güncel yazılar...
Loading...

Ege Bölgesi Un Üreticileri ve İhracatçıları

Bundan bir önceki yazımda, Türkiye'nin buğday unu ihracatını incelemiş, Türkiye'nin un ihracatının temel verilerini sizlerle paylaşmıştım.

Ege Bölgesi, Türkiye'nin önemli un üretici ve ihracatçılarını bünyesinde barındıran bir bölgemizdir. Sektörün köklü ve bilinen pek çok markasına ev sahipliği yapmaktadır.

Bugün ise, Türkiye'nin Ege Bölgesin'de yer alan un üreticileri ve ihracatçılarının 10 tanesinin firma profilleri ile iletişim detaylarını sizlere aktarmaya çalışacağım.

Resim: Background vector designed by Freepik

Buğday Unu İhracatı

Buğday, insanlığın yaratmış olduğu medeniyette ciddi izleri olan bir gıda maddesidir.

Önemli bir besin kaynağı olan buğday, insanoğlunun hayatına doğada kendiliğinden yetişen ataları ile girmiş, zamanla insanların tarımı öğrenmeleri ile beraber, yerleşik hayata geçmelerinde ve günümüz kültür düzeyine erişmesinde yadsınamaz katkıları olmuştur.

İlk buğdayın genetik izlerine Güneydoğu Anadolu Bölgesi sınırları içerisinde yer alan Karacadağı civarında rastlanmıştır. Yine, insanoğlunun yerleşik hayata geçmesi ve tarımı öğrenmesi neticesinde oluşturmuş olduğu, buğday depoları kalıntılarına, eski dönemlere ait buğday tohumlarına Anadolu'nun çeşitli yerlerinde rastlanmaktadır.


Bugünkü yazımda, Anadolu'nun tarihi boyunca önemli bir ticari faaliyet alanı oluşturan buğday unu ihracatı ile ilgili bilgileri sizlere iletmeye çalışacağım.

Cargo Insurance Policy Nedir?

"Cargo Insurance Policy", İngilizce uluslararası sigortacılık terimi olup, Türkçe'ye "Yük Sigorta Poliçesi", "Emtea Nakliyat Sigortası Poliçesi", "Nakliye Sigorta Poliçesi", "Kargo Sigorta Poliçesi" veya "Nakliyat Sigorta Poliçesi" olarak çevrilmektedir.

Sigorta poliçeleri, genellikle, spot olarak ve tekil işlemler için düzenlenmektedir.

Bu özelliği ile sigorta poliçeleri, belirli bir süre zarfında yapılan tüm ihracat veya ithalat yüklemelerinin sigorta edildiği "Nakliyat Blok Abonman Sigortasın'dan" ayrılmaktadır.

Nakliye sigorta poliçeleri, International Underwriting Association of London'ın hazırlamış olduğu klozlar baz alınarak, sigorta firmalarınca düzenlenmektedir.

Halen uygulamada olan nakliye sigortası klozlarının başlıkları şu şekildedir:
  • CL382 Institute Cargo Clause (A) (All Risks) (01.01.2009 Revizyonu)
  • CL383 Institute Cargo Clause (B) (01.01.2009 Revizyonu)
  • CL384 Institute Cargo Clause (C) (01.01.2009 Revizyonu) 
Nakliye sigortası klozları ile ilgili detaylı bilgi almak isteyen arkadaşlar, "Nakliye Sigortası Nedir? Çeşitleri Nelerdir?" başlıklı yazımı inceleyebilirler.

Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi Nedir?

Tüm ülkeler, gümrük sınırları içerisine yurtdışından gelen ürünleri belirli kıstaslara göre incelemekte, her bir ürün için farklı standartlar ve gümrük tarifeleri belirlemekte ve ancak söz konusu ürünlerin gerekli şartları yerine getirdiği anlaşıldığında ithalatlarına izin vermektedirler.

Serbest Dolaşıma Giriş, Türkiye Gümrük Mevzuatın'da tanımlanmış olan bir çeşit gümrük rejimi olup, İngilizce'si "Release for Free Circulation"'dır. Hemen hemen tüm ülkelerde uygulanan en temel ithalat gümrük rejimidir.

Türkiye'ye yapılan sıradan ithalat işlemlerinde uygulanan gümrük rejimi Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi'dir.


Bugünkü yazımda, serbest dolaşıma giriş rejimini örnekler yardımı ile detaylı biçimde açıklamaya çalışacağım. Diğer gümrük rejimleri ile ilgili olarak daha detaylı bilgiye ulaşmak isteyen arkadaşlar "Gümrük Rejimi Nedir?Çeşitleri Nelerdir?" başlıklı yazımı okuyabilirler.

Suudi Arabistan, Türk Malı Tavuk İthalat Yasağını Kaldırdı

2015 yılının ilk yarısında, Türkiye'nin belirli bölgelerinde görülen kuş gribi vakalarının ardından, Suudi Arabistan Gıda ve İlaç Otoritesi (SFDA), Manisa, Kastamonu ve Balıkesir'de üretilmiş olan Türk menşeli tavuk eti ve yumurtaya ithalat yasaklaması getirmişti.

Alınan kararda, söz konusu yasağın, adı açıklanan bölgelerdeki tavuk yetiştiriciliği tekrar stabiliteye kavuştuğunda sona erdirileceği de belirtilmiştir.

23.Aralık.2015 tarihinde Ekonomi Bakanlığı'nın sitesinde yayınlanan habere göre; Suudi Arabistan Gıda ve İlaç Otoritesi (SFDA), bu yılın başlarında görülen kuş gribi vakaları üzerine uygulamaya koyduğu, Balıkesir, Manisa ve Kastamonu illerinden gelen kanatlı ürünlerine dönük ithalat yasağını, 09/Aralık/2015 tarihi ile kaldırmıştır.
Resim: Vintage vector designed by Freepik

Filipinler'e Yapılan Un İhracatında Maya Problemi

İstanbul İhracatçi Birlikleri Genel Sekreterliği, Hububat Birliği Koordinasyon Şubesi web sitesinde yayınlamış olduğu duyuru ile Filipinler'e ihraç edilen Türk menşeli un ürünlerinde izin verilen limitin üzerinde maya oranı tespit edilmiş olduğunu duyurmuştur.

Söz konusu duyuruya göre; Filipin Un Üreticileri Birliği (PAFMIL) tarafından Türkiye menşeli unlarda yaptırılan analiz neticesinde, "maya” oranı izin verilen limitin üzerinde çıkmış ve Filipinler Gıda ve İlaç İdaresi'nin (FDA) piyasadaki Türkiye menşeli unları inceleme altına almıştır.

Resim: Summer vector designed by Freepik
Ayrıca; PAFMIL'in, FDA'ya başvurarak inceleme sonuçlarına kadar ülkemizden buğday unu ithalatının durdurulmasını ve bundan sonra yapılacak tüm un ithalatlarının mikrobiyolojik teste tabi tutulmasını talep ettiği söz konusu duyuruda açıklanmaktadır.

Poliçede, Drawee, Drawer ve Payee Nedir?

Bill of Exchange veya Draft, poliçenin İngilizce karşılığını oluşturmaktadır.

İç piyasadaki işlemlerde, alacaklarını bir kıymetli evrak ile güvence altına almak isteyen satıcılar, Türkiye'deki yasal mevzuata göre Türkçe olarak düzenlenmiş poliçeleri kullanmaktadırlar.

Uluslararası ticarette ise, genellikle İngilizce olarak düzenlenen ve pek çok ülkenin yasal şartlarını yerine getirecek şekilde hazırlanan Bill of Exchange veya Draft, alacakları garanti altına alan bir kıymetli evrak olarak kullanılmaktadır.

Resim: Vintage vector designed by Freepik
Daha önceki yazılarımda, Bill of Exchange'i detaylı olarak incelemiş ve örnek yardımıyla hazırlanışını açıklamıştım.

Dileyen arkadaşlar, bugünkü yazımı okumaya başlamadan önce, söz konusu yazımı inceleyebilirler.

Konu ile İlgili Yazılar: Bill of Exchange Nedir? Poliçe Nedir?

1980'den Günümüze En Çok İhracat Yapan Ülkeler Nasıl Değişti?

Bundan bir önceki yazımda, 1980 yılı ile 2014 yılları arasında Dünya genelinde tüm ülkelerin yapmış oldukları toplam ihracatın, yıllar itibari ile nasıl değiştiğini incelemiştim.

Bugünkü yazımda ise 1980 yılından günümüze kadar, yıllık bazda en fazla ihracat yapan 10 ülkenin nasıl değiştiğini inceledim. 

Bu sayfada, aynı zamanda, 1980 yılından itibaren her sene en çok ihracat yapan 10 ülkenin, yıllık bazda ihracatlarının ne kadar olduğunu da bulabileceksiniz.

Resim: Map vector designed by Freepik
Son olarak, ülkelerin 1980 yılından itibaren günümüze kadar yapmış oldukları ihracatın, Dünya haritasında gösterildiği, yıllık ihracat rakamlarını söz konusu yılın verilerinin içinde bulmanız mümkündür.

1980-2014 Yılları Arasında Dünya Toplam İhracatı

Fırsat buldukça, dış ticaret istatistikleri ile ilgili yazılar yazmaya gayret ediyorum. 

Bugün de yine o fırsat zamanlarından birisi ve ben elime geçen bu fırsatı, Dünya çapında yapılan ihracat ve ithalatın yakın zamanda nasıl değiştiğini açıklayan bir yazı yazarak, kullanmak amacındayım.

Aşağıdaki grafikte, Dünya genelinde ülkelerin yapmış oldukları toplam ihracat rakamları yer almaktadır. Grafikte yer alan veriler 1980 yılından başlamakta ve 2014 yılına kadar devam etmektedir.

Kaynak: WTO Önemli Not: Çin ve Hong Kong arasında yapılan reeksport faaliyetleri yukarıdaki verilere ilave edilmiştir. AB ülkelerinin kendi aralarında yapmış oldukları ticaret yukarıdaki verileri etkilemektedir. Söz konusu etmenler nedeniyle yukarıdaki verilerle diğer kurumların istatistikleri arasında sapmalar olabilmektedir.

Credit Note Nedir? Nasıl Hazırlanır? Örnek Uygulamalı

Dış ticaret işlemlerinde tüm alacakların ve borçların faturalar ile belgelendirilmesi esastır.

Dış ticaret işlemlerinde kullanılan temel fatura biçimi commercial invoice (ticari fatura) olup, genel olarak İngilizce düzenlenmektedir.

Commercial invoice, ihracat yaparken, Türkiye'deki işlemlerde kullanılmayıp, doğrudan yurtdışındaki alıcılara gönderilmekte ve ithalat işlemleri esnasında kullanılmaktadır.

İthalat işlemlerinde ise yurtdışındaki satıcılar tarafından düzenlenip, doğrudan Türkiye'deki alıcılara gönderilmekte ve ithalat işlemi esnasında özellikle malların gümrük kıymetinin tespitinde kullanılmaktadır.

Fakat bazı durumlarda, özellikle Türkiye'deki satıcıların yurtdışındaki alıcılara olan borçlarını, ticari faturalar vasıtasıyla belgelendirmeleri mümkün olmamaktadır.
Resim: Business vector designed by Freepik
Söz konusu şartlar altında kullanılan belge credit note (alacaklandırma notu) olup, bugünkü yazımızın konusunu oluşturmaktadır.

Nakliye Sigortası Nedir? Çeşitleri Nelerdir?

İngilizce'si Cargo Insurance veya Marine Cargo Insurance olan, Türkçe'ye ise Nakliyat Sigortaları, Emtia Sigortaları, Yük Sigortaları veya Nakliye Sigortaları olarak çevrilen sigorta çeşitleri bugünkü yazımızın konusunu oluşturmaktadır.

Nakliye sigortaları, uluslararası ticarette nakliye sırasında, ürünlerin, ihracat ülkesinden ithalat ülkesine taşınırken karşılaşabilecekleri risklere karşı sigortalandırılması, olarak tanımlanmaktadır.

Bugünkü yazımda, dış ticaret işlemlerinde kullanılan nakliye sigortaları ile ilgili olarak, her ihracatçı ve ithalatçının bilmesi gereken, temel noktaları açıklamak istiyorum.

Yazımın ilk bölümünde, "Nakliye Sigortası Yaptırmanın Avantajları Nedir?" sorusunu sorup, gerekli açıklamayı yaptıktan sonra; ilerleyen bölümde nakliye sigortalarını hangi tarafın yapması gerektiği üzerinde duracağım.

Yazımın son bölümünde ise nakliye sigortası çeşitlerine yer verilmiştir.Fransa'daki Domates İthalatçıları

Fransa, 2014 yılında yapmış olduğu 647 milyon dolarlık domates ithalatı ile, Dünya çapında en çok domates ithal eden 5 ülke konumundadır.

Günümüzde, Rusya ile yaşanan siyasal krizin, Rusya tarafından uygulanan ithalat yasakları ile ekonomik bir krize dönüşmesi ile beraber, domates ihracatı için pazar arayışı içinde olan üreticiler açısından Fransa önemli bir alternatif konumundadır.

Fransa, 2014 yılında yapmış olduğu 647 milyon dolarlık taze domates ithalatının, 348 milyon dolarını Fas'tan yapmıştır. Fransa'nın Fas'a ödemiş olduğu domates birim fiyatı, Türk ihracatçısının Rusya'dan almış olduğu birim fiyatın üzerindedir.

Fransa, Fas'tan sonra en çok domatesi İspanya'dan ithal etmiştir. Fransa'nın İspanya'dan ithal etmiş olduğu taze domates tutarı, 2014 yılı için yaklaşık 168 milyon dolardır.

Türkiye'nin 2014 yılında Fransa'ya ihraç etmiş olduğu taze domates ise yalnızca 121 bin dolardır.

Bu günkü yazımda, Fransa'da bulunan seçilmiş domates ithalatçısı firmaların detaylarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Firmaların ünvanları, adresleri ve kurumsal web sitelerine olan bağlantı aşağıda bilginize sunulmuştur.

Taze Domates İhracatı ve İthalatı

Gazetelerin başlıklarında ve TV haberlerinde, son günlerde yaşanan Rusya krizi nedeniyle, sürekli olarak domates ihracatı ile ilgili bilgiler yer almakta.

Yazının yazıldığı gün itibari ile Rusya, Türk menşeli domates ithalatını, ikinci bir yasaya kadar, durdurmuş durumdadır.

Domates, meyvesi yenen bir sebze olarak, Dünya genelinde en çok tüketilen gıda ürünlerinden birisidir.

Domates, içerdiği likopen maddesi ile kansere karşı koruyucu bir antioksidan olup, kalp dostudur. Bol miktarda C ve E vitamini içerir, potasyum ihtiva eder. Aynı zamanda kalorisi de çok azdır.

Tüm bu özelliklerinden ötürü, sağlıklı beslenmenin öne çıktığı günümüzde, domates tüketiminin de arttığı görülmektedir.
Resim: Food vector designed by Freepik
Domates temel olarak iki şekilde tüketilmektedir: Taze olarak ve sanayi hammaddesi olarak. Domatesin, taze tüketimi ve sanayide hammadde olarak kullanımı için farklı cinsleri yetiştirilmektedir.

Örneğin, taze tüketim için, özellikle kahvaltılarda cherry domatesi (kiraz domatesi) ve salkım domates yetiştiriciliği öne çıkmış iken, salça yapımında, kurutmalık domates işlemlerinde ise daha farklı domates çeşitleri kullanılmaktadır.

Türkiye önemli bir domates üreticisi ve ihracatçısıdır. Bugünkü yazımda, Türkiye'de ve Dünya'da taze domates ihracatı ve ithalatı ile ilgili bilgileri sizlerle paylaşmak amacındayım.

Rusya Krizinin İhracata ve İthalata Etkileri (Güncellenen Haber)

Resim: Business vector designed by Freepik

13.Aralık.2015: Rus tüketicilerinin Türk menşeli ürünleri boykot etmeye başladığına dair haberler gelmeye başlamıştır. Rusya'da Türk mallarına karşı yaşanacak uzun soluklu boykot hareketlerinin, özellikle Türk deri sanayine etkilerinin yıkıcı olabileceği değerlendirilmektedir. Rusya, Türkiye'nin açık ara en büyük deri ihracat pazarı konumundadır. Türkiye, 2014 yılı itibari ile ihraç etmiş olduğu her 100 birim deri mamullerinin yaklaşık 26'sını Rusya'ya ihraç etmiştir.

03.Aralık.2015: Rusya ile Türkiye arasında ilk üst düzey resmi temas, iki ülke dışişleri bakanları arasında Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 22. Bakanlar Konseyi toplantısı esnasında gerçekleştirildi.

03.Aralık.2015: Putin, Kremlin'de Federal Meclis üyeleri önünde yaptığı açıklamada, Türkiye ile yaşanan siyasi gerginliği daha da tırmandırılacağının işaretlerini verdi. Putin: "Rusya’nın tepkisinin ticari yaptırımlarla sınırlı kalacağı düşünen varsa son derece yanılıyor." dedi.

03.Aralık.2015: Gazprom, Türk Akımı (Turkish Stream) olarak isimlendirilen, Rusya'nın doğalgazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınması projesinin askıya alındığını açıkladı. Proje ile yılda 63 milyar metreküp Rus doğalgazının Türkiye ve Avrupa'ya taşınması planlanmaktadır.

İhracatta Siyasal Risk (Politik Risk) Nedir?

İngilizce'si "political risk" olarak kullanılan, politik riskler, ihracatta çoğu zaman görmezden gelinen önemli risk faktörlerinden birisidir.

Alıcıların, ithal etmiş oldukları malların bedellerini, kendi rızaları haricinde gelişen olaylar nedeniyle, ödemelerine mâni olan; ihracatçı veya ithalatçının etkisi dışında gelişen olaylar neticesinde ürünlerin alıcıya teslim edilmesini engelleyen faktörler, ihracatta çoğunlukla politik risk kavramı altında incelenmektedir.

Politik risklerin başlıcaları, savaş, geniş çaplı terör olayları, ayaklanmalar, ihracat ve ithalat düzenlemelerinin geleceğini etkileyen hükümet kararları olarak karşımıza çıkmaktadır.

Resim: Business vector designed by Freepik
Bugünkü yazımda, ihracatta politik risk kavramını, yazının yazıldığı süreçte yaşanmakta olan Rusya örnek olayı üzerinden açıklamaya çalışacağım.

Ekim 2015'de ihracat arttı mı, azaldı mı?

Bugün aylık bazda ihracat rakamlarını incelerken tuhaf bir durum dikkatimi çekti.

TUİK verilerine göre Ekim.2015'de Türkiye'nin ihracatı geçen yılın aynı ayına göre %3,1 artmış iken, TİM'in verilerine göre %1,5 azalmış gözükmektedir.

Türkiye'de İhracat İstatistiklerini Hazırlayan Kurumlar: TUIK ve TIM

Türkiye'de iki kurum dış ticaret istatistikleri üretmektedir. Bunlardan birincisi Türkiye İstatistik Kurumu (TUIK) olup, Türkiye'nin resmi dış ticaret istatistiklerini yayınlamaktadır.

TUIK'in yayınlamış olduğu veriler fiili ihracat ve ithalat rakamlarını yansıtmakta olup, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile TUİK'in ortak çalışması ile hazırlanmaktadır.

TIM, yani Türkiye İhracatçılar Meclisi, tarafından yayınlanan ihracat istatistikleri ise ihracatçıların ihracatçı birliklerine onaylatmış oldukları gümrük beyannameleri baz alınarak hazırlanan verileri kapsamaktadır.

Resim: Business vector designed by Freepik
TIM, hemen hemen her ayın başında, bir önceki aya ait ihracat istatistiklerini yayınlamaktadır.

TUIK'in yayınlamış olduğu aylık istatistikler ise TİM'den yaklaşık 30 gün sonra yayınlanmaktadır.

Türkiye'nin Rusya'ya İhracatı ve İthalatı

Rusya, resmi ismi ile Rusya Federasyonu, Avrasya'nın kuzeydoğusunda yer alan, kaplamış olduğu 17,075,400 kilometre karelik alan ile Dünya'nın en geniş yüz ölçümüne sahip ülkesidir.

Batıda, Kuzey ve Doğu Avrupa devletleri ile sınırları bulunan Rusya'nın doğu sınırları ise Çin ve Moğalistan'a kadar uzanmakta olup, Rusya'da 11 farklı saat dilimi uygulaması bulunmaktadır.

Batı kültürü ile doğu kültürü arasında kalmışlığın en güzel örneklerinden olan Rusya, elbette bu konuda Türkiye'yi de işin içine katmak gerekmekte, pek çok konuda batı ile aynı değerleri paylaşmasına rağmen, tipik Asya ülkesi reflekslerini de barındırmaktadır.

2010 nüfus sayımına göre Rusya'da 142 milyon kişi yaşamaktadır.

En önemli şehirleri ise 12.000.000'luk nüfusu ile Moskova, 5,1 milyon kişilik popülasyonu ile Saint Petersburg olup, Novosibirsk, Yekaterinburg, , Nizhny Novgorod, Kazan, Chelyabinsk, Samara, Omsk, Rostov-na-Donu, Ufa, Krasnoyarsk, Perm, Voronezh ve Volgograd nüfusu 1 milyonun üzerindeki Rus şehirleridir.

Resim: Designed by Freepik
1917 yılında yaşanan ihtilal neticesinde ve akabinde gelişen iç savaşın ardından, 1922 yılında komünist bir idare altına giren Rusya, 1991 yılında yaşanan dağılma ile tekrar liberal sisteme entegre olmuştur.

Akreditif Danışmanlık Hizmetleri

Dünya genelinde korumacılık artmakta, politik, ticari ve finansal riskler buna paralel olarak yükselmektedir.

İhracat ve ithalat işlemlerinizde akreditif başta olmak üzere güvenli ödeme ödeme yöntemlerini etkin kullanarak pazar payınızı arttırabilirsiniz.

Detaylı bilgi için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Akreditif, vesaik mukabili ve diğer ödeme yöntemleri ile ilgili detaylı bilgiler ve danışmanlık bilgileri sitemizdedir.