güncel yazılar...
Loading...

2016 Yılında Güney Amerika'da Düzenlenecek Hangi Fuarlara Milli Katılım Yapılacaktır?

Güney Amerika ülkeleri coğrafi yakınlık nedeniyle ABD, kültürel yakınlık nedeniyle de İspanya, İtalya ve Portekiz ile yoğun biçimde dış ticaret yapmaktadırlar.

Ayrıca, ABD ile kara sınırı olan Meksika'nın ABD ve Kanada ile imzalamış olduğu NAFTA isimli serbest ticaret anlaşması, bir Güney Amerika ülkesi olan Meksika'nın bu ülkelere yapmış dış ticareti de önemli ölçüde arttırmıştır. 


Türkiye açısından önemli ihracat potansiyeli barındıran Güney Amerika ülkelerinde düzenlenen fuarlara yapılacak katılım, Türkiye'nin söz konusu ülkelere yapacağı ihracatı da önemli ölçüde arttıracaktır. 

Bugünkü yazımda, Türkiye'nin 2016 yılında Güney Amerika'da düzenlenecek hangi fuarlara milli katılım yapacağını açıklamaya çalışacağım.  

2016 Yılında Güney Amerika'da Düzenlenecek Hangi Fuarlara Milli Katılım Yapılacaktır?  

Başlangıç Tarihi: 16.Şubat.2016
Bitiş Tarihi: 19.Şubat.2016
Konusu: Doğaltaş
Şehir: Espirito Santo
Ülke: Brezilya
Organizatör: Tg Ekspo
Katılım Ücreti: 675 Usd / m2
Başvuru Mercii: İİB

Fuar Adı: Feicon Batimat
Başlangıç Tarihi: 12.Nisan.2016
Bitiş Tarihi: 16.Nisan.2016
Konusu: Yapı ve Yapı Teknolojileri
Şehir: Sao Paulo
Ülke: Brezilya
Organizatör: Tüyap
Katılım Ücreti: 980 Usd / m2
Başvuru Mercii: OAİB

Fuar Adı: Apas
Başlangıç Tarihi: 2.Mayıs.2016
Bitiş Tarihi: 5.Mayıs.2016
Konusu: Temel Gıda ve Süpermarket Ürünleri
Şehir: Sao Paulo
Ülke: Brezilya
Organizatör: Selten
Katılım Ücreti: 950 Usd / m2
Başvuru Mercii: EİB

Fuar Adı: Formobile
Başlangıç Tarihi: 26.Temmuz.2016
Bitiş Tarihi: 29.Temmuz.2016
Konusu: Mobilya, Mobilya Yan Sanayi, Döşemelik Malzemeler
Şehir: Sao Paulo
Ülke: Brezilya
Organizatör: Senexpo
Katılım Ücreti: 700 Usd / m2
Başvuru Mercii: EİB

Fuar Adı: Fesqua
Başlangıç Tarihi: 21.Eylül.2016
Bitiş Tarihi: 24.Eylül.2016
Konusu: Kapı, Pencere
Şehir: Sao Paulo
Ülke: Brezİlya
Organizatör: Senexpo
Katılım Ücreti: 720 Usd / m2
Başvuru Mercii: OAİB

Fuar Adı: Ina Paace Automechanika
Başlangıç Tarihi: 13.Nisan.2016
Bitiş Tarihi: 15.Nisan.2016
Konusu: Otomotiv Yan Sanayi
Şehir: Meksiko
Ülke: Meksika
Organizatör: UİB
Katılım Ücreti: 750 Usd / m2
Başvuru Mercii: UİB

ABD Sabun İthalatçıları

Bugünkü çalışmamda ABD'de bulunan sabun ithalatçılarının küçük bir kısmının bilgilerini sizlerle paylaşacağım. 

Bundan bir süre önce, sabun ihracatı ve ithalatı üzerinde durmuş ve daha sonra sırası ile Polonya'daki sabun ithalatçıları ile Macaristan'daki sabun ithalatçılarını sizlerin bilgisine sunmuştum. 

Ayrıca, Türkiye'deki sabun ihracatı yapan firmalara da "Sabun İhracatı Yapan Firmalar" başlıklı yazımda değinmiştim.

Resim: Frame vector designed by Nadezhda_grapes - Freepik.com

Konu ile ilgili yazmış olduğum yazılarımın sizlere yardımcı olması umuduyla...

Şubat 2016 İhracatı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), 1.Mart.2016 tarihinde Şubat.2016'ya ait ihracat istatistiklerini, kurumsal twitter adresi olan (@turkihracat) üzerinden açıkladı.

Buna göre, Türkiye'nin aylık bazda yapmış olduğu ihracat, 14 aylık düşüş trendine son vermiş ve geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık %3,1'lik artışla 10 milyar 790 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

Resim: Young Businessman Showing Bar Graph | Free vector by Vector Open Stock
Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin açıklamış olduğu ihracat rakamları üzerinden, Şubat 2016 ihracatımızın detaylı incelemesini aşağıda bulabilirsiniz.

2016 Yılında Doğu Avrupa Ülkelerinde Düzenlenecek Hangi Fuarlara Milli Katılım Yapılacaktır?

Doğu Avrupa, coğrafi ve siyasal anlamda kullanılan bir terim olup, en yalın şekilde Avrupa kıtası'nın doğusunu tarif etmekte kullanılmaktadır.

Doğu Avrupa, üzerinde anlaşmaya varılmış bir tanıma sahip olmadığı için, hemen hemen her kurum tarafından farklı biçimde tanımlanmaktadır.

Bunun sonucunda da bir kurumun Doğu Avrupa olarak gösterdiği bir ülke, diğer bir kurum tarafından bu tanıma dahil edilmemektedir.


Bugünkü yazımızda, 2016 yılında Beyaz Rusya, Bosna Hersek, Polonya, Sırbistan, Ukrayna ve Yunanistan düzenlenecek hangi fuarlara milli katılım yapılmasının planlandığını açıklamaya çalışacağız.

2016 Yılında İran'da Düzenlenecek Hangi Fuarlara Milli Katılım Yapılacaktır?

İran, uygulamakta olduğu nükleer silahlanma politikaları nedeni ile, 2012 yılından itibaren ABD ve diğer batılı ülkelerin ekonomik ve finansal yaptırımlarına maruz kalmakta idi.

İran'a uygulanan uluslararası ambargoların 2016 yılı başından itibaren kaldırılmaya başlandığı haberleri gelmesi ile beraber, İran pazarı Türkiye'de bulunan ihracatçılar açısından tekrar cazip hale gelmiştir.

İran'ın yaşayacağı olası hızlı büyümeden pay almak isteyen Türkiye ihracatçıları, Rusya ile yaşanan siyasal kriz sonrasında, İran'a yapılacak ihracata özel önem vermeye başlamıştır.

Söz konusu ihracat ivmesinin yakanması için özellikle İran'da düzenlenen uluslararası fuarlara yapılacak katılım önem arz etmektedir.


Aşağıdaki listede, 2016 yılında İran'da düzenlenecek hangi fuarlara milli katılım yapılacağı açıklanmıştır.

2016 Yılında İtalya'da Düzenlenecek Hangi Fuarlara Milli Katılım Yapılacaktır?

Son zamanlardaki yazılarım Türkiye'nin milli katılım organizasyonu yapmayı planlamış olduğu fuarların tanıtımı üzerine yoğunlaşmış durumdadır. Keza, bugün yine aynı konu ile ilgili olarak, İtalya özelinde bir yazı yazmayı planlamaktayım.

61 milyon civarındaki nüfusu ve 1,84 USD'lik Gayri Safi Yurtiçi Hasılasıyla (GSYİH) İtalya, Avrupa içerisinde önemli bir ekonomik güç durumundadır.

İtalya, kendi iç pazarının yanı sıra, ihracat yaptığı pek çok ürünün ham maddesini de ithal eden bir ülkedir. Bu bakımdan düşünüldüğünde, İtalya Türkiye için hem bir rakip, hem de bir partner ülke konumundadır.


Aşağıdaki listede, 2016 yılında Ekonomi Bakanlığı tarafından milli katılım yapılması planlanmış, İtalya'da düzenlenen uluslararası fuarların listesi yer almaktadır.

2016 Yılında ABD'de Düzenlenecek Hangi Fuarlara Milli Katılım Yapılacaktır?

17 trilyon 348 milyar dolarlık gayrisafi yurt içi hasılası ile ABD, yıllardır açık ara Dünya'nın en büyük ekonomisi olma özelliğini koruyan bir ülkedir.

ABD'de düzenlenen fuarlar, bu ülkedeki ithalatçı ve distribütörlere ulaşma imkanı sunmalarının yanı sıra, Kanada ve Meksika başta olmak üzere diğer Güney Amerika ülkeleri için de önemli bir fırsatı beraberinde getirmektedir.


Bugünkü yazımda, Amerika Birleşik Devletlerin'de 2016 yılında düzenlenecek hangi fuarların milli katılım desteği altında değerlendirildiğini sizlerle paylaşmak amacındayım.

Fas, Tunus, Cezayir 2016 Milli Katılım Yapılacak Fuarlar

Mağrip, Arapça kökenli bir kelime olup doğu yönünün tersi, yani batı yönünü tanımlamak için kullanılan bir kelimedir.

Aynı zamanda Mısır'ın batısında kalan Kuzey Afrika ülkelerini tanımlamak için de kullanılmaktadır.

Örneğin, TDK'nın hazırladığı Büyük Türkçe Sözlük, Mağrip'i "Kuzey Afrika kıyısında Mısır'ın batısında kalan ülkelerin topluca adı: Libya, Cezayir, Tunus, Fas" olarak belirtmektedir.

Son yaşanan siyasal olaylardan ötürü Libya'nın ekonomik istikarını kaybetmesi ile beraber, Fas, Tunus ve Cezayir'in ihracat için değeri daha da artmıştır.


Bugünkü yazımda, Fas, Tunus, Cezayir'de düzenlenecek hangi fuarlara Türkiye tarafından milli katılım yapılmasının planlandığını sizlere açıklamaya çalışacağım.

2016 Yılında BAE'de Düzenlenecek Hangi Fuarlara Milli Katılım Yapılacaktır?

Aşağıdaki listede, 2016 yılında milli katılım yapılması planlanan, Birleşik Arap Emirliklerin'deki uluslararası fuarlara yer verilmiştir.

Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri'ne önemli miktarda ihracat yapmaktadır.

Türkiye'nin 20015 yılında 1,67 milyar dolar olan BAE'ye yapmış olduğu ihracat, 2014 yılına gelindiğinde 4,64 milyar dolara yükselmiştir.

BAE, özelikle inşaat ve yapı malzemeleri, doğaltaşlar, değerli taşlar ve altın, gıda ve makina satışı yapan firmalar için cazip bir pazar konumundadır.


Türkiye'nin milli katılım düzenlediği fuarlar da söz konusu sektörler üzerinde odaklanmış durumdadır.

2016 Yılında Suudi Arabistan'da Düzenlenecek Hangi Fuarlara Milli Katılım Yapılacaktır?

Suudi Arabistan, Türkiye için önemli bir ihraç pazarı konumundadır.

Her ne kadar, 2015 yılı içerisinde düşen petrol fiyatları Suudi Arabistan ekonomisi üzerinde bir baskı oluşturmuş olsa da, özellikle inşaat, iklimlendirme, soğutma, doğaltaş, mermer, makina ve gıda alanlarında Suudi Arabistan Türkiye'nin hedef ihracat ülkelerinden birisidir.


Aşağıdaki listede, Ekonomi Bakanlığı tarafından yayınlanmış olan ve 2016 yılında milli katılım yapılması öngörülen Suudi Arabistan'da düzenlenen uluslararası fuarların detayları yer almaktadır.

2016 Yılında Hindistan'da Düzenlenecek Hangi Fuarlara Milli Katılım Yapılacaktır?

Bugünkü yazımızda, Ekonomi Bakanlığı tarafından Hindistan'da düzenlenecek olan hangi uluslararası fuarlara "Milli Katılım" yapılmasının planlandığını sizlerle paylaşmak amacındayız.

Hindistan'da gıda, doğaltaş, iklimlendirme ve değerli taş alanında düzenlenen 4 fuarı "Milli Katılım" kapsamına alan Bakanlık, söz konusu fuarların organizasyonlarını da aşağıda isimleri açıklanan firmalara vermiştir.


Aşağıdaki fuarlardan birisine katılım yapmak isteyen firmaların ise "Başvuru Mercii" başlıklı alanda ismi geçen kurumuma başvurmaları gerekmektedir.

2016 Yılında Hindistan'da Düzenlenecek Hangi Fuarlara Milli Katılım Yapılacaktır?

Fuar Adı: Food Hospitality World Mumbai 2016
Başlangıç Tarihi: 21/Ocak/2016
Bitiş Tarihi: 23/Ocak/2016
Konusu: Gıda, Gıda Ürünleri, Yiyecek, İçecek
Şehir : Mumbai
Ülke: Hindistan
Organizatör: Selten
Katılım Bedeli: 698 EUR/m2
Başvuru Mercii: DAİB

Fuar Adı: Stona 2016
Başlangıç Tarihi: 3/Şubat/2016
Bitiş Tarihi: 6/Şubat/2016
Konusu: Doğaltaş
Şehir : Bangalore
Ülke: Hindistan
Organizatör: Tg Ekspo
Katılım Bedeli: 550 EUR/m2
Başvuru Mercii: AKİB

Fuar Adı: Signature IIJS Mumbai 2016
Başlangıç Tarihi: 5/Şubat/2016
Bitiş Tarihi: 8/Şubat/2016
Konusu: Değerli Maden ve Mücevherat
Şehir : Mumbai
Ülke: Hindistan
Organizatör: Ubm Rotaforte
Katılım Bedeli: 1.119 USD/m2
Başvuru Mercii: DKİB

Fuar Adı: Acrex 2016
Başlangıç Tarihi: 25/Şubat/2016
Bitiş Tarihi: 27/Şubat/2016
Konusu: İklimlendirme
Şehir : Mumbai
Ülke: Hindistan
Organizatör: OAİB
Katılım Bedeli: 550 USD/m2
Başvuru Mercii: OAİB

2016 Yılında Çin'de Düzenlenecek Hangi Fuarlara Milli Katılım Yapılacaktır?

Bugünkü yazımızda, Çin Halk Cumhuriyetin'de düzenlenecek olan uluslararası fuarlardan, Milli Katılım organizasyonu planlaması yapılmış olanlarını sizlere iletmeye çalışacağız.

Türkiye'de, ihracatı geliştirmek amacıyla verilen fuar destekleri, temel olarak iki kısımda ele alınmaktadır. Bunlar, "Milli Katılım Yapılan Fuarlar" ve "Bireysel Katılımların Destelendiği Fuarlar"'dır.

Milli Katılım organizasyonu yapılan fuarlarda, Ekonomi Bakanlığı her bir fuar için bir adet organizatör kurum belirlemektedir. Organizasyonu yapan kurumun yanı sıra bir adet de başvuru yapılacak kurum tespit edilmektedir.

Söz konusu fuara milli düzeyde katılmak isteyen firmalar, başvuru mercii olan kuruma başvurmakta, fuar için tespit edilen katılım bedeli üzerinden, ödemiş oldukları tutarın belirli bir kısmını, yasada öngörülen tutarda teşvik olarak geri almaktadırlar.

Bireysel katılımların destelendiği fuarlar'da ise; firmalar bireysel olarak fuarlara katılım göstermektedir.


Firmalar daha sonra yapmış oldukları harcamaların belirli bir kısmını geri alabilmek amacıyla ilgili kurumlara başvuruda bulunmaktadırlar.

Transit Rejimi Nedir?

Transit Rejimi, Türkiye içerisinde kullanıma dahil olmayacak, serbest dolaşıma girmemiş ürünlerin, ithalat vergileri ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın, gümrük gözetimi altında, Türkiye Gümrük Bölgesi içindeki bir noktadan diğerine taşınması aşamasında uygulanan gümrük rejimine verilen isimdir.

Ayrıca, ihracatla ilgili gümrük işlemleri tamamlanmış eşyanın, çıkış gümrüğünden ülkeyi terk edeceği sınır kapısına kadar olan gümrük gözetimindeki seferi de transit rejimi kapsamında değerlendirilmektedir.
Truck vector designed by Freepik
Bugünkü yazımda, Türkiye Gümrük Mevzuatı içerisinde tanımlanmış gümrük rejimlerinden birisi olan transit rejimi hakkında detaylı bilgiler vermeye çalışacağım.

Akreditif Danışmanlık Hizmetleri

Dünya genelinde korumacılık artmakta, politik, ticari ve finansal riskler buna paralel olarak yükselmektedir.

İhracat ve ithalat işlemlerinizde akreditif başta olmak üzere güvenli ödeme ödeme yöntemlerini etkin kullanarak pazar payınızı arttırabilirsiniz.

Detaylı bilgi için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Akreditif, vesaik mukabili ve diğer ödeme yöntemleri ile ilgili detaylı bilgiler ve danışmanlık bilgileri sitemizdedir.