliği'ne katılmasına rağmen ülke halen kendi para birimi olan Bulgar Levası'nı kullanmaktadır.

2014 verilerine göre 7.202 milyon kişilik bir nüfusa sahip olan Bulgaristan'ın kişi başına düşen gayrisafi yurt içi hasılası ise 6,927USD'dir.

UND'nin verilerine göre Türkiye'ye taşıma yapan yabancı plakalı tırların içinde Bulgar tırları en büyük payı almaktadır. Türkiye'ye yapılan ithalat taşımalarının %8,5'i ve ihracat taşımalarının da %4,2'si Bulgar tırları tarafından yapılmaktadır.

2016 yılında Bulgaristan'a Türk tırları tarafından yapılan ihracat taşımaları 15,169 adet olurken, yine 2016 yılında Bulgaristan'dan Türk tırları tarafından yapılan ithalat taşımaları ise 9,409 adet olarak açıklanmıştır.
Bulgaristan Karayolu Nakliye Firmaları
Bugünkü yazımda, Türkiye ile Bulgaristan arasında taşımacılık yapan karayolu firmalarının isimlerini, adreslerini, telefon ve faks numaralarını sizlerle paylaşacağım.

Firma ünvanlarının üzerinde yer alan linklere tıklayarak, nakliye şirketlerinin kurumsal web sitelerine ulaşmanız mümkündür.

Bosna Hersek Karayolu Nakliye Firmaları

Bosna-Hersek Cumhuriyeti, Hırvat ve Boşnaklardan oluşan Bosna-Hersek Federasyonu ve Sırplardan oluşan Sırp Cumhuriyeti'nin birleşmesinden oluşan bir devlettir.

2016 yılı içerisinde Türkiye Bosna Hersek'e 309 milyon dolarlık ihracat yaparken, aynı yıl içerisinde Türkiye'nin Bosna Hersek'ten yapmış olduğu ithalat tutarı ise 288 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

Uluslararası Nakliyeciler Derneği'nin yayınlamış olduğu karayolu taşıma istatistiklerinde, Türkiye ile Bosna Hersek arasında 2016 yılı içerisinde gerçekleştirilen ihracat ve ithalat karayolu tır taşımaları da yer almaktadır.

Söz konusu istatistiklere göre Türk tırlarının Bosna Hersek'e yapmış oldukları ihracat taşımaları son 6 yıldır aynı çizgide devam etmektedir. 2016 yılı itibari ile 3279 Türk tırı Bosna Hersek'e ihracat taşıması gerçekleştirmiştir.

Bosna Hersek'ten Türkiye'ye yapılan ithalat karayolu taşımalarında Türk tırlarının 2016 yılında önemli bir artış kaydettiği görülmektedir. 2015 yılında Bosna Hersek'ten Türkiye'ye ithal ürünleri taşıyan Türk tırı sayısı 802 adet iken, bu sayı 2016 yılında 1985 adete çıkmıştır. Artış oranı %148'dir.
Bosna Hersek Karayolu Nakliye Firmaları

Bugünkü yazımda, Türkiye ile Bosna-Hersek arasında taşımacılık yapan karayolu firmalarının isimlerini, adreslerini, telefon ve faks numaralarını sizlerle paylaşacağım.

Firma ünvanlarının üzerinde yer alan linklere tıklayarak, nakliye şirketlerinin kurumsal web sitelerine ulaşmanız mümkündür.

Beyaz Rusya Karayolu Nakliye Firmaları

Beyaz Rusya, diğer adıyla Belarus, batısında Polonya, kuzeybatısında Litvanya, kuzeyinde Letonya, doğusunda Rusya Federasyonu ve güneyinde Ukrayna ile komşu olan bir Kuzey Avrupa ülkesidir.

2016 verilerine göre nüfusu yaklaşık 9,5 milyon kişi olan Beyaz Rusya'nın kişi başına düşen gayrisafi yurtiçi hasılası ise hemen hemen 4.800 dolardır.

Beyaz Rusya denize sınırı olmayan bir ülke olup, sadece denizyolu taşımacılığı ile bu ülkeye ulaşmak mümkün değildir.

Türkiye 2016 yılında Beyaz Rusya'ya 311 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirmiştir. 2016 yılı içerisinde Türkiye'nin Beyaz Rusya'dan yapmış olduğu ithalat tutarı ise yaklaşık 92 milyon dolardır.

UND'nin hazırlamış olduğu uluslararası karayolu nakliye istatistikleri incelendiğinde, 2016 yılında Türkiye'nin gerçekleştirmiş olduğu karayolu taşımacılığının en çok arttığı ülkelerden birisinin Beyaz Rusya olduğu görülmektedir. (Bu artışta Rusya'nın uygulamış olduğu ambargonun etkisi olabilir.)

2015 yılında 2,207 Türk tırı Beyaz Rusya'ya ihracat yükü götürmüş iken, 2016 yılında bu sayı 9,267'ye çıkmıştır.
Beyaz Rusya Karayolu Nakliye Firmaları
Bugünkü yazımda, Türkiye ile Beyaz Rusya arasında taşımacılık yapan karayolu firmalarının isimlerini, adreslerini, telefon ve faks numaralarını sizlerle paylaşacağım.

Firma ünvanlarının üzerinde yer alan linklere tıklayarak, nakliye şirketlerinin kurumsal web sitelerine ulaşmanız mümkündür.

Belçika Karayolu Nakliye Firmaları

Belçika, Fransa, Almanya, Lüksemburg ve Hollanda ile kara sınırları olan bir Avrupa ülkesidir. Belçika'nın kuzeybatısında Kuzey Atlantik Okyanusu bulunmaktadır.

2011 sayımına göre yaklaşık 11 milyon kişilik bir nüfusa sahip olan Belçika'nın kişi başına düşen gayrisafi yurtiçi hasılası ise yaklaşık 43.500USD'dir.

2016 yılında Türkiye Belçika'ya 2,32 milyar dolarlık ihracat yapmış iken, yine aynı yıl içerisinde Türkiye'nin Belçika'dan yapmış olduğu ithalat ise 2,90 milyar dolar civarındadır.

Uluslararası nakliye alanında ise Belçika oldıkça önemli bir merkez konumundadır.

Avrupa'nın en büyük 2. konteyner limanı olan Antwerp Limanı Belçika'da bulunmaktadır. Denizyolu dışında havayolu, demizyolu, karayolu ve multimodal taşımalar için de Belçika elverişli bir coğrafyaya ve kapasiteye sahiptir.

Bugünkü yazımızın konusunu oluşturan, Türkiye Belçika arasındaki karayolu nakliye işlemlerine ilişkin istatistiklerie göz attığımızda; yılda yaklaşık olarak 8000 civarında Türkiye'ye ait tırın Türkiye'den Belçika'ya ihracat taşıması yaptığı görülmektedir. Belçika'dan Türkiye'ye ithalat taşıması yapan Türkiye'ye ait tırlarının sayısı ise yaklaşık 6000 adettir.
Belçika Karayolu Nakliye Firmaları
Bugünkü yazımda, Türkiye ile Belçika arasında taşımacılık yapan karayolu firmalarının isimlerini, adreslerini, telefon ve faks numaralarını sizlerle paylaşacağım.

Firma ünvanlarının üzerinde yer alan linklere tıklayarak, nakliye şirketlerinin kurumsal web sitelerine ulaşmanız mümkündür.