güncel yazılar...
Loading...

Ege Bölgesi Un Üreticileri ve İhracatçıları

Bundan bir önceki yazımda, Türkiye'nin buğday unu ihracatını incelemiş, Türkiye'nin un ihracatının temel verilerini sizlerle paylaşmıştım.

Ege Bölgesi, Türkiye'nin önemli un üretici ve ihracatçılarını bünyesinde barındıran bir bölgemizdir. Sektörün köklü ve bilinen pek çok markasına ev sahipliği yapmaktadır.

Bugün ise, Türkiye'nin Ege Bölgesin'de yer alan un üreticileri ve ihracatçılarının 10 tanesinin firma profilleri ile iletişim detaylarını sizlere aktarmaya çalışacağım.

Resim: Background vector designed by Freepik

Buğday Unu İhracatı

Buğday, insanlığın yaratmış olduğu medeniyette ciddi izleri olan bir gıda maddesidir.

Önemli bir besin kaynağı olan buğday, insanoğlunun hayatına doğada kendiliğinden yetişen ataları ile girmiş, zamanla insanların tarımı öğrenmeleri ile beraber, yerleşik hayata geçmelerinde ve günümüz kültür düzeyine erişmesinde yadsınamaz katkıları olmuştur.

İlk buğdayın genetik izlerine Güneydoğu Anadolu Bölgesi sınırları içerisinde yer alan Karacadağı civarında rastlanmıştır. Yine, insanoğlunun yerleşik hayata geçmesi ve tarımı öğrenmesi neticesinde oluşturmuş olduğu, buğday depoları kalıntılarına, eski dönemlere ait buğday tohumlarına Anadolu'nun çeşitli yerlerinde rastlanmaktadır.


Bugünkü yazımda, Anadolu'nun tarihi boyunca önemli bir ticari faaliyet alanı oluşturan buğday unu ihracatı ile ilgili bilgileri sizlere iletmeye çalışacağım.

Cargo Insurance Policy Nedir?

"Cargo Insurance Policy", İngilizce uluslararası sigortacılık terimi olup, Türkçe'ye "Yük Sigorta Poliçesi", "Emtea Nakliyat Sigortası Poliçesi", "Nakliye Sigorta Poliçesi", "Kargo Sigorta Poliçesi" veya "Nakliyat Sigorta Poliçesi" olarak çevrilmektedir.

Sigorta poliçeleri, genellikle, spot olarak ve tekil işlemler için düzenlenmektedir.

Bu özelliği ile sigorta poliçeleri, belirli bir süre zarfında yapılan tüm ihracat veya ithalat yüklemelerinin sigorta edildiği "Nakliyat Blok Abonman Sigortasın'dan" ayrılmaktadır.

Nakliye sigorta poliçeleri, International Underwriting Association of London'ın hazırlamış olduğu klozlar baz alınarak, sigorta firmalarınca düzenlenmektedir.

Halen uygulamada olan nakliye sigortası klozlarının başlıkları şu şekildedir:
 • CL382 Institute Cargo Clause (A) (All Risks) (01.01.2009 Revizyonu)
 • CL383 Institute Cargo Clause (B) (01.01.2009 Revizyonu)
 • CL384 Institute Cargo Clause (C) (01.01.2009 Revizyonu) 
Nakliye sigortası klozları ile ilgili detaylı bilgi almak isteyen arkadaşlar, "Nakliye Sigortası Nedir? Çeşitleri Nelerdir?" başlıklı yazımı inceleyebilirler.

Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi Nedir?

Tüm ülkeler, gümrük sınırları içerisine yurtdışından gelen ürünleri belirli kıstaslara göre incelemekte, her bir ürün için farklı standartlar ve gümrük tarifeleri belirlemekte ve ancak söz konusu ürünlerin gerekli şartları yerine getirdiği anlaşıldığında ithalatlarına izin vermektedirler.

Serbest Dolaşıma Giriş, Türkiye Gümrük Mevzuatın'da tanımlanmış olan bir çeşit gümrük rejimi olup, İngilizce'si "Release for Free Circulation"'dır. Hemen hemen tüm ülkelerde uygulanan en temel ithalat gümrük rejimidir.

Türkiye'ye yapılan sıradan ithalat işlemlerinde uygulanan gümrük rejimi Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi'dir.


Bugünkü yazımda, serbest dolaşıma giriş rejimini örnekler yardımı ile detaylı biçimde açıklamaya çalışacağım. Diğer gümrük rejimleri ile ilgili olarak daha detaylı bilgiye ulaşmak isteyen arkadaşlar "Gümrük Rejimi Nedir?Çeşitleri Nelerdir?" başlıklı yazımı okuyabilirler.

Suudi Arabistan, Türk Malı Tavuk İthalat Yasağını Kaldırdı

2015 yılının ilk yarısında, Türkiye'nin belirli bölgelerinde görülen kuş gribi vakalarının ardından, Suudi Arabistan Gıda ve İlaç Otoritesi (SFDA), Manisa, Kastamonu ve Balıkesir'de üretilmiş olan Türk menşeli tavuk eti ve yumurtaya ithalat yasaklaması getirmişti.

Alınan kararda, söz konusu yasağın, adı açıklanan bölgelerdeki tavuk yetiştiriciliği tekrar stabiliteye kavuştuğunda sona erdirileceği de belirtilmiştir.

23.Aralık.2015 tarihinde Ekonomi Bakanlığı'nın sitesinde yayınlanan habere göre; Suudi Arabistan Gıda ve İlaç Otoritesi (SFDA), bu yılın başlarında görülen kuş gribi vakaları üzerine uygulamaya koyduğu, Balıkesir, Manisa ve Kastamonu illerinden gelen kanatlı ürünlerine dönük ithalat yasağını, 09/Aralık/2015 tarihi ile kaldırmıştır.
Resim: Vintage vector designed by Freepik

Filipinler'e Yapılan Un İhracatında Maya Problemi

İstanbul İhracatçi Birlikleri Genel Sekreterliği, Hububat Birliği Koordinasyon Şubesi web sitesinde yayınlamış olduğu duyuru ile Filipinler'e ihraç edilen Türk menşeli un ürünlerinde izin verilen limitin üzerinde maya oranı tespit edilmiş olduğunu duyurmuştur.

Söz konusu duyuruya göre; Filipin Un Üreticileri Birliği (PAFMIL) tarafından Türkiye menşeli unlarda yaptırılan analiz neticesinde, "maya” oranı izin verilen limitin üzerinde çıkmış ve Filipinler Gıda ve İlaç İdaresi'nin (FDA) piyasadaki Türkiye menşeli unları inceleme altına almıştır.

Resim: Summer vector designed by Freepik
Ayrıca; PAFMIL'in, FDA'ya başvurarak inceleme sonuçlarına kadar ülkemizden buğday unu ithalatının durdurulmasını ve bundan sonra yapılacak tüm un ithalatlarının mikrobiyolojik teste tabi tutulmasını talep ettiği söz konusu duyuruda açıklanmaktadır.

Poliçede, Drawee, Drawer ve Payee Nedir?

Bill of Exchange veya Draft, poliçenin İngilizce karşılığını oluşturmaktadır.

İç piyasadaki işlemlerde, alacaklarını bir kıymetli evrak ile güvence altına almak isteyen satıcılar, Türkiye'deki yasal mevzuata göre Türkçe olarak düzenlenmiş poliçeleri kullanmaktadırlar.

Uluslararası ticarette ise, genellikle İngilizce olarak düzenlenen ve pek çok ülkenin yasal şartlarını yerine getirecek şekilde hazırlanan Bill of Exchange veya Draft, alacakları garanti altına alan bir kıymetli evrak olarak kullanılmaktadır.

Resim: Vintage vector designed by Freepik
Daha önceki yazılarımda, Bill of Exchange'i detaylı olarak incelemiş ve örnek yardımıyla hazırlanışını açıklamıştım.

Dileyen arkadaşlar, bugünkü yazımı okumaya başlamadan önce, söz konusu yazımı inceleyebilirler.

Konu ile İlgili Yazılar: Bill of Exchange Nedir? Poliçe Nedir?

1980'den Günümüze En Çok İhracat Yapan Ülkeler Nasıl Değişti?

Bundan bir önceki yazımda, 1980 yılı ile 2014 yılları arasında Dünya genelinde tüm ülkelerin yapmış oldukları toplam ihracatın, yıllar itibari ile nasıl değiştiğini incelemiştim.

Bugünkü yazımda ise 1980 yılından günümüze kadar, yıllık bazda en fazla ihracat yapan 10 ülkenin nasıl değiştiğini inceledim. 

Bu sayfada, aynı zamanda, 1980 yılından itibaren her sene en çok ihracat yapan 10 ülkenin, yıllık bazda ihracatlarının ne kadar olduğunu da bulabileceksiniz.

Resim: Map vector designed by Freepik
Son olarak, ülkelerin 1980 yılından itibaren günümüze kadar yapmış oldukları ihracatın, Dünya haritasında gösterildiği, yıllık ihracat rakamlarını söz konusu yılın verilerinin içinde bulmanız mümkündür.

1980-2014 Yılları Arasında Dünya Toplam İhracatı

Fırsat buldukça, dış ticaret istatistikleri ile ilgili yazılar yazmaya gayret ediyorum. 

Bugün de yine o fırsat zamanlarından birisi ve ben elime geçen bu fırsatı, Dünya çapında yapılan ihracat ve ithalatın yakın zamanda nasıl değiştiğini açıklayan bir yazı yazarak, kullanmak amacındayım.

Aşağıdaki grafikte, Dünya genelinde ülkelerin yapmış oldukları toplam ihracat rakamları yer almaktadır. Grafikte yer alan veriler 1980 yılından başlamakta ve 2014 yılına kadar devam etmektedir.

Kaynak: WTO Önemli Not: Çin ve Hong Kong arasında yapılan reeksport faaliyetleri yukarıdaki verilere ilave edilmiştir. AB ülkelerinin kendi aralarında yapmış oldukları ticaret yukarıdaki verileri etkilemektedir. Söz konusu etmenler nedeniyle yukarıdaki verilerle diğer kurumların istatistikleri arasında sapmalar olabilmektedir.

Credit Note Nedir? Nasıl Hazırlanır? Örnek Uygulamalı

Dış ticaret işlemlerinde tüm alacakların ve borçların faturalar ile belgelendirilmesi esastır.

Dış ticaret işlemlerinde kullanılan temel fatura biçimi commercial invoice (ticari fatura) olup, genel olarak İngilizce düzenlenmektedir.

Commercial invoice, ihracat yaparken, Türkiye'deki işlemlerde kullanılmayıp, doğrudan yurtdışındaki alıcılara gönderilmekte ve ithalat işlemleri esnasında kullanılmaktadır.

İthalat işlemlerinde ise yurtdışındaki satıcılar tarafından düzenlenip, doğrudan Türkiye'deki alıcılara gönderilmekte ve ithalat işlemi esnasında özellikle malların gümrük kıymetinin tespitinde kullanılmaktadır.

Fakat bazı durumlarda, özellikle Türkiye'deki satıcıların yurtdışındaki alıcılara olan borçlarını, ticari faturalar vasıtasıyla belgelendirmeleri mümkün olmamaktadır.
Resim: Business vector designed by Freepik
Söz konusu şartlar altında kullanılan belge credit note (alacaklandırma notu) olup, bugünkü yazımızın konusunu oluşturmaktadır.

Nakliye Sigortası Nedir? Çeşitleri Nelerdir?

İngilizce'si Cargo Insurance veya Marine Cargo Insurance olan, Türkçe'ye ise Nakliyat Sigortaları, Emtia Sigortaları, Yük Sigortaları veya Nakliye Sigortaları olarak çevrilen sigorta çeşitleri bugünkü yazımızın konusunu oluşturmaktadır.

Nakliye sigortaları, uluslararası ticarette nakliye sırasında, ürünlerin, ihracat ülkesinden ithalat ülkesine taşınırken karşılaşabilecekleri risklere karşı sigortalandırılması, olarak tanımlanmaktadır.

Bugünkü yazımda, dış ticaret işlemlerinde kullanılan nakliye sigortaları ile ilgili olarak, her ihracatçı ve ithalatçının bilmesi gereken, temel noktaları açıklamak istiyorum.

Yazımın ilk bölümünde, "Nakliye Sigortası Yaptırmanın Avantajları Nedir?" sorusunu sorup, gerekli açıklamayı yaptıktan sonra; ilerleyen bölümde nakliye sigortalarını hangi tarafın yapması gerektiği üzerinde duracağım.

Yazımın son bölümünde ise nakliye sigortası çeşitlerine yer verilmiştir.Fransa'daki Domates İthalatçıları

Fransa, 2014 yılında yapmış olduğu 647 milyon dolarlık domates ithalatı ile, Dünya çapında en çok domates ithal eden 5 ülke konumundadır.

Günümüzde, Rusya ile yaşanan siyasal krizin, Rusya tarafından uygulanan ithalat yasakları ile ekonomik bir krize dönüşmesi ile beraber, domates ihracatı için pazar arayışı içinde olan üreticiler açısından Fransa önemli bir alternatif konumundadır.

Fransa, 2014 yılında yapmış olduğu 647 milyon dolarlık taze domates ithalatının, 348 milyon dolarını Fas'tan yapmıştır. Fransa'nın Fas'a ödemiş olduğu domates birim fiyatı, Türk ihracatçısının Rusya'dan almış olduğu birim fiyatın üzerindedir.

Fransa, Fas'tan sonra en çok domatesi İspanya'dan ithal etmiştir. Fransa'nın İspanya'dan ithal etmiş olduğu taze domates tutarı, 2014 yılı için yaklaşık 168 milyon dolardır.

Türkiye'nin 2014 yılında Fransa'ya ihraç etmiş olduğu taze domates ise yalnızca 121 bin dolardır.

Bu günkü yazımda, Fransa'da bulunan seçilmiş domates ithalatçısı firmaların detaylarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Firmaların ünvanları, adresleri ve kurumsal web sitelerine olan bağlantı aşağıda bilginize sunulmuştur.

Taze Domates İhracatı ve İthalatı

Gazetelerin başlıklarında ve TV haberlerinde, son günlerde yaşanan Rusya krizi nedeniyle, sürekli olarak domates ihracatı ile ilgili bilgiler yer almakta.

Yazının yazıldığı gün itibari ile Rusya, Türk menşeli domates ithalatını, ikinci bir yasaya kadar, durdurmuş durumdadır.

Domates, meyvesi yenen bir sebze olarak, Dünya genelinde en çok tüketilen gıda ürünlerinden birisidir.

Domates, içerdiği likopen maddesi ile kansere karşı koruyucu bir antioksidan olup, kalp dostudur. Bol miktarda C ve E vitamini içerir, potasyum ihtiva eder. Aynı zamanda kalorisi de çok azdır.

Tüm bu özelliklerinden ötürü, sağlıklı beslenmenin öne çıktığı günümüzde, domates tüketiminin de arttığı görülmektedir.
Resim: Food vector designed by Freepik
Domates temel olarak iki şekilde tüketilmektedir: Taze olarak ve sanayi hammaddesi olarak. Domatesin, taze tüketimi ve sanayide hammadde olarak kullanımı için farklı cinsleri yetiştirilmektedir.

Örneğin, taze tüketim için, özellikle kahvaltılarda cherry domatesi (kiraz domatesi) ve salkım domates yetiştiriciliği öne çıkmış iken, salça yapımında, kurutmalık domates işlemlerinde ise daha farklı domates çeşitleri kullanılmaktadır.

Türkiye önemli bir domates üreticisi ve ihracatçısıdır. Bugünkü yazımda, Türkiye'de ve Dünya'da taze domates ihracatı ve ithalatı ile ilgili bilgileri sizlerle paylaşmak amacındayım.

Rusya Krizinin İhracata ve İthalata Etkileri (Güncellenen Haber)

Resim: Business vector designed by Freepik

13.Aralık.2015: Rus tüketicilerinin Türk menşeli ürünleri boykot etmeye başladığına dair haberler gelmeye başlamıştır. Rusya'da Türk mallarına karşı yaşanacak uzun soluklu boykot hareketlerinin, özellikle Türk deri sanayine etkilerinin yıkıcı olabileceği değerlendirilmektedir. Rusya, Türkiye'nin açık ara en büyük deri ihracat pazarı konumundadır. Türkiye, 2014 yılı itibari ile ihraç etmiş olduğu her 100 birim deri mamullerinin yaklaşık 26'sını Rusya'ya ihraç etmiştir.

03.Aralık.2015: Rusya ile Türkiye arasında ilk üst düzey resmi temas, iki ülke dışişleri bakanları arasında Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 22. Bakanlar Konseyi toplantısı esnasında gerçekleştirildi.

03.Aralık.2015: Putin, Kremlin'de Federal Meclis üyeleri önünde yaptığı açıklamada, Türkiye ile yaşanan siyasi gerginliği daha da tırmandırılacağının işaretlerini verdi. Putin: "Rusya’nın tepkisinin ticari yaptırımlarla sınırlı kalacağı düşünen varsa son derece yanılıyor." dedi.

03.Aralık.2015: Gazprom, Türk Akımı (Turkish Stream) olarak isimlendirilen, Rusya'nın doğalgazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınması projesinin askıya alındığını açıkladı. Proje ile yılda 63 milyar metreküp Rus doğalgazının Türkiye ve Avrupa'ya taşınması planlanmaktadır.

İhracatta Siyasal Risk (Politik Risk) Nedir?

İngilizce'si "political risk" olarak kullanılan, politik riskler, ihracatta çoğu zaman görmezden gelinen önemli risk faktörlerinden birisidir.

Alıcıların, ithal etmiş oldukları malların bedellerini, kendi rızaları haricinde gelişen olaylar nedeniyle, ödemelerine mâni olan; ihracatçı veya ithalatçının etkisi dışında gelişen olaylar neticesinde ürünlerin alıcıya teslim edilmesini engelleyen faktörler, ihracatta çoğunlukla politik risk kavramı altında incelenmektedir.

Politik risklerin başlıcaları, savaş, geniş çaplı terör olayları, ayaklanmalar, ihracat ve ithalat düzenlemelerinin geleceğini etkileyen hükümet kararları olarak karşımıza çıkmaktadır.

Resim: Business vector designed by Freepik
Bugünkü yazımda, ihracatta politik risk kavramını, yazının yazıldığı süreçte yaşanmakta olan Rusya örnek olayı üzerinden açıklamaya çalışacağım.

Ekim 2015'de ihracat arttı mı, azaldı mı?

Bugün aylık bazda ihracat rakamlarını incelerken tuhaf bir durum dikkatimi çekti.

TUİK verilerine göre Ekim.2015'de Türkiye'nin ihracatı geçen yılın aynı ayına göre %3,1 artmış iken, TİM'in verilerine göre %1,5 azalmış gözükmektedir.

Türkiye'de İhracat İstatistiklerini Hazırlayan Kurumlar: TUIK ve TIM

Türkiye'de iki kurum dış ticaret istatistikleri üretmektedir. Bunlardan birincisi Türkiye İstatistik Kurumu (TUIK) olup, Türkiye'nin resmi dış ticaret istatistiklerini yayınlamaktadır.

TUIK'in yayınlamış olduğu veriler fiili ihracat ve ithalat rakamlarını yansıtmakta olup, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile TUİK'in ortak çalışması ile hazırlanmaktadır.

TIM, yani Türkiye İhracatçılar Meclisi, tarafından yayınlanan ihracat istatistikleri ise ihracatçıların ihracatçı birliklerine onaylatmış oldukları gümrük beyannameleri baz alınarak hazırlanan verileri kapsamaktadır.

Resim: Business vector designed by Freepik
TIM, hemen hemen her ayın başında, bir önceki aya ait ihracat istatistiklerini yayınlamaktadır.

TUIK'in yayınlamış olduğu aylık istatistikler ise TİM'den yaklaşık 30 gün sonra yayınlanmaktadır.

Türkiye'nin Rusya'ya İhracatı ve İthalatı

Rusya, resmi ismi ile Rusya Federasyonu, Avrasya'nın kuzeydoğusunda yer alan, kaplamış olduğu 17,075,400 kilometre karelik alan ile Dünya'nın en geniş yüz ölçümüne sahip ülkesidir.

Batıda, Kuzey ve Doğu Avrupa devletleri ile sınırları bulunan Rusya'nın doğu sınırları ise Çin ve Moğalistan'a kadar uzanmakta olup, Rusya'da 11 farklı saat dilimi uygulaması bulunmaktadır.

Batı kültürü ile doğu kültürü arasında kalmışlığın en güzel örneklerinden olan Rusya, elbette bu konuda Türkiye'yi de işin içine katmak gerekmekte, pek çok konuda batı ile aynı değerleri paylaşmasına rağmen, tipik Asya ülkesi reflekslerini de barındırmaktadır.

2010 nüfus sayımına göre Rusya'da 142 milyon kişi yaşamaktadır.

En önemli şehirleri ise 12.000.000'luk nüfusu ile Moskova, 5,1 milyon kişilik popülasyonu ile Saint Petersburg olup, Novosibirsk, Yekaterinburg, , Nizhny Novgorod, Kazan, Chelyabinsk, Samara, Omsk, Rostov-na-Donu, Ufa, Krasnoyarsk, Perm, Voronezh ve Volgograd nüfusu 1 milyonun üzerindeki Rus şehirleridir.

Resim: Designed by Freepik
1917 yılında yaşanan ihtilal neticesinde ve akabinde gelişen iç savaşın ardından, 1922 yılında komünist bir idare altına giren Rusya, 1991 yılında yaşanan dağılma ile tekrar liberal sisteme entegre olmuştur.

Teyitli ve Teyitsiz Akreditiflerde Masraf Farkı

Fırsat buldukça, sizlerden gelen sorulara web sitem üzerinden yanıt vermeye çalışmaktayım. 

Bir noktanın altını çizmekte fayda var. Burada her soruya yanıt vermem zaman sıkıntısı nedeniyle olanaksız olduğundan, söylediğim gibi sizden gelen sorulardan seçmiş olduklarıma cevap verebiliyorum.

Soruyu İstanbul'dan Serkan Bey Akreditif Bilgi Merkezi sitem üzerinden göndermiş. Soruyu aşağıda aynen alıntılıyorum. 

Bu arada, sizden özellikle isminizin tam olarak belirtilmesi konusunda bir talep gelmedikçe, kişisel verilerin gizliliğini korumak amacıyla sadece isminizi yazıyorum.

Merhabalar, ben İstanbul Kadıköy'den Sinan.

Sitenizdeki akreditif ile ilgili yazılarınızı okudum, bilmediklerimi öğrendim, çok teşekkürler, bu konuda sormak istediğim bir soru var.

Teyitli ile teyitsiz akreditif arasında, ithalatçı (ödemeyi yapacak firma) yönünden bir bedel farkı (ilave masraf) var mı? Varsa toplam tutarın belirlenmiş bir %'si midir?


Cevabınız için şimdiden teşekkürler.

ABD Şarap İthalatçıları

Resim: Logo vector designed by Freepik
Bundan önceki yazılarımda, dünya şarap ihracatını ve ithalatını incelemiş, Türkiye'nin uluslararası şarap ticaretindeki yerini açıklamıştım.

Konu ile ilgili olarak yazmış olduğum bir diğer yazımda ise, Çin'li şarap ithalatçılarının iletişim detaylarını sizlerle paylaşmıştım.

Bugünkü yazımda ise, Dünya'nın en büyük şarap ithalatçısı olan ABD'nin, şarap ithalatı yapan firmalarının bir kısmının bilgilerini sizlere iletmek istemekteyim.

Daha önce de söylemiş olduğum gibi, uluslararası pazarlama alanında yazdığım yazılarımda, konu ile ilgili olarak ithalat yapan firmaların yalnızca küçük bir bölümünü sizlerle paylaşmaktayım.

Bugünkü sayfamda yer alan ABD şarap ithalatçıları, ABD'de şarap ithalatı yapan tüm firmaları kapsamamakta, seçilmiş küçük bir grubu temsil etmektedir.

Şarap İthalatı ve İhracatı: Dünya ve Türkiye Profili

Şarap, Dünya genelinde en çok ticareti yapılan alkollü içeceklerden birisidir. 2014 yılı içerisinde 35 milyar tutarında şarap dış ticarete konu olmuştur.

Şarap, tarihi olarak, özellikle Anadolu coğrafyasında ve Anadolu'ya komşu ülkelerde üretilmeye başlanmıştır. Daha sonra gerek ticaret, gerek savaşlar ve kolonileşme faaliyetleri neticesinde Dünya'ya yayılmıştır.

Resim: Logo vector designed by Freepik

Bugünkü yazımda, şarap üretiminin tarihçesini inceledikten sonra, Dünya genelinde şarap ihracatı ve ithalatına ait verileri sizlerle paylaşmak amacındayım.

Yazımın son bölümünde ise Türkiye'nin şarap ithalatını ve ihracatını irdeleyeceğim.

Suudi Arabistan'daki Bankalar ve Swift Adresleri

Dış ticarette kullanılan ödeme yöntemlerinde, özellikle bankaların ödeme garantisi vermiş oldukları akreditifli ödemelerde, teminat mektubu işlemlerinde, banka ödeme yükümlülüğü ile yapılan ihracat ve ithalat işlemlerinde, karşı ülkelerdeki bankaların güvenilirliği önem kazanmaktadır.

Bugünkü yazımda, Suudi Arabistan'da bulunan bankaları sizlere tanıtmaya çalışacağım. 

1973 yılında yaşanan Arap-İsrail Savaşın'dan sonra alınan kararla, Suudi Arabistan'daki tüm firmaların en azından çoğunluk hissesinin Suudi vatandaşlarına ait olması zorunlu olduğu için, pek çok tanınan uluslararası banka, Suudi Arabistan'da yerel isimlerle ve azınlık hisseleri ile faaliyet yürütmektedir.

Bunun haricinde, Suudi Arabistan, Şer'i Hükümler'in geçerli olduğu bir ülke olduğundan, ülkedeki bankaların İslami kurallara göre faaliyet göstermesi zorunludur.

Bu yüzden her bir banka bünyesinde, yönetim kurulunun yanında, bankanın işlemlerinin İslam'a uygunluğunu denetleyen bir din adamları kurulu (Shariah Board) da bulundurmaktadır. 

Resim: City vector designed by Freepik
Bu sayfada yer alan bankalar temel olarak iki gruba ayrılmıştır. 

İlk bölümdeki bankalar, en azından çoğunluk hissesi Suudi Arabistan vatandaşlarına ait bankalar olup, Suudi Arabistan genelinde bankacılık faaliyet lisansları ile yaygın finansal hizmetler verebilmektedirler.

İkinci gruptaki bankalar ise, Suudi Arabistan'da şube açma izni verilen yabancı bankalardır. Bu bankaların Suudi Arabistan'da genellikle bir şubeleri bulunmaktadır.

Bunker Adjustment Factor (BAF) Nedir?

Resim: Template vector designed by Freepik
Bundan önceki yazılarımda navlun ile ilgili detaylı bilgiler içeren paylaşımlarım olmuştu.

Örneğin, Navlun Nedir?, Denizyolu Navlunu Nasıl Hesaplanır?, Karayolu Navlunu Nasıl Hesaplanır?, Havayolu Navlunu Nasıl Hesaplanır? konu ile yazmış olduğum başlıca yazılarımdır.

Bugünkü yazımda ise denizyolu konteyner navlun fiyatlandırmasında önemli rol oynayan Yakıt Ayarlama Oranı (Bunker Adjsutment Factor) (BAF) üzerinde duracağım.

"Cash With Order" ve "Cash Before Delivery" Nedir?

Resim: Business vector designed by Freepik
Dış ticaret işlemlerinde kullanılan peşin ödeme yöntemine İngilizce olarak "Cash in Advance" denilmektedir.

Peşin ödemede ihracatçı firmalar, malların yüklemesini gerçekleştirmeden önce, mal bedelinin tamamını almış olmaktadırlar.

Peşin ödeme, uluslararası ticarette çoğu zaman ihracatçı firmaların daha baskın olduğu durumlarda veya ihracatçıların alıcı firmalara özel üretim yaptığında tercih edilmektedir.

İhracatçılar açısından en güvenilir ödeme yöntemi olan peşin ödemede, belki de ihracatçı firmaların almış oldukları tek risk, siparişin bir kısmının veya tamamının üretilmesinden sonra, henüz alıcı tarafından ödeme yapılmadan, siparişin alıcı tarafından iptal edilmesi olmaktadır.

Clean Bill of Lading Nedir? Temiz Konşimento Nedir?

Clean bill of lading, üzerinde her hangi bir hasar kaydı taşımayan konşimentolara verilen isimdir.

Bu şekilde düzenlenmiş olan konşimentolar, ürünlerin taşıyıcı firmalar tarafından dış görünüş itibari ile herhangi bir hasar olmaksızın teslim alındığını gösteren konşimentolardır.

Konteyner ile yapılan yüklemelerde, taşıyıcılar yalnızca konteynerlerin dış yüzeylerini görebilmekte, konteynerin dışında her hangi bir sızma yoksa, malların dış görünüş itibari ile sağlam olarak (apparent good order and condition) teslim alındıkları konşimentolarda belirtilmektedir.

Resim: Free vector by Vector Open Stock

Certificate of Inspection Nedir?

Certificate of Inspection, dış ticaret işlemlerinde kullanılan ticari belgelerden birisinin İngilizce adıdır.

Türkçe'ye genellikle gözetim belgesi veya gözetim sertifikası olarak çevrilmekle beraber, denetim sertifikası veya muayene raporu olarak kullanıldığı da görülmektedir.

Bağımsız denetim firmalarının, genellikle yükleme öncesinde, malların teknik özelliklerinin satış sözleşmesinde belirlenen kriterlere uygun olup olmadığını saptamak için yapmış oldukları denetim faaliyetlerinin sonuç raporunu içeren belgeye gözetim belgesi (certificate of inspection) denilmektedir.
Resim: Designed by Freepik
İthalatçı firma yetkililerinin bizzat gidip malların kalitesini kontrol etme şanslarının olmadığı durumlarda, gözetim belgeleri ithalatçı firmaların malların kalitesine ilişkin elde edebileceği en sağlıklı verilerden birisini sunmaktadır.

Özellikle akreditifli işlemlerde kilit rol oynamaktadır.

Bugünkü yazımda Certificate of Inspection (Gözetim Sertifikası) hakkında detaylı bilgiler vermeye çalışacağım.

After Sight ve After Date Nedir?

Poliçeler, temel olarak iki şekilde ödeme vadesi kullanılarak düzenlenmektedirler. Bunlardan ilki görüldüğünde ödemeli poliçeler iken, ikincisi ise belirli bir vade sonunda bedeli ödenecek olan poliçelerdir.

Vadeli poliçeler de, ödeme zamanının tayini açısından temel olarak kendi aralarında ikiye ayrılmaktadırlar.

Bunlardan ilk vade türü, poliçenin görüldüğünden belirli bir gün sonra ödenmesini şart koşan sistemdir. Söz konusu sistemde poliçe vadesi İngilizce olarak "....After Sight..." olarak ifade edilmektedir.

Poliçelerdeki ikinci vade türü ise, poliçe ödeme tarihinin diğer bir döküman tarihinden belirli bir gün sonra ödenmesini baz alan sistemdir. Söz konusu poliçe vadesi İngilizce olarak "....After Date..." olarak ifade edilmektedir.

vadeli poliçelerde vade tarihi nasıl belirlenir
Grafik: Designed by Freepik
Bugünkü yazımda poliçelerde vadenin nasıl belirlenmesi gerektiğini, örnekler yardımı ile sizlere detaylı biçimde anlatmaya çalışacağım.

Advised Letter of Credit Nedir?

Amir banka tarafından açılan akreditifler, ihbar bankaları tarafından akreditif lehtarlarına iletilmektedir.

Bu şekilde akreditif lehtarına iletim işlemi gerçekleşmiş akreditiflere, İngilizce "Advised Letter of Credit", Türkçe olarak ise "İhbar Edilmiş Akreditif" denilmektedir.

Akreditifler, ihbar bankaları aracılığıyla akreditif lehtarlarına iletilmekte olup, teyit bankası olmayan bir ihbar bankasının, ödeme ile ilgili bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
Grafik: Designed by Freepik

Amendment Nedir? Akreditiflerde Revize Nedir? Nasıl Yapılır?

Amendment, İngilizce bir terim olup, genellikle akreditifli işlemlerde kullanılmaktadır. Türkçe karşılığı revize veya düzeltmedir.

Akreditifli işlemlerde, akreditif lehtarının (ihracatçı firma) akreditif metnini incelemesi sonucunda bulmuş olduğu eksikliklerin ve kendisi için kabul edilemeyecek noktaların düzeltilmesi için akreditif amirine (ithalatçı firma) başvuru yapmaktadır.

Akreditif amiri yani ithalatçı firma, ihracatçı firmanın kendisine ulaştırmış olduğu düzeltme talebini akreditifi açan amir bankaya iletmektedir.

Amir banka, talep edilen akreditif değişiklikleri kendisi için de uygunsa, düzeltmeleri yapıp, akreditif metnine ek yeni bir swift mesajı ile akreditif lehtarına ihbar bankası vasıtası ile iletmektedir.

Yukarıdaki şekliyle açıklanan süreç, akreditif işlemlerinde revizenin yani düzeltmenin yapılışını tanımlamaktadır.
Bugünkü yazımda, akreditif işlemlerinde düzeltmeler ile ilgili detaylı bilgileri sizinle paylaşmak amacındayım.

Dış Ticarette Alternatif Anlaşmazlık Çözüm Yolları Nelerdir?

İthalat ve ihracat işlemlerini iç piyasa satışlarından ayıran en temel özelliklerden birisi, dış ticaret işlemlerinde tarafların farklı ulusal kimliklere sahip olmaları, dolayısı ile de birbirinden farklı yasal mevzuatlara tabii olmalarıdır.

Henüz uluslararası ticari davalara bakan, milletler üstü bir mahkeme kurulamadığı için, dış ticaret işlemlerinde yaşanabilecek her hangi bir anlaşmazlık durumunda, davaya bakacak mahkeme tarafların birisinin ülkesinde olabilmekte veya tarafsız bir ülkenin mahkemesi yetkili mahkeme olarak atanmaktadır.

Uluslararası anlaşmazlıkların mahkemeler vasıtası ile çözüme kavuşturulmaya çalışılması, taraflardan birisi için dezavantaj yaratabilmekte veya her iki taraf için de uzun ve zahmetli bir süreci göze almak anlamına gelebilmektedir.


Uluslararası ticaret organizasyonları, ithalat ve ihracat işlemlerinde yaşanacak olası anlaşmazlıkları mahkemelere başvurmaksızın, hızlı ve adil biçimde sonuca bağlamak için Alternatif Çözüm Yolları (ADR - Alternative Dispute Resolution) üretmiştir.

Bugünkü yazımda, dış ticaret işlemlerinde kullanılan alternatif anlaşmazlık çözüm yollarının başlıcaları olan uluslararası tahkim, uluslararası arabuluculuk ve docdex hakkında sizlere detaylı bilgiler vermeye çalışacağım.

Suudi Arabistan En Çok Hangi Ürünleri İthal Etmektedir?

Resimler: https://instagram.com/binzarah/
Suudi Arabistan, Türkiye için önemli bir ihracat pazarıdır. Trade Map verilerine göre, Suudi Arabistan, 2014 yılında 154 milyar dolarlık ithalat yapmıştır. Söz konusu ithalat rakamı, Suudi Arabistan'ı Dünya genelindeki en büyük 31. ithalatçı ülke yapmaktadır.

Pek çok kişinin bildiği gibi, Dünya'nın en büyük petrol ihracatçısı olan Suudi Arabistan'ın ihracatının ezici çoğunluğunu ham petrol oluşturmaktadır.

Peki, "Suudi Arabistan en çok hangi ürünleri ithal etmektedir?", "Söz konusu ithalatları hangi ülkelerden yapmaktadır?

Bugünkü yazımda Suudi Arabistan'ın en fazla ithalat yapmış olduğu ürünleri sizlere tanıtmaya çalışacağım.

Advance Payment Guarantee Nedir?


"Advance Payment Guarantee", özellikle akreditifli ödemelerde, bankaların yapmış oldukları peşin ödemeleri garanti altına almak amacıyla, akreditif lehtarından talep etmiş oldukları "Avans Banka Teminat Mektubu'na" verilen İngilizce isimdir.

Söz konusu garanti mektubunun talep edilmesinin amacı, ihracatçı firmanın avans ödemesini aldıktan sonra akreditif altında yükleme yapmaktan imtina etmesinin önüne geçilmesidir.

Uygulamada, hemen hemen tüm amir bankalar, akreditifler altında yapmış oldukları avans ödemeler için mutlaka garanti mektubu talep etmektedirler.

Bazı ülkelerin dış ticaret yasaları ise, verilen tüm avans ödemeler için garanti mektubu alınmasını şart koşmaktadır.

Türkiye'nin Birleşik Arap Emirlikleri'ne İhracatı

Birleşik Arap Emirlikleri, Arap Yarımadası’nın güneydoğusunda yer alan, 7 adet küçük emirliğin birleşmesi ile oluşmuş, bir ülkedir.

Abu Dabi, Dubai, Acman, Füceyre, Resü'l-Hayme, Şarika ve Ummül-Kayveyn emirliklerinden oluşan Birleşik Arap Emirlikleri'ni oluşturan en önemli emirlikler Abu Dabi Emirliği ile Dubai Emirliği'dir.

BAE’nin 2015 yılı nüfusu 9 milyon kişi civarında olup, ülkenin nüfusunun yaklaşık %88’ini bu ülkeye çalışmaya gelmiş göçmenler oluşturmaktadır. BAE nüfusunun önemli bir bölümünü oluşturan göçmenler (expat) daha çok inşaat ve finans alanında çalışmakla beraber, hayatın tüm alanlarında karşınıza çıkmaktadırlar.

Birleşik Arap Emirlikleri, Dünya'nın en çok petrol ihraç eden ülkelerinden birisidir. Ülke içerinde özellikle Abu Dabi'nin petrol ihracatı önem kazanmaktadır. Ülke içerisinde yer alan diğer emirliklerden sadece Dubai'nin petrol ihracatı bulunmaktadır.


Bugünkü yazımda, Türkiye için önemli bir pazar olan Birleşik Arap Emirlikleri'ne olan ihracatımızı ele alacağım.

Akreditif Nedir?

Dış ticarette birbirinden farklı özelliklerde ödeme yöntemleri kullanılmaktadır.

Örneğin, mal mukabili ödemede ithalatçı ürünleri aldıktan belirli bir vade sonrasında ödeme yaparken, peşin ödemede bunun tam tersi geçerli olmakta; yani ihracatçılar ödemeyi aldıktan sonra yükleme yapmaktadırlar.

Özellikle yüksek tutarlı işlemlerde kullanılan akreditifli ödemelerde ise bankalar devreye girmektedir.

Bugünkü yazımda, Türkiye'de pek fazla bilinmeyen akreditifli ödeme üzerinde duracağım. Akreditifli ödemenin temel özelliklerini resimlerle, sunum olarak açıklayacağım.

Bu sunumumuzda, akreditif ile ilgili temel bilgileri sizlerle paylaşmaya çalışacağım.

Ad Valorem Duty (Ad Valorem Gümrük Vergisi) Nedir?

Ad valorem, Latince bir terim olup, "değere dayalı" anlamına gelmektedir. Ad valorem gümrük vergisi ise, ithal edilen malların değerine göre yüzdesel olarak alınan gümrük vergisini ifade etmektedir.

Gümrük Vergileri Kaç Çeşittir?

Temel olarak gümrük vergileri 3'e ayrılmaktadır:
 • Özel Gümrük Vergileri: Birim veya ağırlık gibi malların fiziki birimleri üzerinden alınan gümrük vergilerdir. Örneğin, Kanada puro ithalatında 1000 adet için yaklaşık 11USD gümrük vergisi almaktadır. Bu vergilendirmede, pahalı purodan da ucuz purodan da aynı miktarda gümrük vergisi alınmaktadır.
 • Ad Valorem Gümrük Vergileri: Ürünlerin değerinin belirli bir yüzde oranı şeklinde alınan gümrük vergileridir. Bu vergilendirme yöntemi ile, pahalı ürünlerin ithalatı ucuz ürünlerin ithalatından birim miktar başına daha çok etkilenmektedir.
 • Karma Gümrük Vergileri: Özel gümrük vergileri ile ad valorem gümrük vergilerinin aynı anda uygulanması ile elde edilen gümrük vergisi çeşididir.

Mevcut uygulamada, hem Türkiye'de hem de Dünya genelinde, en sık kullanılan gümrük vergisi çeşidi ad valorem vergilerdir.

Actual Total Loss (Fiili Tam Ziya) Nedir?

Total loss, İngilizce olarak kullanılan bir sigortacılık terimi olup, söz konusu terimin Türkçe karşılığı "Tam Ziya"'dır.

Tam ziya, sigorta ettirilen eşyanın tamamen yok olması veya sigortalı eşyanın görmüş olduğu hasarın tamirinin mümkün olmaması veya söz konusu sigorta kapsamındaki eşyanın tamir masraflarının eşya değerinden daha fazla olduğu durumlarda ortaya çıkmaktadır.


Tam ziya iki gruba ayrılmaktadır:

 • Fiili Tam Ziya (Actual Total Loss): Fiili tam ziya, sigortalı eşyanın bir daha ele geçmeyecek şekilde yok olması ve sigortalı eşyanın ekonomik işlevini tamamen kaybetmesi şeklinde meydana gelen durumu açıklar. 
 • Hükmi Tam Ziya (Constructive Total Loss): Ürünler, özellikle deniz taşımalarında, tamamen yok olmasalar dahi, ürünleri kurtarma masrafları ile ürünleri tamir etme masrafları toplamının, ürünlerin ekonomik değerini aştığı durumlarda, ürünlerin tam ziyaya uğradığı hükmüne varılabilmektedir. Bu şekilde verilen tam ziya kararlarına, hükmi tam ziya denilmektedir.
Tam ziya, dış ticaret işlemlerinde, ihracatçı veya ithalatçı firmalar tarafından yaptırılan nakliyat sigortaları kapsamında karşımıza çıkan bir terimdir.

Tam ziya kavramı, uluslararası taşımalarda kullanılan nakliye sigortalarının kuralları olan, Enstitü Yük Klozları'nın 13. maddesinde açıklanmaktadır.

Enstitü Yük Klozları
Madde 13.Hükmi Tam Ziya KlozuSigorta edilen şey,gerçek tam ziyanın kaçınılmaz olmasından dolayı ya da kurtarma, yenileme ve poliçede gösterilen varma yerine gönderme masraflarının,sigorta edilen şeyin varma anındaki değerini aşması nedeniyle makul olarak terk edilmedikçe, hükmi tam ziya için tazminat talep edilmez.

Acceptance Letter of Credit Nedir?

Türkçe kaynaklarda, "kabul kredili akreditif" olarak geçen, "Acceptance Letter of Credit", poliçe kabulü ile kullanımda olan akreditifleri tanımlamak için kullanılan bir "ticaretin finansmanı" terimidir.

Bir akreditif belgelerin ibrazında ödeme (sight payment), vadeli ödeme (deferred payment), poliçe kabulü (acceptance) veya iştira (negotiation) yöntemlerinden hangisi ile kullanımda olduğunu belirtmelidir.


Söz konusu kullanım yöntemlerinden vadeli akreditif hariç olmak üzere, diğer tüm seçeneklerde poliçe kullanılabilmektedir.

 • At sight akreditiflerde poliçe kullanımı opsiyoneldir. Poliçe kullanılması durumunda, poliçenin mutlaka at sight olarak düzenlenmesi gerekmektedir.
 • Vadeli ödeme ile kullanımda olan akreditiflerde poliçe kullanılmaz. Amir banka veya mevcut ise teyit bankası uygun evrak ibrazını tespit ettiğinde, akreditif vadesinde ödeme yapmaktadır.
 • İştira ile kullanımda olan akreditiflerde poliçe kullanımı opsiyonel olup, hem at sight hem de vadeli poliçeler iştira ile kullanımda olan akreditiflerde düzenlenebilmektedir.
 • Poliçe kabulü ile kullanımda olan akreditiflerde ise poliçe kullanımı zorunlu olup, poliçe vadeli veya at sight olabilmektedir.

Acceptance Nedir?

Acceptance, ticaretin finansmanı (trade finance) alanında kullanıldığında, poliçenin kabulü anlamına gelen, İngilizce bir terimdir.

"Poliçe Nedir?" başlıklı yazımda belirtmiş olduğum gibi, poliçeler bir satış işleminde, satıcılar tarafından tarafından düzenlenmekte ve alıcıların kabulüne gönderilmektedirler.

Alıcılar, kendi üzerlerine düzenlenen poliçeleri kabul etmeden, söz konusu poliçe kapsamında her hangi bir borç altına girmiş olmamaktadırlar.

Acceptance yani kabul, alıcının üzerine düzenlenen poliçeyi kabul ettiğini ve poliçe üzerinde yazan tutarı yine poliçede belirtilen vadede ödemeyi taahhüt ettiğini açıklamaktadır.

Act of God Nedir?

Uluslararası satış sözleşmelerinde, ihracatçı veya ithalatçı firmalardan birisinin sözleşmeden doğan sorumluluklarını yerine getirmesini imkansız hale getiren veya olağan üstü derecede zorlaştıran, tarafların iradesi dışında ortaya çıkan, önceden öngörülmesi ve önlenmesi mümkün olmayan olaylara "Mücbir Sebep", "Force Majeure" denilmektedir.


Mücbir sebepler temel olarak iki kısım altında incelenebilmektedir.

 • Toplumsal Olaylar Neticesinde Ortaya Çıkan Mücbir Sebep Halleri: İnsan davranışları neticesinde oluşan, siyası veya ekonomik olarak mevcut düzenin bozulmasına yol açan olaylardır. Savaş, genel grev, iç karışıklıklar, isyan ve ayaklanmalar, finansal ve ekonomik krizler, öngörülmeyecek biçimde ortaya çıkan aşırı enflasyon veya devalüasyonlar bu çeşit mücbir sebep hallerine örnek olarak verilebilmektedir.
 • Doğa Olayları Neticesinde Ortaya Çıkan Mücbir Sebep Halleri: İnsan davranışları neticesinde değil, fakat geniş etkili doğa olayları sonucunda ekonomik düzenin sekteye uğramasına yol açan durumlardır. Sel felaketi, yanardağ faaliyetleri, deprem, tsunami bu çeşit mücbir sebep hallerine örnek olarak verilebilmektedir.
Doğa olayları neticesinde ortaya çıkan mücbir sebep halleri, İngilizce'de "Act of God" olarak açıklanmaktadır. 

Pek çok kaynakta, "Force Majeure" yani mücbir sebep kavramı ile eş anlamlı olarak kullanılsa da, gerçekte "Act of God" sadece doğa olayları neticesinde ortaya çıkan mücbir sebep halleri olup, mücbir sebep kavramının içerisindeki bir alt kümeyi oluşturmaktadır.

Force Majeure Nedir?

Sözleşmeler, imzalandıkları tarih itibari ile taraflarını bağlayıcı niteliktedirler. Uluslararası satış sözleşmelerinin tarafları olan ithalatçı ve ihracatçı firmalar da, imzalamış oldukları sözleşme şartlarına uymak zorundadırlar.

Örneğin, ihracatçı firma, sözleşme şartlarında belirlenen kalite ve miktarda ürünü, yine sözleşmede belirlenen tarihte sevk etmekle yükümlü iken, ithalatçı firma da sözleşme şartlarına uygun olarak sevkiyatı yapılmış ürünlerin bedelini ödemekle mükelleftir.

Sözleşmeler, imzalandıkları günde mevcut olan ekonomik şartlar çerçevesinde, sözleşme taraflarına sağlayacağı ortak çıkar esas alınarak imzalanmıştır.

Eğer, sözleşme imzalanmasını takip eden süreçte, sözleşme imzalanma aşamasındaki ekonomik şartlar önemli ölçüde farklılaşır ve taraflardan birisinin sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmesini imkansız kılar veya olağanüstü biçimde zorlaştırır ise, bu durumda sözleşmenin feshedilmesi veya yeni ekonomik şartlara uygun biçimde tekrar düzenlenmesi gerekmektedir.


Yukarıda açıklandığı şekilde sözleşme taraflarından birisinin sözleşmeden doğan sorumluluklarını yerine getirmesini imkansız hale getiren veya olağan üstü derecede zorlaştıran, tarafların iradesi dışında ortaya çıkan, önceden öngörülmesi ve önlenmesi mümkün olmayan olaylara "Mücbir Sebep", "Force Majeure" denilmektedir.

Çin Şarap İthalatçıları

Çin'in, özellikle son 25 yıldır, ihracata dönük büyüme politikaları vasıtasıyla yakalamış olduğu ekonomik gelişme, bu ülkedeki geniş kitlelerin orta ve üst gelir sınıfına geçmesine sebebiyet vermiştir.

Ülkenin sosyalizmin kurallarını esnetmesiyle beraber, refah düzeyi artan bu kitleler, batının yaşantısında olan tüketim malzemelerini de hızla tüketmeye başlamışlardır.

Örneğin, ABD'ye 2,5 USD/Kg'dan düşük kalite bal ihraç eden Çin, Yeni Zelanda'dan kilosu 18USD'ye Dünya'nın en pahalı balını bol miktarda ithal etmektedir. Keza aynı şekilde, en son çıkan Iphone'lar Çin'de büyük rağbet görmektedir.

Alkollü içecekler konusunda da durum pek farklı değildir. Çin Dünya genelinde en çok alkollü içecek tüketilen ülkelerden bir tanesidir. Son yıllarda, Çin'de kaliteli şaraplara olan ilgide de önemli bir artış gözlenmektedir.

Pek çok Çin'li firma, Avrupa'nın, Avustralya'nın ve Şili'nin prestijli markalarına ait şarapları Çin'de pazarlamaya başlamışlardır. İthal şaraplar, Çin üretimi tüm şaraplardan daha pahalı olup, orta ve üst gelir düzeyindeki pazar segmentine hitap etmektedirler.

Birleşmiş Milletler verilerine göre; Çin, 2014 yılında 1,5milyar dolarlık şarap ithal etmiştir. Bu ithalatın 650 milyon doları Fransa'dan, 253 milyon doları Avustralya'dan, 166 milyon doları Şili'den, 110 milyon doları İspanya'dan ve 103 milyon doları da İtalya'dan gerçekleştirilmiştir.


Türkiye Çin'e 2014 yılında 302bin dolarlık şarap ihracatı yapmıştır.

Bugünkü yazımda, Çin'de bulunan başlıca şarap ithalatçılarını sizlere tanıtmaya çalışacağım. Firmaların iletişim detaylarının yanı sıra, kısa özgeçmişlerine de bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

Dış Ticarette Ödeme Yöntemleri

Dış ticarette kullanılan ödeme yöntemleri denildiğinde akla, temel olarak, bir ihracat işleminde satışı yapılan mal bedelinin yurda getirilmesi ve bir ithalat işleminde alınan bir malın bedelinin yurtdışına gönderilmesi aşamalarında kullanılan, uygulamada birbirinden anlamlı derecede farklılaşmış, uluslararası ödeme metotları gelmelidir.

Genel olarak, ihracatçı ve ithalatçılar, herhangi bir dış ticaret işleminde kullanacakları ödeme yöntemini karşılıklı pazarlık yoluyla serbestçe saptayabilmektedirler.

Bunun istisnası ise bazı ülkelerin ithalat işlemlerinde uygulamış oldukları ödeme yöntemi kısıtlarıdır.

Örneğin, Cezayir'e yapılan ihracatlarda yalnızca akreditifli ödeme veya vesaik mukabili ödeme kullanılabilmektedir.

İthalat ve ihracat işlemlerinde kullanılan ödeme yöntemleri 5 kısımda incelenebilmektedir:
 1. Peşin ödeme
 2. Mal mukabili ödeme
 3. Vesaik mukabili ödeme
 4. Akreditifli ödeme
 5. Banka ödeme yükümlülüğü

Bugünkü yazımda, dış ticaret işlemlerinde kullanılan ödeme yöntemlerini tanıtmaya çalışacağım.

Ayrıca, ilerleyen günlerde ödeme yöntemleri ile ilgili olarak yazdığım yazıları, her bir ödeme şeklinin altına link olarak eklemeyi planlıyorum.

Böylece, ödeme yöntemleri ile ilgili olarak www.disticaret.biz.tr adresinde olan tüm yazıları, bu sayfada toplamayı planlamaktayım.

Business Identifier Code (BIC) Nedir?

BIC, İngilizce "Business Identifier Code" kelimelerinin baş harflerini bir araya getirilmesi oluşturulmuş bir kısaltmadır.

İlk kullanım zamanlarında "Bank Identifier Code" olarak kullanılan BIC, daha sonraları SWIFT sistemine finans dışı kurumların da katılması ile isim değiştirmiş ve günümüzde kullanılan şeklini almıştır.

BIC aslında hemen hemen dış ticaret ile ilgilenen herkesin bildiği swift kodunun (swift code) formal olarak kullanılan biçimidir. Günlük kullanımda swift kodu olarak geçen ibare, bankacılık camiasında BIC olarak geçmektedir.

Ayrıca, BIC akreditif metinlerinde amir bankayı, görevli bankayı, ihbar bankasını ve poliçelerin üzerine düzenlenmesi gereken bankayı da tanımlamak amacıyla kullanılmaktadır.


Bugünkü yazımda, "Business Identifier Code", BIC veya "Swift Kodu" olarak bilinen, bankalar arasında güvenli bir biçimde iletişimin sağlanmasını ve ödemelerin hızlı ve sorunsuz olarak küresel finans kurumları arasında el değiştirmesine olanak veren sistem hakkında sizlere bilgiler vermek istiyorum.

Suudi Arabistan Et İthalatçıları

Suudi Arabistan gıda tüketiminin yaklaşık %85'ini ithal eden bir ülke konumundadır.

Suudi Arabistan gıda ithalatının büyük bölümünü un ve unlu mamuller oluşturmaktadır. Unlu mamullerin yanı sıra, Suudi Arabistan önemli bir et ithalatçısı ülkedir.

Özellikle tavuk eti alanında Suudi Arabistan'ın üretimi yerel tüketiminin ancak yarısını karşılayabilmektedir.

Suudi Arabistan'ın başlıca et tedarikçileri Brezilya, Hindistan, Fransa ve Avustralya'da yer almaktadır. Suudi Arabistan; Brezilya'dan önemli miktarda tavuk eti ithal ederken, dana etinin temel tedarikçi ülkesi ise Hindistan'dır.

Suudi Arabistan, Deli Dana Hastalığı (BSE) riski taşıdığı için Avrupa Birliği ülkelerinden, Danimarka, Hollanda ve Fransa hariç, dana ve koyun eti ithalatı yapmamaktadır.


Suudi Arabistan'a yapılacak et ihracatı çeşitli standartlara tabii olup, bunların en önemlileri SASO standartları, GSO Standartları ve ISO standartlarıdır. Ayrıca, Suudi Arabistan'a ihraç edilen etlerin helal sertifikası olması gerekmektedir.

Bugünkü yazımda, Suudi Arabistan'daki başlıca et ithalatçılarının bilgilerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Daha önceki yazılarımda Suudi Arabistan'daki gıda ithalatçılarının iletişim detaylarını sizlerle paylaşmıştım.

IBAN Nedir? İhracat ve İthalat İşlemlerinde Nasıl Kullanılır?

IBAN, İngilizce "International Bank Account Number" olarak kullanılan kelimelerin kısaltmasından oluşturulmuş bir uluslararası bankacılık terimidir.

Türkçe'ye "Uluslararası Banka Hesap Numarası" olarak çevrilebilen IBAN, özellikle Avrupa Birliği üyesi ülkeler tarafından kullanılan bir sistemdir.

IBAN, esas itibari ile bir ISO 13616 standardı olup, söz konusu standardın yönetim sorumluluğu 2006 yılından itibaren SWIFT isimli organizasyonuna verilmiştir.

Türkiye'de Avrupa Birliği'ne giriş müzakerelerinde pek çok yasal mevzuatını AB'ye uyumlu hale getirdiği için, AB'de kullanımı zorunlu olan IBAN uygulamasına 1 Eylül 2005 tarihinden itibaren geçiş yapmıştır.

Türkiye'deki IBAN kullanımı ile ilgili yasal mevzuat ise 10 Ekim 2008 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan “Uluslararası Banka Hesap Numarası Hakkında Tebliğ” 'e dayanmaktadır.


Bugünkü yazımda IBAN'ın özellikle ihracat ve ithalat işlemlerinde nasıl kullanıldığını açıklamaya çalışacağım.

Bill of Exchange Nedir? Poliçe Nedir?

İngilizce'de "Bill of Exchange" veya "Draft" olarak kullanılan, Türkçe'de ise "Poliçe" olarak karşılık bulan, hem iç ticaret hem de uluslararası ticaret işlemlerinde düzenlenen, finansal nitelikteki belge bugünkü yazımızın konusunu oluşturmaktadır.

Tarihsel gelişimleri incelendiğinde, akreditifli ödemelerden daha eskiye dayanan bir geçmişe sahip olan poliçelerin, mevcut uygulamada yalnız başlarına kullanımları uluslararası ticarette oldukça azalmış durumdadır.

Poliçeler, günümüz dış ticaret işlemlerinde, genellikle vadeli olarak düzenlenen vesaik mukabili ödemeler ile bazı akreditif türlerinde kullanılmaktadır.

Bugünkü yazımda, poliçelerin tanımını yaptıktan sonra temel özelliklerini inceleyeceğim. Yazımın son bölümünde ise poliçe örneği üzerinden pratik bir uygulama yapmayı planlamaktayım.


Dilerseniz daha fazla vakit kaybetmeden, poliçenin tanımı ile yazımıza başlayalım.

Charter Party Konşimento ile Konşimento Arasındaki Farklar Nelerdir?

Bundan daha önceki yazılarımda charter party konşimento ile konşimento kavramlarını incelemiş, her iki taşıma belgesinin de temel özelliklerini açıklamaya çalışmıştım.

Dileyen arkadaşlar yukarıdaki linklerden, uluslararası taşımacılıkta kullanılan söz konusu dış ticaret belgelerinin detaylarına ulaşabilirler.

Bugünkü yazımda ise, charter party konşimento ile konşimento arasındaki farklılıklar üzerinde durmak istiyorum.


Charter Party Konşimento ile Konşimento Arasındaki Farklar Nelerdir?

Charter party konşimentolar ile konşimentolar arasındaki temel farklılıklar şu şekilde sıralanabilir:
 • Charter party konşimentolar büyük ebatlı, dökme yüklemelerde kullanılan bir taşıma belgesi türüdür. Örneğin, 3000mtonluk dökme ham ayçiçekyağı ithalatında kullanılacak olan konşimento çeşidi charter party konşimentodur. Konşimentolar ise daha ziyade konteynerler ile yapılan yüklemelerde kullanılan taşıma belgeleridir.
 • Genellikle, charter party konşimentolar gemi sahibi (shipowner) veya gemiyi kiralayan firma (charterer) veya kaptan (master) veya bunların acentaları tarafından imzalanabilmektedir. Konşimentolar ise taşıyıcı (carrier), taşıyıcı acentası (agent of the carrier) veya kaptan (master) tarafından imzalanabilmektedir.
 • Charter party kontratlar ile yapılan taşımalarda, gemi sahipleri (shipowners), gemi kiralayan firmalar (charterer) tarafından kendilerine kiralama bedelinin ödenmediğini gerekçe göstererek, taşıma bedelinin doğrudan kendilerine ödenmesini talep edebilmektedirler. Bu gibi durumlarda, gemi sahiplerinin mal üzerinde tasarrufta bulunma hakkı dahi doğabildiği için, charter party konşimentolara özellikle akreditifli ödemelerde bankalar mesafeli yaklaşmaktadırlar.
 • Charter party konşimentolar, genellikle BIMCO'nun hazırlamış olduğu matbu formlara basılmaktadır. Konşimentolar ise, genellikle taşıyıcıların kendi kurallarının yazılı olduğu matbu formlara basılmaktadır. 

Yükleme Notası Nedir?

Yükleme notası veya konşimento talimatı, İngilizce "Shipping Instructions" olarak tanımlanan, dış ticaretin uluslararası taşımacılık alanında kullanılan belgedir.

Yükleme notası, malı yükleyen firma (shipper) tarafından düzenlenmektedir.

Yükleme notasının temel kullanım amacı, yükleme ile ilgili detayları nakliyeciye bildirmektir. Nakliyeciler, yükleme notasından elde etmiş oldukları veriler ile taşıma belgelerini, örneğin konşimento, havayolu taşıma belgesi, karayolu taşıma belgesi gibi, düzenlemektedirler.

Denizyolu taşımalarında taşıyıcı acentaları yükleme notasının nakliyeci firmaya zamanında ulaştırılmasına büyük önem vermektedirler. Bu yüzden, ihracatçı firmalar özellikle denizyolu taşımalarında yükleme notasını zamanında düzenleyip, nakliyecilere ulaştırmak zorundadırlar.


Bugünkü yazımda, hemen hemen her ihracat işleminde kullanılan bir belge olan yükleme notası üzerinde duracağım. Yükleme notasının detaylarını açıkladıktan sonra, örnek uygulama yapıp yazımı sonlandırmayı planlamaktayım.

Purchase Order Nedir?

Purchase order, İngilizce dilinde dış ticaret işlemlerinde kullanılan bir belgeye verilen isimdir. İngilizce kısaltılmış biçimi PO olup, Türkçe'ye "Satınalma Emri" veya "Sipariş Emri" olarak çevrilebilmektedir.

Purchase order, ithalatçı firmalar tarafından düzenlenen ve verilmiş olan siparişin miktarını, tutarını, niteliğini, alıcı firmadaki kodunu, yükleme tarihini, teslim şeklini, ödeme şeklini ve zamanını, mevcut olması durumunda alıcının bankasını ve bazı durumlarda da düzenlenmesi talep edilen dış ticaret belgelerini gösteren, ticari nitelikteki bir dökümandır.


Bugünkü yazımda, ithalat ve ihracat işlemlerinde sıklıkla kullanılan purchase order hakkında sizlere bilgiler verdikten sonra, örnek bir sipariş emri üzerinden konuyu pekiştirmeye çalışacağım.

Suudi Arabistan Mobilya Fuarları

Suudi Arabistan, Dünya'nın bir numaralı petrol ihracatçısıdır. Son yıllarda petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş Suudi Arabistan'ın dış ticaret fazlası vermesine yol açmıştır.

Suudi Arabistan petrolünü 1980'den itibaren %100 Suudi devletinin kontrolünde olan Aramco firması üzerinden ihraç etmektedir. Dolayısı ile Suudi petrolünden elde edilen meblağ, doğrudan Suudi Arabistan devletine gelir yazılmaktadır.

Mutlak monarşi ile yönetilen Suudi Arabistan'da devlet Suud ailesi veya Suud hanedanı demektir. Suud ailesi, Orta Doğu'da yaşanan kargaşanın kendi ülkesine sıçramasını engellemek amacıyla, son yıllarda Suudi Arabistan Devleti'nin halkına sağlamış olduğu destekleri arttırmış ve özellikle altyapı çalışmalarına ivme kazandırmıştır.


2015-2016 yılları arasında yapılması planlanan 500 okul, 11 spor kompleksi ve 3 üniversite Suudi Hükümeti'nin altyapıya ne denli önem verdiğinin bir göstergesidir.

İnşaat ve mobilyacılık sektörünün büyük ivme ile yükseldiği Suudi Arabistan piyasasından pay alabilmenin önemli koşullarından birisi de hiç şüphesiz bu ülkede düzenlenen uluslararası sektörel fuarlara katılım gösterilmesidir.

Bugünkü yazımda, Suudi Arabistan'da düzenlenen başlıca mobilya fuarlarını sizlere tanıtmaya çalışacağım.

Mobilya Üreticileri ve İhracatçıları

Mobilya Tanımı: Türk Dil Kurumu, Büyük Türkçe Sözlük'te mobilya tanımını "oturulan, yemek yenilen, çalışılan, yatılan yerlerin döşenmesine yarayan taşınabilir eşyaya verilen genel ad" olarak vermektedir. 

Yine, OAİB 2014 yılında hazırlamış olduğu Mobilya Sektör Raporun'da, mobilyayı "İnsanların çalışma, oturma, dinlenme, yemek yeme, eşyalarını depolama, sergileme gibi günlük yaşama yönelik sosyal ve kültürel temel gereksinimlerini güvenli ve konforlu bir şekilde karşılamak amacıyla genelde ağaç malzemeden oluşturulmuş işlevsel, estetik görünümlü kullanım eşyalarının tümü" olarak tanımlamıştır.


Mobilya Sınıflandırılması: Mobilyalar, pek çok farklı kriter göz önüne alınarak sınıflandırılabilmektedir. Temel olarak yapılmakta olan mobilya sınıflandırmaları ise şu şekilde olmaktadır:
 • Kullanıldığı yere göre mobilyaların sınıflandırılması: İç mekan mobilyaları ve dış mekan mobilyaları olmak üzere yapılan ayrımı ifade eder.
 • Üretim materyallerine göre yapılan mobilya sınıflandırması: Ahşap mobilyalar, metal mobilyalar, plastik mobilyalar, doğal taşlardan yapılan mobilyalar, kompozit malzemelerden yapılan mobilyalar vb...
 • Hareketli olup olmamalarına göre yapılan mobilya sınıflandırılması: Hareketli mobilyalar ve sabit mobilyalar olmak üzere yapılan sınıflandırmadır.
Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda ise mobilyalar 9401, 9402, 9403 ve 9404 numaralı fasıllarda gösterilmektedir.


Türkiye'de Mobilya Üreticileri: Türkiye'deki mobilya üreticileri İstanbul, Ankara, Bursa,
Kayseri, İzmir ve Adana şehirlerinde daha yoğun olarak bulunmaktadır. Bu şehirleri dışında Bolu, Eskişehir, Sakarya, Zonguldak, Trabzon, Balıkesir, Antalya ve Burdur’da da mobilya üretimi yapan firmalar yer almaktadır. 


Bugünkü yazımda, mobilya üreticileri ile mobilya ihracatçılarının iletişim detayları ile üretmiş oldukları ürün gruplarının kısa açıklamalarını sizlerle paylaşmak istemekteyim.