güncel yazılar...
Loading...

Mal Mukabili Ödeme

Dış ticarette en sık kullanılan ödeme yöntemi hiç şüphesiz mal mukabili ödemedir. Mal mukabili ödeme İngilizce'de genellikle "Open Account" olarak adlandırılmaktadır.

"Open Account" teriminin Türkçe karşılığı "Açık Hesap" olduğu için, mal mukabili ödemeye açık hesap da denilmektedir.

Mal mukabili ödemede, ihracatçı malları satış sözleşmesinde belirtilen özelliklere uygun olarak kararlaştırılan yükleme zamanında yükler.

Alıcı ise önce malları gümrükten çekip daha sonra önceden belirlenmiş ödeme vadesinde ödemesini yapmaktadır. Ödemeler genellikle bankalar aracılığı ile yapılmakta ve "T/T Payment" veya "Wire Transfer" olarak adlandırılmaktadır.

Mal Mukabili Ödemede İhracatçı Açısından Başlıca Riskler : 
  1. Zamanında mal bedelini tahsil edememek.
  2. Mal bedelini alamamak.
  3. Mal bedeli üzerinden indirim istenilmesi. Örneğin ürün kalitesinin yetersiz olduğunun öne sürülerek ithalatçılar tarafından mal bedelinden indirim istenilmesine reklamasyon denilmektedir.
İthalatçı açısından ise en az riskli ödeme yöntemi açık hesaptır. Söz konusu ödeme yönteminde, ithalatçılar, çoğu zaman ödemeyi malları teslim aldıktan sonra yaptıkları için, neredeyse hiç risk almamaktadırlar.

Mal mukabili ödeme genellikle birbirini çok iyi tanıyan firmalar arasında kullanılmaktadır. Özellikle bir firma ile yeni yeni ticaret yapılmaya başlanmış ise mal mukabili ödeme tercih edilmemelidir. İhracatçı firmaların yüksek meblağlı işlemlerde mal mukabili ödeme yerine diğer ödeme yöntemlerini tercih etmeleri daha sağlıklı olmaktadır.

İlginizi çekebilecek yazılar:

Akreditif Danışmanlık Hizmetleri

Dünya genelinde korumacılık artmakta, politik, ticari ve finansal riskler buna paralel olarak yükselmektedir.

İhracat ve ithalat işlemlerinizde akreditif başta olmak üzere güvenli ödeme ödeme yöntemlerini etkin kullanarak pazar payınızı arttırabilirsiniz.

Detaylı bilgi için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Akreditif, vesaik mukabili ve diğer ödeme yöntemleri ile ilgili detaylı bilgiler ve danışmanlık bilgileri sitemizdedir.