güncel yazılar...
Loading...

Avusturya Karayolu Nakliye Firmaları

Avusturya, Orta Avrupa'da yer alan bir kara ülkesidir. Avusturya'nın hiç bir denize kıyısı bulunmamaktadır.
(Avusturya ile bir ada ülkesi olan Avustralya'yı birbirine karıştırmayın lütfen.)

Avusturya, kuzeyde Almanya ve Çek Cumhuriyeti, batıda İsviçre ve Lihtenştayn, güneyde Slovenya ve İtalya, doğuda ise Slovakya ve Macaristan ile komşudur.

Türkiye, 2015 yılı itibari ile Avusturya'ya 1 milyar 24 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirmiş olup, yine aynı yıl içerisinde Avusturya'dan 1 milyar 568 milyon dolarlık ithalat yapmıştır.

Türkiye'nin Avusturya ile gerçekleştirmiş olduğu dış ticarete konu olan malların taşıması çok büyük oranda karayolu ile gerçekleştirilmektedir.
Bugünkü yazımda, Avusturya'ya karayolu taşımacılığı yapan uluslararası nakliye firmalarının bir listesini bulabilirsiniz.

Mersin Avusturya Karayolu Nakliye Firmaları

Daha önceki yazılarımda Mersin ile İtalya, Mersin ile Almanya ve Mersin ile Irak arasında çalışan uluslararası karayolu nakliye firmalarının listesini hazırlamış ve sizlerle paylaşmıştım.

İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu'daki pek çok il için önemli bir ihracat ve ithalat limanına ev sahipliği yapan Mersin, pek çok uluslararası nakliye firmasına ev sahipliği yapmaktadır.

Avusturya karayolu taşımacılığında da bu durum kendisini göstermiştir. İstanbul'dan sonra Avusturya'ya karayolu taşımacılığı yapan en fazla firma Mersin merkezli olarak faaliyet göstermektedir.


Bugünkü yazımda, Mersin ile Avusturya arasında parsiyel veya full tır karayolu nakliye hizmeti veren firmaların listesini sizlerle paylaşmayı planlıyorum.

Customs Clearance Nedir?

Customs Clearance, İngilizce bir dış ticaret terimi olup, "Gümrükleme" veya "Gümrük İşlemleri" anlamında kullanılmaktadır.

Gümrük işlemleri, ülkelerin gümrük kanunlarına göre yapılmaktadır. Her ülkenin uygulamış olduğu gümrük kanunları birbirinden farklılıklar göstermektedir.

Devletlerin önemli bir gelir kaynağı olan gümrük vergilerine olan ihtiyaçları, ülkelerin ekonomik gelişme hedefleri, ülkelerin stratejik önemdeki yerli sanayilerini koruma istekleri, devletlerin üyesi bulunduğu uluslararası örgütler, ülkeler arasındaki gümrük kanunlarını farklılaştıran başlıca etmenlerdir.

Gümrük kanunlarındaki farklılıklar, ülkeler arasındaki gümrük işlemlerinin de farklılaşmasına sebep olmaktadır.


Daha önceki yazılarımda detaylı olarak açıklamaya çalıştığım gibi dış ticaret işlemlerinde gümrükleme temel olarak ihracat aşamasında gerçekleştirilen İhracat Gümrük İşlemleri (Export Customs Clearance) ve ithalat aşamasında gerçekleştirilen İthalat Gümrük İşlemleri (Import Customs Clearance) olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Import Customs Clearance Nedir?

Customs, İngilizce bir dış ticaret terimi olup Gümrük anlamında kullanılmaktadır.

Bugünkü yazımızın başlığını oluşturan Import Customs Clearance terimi ise İthalat Gümrük İşlemleri'ni açıklamak için kullanılan bir tabirdir.

Ayrıca, günlük kullanımda ithalat yapan firmalarda "malın gümrüğü yapıldı mı" veya "mal gümrükten çekildi mi" şeklinde kullanılan cümlelerde açıklanmak istenen durumdur.

Export Customs Clearance başlığında İhracat Gümrük İşlemleri'ne dair yapmış olduğum açıklamalarda, bir dış ticaret işleminde kabaca ihracat ve ithalat olmak üzere iki farklı gümrük süreci olduğunu belirtmiştim.

Satıcının ülkesinden ürünlerin ihraç edilmesi aşamasında gerçekleştirilen gümrük işlemleri İhracat Gümrük İşlemleri (Export Customs Clearance) olarak adlandırılırken; alıcının ülkesine ürünlerin giriş yaparken tabii olacağı gümrük işlemleri ise İthalat Gümrük İşlemleri (Import Customs Clearance) olarak isimlendiirlmektedir.

Import Customs Clearance | İtahalat Gümrük İşlemleri

Günümüzde ülkeler bazı istisnalar hariç olmak üzere ihracat aşamasında gümrük vergileri uygulamaz iken; ithalat aşamasında ürünlerden gümrük vergisi alabilmektedirler.

Export Customs Clearance Nedir?

Customs İngilizce ticari bir terim olup, temel anlamda, dış ticaret işlemlerinde "Gümrük" anlamında kullanılmaktadır.

Export Customs Clearance ise, yine İngilizce bir dış ticaret terimi olup, İhracat Gümrük İşlemleri'ni tanımlamak için kullanılmaktadır. Bana göre biraz daha yakın anlamı ile "İhracat Gümrüklemesi" olarak da kullanılabilir.

Günümüzde, genel olarak ülkeler ihracata dayalı kalkınma modelleri uyguladıkları için ihracat aşamasında her hangi bir gümrük vergisi uygulaması, istisna ürünler hariç olmak üzere, olmamaktadır.

İhracat Gümrük İşlemleri | Export Customs Clearance | İhracat Gümrükleme

İhracat gümrük prosedürleri olabildiğince basitleştirilmiş olup, düzgün çalışan, üretici ihracatçılar için süreç, kullanılan taşıma yöntemini göre küçük farklılıklar göstermekle beraber, şu şekilde ilerlemektedir:

İhracatta Neden Hem İngilizce Hem De Türkçe Belgeler Hazırlanır?

Bir ihracat işleminde hem İngilizce hem de Türkçe evraklar hazırlanmaktadır.

Örneğin, Maliye Bakanlığı baskılı fatura Türkçe olarak doldurulmakta, gümrükçülerin özellikle birden fazla kalem mal içeren sevkiyatlarda talep etmiş oldukları çeki listesi de Türkçe olarak hazırlanmaktadır. (çeki listesinde mal tanımlarının İngilizce'sine de yer verilebilmektedir.)

Türkçe olarak düzenlenen belgelerin yanı sıra commercial invoice (ticari fatura), packing list (paketleme listesi), certificate of origin (menşe şehadetnamesi) , ATR, EUR1, bill of lading (konşimento) gibi belgeler ise İngilizce olarak hazırlanmaktadır.


Peki, neden bir dış ticaret işleminde hem İngilizce hem de Türkçe belgeler hazırlanmaktadır? Bugünkü yazımda bu sorunun cevabını vermeye çalışacağım.

Dış Ticaret İşlemlerinde Evraklar İthalatçılara Nasıl Gönderilir?

Bir dış ticaret işleminin gümrüksel olarak incelendiğinde iki aşaması olduğu söylenebilir. Bunlar; ürünlerin ihracatının yapıldığı ülke gümrüğündeki ihracat gümrük işlemleri ve ürünlerin ithal edildiği ülkeledeki ithalat gümrük işlemleridir.

Daha önceki yazılarımda da belirtmiş olduğum gibi bir ihracat işleminde temel olarak iki set evrak hazırlanmaktadır.

Birinci set olarak hazırlanan belgeler Türkiye'deki ihracat gümrük işlemleri için hazırlanmakta iken (Türkçe olarak hazırlanır), ikinci set evraklar ise alıcının ülkesindeki ithalat gümrük işlemleri için gerekli olan evrakları (genellikle İngilizce olarak hazırlanır) kapsamaktadır.

Alıcının gümrükten malları çakebilmesi için ihracatçı tarafından hazırlanan evraklara ihtiyacı olacaktır.

Ödeme Yöntemleri | Taşıma Şekilleri | Dış Ticaret Belge Gönderimi

Ödeme yöntemleri seçimi ve kullanlan taşıma yöntemi ise ihracatçının dış ticaret evraklarını ithalatçıya gönderimini doğrudan etkileyen faktörlerdir.

Bugünkü yazımda, genellikle İngilizce olarak hazırlanan evrakların ne şekilde ithalatçı firmaya gönderildiğini inceleyeceğim.

Irak Karayolu Nakliye Firmaları

Irak Türkiye için önemli bir ihracat pazarı konumundadır.

80'li yıllarda uzun süre İran ile savaşan, akabinde Kuveyt işgali ve ardından gelen batılı ülkelerin saldırılarına maruz kalan Irak, son yıllarda bir iç savaşın pençesine düşmüştür.

Ekonomisi büyük oranda petrol ihracatına dayanan Irak, son yıllarda petrol fiyatlarındaki keskin düşüşün ardından bütçe açıkları vermeye başlamıştır.

Hem uzun yıllar süren savaşlar hem de petrol fiyatlarındaki istikrarsızlık Irak'ın ekonomisini oldukça zayıflatmıştır.

Bundan bir kaç yıl öncesine kadar Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı ülke durumuna yükselen Irak, yukarıda açıkladığım etmenlerden ötürü her ne kadar eskisi kadar ithalat yapamasa da, yine de 2015 yılı itibari ile Türkiye'nin en çok ihracat yapmış olduğu 3. ülke konumundadır.

Öyle ki, Türkiye'nin 2015 yılında Irak'a yapmış olduğu ihracat, tek tek ülke bazında karşılaştırıldığında, İtalya, ABD, Fransa, İsviçre, İspanya, İran, BAE, Suudi Arabistan gibi büyük ve gelişmiş ülkelerden bile daha fazladır.
Resim: Truck vector designed by Freepik
Türkiye'nin Irak'a yapmış olduğu ihracat temel olarak karayolu ile taşınmaktadır.

Bugünkü yazımda, Irak'a karayolu nakliye hizmeti veren uluslararası taşımacılık firmalarının ayrıntılı listesini bulabilirsiniz.

Mardin Irak Karayolu Nakliye Firmaları

Mardin, ihracatının çok büyük bir kısmını Irak'a gerçekleştirmektedir.

2004 yılında yalnızca 73 milyon dolarlık ihracat yapabilen Mardin, söz konusu ihracatının 65 milyon dolarını Irak'a gerçekleştirmiştir.

Yıllar geçtikçe Mardin'in yapmış olduğu ihracat artmış olmasına rağmen, Irak'ın Mardin'in toplam ihracatındaki önemi azalmamıştır.

Örneğin 2015 yılında toplam 882 milyon dolarlık ihracat yapan Mardin, söz konusu ihracatının 742 milyon dolarını Irak'a gerçekleştirmiştir.

Mardin aynı zamanda İstanbul ve Gaziantep'in ardından Irak'a en fazla ihracat yapan 3. il konumundadır.


Bugünkü yazımda, Mardin merkezli olup, Irak'a tekstil, gıda, makina, petrol ve daha pek çok ürünün taşımacılığını yapan karayolu nakliye firmalarının bir listesini bulabilirsiniz.

Gaziantep Irak Karayolu Nakliye Firmaları

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin sanayi bakımından en gelişmiş şehri olan Gaziantep, yaklaşık 1,9 milyon kişilik nüfusuyla Türkiye'nin en kalabalık 8. şehridir.

Gaziantep'in Suriye ile kara sınırı bulunmaktadır. Gaziantep aynı zamanda hem Akdeniz'deki limanlara hem de Irak sınırına yakın bir konumda bulunmaktadır.

Tüm bu imkanlardan azami ölçüde yararlanan Gaziantep, 2015 yılında Irak'a yapmış olduğu 1,97 milyar dolarlık ihracat ile İstanbul'un ardından Irak'a en fazla ihracat yapan il olmuştur.


Bugünkü yazımda, Gaziantep merkezli olup, Gaziantep ile Irak arasında kuru yük, gıda, petrol, tekstil taşımacılığı yapan karayolu nakliye firmalarının bir listesini sizlerin bilgisine sunmak amacındayım.


İstanbul Irak Karayolu Nakliye Firmaları

İstanbul, 2015 yılında Irak'a gerçekleştirmiş olduğu 2,5 milyar dolarlık ihracat ile söz konusu yıl içerisinde Irak'a en fazla ihracat yapan ilimiz olmuştur.

İstanbul'u 1,9 milyar dolar ile Gaziantep, 742 milyon dolar ile de Mardin takip etmektedir.

İstanbul Irak'a en fazla ihracat yapan il olmasına rağmen, Irak'a karayolu taşımacılığı yapan İstanbul merkezli uluslararası taşımacılık firması sayısı sınırlı sayıdadır.

Örneğin, Mersin ile Irak arasında taşımacılık yapan, Mersin merkezli 50'nin üzerinde karayolu taşımacılık firması varken, İstanbul ile Irak arasında taşımacılık yapan, İstanbul merkezli karayolu nakliyat firması sayısı yaklaşık 24 adettir.

Oysa ki, Almanya karayolu taşımacılığında ve İtalya karayolu taşımacılığında İstanbul merkezli nakliye firmalarının ezici üstünlüğü bulunmaktadır.


Bugünkü yazımda, İstanbul ile Irak arasında karayolu taşımacılığı yapan, İstanbul merkezli nakliye firmalarının bir listesini hazırlamak amacındayım.

Hatay Irak Karayolu Nakliye Firmaları

Hatay, kuzeyinde Adana, Gaziantep ve Osmaniye, batısında Akdeniz ile çevrili; güney ve doğu sınırlarında ise Suriye ile kara sınırı olan ve 1,5 milyonu geçen nüfusu ile Türkiye'nin en kalabalık 13. ilidir.

2015 yılında yaklaşık 1,82 milyar dolarlık ihracat yapan Hatay ilimiz en fazla ihracatını 232 milyon dolar ile Suriye, 189 milyon dolar ile Suudi Arabistan, 188 milyon dolar ile Irak, 158 milyon dolar ile Mısır'dır.

Yukarıdaki istatsitiklerden de görüldüğü gibi Hatay'ın yoğun olarak ticaret yaptığı ülkeler Orta Doğu'da yer alan Arap ülkeleridir.

Suriye ve Irak ile yoğun biçimde ticaret yapan Hatay'ın aynı zamanda bu ülkelere hizmet veren lojistik firmaları bakımından da sağlam sayılabilecek bir alt yapısı mevcuttur.

Bugünkü yazımda, Hatay merkezli olup Irak'a karayolu nakliye hizmeti veren ulsulararası nakliyat firmalarının bir listesiniz sizlere sunmayı amaçlamaktayım.

Hatay Irak Karayolu Nakliye Firmalari | Hatay Irak Tırcılar

Aşağıdaki firmaların web sitelerini ziyaret ederek veya telefon numaralarından firmalara ulaşarak güncel Irak nakliye fiyatları hakkında bilgi alabilir, firmaların sadece Kuzey Irak'a mı nakliye yaptıklarını yoksa tüm Irak coğrafyasında etkin olup olmadıklarını öğrenebilirsiniz.

Mersin Irak Karayolu Nakliye Firmaları

Mersin uzun yıllardır Irak, Suriye, Lübnan ve diğer Orta Doğu ülkeleri için önemli bir liman ve lojistik merkez konumundadır.

Gerek bölge insanının Suriye ve Irak gibi ülkerin vatandaşları ile olan bağları, gerekse de Mersin Limanı'nın 70'li yıllardan beri Irak'a açılan en önemli noktalardan biri olması günümüzde de Irak'a yapılan karayolu taşımacılığında Mersin'li nakliye firmalarına avataj sağlamaya devam eden etmenlerin başında gelmektedir.

Irak'ın 1980 ile 1988 yılları arasında İran ile savaşı, 90'lı yılların başında gerçekleştirilen 1. Körfez Savaşı, 2003 yılında başlatılan 2. Körfez Savaşı ve akabinde yaşanan olaylar neticesinde Irak'ın politik olarak iç savaş ve kaos ortamına sürüklenmesi, Irak karayolu nakliyesini olabildiğince zorlaştırmıştır.

Hali hazırda, Irak'a yapılan yüklemeler pek çok sigorta firması tarafından yüksek risk nedeniyle sigortalanmamaktadır. Bu da Irak yüklemelerinin ne kadar riskli yüklemeler olduğunu ortaya koyan önemli argümanlardan birisidir.

Örneğin, Avrupa gibi risklerin minimum olduğu bölgede karayolu nakliyesi yapan bir firma, kolay kolay Irak gibi riskli bir bölgede taşımacılık yapamayacaktır.

Irak karayolu nakliyesi zor bir süreçten geçmekte olup, bu coğrafyayı en iyi bilen bölge firmalarınca malların taşınması daha sağlıklı yapılabilmektedir.


Bugünkü yazımda, Mersin merkezli olup, Irak'a uluslararası karayolu taşımacılığı yapan firmaların listesini sizlerle paylaşmayı planlıyorum.

Aşağıdaki listede Mersin'den Irak'a karayolu ile yük taşıyan yaklaşık 65 firmanın iletişim detayları ve web sitelerinin lisnklerine ulaşmanız mümkündür.

İtalya Karayolu Nakliye Firmaları

Bugünkü yazımda, Türkiye ile İtalya arasında karayolu taşımacılığı yapan firmaların bir listesini yayınlamak amacındayım.

İtalya ile Türkiye arasında taşımacılık yapan karayolu nakliye firmalarını listelerken dikkat ettiğim en temel nokta, dış ticaret firmalarının mümkün olan en kolay ve hızlı biçimde en çok nakliye firmasına ulaşmasına olanak sağlayacak yöntemi izlemiş olmaktı.

Bu sayfada yer alan nakliyeci firmalar, merkez şubelerinin bulunduğu il baz alınarak, harf sırasına göre listelenmiştir. Örneğin, bir firmanın merkez şubesi İstanbul'da ise o firma İstanbul Almanya arasında çalışan firmalar altında listelenmiştir. Aynı firmanın İzmir şubesi dikkate alınmamıştır.

Nakliyeci firma seçiminde kesinlikle öznel değil nesnel davranılmıştır. Sadece, Uluslararası Nakliyeciler Derneği'ne üye olan firmalar listeye alınmıştır.
Resim: Truck vector designed by Freepik
Bu sayfada listelenen firmaların web sitesi, telefon ve faks kontrolü yapılmıştır. Bazı firmalar telefon ile aranmış, çalıştıkları güzergahlar kontrol edilmiştir.

Listeye alınan firmaların hemen hemen hepsinin özmal araçlarırının olmasına özen gösterilmiştir.

Almanya Karayolu Nakliye Firmaları

Bugünkü yazımda Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde bulunan ve Almanya'ya karayolu parsiyel, komple tır, tekstil taşımacılığı, frigofrik soğutmalı tır ve proje taşımacılığı hizmeti veren nakliye firmalarının geniş bir listesini sizlerin bilgisine sunmak amacındayım.

Sitemi takip eden arkadaşlar, bundan önceki yazılarımda il bazında Almanya karayolu nakliye firmalarına ait bilgileri yayınladığımı anımsayacaktır.

İşte bugünkü yazım, temel olarak, geçmiş yazılarımı da toparlayacak ve Almanya ile çalışan dış ticaret firmalarının, mümkün olan en kolay ve hızlı biçimde en çok nakliye firmasına ulaşmasına olanak sağlayacak şekilde hazırlanmış ve yayınlanmıştır.
Resim: Truck vector designed by Freepik

Peki Böyle Bir Çalışmaya Neden Gereksinim Duydum? 

  1. Daha önce, kapsamlı bir biçimde hazırlanmış, tarafsız bir kaynağın olmaması.
  2. Karayolu taşımalarında fiyatların oldukça fazla oynaklık göstermesi nedeniyle, ihracat ve ithalat yapan firmaların sürekli olarak alternatif navlun teklifi ihtiyacı içerisinde olması
  3. Bazı dönemlerde taşıyıcı bulmanın zorlaşması neticesinde ihracatçı ve ithalatçı firmaların bu ihtiyaçlarına yanıt verecek bir sayfaya olan ihtiyacın karşılanması

Nakliyeci Firmalar Nasıl Seçilmiş ve Nasıl Gruplandırılmıştır?

Bu sayfada yer alan nakliyeci firmalar, merkez şubelerinin bulunduğu il baz alınarak, harf sırasına göre listelenmiştir. Örneğin, bir firmanın merkez şubesi İstanbul'da ise o firma İstanbul Almanya arasında çalışan firmalar altında listelenmiştir. Aynı firmanın İzmir şubesi dikkate alınmamıştır.

Nakliyeci firma seçiminde kesinlikle öznel değil nesnel davranılmıştır. Sadece, Uluslararası Nakliyeciler Derneği'ne üye olan firmalar listeye alınmıştır.

Bu sayfada listelenen firmaların web sitesi, telefon ve faks kontrolü yapılmıştır. Bazı firmalar telefon ile aranmış, çalıştıkları güzergahlar kontrol edilmiştir.

Listeye alınan firmaların hemen hemen hepsinin özmal araçlarırının olmasına özen gösterilmiştir.

Sayfayı En Etkin Biçimde Nasıl Kullanabilirsiniz?

Eğer İstanbul'dan Almanya'ya taşıma yapacak karayolu nakliye firması arıyorsanız şanslısınız. Çünkü, Almanya'ya karayolu nakliye hizmeti verilen firmaların yaklaşık yarısı İstanbul'da. Bu sayfada listelenen, İstanbul Almanya arasında çalışan nakliyecilere doğrudan ulaşma imkanınız bulunmaktadır.

Eğer İstanbul harici bir şehirden Almanya'ya taşımacılık yapan bir nakliyeci arayışınız varsa, önünüzde 4 seçenek bulunmaktadır:
  • Bu sayfada listelenen nakliyecilerden bulunduğunuz şehirde olanlarını tespit etmeye çalışmak,
  • İstanbul merkezli nakliyecilerden bulunduğunuz şehirde şubesi olanları saptamaya çalışmak,
  • İstanbul haricindeki şehirlerde merkezleri olan nakliyecilerden bulunduğunuz şehre de hizmet veren nakliyecileri araştırmak,
  • İstabul gümrük ile malınızı İstanbul üzerinden Almanya'ya taşıtmaya çalışmak.

Gaziantep Almanya Arasında Taşımacılık Yapan Uluslararası Karayolu Nakliye Firmaları

Gaziantep, 2015 yılı içerisinde 6,33 milyar dolar ihracat; 4,88 milyar dolar da ithalat yapmıştır. Gaziantep'in 2015 yılı dış ticaret hacmi ise yaklaşık 11,21 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

2015 yılı içerisinde Gaziantep'in en çok ihraç etmiş olduğu ürünler sırası ile halılar ve diğer dokumaya elverişli maddelerden yer  kaplamaları, hububat, un, nişasta veya süt müstahzarları, pastacılık  ürünleri, hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar, yemeklik katı  yağlar, hayvansal ve bitkisel mumlar, plastikler ve mamulleri, çeşitli mamul eşya (hijyenik havlu, bebek bezi, kalem,  çakmak, fermuar, fırça vb.) olmuştur.

2015 yılı içerisinde Gaziantep'in en fazla ithalat yapmış olduğu ürünler ise plastikler ve mamulleri, hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar, yemeklik katı  yağlar, hayvansal ve bitkisel mumlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, bunların aksam ve parçaları, sentetik ve suni devamsız lifler ve hububat olmuştur.

Gaziantep'in en fazla ihracat yaptığı ülkeler Irak, Suriye, Suudi Arabistan, ABD, İran, İtalya, İngiltere ve Almanya'dır. Gaziantep'in en fazla ithalat yaptığı ülkeler ise Rusya Federasyonu, Suudi Arabistan, Almanya, Çin'dir.


Bugünkü yazımda, Gziantep ilinin en fazla dış ticaret yapmış olduğu ülkelerin başında gelen Almanya ile arasındaki bağlantıyı sağlayan uluslararası karayolu nakliye firmalarını sizlere tanıtmak amacındayım.

Konya Almanya Arasında Taşımacılık Yapan Uluslararası Karayolu Nakliye Firmaları

Konya, İç Anadolu Bölgesin'deki önemli dış ticaret hacmine sahip şehirlerimizden birisidir.

Konya 2015 yılında gerçekleştirmiş olduğu 1,35 milyar dolarlık ihracat ve 1,16 milyar dolarlık ithalat ile Ankara ve Kayseri'nin ardından İç Anadolu Bölgesin'de en fazla dış ticaret yapan 3. il olmuştur.

Makinalar, motorlu kara taşıtları, demir ve çelikten eşya, un, pastacılık  ürünleri, kakao müstahzarları, süt ürünleri, yumurtalar, tabii bal Konya'nın en çok ihraç etmiş olduğu ürünlerdir.

Makinalar, hububat, plastikler ve mamulleri, elektrikli makina ve cihazlar, mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların  damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler ise Konya'nın en fazla ithal etmiş olduğu ürünlerdir.

Irak, Almanya, Cezayir, Suudi Arabistan, İran Konya'nın en fazla ihracat yapmış olduğu ülkeler iken, Güney Kore, Rusya Federasyonu, Almanya, İtalya ise Konya'nın en fazla ithalat yapmış olduğu ülkelerdir.


Bugünkü yazımda, Konya ilinin en fazla dış ticaret yapmış olduğu ülkelerin başında gelen Almanya ile arasındaki bağlantıyı sağlayan uluslararası karayolu nakliye firmalarını sizlere tanıtmak amacındayım.

Trabzon Almanya Arasında Taşımacılık Yapan Uluslararası Karayolu Nakliye Firmaları

768 bin kişilik nüfusu ve 1.6 milyar dolarlık dış ticaret hacmi ile Trabzon, Karedeniz Bölgesin'deki önemli ihracat ve ithalat merkezlerinden birisidir.

Trabzon'un en fazla ihracat yapmış olduğu ülkelerin sırası ile Rusya Federasyonu, İtalya, Almanya ve Fransa'dır.

Yukarıda da açıklamış olduğumuz gibi Almanya 2015 yılında Trabzon'un en fazla ihracat yapmış olduğu 2. ülke konumundadır.

Trabzon Almanya arasındaki taşımalar iki şekilde yürütülmektedir. Bunlardan ilki doğrudan Kapıkule sınır kapısından çıkışı öngören taşımalar iken, ikinci seçenek ise İstanbul'daki İtalya'ya çalışan ro-ro gemileri vasıtası ile çıkışların sağlanması seçeneğidir.

Trabzon'daki uluslararası nakliyeciler ithalat aşamasında yüklerini İstanbul'a boşaltmayı veya transit olarak Gürcistan'a götürmeyi tercih etmektedirler.

Trabzon Almanya arasında çalışan karayolu nakliye firmaları listesi.

Telefonda konuştuğum firmaların parsiyel karayolu çıkışları mevcut değildi veya talep doğrultusunda çok kısıtlı olarak yapabilmekteydiler.

Kayseri Almanya Arasında Taşımacılık Yapan Uluslararası Karayolu Nakliye Firmaları

Kayseri tarihsel süreç içerisinde sürekli olarak ticaret yolları üzerinde olan,ekonomik anlamda önemli bir yerleşim birimi olmuştur.

Günümüzde özellikle mobilya, ev tekstili, tekstil, çelik kapı ve gıda alanında faaliyet gösteren firmaların bulunduğu Kayseri 2015 yılı itibari ile Almanya ile yaklaşık 170 milyon dolarlık dış ticaret hacmi yakalamış durumdadır.

Bugünkü yazımda, Kayseri ile Almanya arasında ihracat ve ithalat işlemlerinde karayolu taşımacılığı yapan uluslararası nakliye firmalarının bilgilerini sizlerle paylaşacağım.  


Bursa Almanya Arasında Taşımacılık Yapan Uluslararası Karayolu Nakliye Firmaları

Türkiye, 2015 yılı içerisinde Almanya'ya 13,3 milyar dolar ihracat yapmış, buna karşılık olarak da aynı yıl içerisinde Almanya'dan 21,4 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirmiştir.

2015 yılı içerisinde Türkiye ile Almanya arasındaki dış ticaret hacmi yaklaşık 34,7 milyar dolardır.

Söz konusu dış ticarete konu olan ürünlerin taşınması genellikle karayolu, denizyolu ve multimodal taşımalarla gerçekleştirilmekte olsa da Almanya ile yapılan taşımaların çoğunluğu karayolu ile taşınmaktadır.

Türkiye'deki hemen hemen tüm uluslararası nakliye firmaları Almanya'ya taşıma yapmaktadırlar. Almanya ile çalışan nakliyecilerin ise büyük çoğunlu İstanbul'da yer almaktadır.

Konu ile ilgili olarak yazmış olduğum önceki yazılarımda ise Mersin'den Almanya'ya karayolu nakliyesi yapan firmaları ve Bolu'dan Almanya'ya karayolu taşımacılığı yapan firmaları da sizlerin bilgisine sunmuştum.


Bugünkü yazımda ise Bursa'dan Almanya'ya karayolu nakliyesi yapan firmaların detaylı bilgilerini bulabilirsiniz

Bolu Almanya Arasında Taşımacılık Yapan Uluslararası Karayolu Nakliye Firmaları

Almanya Türkiye arasında yük taşıyan uluslararası karayolu taşımacılık firmalarını tanıtmış olduğum yazılarıma bugün de devam edeceğim. 

Bugünkü yazımın konusunu ise Bolu'da bulunup Almanya'ya yük taşıyan nakliye firmaları oluşturmaktadır.

Almanya'ya nakliye hizmeti veren uluslararası karayolu taşımacılık firmalarının büyük bir çoğunluğu İstanbul'da yer almaktadır. Bu güzargahta çalışan diğer önemli firmaların bir kısmı ise Mersin'de kurulmuştur.

Bolu Almanya Karayolu Taşımacılık Firmaları

Bolu Almanya arasında çalışan karayolu firmalarının daha ziyade yaş meyva sebze, donmuş gıda, tekstil ve kuru yük taşımacılığı alanlarında faaliyet gösterdikleri anlaşılmaktadır.

Mersin'den Almanya'ya Karayolu Taşımacılığı Yapan Firmalar

Bundan önceki yazılarımda, İstanbul üzerinden Almanya'ya uluslararası nakliye yapan firmaların bilgilerini derlemiş ve sizlerle paylaşmıştım.

Mersin'de bulunan karayolu taşımacıları ile ilgili olarak ise Mersin-İtalya hattında çalışan firmalar ile ilgili bir yazım yayınlanmıştı.

Bugünkü yazımda ise Mersin-Almanya arasında ihracat karayolu taşıması ve Almanya-Mersin arasında ithalat karayolu taşıması yapan firmaların bilgilerini sizlerle paylaşmak amacındayım.

Türkiye'nin önemli bir lojistik merkezi olan Mersin şehrimiz ile Türkiye'nin en çok dış ticaret yaptığı ülkelerin başında gelen Almanya arasındaki nakliye faaliyetlerinin ilginizi çekeceği ve konu üzerinde çalışan arkadaşlara faydalı olacağı düşüncesiyle, nakliye firmalarının tanıtımlarına başlıyorum.


Mersin'den İtalya'ya Karayolu Taşımacılığı Yapan Firmalar

Mersin Limanı, Akdeniz Bölgesi'nin yanı sıra özellikle Türkiye'nin İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgeleri için önemli bir uluslararası lojistik merkez konumundadır.

Kayseri, Konya ve Gaziantep ile demiryolu bağlantıları bulunan Mersin Limanı, İtalya'nın Trieste Limanı'na vermiş olduğu düzenli Ro-Ro hizmeti ile de bölgedeki uluslararası karayolu taşıma firmaları için vazgeçilmezliğini perçinlemiştir.

Bundan önceki yazılarımda İstanbul ve İzmir'den İtalya'ya karayolu nakliyatı yapan firmaların bilgilerini sizlerle paylaşmıştım.


Bugünkü yazımda ise, Mersin merkezli olup, İtalya'ya parsiyel ve komple yük taşıması yapan uluslararası karayolu nakliye firmalarının listesini bulabilirsiniz.

İzmir'den İtalya'ya Karayolu Taşımacılığı Yapan Firmalar

Bundan bir önceki yazımda, merkezi İstanbul'da olup, İstanbul'dan İtalya'ya karayolu taşımacılığı yapan firmaların listesini sizlerle paylaşmıştım.

Bugünkü yazımda ise, merkezi İzmir'de olup, İzmir'den İtalya'ya karayolu taşımacılığı yapan firmaların listesini sizlerle paylaşacağım.

İtalya, karayolu taşımacılığı açısından özellikli bir ülke olduğundan, her nakliye firmasının iş yaptığı bir ülke değildir. Örneğin, Almanya'ya hemen hemen tüm karayolu taşıma firmaları hizmet verirken, İtalya ile çalışan sınırlı sayıda firmaya rastlamak mümkündür.


İstanbul haricindeki diğer illerimizden İtalya'ya çalışan nakliye firması oldukça az sayıdadır. Bugünkü yazımda, listeme ekleyebileceğim yalnızca 3 firmaya erişebilmiş olmam, bu durumun en önemli sonuçlarından birisidir.

Tıpkı İstanbul-İtalya karayolu taşımaları gibi İzmir-İtalya taşımaları da genellikle Ro-Ro gemileri vasıtasıyla yapılmaktadır.

İzmir'den İtalya'ya karayolu taşımacılığı yapan firmalar, ekseriyetle, Ulusoy Denizcilik tarafından işletilen ve Çeşme Limanı - Trieste Limanı arasında karşılıklı olarak çalışan Ro-Ro gemileri ile taşımalarını gerçekleştirmektedirler.

Bugünkü yazımda, İzmir'de merkez şubeleri bulunan ve İtalya'ya parsiyel ve komple yük taşıması yapan uluslararası karayolu nakliye firmalarının listesini bulabilirsiniz.

İstanbul'dan İtalya'ya Karayolu Taşımacılığı Yapan Firmalar

İtalya, Türkiye'nin önemli bir dış ticaret ortağıdır.

Motorlu taşıtlar, tekstil, ayakkabı, su ürünleri, fındık, gibi pek çok ürün grubunda Türkiye'den önemli miktarda ithalat yapan İtalya, makina ve ekipmanları, mineral yağlar, motorlu taşıtlar, plastikten mamul eşyalar gibi ürün gruplarında ise Türkiye'ye hatırı sayılır miktarda ihracat yapmaktadır.

Türkiye ile İtalya arasında cereyan eden dış ticaret taşımaları ise genel olarak Ro-Ro gemileri vasıtası ile karayolu ile gerçekleştirilmektedir. 

İstanbul'daki uluslararası karayolu nakliyecileri, genellikle, U.N. Ro-Ro İşletmeleri A.Ş tarafından Pendik Limanı - Trieste Limanı ile Ambarlı Limanı - Trieste Limanı arasında çalışan Ro-Ro gemileri veya Ekol Lojistik tarafından işletilen Haydarpaşa Limanı - Trieste Limanı arasında çalışan Ro-Ro gemileri ile İtalya taşımalarını gerçekleştirmektedirler.


Bugünkü yazımda, İstanbul'da bulunan ve İtalya'ya parsiyel ve komple yük taşıması yapan uluslararası karayolu nakliye firmalarının listesini bulabilirsiniz.

İstanbul'dan Avusturya'ya Karayolu Taşımacılığı Yapan Firmalar

Avusturya, denize kıyısı olmayan, batıda Lihtenştayn ve İsviçre, güneyde İtalya ve Slovenya, doğuda Macaristan ve Slovakya, kuzeyde ise Almanya ve Çek Cumhuriyeti ile komşu olan, Avrupa Birliği'ne üye ülkelerden birisidir.

2016 yılı tahmini nüfus sayımına göre 8,7 milyon nüfusa sahip olan Avusturya'da yaklaşık olarak 200.000 Türk asıllı Avusturya vatandaşı yaşamaktadır.

Türkiye, 2015 yılı içeriisnde Avusturya'ya 1,024 milyar dolar tutarında ihracat yapmış; buna karşılık olarak da Avusturya'dan 1,567 milyar dolarlık ürün ithal etmiştir.

Türkiye ile Avusturya arasındaki ihracat ve ithalat taşımalarının büyük bir kısmı karayolu taşımaları veya multimodal taşımalar ile gerçekleştirilmektedir.

İstanbul, Türkiye'nin önemli ihracat şehri olarak Avusturya taşımalarının da en çok yapıldığı bölgelerin başında gelmektedir.

İstanbul Avusturya Parsiyel Karayolu Taşımacılık | İstanbul Avusturya Komple Karayolu Taşımacılık

Bugünkü yazımda, İstanbul'da bulunan ve Avusturya'ya parsiyel ve komple yük taşıması yapan uluslararası karayolu nakliye firmalarının listesini bulabilirsiniz.

Akreditif Danışmanlık Hizmetleri

Dünya genelinde korumacılık artmakta, politik, ticari ve finansal riskler buna paralel olarak yükselmektedir.

İhracat ve ithalat işlemlerinizde akreditif başta olmak üzere güvenli ödeme ödeme yöntemlerini etkin kullanarak pazar payınızı arttırabilirsiniz.

Detaylı bilgi için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Akreditif, vesaik mukabili ve diğer ödeme yöntemleri ile ilgili detaylı bilgiler ve danışmanlık bilgileri sitemizdedir.