güncel yazılar...
Loading...

1980-2014 Yılları Arasında Dünya Toplam İhracatı

Fırsat buldukça, dış ticaret istatistikleri ile ilgili yazılar yazmaya gayret ediyorum. 

Bugün de yine o fırsat zamanlarından birisi ve ben elime geçen bu fırsatı, Dünya çapında yapılan ihracat ve ithalatın yakın zamanda nasıl değiştiğini açıklayan bir yazı yazarak, kullanmak amacındayım.

Aşağıdaki grafikte, Dünya genelinde ülkelerin yapmış oldukları toplam ihracat rakamları yer almaktadır. Grafikte yer alan veriler 1980 yılından başlamakta ve 2014 yılına kadar devam etmektedir.

Kaynak: WTO Önemli Not: Çin ve Hong Kong arasında yapılan reeksport faaliyetleri yukarıdaki verilere ilave edilmiştir. AB ülkelerinin kendi aralarında yapmış oldukları ticaret yukarıdaki verileri etkilemektedir. Söz konusu etmenler nedeniyle yukarıdaki verilerle diğer kurumların istatistikleri arasında sapmalar olabilmektedir.

1980 yılında 2 trilyon USD civarında olan toplam Dünya ihracatı, yatay bir seyirle1986 yılına kadar akışını sürdürmüştür.

1986 yılında 2,2 trilyon dolar olarak ölçülen Dünya genelinde yapılan toplam ihracat, bu seneden sonra düzenli ve kademeli bir artış sürecine girmiş; 1990 yılında 3,6 trilyon dolar, 1995 yılında 5,2 trilyon dolar, 2000 yılında ise 6,7 trilyon dolara çıkmıştır.

2001 yılında hafif bir düşme gösteren Dünya ihracatı, 2001 ile 2008 yılları arasında tarihin en hızlı yükselişlerinden birisini kaydetmiş ve 2008 yılında 16,5 trilyon dolar seviyesine çıkmıştır.

2008 yılı sonunda yaşanmaya başlayan küresel finansal krizle birlikte, 2009 yılı Dünya toplam ihracatında önemli bir düşüş yaşanmıştır. 2010 ve 2011 yıllarında yaşanan artışla, 2008 yılında erişilmiş olan tepe noktası tekrar aşılmış ve Dünya ihracatı tarihte ilk kez 2011 yılında 18,5 trilyon USD seviyesine çıkmıştır.

2012, 2013 ve 2014 yıllarında görece yatay seyreden Dünya ihracatı, 2014 yılı itibari ile 19 trilyon dolar seviyelerindedir.

Kaynak: WTO
Yukarıda yer alan ikinci grafikte, birinci grafikte yer alan veriler aynen korunmuş; fakat ihracatlardaki artışın ve azalışın daha net görülmesi açısından grafik şekli ve satır ölçeklendirilmesi değiştirilmiştir.

İkinci grafikten, Dünya genelinde ülkelerin yapmış oldukları ihracatın ne şekilde değiştiği daha net bir biçimde görülebilmektedir. 1986-2000 yılları arasındaki kademeli yükseliş, 2001 ve 2008 yılları arasındaki hızlı yükseliş ve 2008 yılı sonrasında yaşanan keskin düşüş, rahatlıkla grafik vasıtası ile seçilebilmektedir.

Akreditif Danışmanlık Hizmetleri

Dünya genelinde korumacılık artmakta, politik, ticari ve finansal riskler buna paralel olarak yükselmektedir.

İhracat ve ithalat işlemlerinizde akreditif başta olmak üzere güvenli ödeme ödeme yöntemlerini etkin kullanarak pazar payınızı arttırabilirsiniz.

Detaylı bilgi için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Akreditif, vesaik mukabili ve diğer ödeme yöntemleri ile ilgili detaylı bilgiler ve danışmanlık bilgileri sitemizdedir.