güncel yazılar...
Loading...

İhracat Proforma Fatura Örnekleri: Ex Works, FOB ve CIF Teslim Şekilleri İçin

Proforma fatura, ihracatçılar tarafından düzenlenen ticari bir dökümandır.

Her hangi bir ihracat işleminde, ithalatçılara verilen teklifin siparişe dönüştürülmesi aşamasında düzenlenen proforma faturalar, siparişin detaylarını ve şartlarını içeren formal teklif niteliği taşımaktadır.

İhracatçının hazırlamış olduğu proforma faturayı alan ithalatçı, proforma fatura üzerinde yazan detayları ve şartları inceler, eğer uygun bulursa kaşe ve imza atarak tekrar ihracatçıya geri gönderir.

İthalatçı tarafından da imzalanan proforma fatura siparişin onaylandığı anlamına gelmektedir.

Bugünkü yazımda "Microsoft Excel" ile hazırlanmış "Proforma Fatura" örneklerini sizlerle paylaşacağım.

Proforma Fatura | Proforma Invoice | Örnek | Şablon | Excel | xls

Proforma fatura şablonlarım ihracat işlemlerinde en çok tercih edilen Ex Works, FOB ve CIF teslim şekilleri kullanılarak hazırlanmıştır.

Proforma Fatura ile ilgili daha detaylı bilgi edinmek isteyen arkadaşlar "Proforma Invoice (Proforma Fatura) Nedir?" başlıklı yazımı inceleyebilirler.


İhracat Proforma Fatura Örneği 1 - Microsoft Excel Formatında Ex Works Teslim Şekline Göre Hazırlanmış

Ex Works, Incoterms 2010 içerisinde tanımlanmış olan 11 teslim şeklinden birisidir.

EXW satışlarda, ihracatçı kendi fabrikasında veya deposunda malları ithalatçının emrine hazır bulundurmak ile teslim yükümlülüğünü yerine getirmektedir.

İhracatçı gelen taşıma aracına ürünlerin yüklemesini yapmamaktadır.

Ayrıca, Ex Works teslimde, hem ihracat gümrük işlemleri hem de ithalat gümrük işlemleri alıcı tarafından yapılmaktadır.
Proforma Fatura | Proforma Invoice | Örnek | Şablon | Excel | xls | EXW
Microsoft Excel formatında, Ex Works Incoterms 2010 teslim şekline göre hazırlanmış proforma fatura örneğini, aşağıdaki linkten ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

İhracat Proforma Fatura Örneği 2 - Microsoft Excel Formatında FOB Teslim Şekline Göre Hazırlanmış

Free on Board, Incoterms 2010 içerisinde tanımlanmış olan 11 teslim şeklinden birisidir. Türkçe'ye "Gemi Güvertesinde Masrafsız Teslim" olarak çevrilmektedir. Kısaltılmış biçimi ise FOB'dir.

FOB teslim şeklinde, ihracatçı, alıcı tarafından yükleme organizasyonu yapılan gemiye malları yüklenmesi ile teslimat görevini yerine getirmiş olmaktadır.

FOB teslim, Incoterms 2010 kurallarına göre yalnızca denizyolu taşımalarında kullanılabilmektedir.

Proforma Fatura | Proforma Invoice | Örnek | Şablon | Excel | xls | FOB
Microsoft Excel formatında, FOB Incoterms 2010 teslim şekline göre hazırlanmış proforma fatura örneğini, aşağıdaki linkten ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

İhracat Proforma Fatura Örneği 3 - Microsoft Excel Formatında CIF Teslim Şekline Göre Hazırlanmış

Cost and Freight, Incoterms 2010 içerisinde tanımlanmış olan 11 teslim şeklinden birisidir. Türkçe'ye "Mal Bedeli, Sigorta ve Navlun" olarak çevrilmektedir. Kısaltılmış biçimi ise CIF'dir.

Söz konusu teslim şeklinde, ihracatçı, önceden tespit edilmiş yükleme limanında, kendisinin tespit etmiş olduğu gemiye malları yüklemekle, teslim sorumluluğunu yerine getirmektedir. 

Bunun yanı sıra, ihracatçı boşaltma limanına kadar sürecek ana taşımaya ait navlun bedelini de ödemek ve ayrıca en azından varış limanına kadar nakliye sigortası yapmak zorundadır.

CIF teslim, Incoterms 2010 kurallarına göre yalnızca denizyolu taşımalarında kullanılabilmektedir.

Proforma Fatura | Proforma Invoice | Örnek | Şablon | Excel | xls | CIF
Microsoft Excel formatında, CIF Incoterms 2010 teslim şekline göre hazırlanmış proforma fatura örneğini, aşağıdaki linkten ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Akreditif Danışmanlık Hizmetleri

Dünya genelinde korumacılık artmakta, politik, ticari ve finansal riskler buna paralel olarak yükselmektedir.

İhracat ve ithalat işlemlerinizde akreditif başta olmak üzere güvenli ödeme ödeme yöntemlerini etkin kullanarak pazar payınızı arttırabilirsiniz.

Detaylı bilgi için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Akreditif, vesaik mukabili ve diğer ödeme yöntemleri ile ilgili detaylı bilgiler ve danışmanlık bilgileri sitemizdedir.