güncel yazılar...
Loading...

Beyaz Rusya Karayolu Nakliye Firmaları

Beyaz Rusya, diğer adıyla Belarus, batısında Polonya, kuzeybatısında Litvanya, kuzeyinde Letonya, doğusunda Rusya Federasyonu ve güneyinde Ukrayna ile komşu olan bir Kuzey Avrupa ülkesidir.

2016 verilerine göre nüfusu yaklaşık 9,5 milyon kişi olan Beyaz Rusya'nın kişi başına düşen gayrisafi yurtiçi hasılası ise hemen hemen 4.800 dolardır.

Beyaz Rusya denize sınırı olmayan bir ülke olup, sadece denizyolu taşımacılığı ile bu ülkeye ulaşmak mümkün değildir.

Türkiye 2016 yılında Beyaz Rusya'ya 311 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirmiştir. 2016 yılı içerisinde Türkiye'nin Beyaz Rusya'dan yapmış olduğu ithalat tutarı ise yaklaşık 92 milyon dolardır.

UND'nin hazırlamış olduğu uluslararası karayolu nakliye istatistikleri incelendiğinde, 2016 yılında Türkiye'nin gerçekleştirmiş olduğu karayolu taşımacılığının en çok arttığı ülkelerden birisinin Beyaz Rusya olduğu görülmektedir. (Bu artışta Rusya'nın uygulamış olduğu ambargonun etkisi olabilir.)

2015 yılında 2,207 Türk tırı Beyaz Rusya'ya ihracat yükü götürmüş iken, 2016 yılında bu sayı 9,267'ye çıkmıştır.
Beyaz Rusya Karayolu Nakliye Firmaları
Bugünkü yazımda, Türkiye ile Beyaz Rusya arasında taşımacılık yapan karayolu firmalarının isimlerini, adreslerini, telefon ve faks numaralarını sizlerle paylaşacağım.

Firma ünvanlarının üzerinde yer alan linklere tıklayarak, nakliye şirketlerinin kurumsal web sitelerine ulaşmanız mümkündür.

Belçika Karayolu Nakliye Firmaları

Belçika, Fransa, Almanya, Lüksemburg ve Hollanda ile kara sınırları olan bir Avrupa ülkesidir. Belçika'nın kuzeybatısında Kuzey Atlantik Okyanusu bulunmaktadır.

2011 sayımına göre yaklaşık 11 milyon kişilik bir nüfusa sahip olan Belçika'nın kişi başına düşen gayrisafi yurtiçi hasılası ise yaklaşık 43.500USD'dir.

2016 yılında Türkiye Belçika'ya 2,32 milyar dolarlık ihracat yapmış iken, yine aynı yıl içerisinde Türkiye'nin Belçika'dan yapmış olduğu ithalat ise 2,90 milyar dolar civarındadır.

Uluslararası nakliye alanında ise Belçika oldıkça önemli bir merkez konumundadır.

Avrupa'nın en büyük 2. konteyner limanı olan Antwerp Limanı Belçika'da bulunmaktadır. Denizyolu dışında havayolu, demizyolu, karayolu ve multimodal taşımalar için de Belçika elverişli bir coğrafyaya ve kapasiteye sahiptir.

Bugünkü yazımızın konusunu oluşturan, Türkiye Belçika arasındaki karayolu nakliye işlemlerine ilişkin istatistiklerie göz attığımızda; yılda yaklaşık olarak 8000 civarında Türkiye'ye ait tırın Türkiye'den Belçika'ya ihracat taşıması yaptığı görülmektedir. Belçika'dan Türkiye'ye ithalat taşıması yapan Türkiye'ye ait tırlarının sayısı ise yaklaşık 6000 adettir.
Belçika Karayolu Nakliye Firmaları
Bugünkü yazımda, Türkiye ile Belçika arasında taşımacılık yapan karayolu firmalarının isimlerini, adreslerini, telefon ve faks numaralarını sizlerle paylaşacağım.

Firma ünvanlarının üzerinde yer alan linklere tıklayarak, nakliye şirketlerinin kurumsal web sitelerine ulaşmanız mümkündür.

Bahreyn Karayolu Nakliye Firmaları

Bayreyn, Suudi Arabistan ve Katar ile komşu olan küçük bir ada ülkesidir.

2014 verilerine göre nüfusu 1,35 milyon kişi olan Bahreyn'in GSYİH'sı ise 29 milyar dolar civarındadır. Nüfusunun yaklaşık %30'unu göçmenler oluşturmaktadır.

Diğer pek çok Arap ülkesi gibi Bahreyn'in de ekonomisi büyük oranda petrol ihracatına dayanmaktadır.

2016 yılında Türkiye Bahreyn'e 175 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirmiştir. Türkiye'nin 2016 yılı içerisinde Bahreyn'den yapmış olduğu ithalat ise 114 milyon dolar civarındadır.

2009 yılında hizmete girmiş olan Khalifa Bin Salman Port ülkenin en önemli ticari limanı konumundadır.

Türkiye'nin Bahreyn'e yapmış olduğu ihracatlar büyük oranda denizyolu konteyner taşımacılığı ile gerçekleştirilmektedir.

Uluslararası Nakliyeciler Derneği'nin yayınlamış olduğu istatistiklerde, Bahreyn'e 2011 yılında 157 ihracat tırı Türkiye'den çıkış yapmış iken, bu sayı yıldan yıla azalmış ve nihayet 2016 yılında Türkiye'den Bahreyn'e yapılan karayolu ihracat taşımacılığı sıfırlanmıştır.
Bahreyn Karayolu Nakliye Firmaları | Nakliyeciler | Tırcılar
Yine de, Bahreyn'e özellikle proje ve gabari dışı yükleme yapmak isteyen firmalar için bugünkü yazımda, Türkiye ile Bahreyn arasında taşımacılık yapan karayolu firmalarının isimlerini, adreslerini, telefon ve faks numaralarını sizlerle paylaşacağım.

Firma ünvanlarının üzerinde yer alan linklere tıklayarak, nakliye şirketlerinin kurumsal web sitelerine ulaşmanız mümkündür.

Azerbaycan Karayolu Nakliye Firmaları

Kuzeyinde Rusya, kuzeybatısında Gürcistan, batısında Ermenistan ve güneyinde İran ile sınırıları bulunan Azerbaycan'ın doğusunda ise dünyanın en büyük tuzlu su gölü olan Hazar Denizi (Hazar Gölü) yer almaktadır.

2016 verilerine göre tahmini nüfusu 9,8 milyon kişi olan Azarbaycan'ın GSYİH ise yaklaşık olarak 87,7 milyar dolar civarındadır.

Azerbaycan ekonomisi temel olarak ham petrol, doğalgaz ve demir cevheri ihracatına dayanmaktadır.

Azerbaycan, Türkiye için önemli bir dış ticaret ortağı konumundadır. Türkiye Azerbaycan ile yapmış olduğu dış ticaret işlemlerinde dış ticaret fazlası vermektedir.

2016 yılı itibari ile Türkiye'nin Azaerbaycan'a yapmış olduğu ihracat 1 milyar 179 milyon dolar iken, Türkiye'nin yine aynı yıl içerisinde Azerbaycan'dan yapmış olduğu ithalat ise 253 milyon dolardır.

Türkiye ile doğrudan kara sınırı olmayan Azerbaycan'a ihracat ve ithalat nakliyeleri Gürcistan veya İran üzerinden olacak şekilde, 2 farklı alternatif rota üzerinden gerçekleştirilmektedir.
Azerbaycan Karayolu Nakliye Firmaları | Azerbaycan Nakliye
Bugünkü yazımda, Türkiye ile Azerbaycan arasında taşımacılık yapan karayolu firmalarının isimlerini, adreslerini, telefon ve faks numaralarını sizlerle paylaşacağım.

Firma ünvanlarının üzerinde yer alan linklere tıklayarak, nakliye şirketlerinin kurumsal web sitelerine ulaşmanız mümkündür.

Arnavutluk Karayolu Nakliye Firmaları

Arnavutluk, kuzeyde Karadağ, kuzeydoğusunda Sırbistan, doğusunda Makedonya ve güneyinde Yunanistan ile sınırları olan bir güneydoğu Avrupa ülkesidir.

2016 yılı verilerine göre nüfusu 2 milyon 800 bin kişi civarında olan Arnavutluk'un başlıca şehirleri Tiran ve Dıraç'tır.

Adriyatik Denizi ve İyonya Denizi'ne kıyıları bulunan Arnavutluk'un başlıca liman şehri ise Dıraç'tır. (İngilizce Durres). Dıraç Limanı (Durres Port) ise 2016 istatistiklerine göre 130.000 TEU'luk yük trafiği ile ülkenin en büyük ticari limanı konumundadır.

2016 yılında Türkiye'nin Arnavutluk'a yapmış olduğu ihracat yaklaşık 280 milyon dolar olarak gerçekleşirken, geçmiş yıllara nazaran ihracatımızın bu ülkeye stabil kaldığı görülmektedir.

Arnavutluk'tan yapılan ithalat ise 2016 yılında 18 milyon dolar civarında kalmıştır. Türkiye'nin Arnavutluk'tan 2016 yılında yapmış olduğu ithalatın, geçmiş yıllara nazaran, önemli ölçüde düşüş kaydettiği görülmektedir.
arnavutluk-karayolu-nakliye-firmalari
Bugünkü yazımda, Türkiye ile Arnavutluk arasında taşımacılık yapan karayolu firmalarının isimlerini, adreslerini, telefon ve faks numaralarını sizlerle paylaşacağım.

Firma ünvanlarının üzerinde yer alan linklere tıklayarak, nakliye şirketlerinin kurumsal web sitelerine ulaşmanız mümkündür.

Afganistan Karayolu Nakliye Firmaları

Afganistan, Orta Asya'da bulunan ve Pakistan, İran, Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan, Çin ile çevrili, denize kıyısı olmayan bir kara ülkesidir.

Denizyolu taşımacılığının seçeneklerden birisi olmadığı Afganistan'a yapılan ihracat ve ithalat taşımaları karayolu, demiryolu, havayolu veya multimodal taşımalar ile gerçekleştirilmek zorunda kalınmaktadır.

2014 verilerine göre Afganistan'ın nüfusu 31 milyon 800 bin kişi olup, ülkenin GSYİH ise 21,7 milyar dolar civarındadır.

2016 yılında Türkiye'nin Afganistan'a yapmış olduğu ihracat 132 milyon dolar dolaylarında gerçekleşmiş olup, halılar, elektrikli cihazlar, makinalar, demir veya çelikten eşya, eczacılık ürünleri, katı veya sıvı yağlar Türkiye'nin Afganistan'a yapmış olduğu başlıca ihracat ürünlerini oluşturmaktadır.

Bugünkü yazımda, Türkiye ile Afganistan arasında taşımacılık yapan karayolu firmalarının isimlerini, adreslerini, telefon ve faks numaralarını sizlerle paylaşacağım. 

Firma ünvanlarının üzerinde yer alan linklere tıklayarak, nakliye şirketlerinin kurumsal web sitelerine ulaşmanız mümkündür.

Akreditif Danışmanlık Hizmetleri

Dünya genelinde korumacılık artmakta, politik, ticari ve finansal riskler buna paralel olarak yükselmektedir.

İhracat ve ithalat işlemlerinizde akreditif başta olmak üzere güvenli ödeme ödeme yöntemlerini etkin kullanarak pazar payınızı arttırabilirsiniz.

Detaylı bilgi için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Akreditif, vesaik mukabili ve diğer ödeme yöntemleri ile ilgili detaylı bilgiler ve danışmanlık bilgileri sitemizdedir.