güncel yazılar...
Loading...

ihracat.biz.tr

İhracat ile ilgili olarak mevcut web sitelerini incelediğim zaman malesef detaylı hazırlanmış ve uygulamacılara kaynak oluşturacak bir websiteyle henüz karşılaşmadığımı belirtmek zorundayım. Bu açığı kapatmak için ve dış ticaret uygulamacılarının günlük olarak kullanabilecekleri pek çok bilgiyi tek bir adreste bulabileceklerine olanak sağlayacak iyi hazırlanmış bir websitesi yazmanın zamanının geldiğini düşünmekteyim.

Sitenin yapımının yaklaşık olarak 1 sene kadar süreceğini hesaplamaktayım.

Hazırlanmakta olan ihracat sitesinde yer almasını istediğiniz her türlü bilgi için lütfen tarafıma e-mail ile ulaşınız.

Mal Mukabili Ödemenin Özellikleri

Bugünkü yazımda dış ticarette yaygın olarak kullanılan bir ödeme yöntemi olan mal mukabili ödemenin özelliklerini açıklayacağım.

Mal Mukabili Ödeme Nedir?

Mal mukabili ödeme, genellikle ihracatçı tarafından ürünlerin yüklenmesi ve belirli bir süre sonra da mal bedelinin ithalatçı tarafından ödenmesi şeklinde çalışan, dış ticarette kullanılan bir ödeme yöntemidir.
Mal mukabilinde ödeme vadesi çoğunlukla 30 gün, 60 gün veya 90 gün olarak tespit edilebilmektedir.

Mal Mukabili Ödemede Vadeler Nasıl Tespit Edilir ?  

Mal mukabili ödemede vadeler genellikle konşimento tarihi veya fatura tarihi baz alınarak saptanmaktadır.

Örneğin konşimento tarihinden itibaren 30 gün sonra ödemeli, konşimento tarihinden 60 gün sonra ödemeli veya konşimento tarihinden 90 gün sonra ödemeli vs...

Mal Mukabili Ödeme Hangi Durumlarda Kullanılabilir?

Mal mukabili ödeme öncelikle ihracatçı ile ithalatçının arasında güven duygusunun oluştuğu durumlarda kullanılmalıdır.

Mal mukabili ödeme ihracatçı için en riskli ödeme yöntemi olduğu için güven ortamının olmadığı durumlarda mal mukabili ödeme kesinlikle kullanılmamalıdır.

Bunun yanı sıra mal mukabili ödeme yüksek bedelli ihracatlarda da kullanılmamalıdır.

Burada yüksek bedelli ihracat kavramı firmadan firmaya değişmek ile beraber dış ticarette açık hesap çalışmanın güvenden başka hemen hiçbir güvencesi olmadığı unutulmamalı ve firmayı finansal olarak sıkıntıya sokacak işlemlerin mal mukabili ile yapılmasından kaçınılmalıdır.

Mal Mukabili Ödemenin Ne Gibi Avantajları Vardır?

Mal mukabili ödeme ihracatçılar için rekabet avantajı sağlar, çünkü ithalatçılar kendileri için hemen hemen hiçbir risk taşımayan mal mukabili ödemeyi diğer tüm ödeme yöntemlerine tercih etmektedirler.

Ayrıca ithalatçılar malları gördükten sonra ödeme yapacakları için mal mukabili ödemede ısrar edebilmektedirler.

Bunun yanı sıra ABD, Avustralya ve Kanada gibi uzun transit süresine sahip ihracat işlemlerinde malların ithalatçıya varması 30 ila 45 gün alabilmektedir.

Bu durumda ödeme süresi konşimentodan sonra 30 gün tespit edilmiş mal mukabili ödeme ile ithalatçı malları gümrükten teslim aldığı anda ödemeyi yapmış olmaktadır. Söz konusu işlem ise ithalatçı açısından finansmana dayalı bir kolaylık sağlamaktadır.

Mal Mukabili Ödemenin Alternatifleri Nelerdir?

Mal mukabili ödemenin alternatifleri; vesaik mukabili ödeme ve akreditifli ödemedir.

Özellikle akreditifli ödeme ile ihracatçı firmalar kendilerini risklere karşı koruyarak finansman avantajı da yakalayabilirler.

Eğer akreditif ile ilgili temel bilgilere ihtiyacınız var ise aşağıdaki linklere göz atabilirsiniz,

Akreditif nedir ile ilgili sunum,
Akreditifte taraflar ile ilgili sunum,

Mal Mukabili Ödeme

Dış ticarette en sık kullanılan ödeme yöntemi hiç şüphesiz mal mukabili ödemedir. Mal mukabili ödeme İngilizce'de genellikle "Open Account" olarak adlandırılmaktadır.

"Open Account" teriminin Türkçe karşılığı "Açık Hesap" olduğu için, mal mukabili ödemeye açık hesap da denilmektedir.

Mal mukabili ödemede, ihracatçı malları satış sözleşmesinde belirtilen özelliklere uygun olarak kararlaştırılan yükleme zamanında yükler.

Alıcı ise önce malları gümrükten çekip daha sonra önceden belirlenmiş ödeme vadesinde ödemesini yapmaktadır. Ödemeler genellikle bankalar aracılığı ile yapılmakta ve "T/T Payment" veya "Wire Transfer" olarak adlandırılmaktadır.

Mal Mukabili Ödemede İhracatçı Açısından Başlıca Riskler : 
  1. Zamanında mal bedelini tahsil edememek.
  2. Mal bedelini alamamak.
  3. Mal bedeli üzerinden indirim istenilmesi. Örneğin ürün kalitesinin yetersiz olduğunun öne sürülerek ithalatçılar tarafından mal bedelinden indirim istenilmesine reklamasyon denilmektedir.
İthalatçı açısından ise en az riskli ödeme yöntemi açık hesaptır. Söz konusu ödeme yönteminde, ithalatçılar, çoğu zaman ödemeyi malları teslim aldıktan sonra yaptıkları için, neredeyse hiç risk almamaktadırlar.

Mal mukabili ödeme genellikle birbirini çok iyi tanıyan firmalar arasında kullanılmaktadır. Özellikle bir firma ile yeni yeni ticaret yapılmaya başlanmış ise mal mukabili ödeme tercih edilmemelidir. İhracatçı firmaların yüksek meblağlı işlemlerde mal mukabili ödeme yerine diğer ödeme yöntemlerini tercih etmeleri daha sağlıklı olmaktadır.

İlginizi çekebilecek yazılar:

bazı ihracatçı birlikleri kapandı

20 temmuz 2011 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan tebliğ ile beraber, Güneydoğu Anadolu Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği ile  Karadeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği kapatılmıştır. Konu ile ilgili tebliğler aşağıdadır.


20 Temmuz 2011 ÇARŞAMBA
Resmî Gazete
Sayı : 28000
TEBLİĞ
Ekonomi Bakanlığından:
GÜNEYDOĞU ANADOLU SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLER
İHRACATÇILARI BİRLİĞİ’NİN KAPATILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ
(İHRACAT 2011/11)
MADDE 1 – (1) Gaziantep’te kurulu Güneydoğu Anadolu Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği kapatılmıştır.
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümleri Ekonomi Bakanı tarafından yürütülür.20 Temmuz 2011 ÇARŞAMBA
Resmî Gazete
Sayı : 28000
TEBLİĞ
Ekonomi Bakanlığından:
KARADENİZ YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ’NİN
KAPATILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ
(İHRACAT: 2011/12)
MADDE 1 – (1) Giresun’da kurulu Karadeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği kapatılmıştır.
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümleri Ekonomi Bakanı tarafından yürütülür.

Dış Ticaret Açığı ve Cari Açık Nedir?

Bu yazımızda, televizyon ve gazetelerde dış ticaret ile ilgili haberlerde sık sık duyduğumuz terimlerin başında gelen dış ticaret açığı ile cari açık kavramı üzerinde duracağız.

Örneğin, "Cari açık fren tutmuyor. 2010 yılında cari açık yüzde 247.1 arttı. 12 aylık açık 48 milyar 557 milyon dolara çıktı." veya "Merkez Bankası'nın temmuz ayı birinci dönem beklenti anketine göre, 2011 yıl sonu cari açık beklentisi, 66 milyar 547 milyon dolara yükseldi." gibi haber başlıklarıyla sık sık karşımıza çıkan cari açık kavramı nedir? diye soralım ve yazımıza başlayalım.

Dış Ticaret Açığı ve Cari Açık Nedir?

Dış Ticarette Ödeme Yöntemleri Nelerdir?

Bu yazımızın daha güncel ve detaylı haline yandaki linkten ulaşabilirsiniz: Dış Ticarette Ödeme Yöntemleri

Günümüz rekabet ortamında değişik ülkelerdeki rakip firmaların arasından sıyrılabilmek ve ayakta kalabilmek için ihracatçı firmaların müşterilerine uygun ödeme yöntemleri ile desteklenmiş cazip satış teklifleri sunmaları, her zamankinden daha fazla önem kazanmıştır. 

Her bir ihracat işlemi için ödemeyi tam ve zamanında almanın asıl hedef olduğunu düşünerek, ödeme yöntemi seçimi yaparken , seçimin ihracatçının ödeme riskini minimize etmesi kadar ithalatçının taleplerine de karşılık verebiliyor olmasına dikkat edilmelidir. 

Uluslararası ticarette temel olarak kullanılan dört ana ödeme yöntemi sırası ile şunlardır ; mal mukabili ödeme, peşin ödeme, vesaik mukabili ödeme ve akreditifli ödemeler.

Şekil 1 'de de görülebileceği gibi her bir yöntem taraflar açısından değişik risk unsurları barındırmaktadır. Satış sözleşmesi imzalanmadan önce yapılan görüşmelerde tarafların hangi ödeme yönteminin her iki taraf için de en optimum faydayı sağlayacağı üzerinde durmaları gerekmektedir.

Türkiye'nin Fransa'dan İthalatı

Türkiye'nin önemli dış ticaret partner ülkelerinden birisi de Fransa'dır. Türkiye'nin gerek ihracat, gerekse de ithalat olarak bakıldığında en çok ticaret yaptığı ülkelerin başında Fransa gelmektedir.

Türkiye 2010 yılında Fransa'dan 8.176.351.429 ABD Doları tutarında mal ithal etmiştir. Bu yazımızda Türkiye'nin Fransa'dan ithal ettiği belli başlı ürün gruplarını inceleyeceğiz.

2010 yılında Türkiye'nin Fransa'dan yapmış olduğu ithalatın yaklaşık %82'lik kısmı aşağıda dökümü verilen 12 mal grubu tarafından karşılanmıştır. Özellikle motorlu taşıtlar ve makinalar grubuna ait ürünler Türkiye'nin Fransa'dan başlıca ithalat yapmış olduğu ürün grupları olmuştur.
 

Organik kimyasal müstahsallar    160.873.580,00 USD
Eczacılık ürünleri        490.730.581,00 USD
Uçucu yağlar,rezinoitler,parfümeri,kozmetikler vb    241.865.379,00 USD
Muhtelif kimyasal maddeler        181.268.167,00 USD
Plastik ve plastikten mamul eşya    478.950.421,00 USD
Demir ve çelik    630.385.427,00 USD
Demir veya çelikten eşya        161.586.441,00 USD
Kazan:makina ve cihazlar,aletler,parçaları        1.399.748.931,00 USD
Elektrikli makina ve cihazlar,aksam ve parçaları    603.385.463,00 USD
Motorlu kara taşıtları,traktör,bisiklet,motosiklet ve diğer     1.558.833.173,00 USD
Hava taşıtları,uzay araçları,aksam ve parçaları     668.810.279,00 USD
Optik,fotoğraf,sinema,ölçü,kontrol,ayar cihazları,tıbbi alet.    261.317.620,00 USD

Akreditif Danışmanlık Hizmetleri

Dünya genelinde korumacılık artmakta, politik, ticari ve finansal riskler buna paralel olarak yükselmektedir.

İhracat ve ithalat işlemlerinizde akreditif başta olmak üzere güvenli ödeme ödeme yöntemlerini etkin kullanarak pazar payınızı arttırabilirsiniz.

Detaylı bilgi için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Akreditif, vesaik mukabili ve diğer ödeme yöntemleri ile ilgili detaylı bilgiler ve danışmanlık bilgileri sitemizdedir.