güncel yazılar...
Loading...

Suudi Arabistan En Çok Hangi Ürünleri İthal Etmektedir?

Resimler: https://instagram.com/binzarah/
Suudi Arabistan, Türkiye için önemli bir ihracat pazarıdır. Trade Map verilerine göre, Suudi Arabistan, 2014 yılında 154 milyar dolarlık ithalat yapmıştır. Söz konusu ithalat rakamı, Suudi Arabistan'ı Dünya genelindeki en büyük 31. ithalatçı ülke yapmaktadır.

Pek çok kişinin bildiği gibi, Dünya'nın en büyük petrol ihracatçısı olan Suudi Arabistan'ın ihracatının ezici çoğunluğunu ham petrol oluşturmaktadır.

Peki, "Suudi Arabistan en çok hangi ürünleri ithal etmektedir?", "Söz konusu ithalatları hangi ülkelerden yapmaktadır?

Bugünkü yazımda Suudi Arabistan'ın en fazla ithalat yapmış olduğu ürünleri sizlere tanıtmaya çalışacağım.

Suudi Arabistan En Çok Hangi Ürünleri İthal Etmektedir?


Binek Otomobiller:  8703 Gtip numarası altında tanımlanan "Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar" ürün grubu kapsamında, silindir hacmine göre düzenlenmiş binek otomobiller, ambulanslar, ATV araçlar, karavanlar gibi araçlar yer almaktadır.

2014 yılı içerisinde Suudi Arabistan'ın en çok ithalat yaptığı kalem binek otomobiller olmuştur. 2014 yılında, Suudi Arabistan'ın binek otomobiller ithalatı toplamı 14.063.806.000 USD'dir.

Suudi Arabistan, bu gruba giren ürünlerin ithalatını sırası ile aşağıdaki ülkelerden gerçekleştirmiştir: 3,9 milyar dolar ABD, 3,06 milyar dolar Güney Kore, 2,34 milyar dolar Japonya, 864 milyon dolar Almanya, 692 milyon dolar Tayvan, 684 milyon dolar Endonezya ve 670 milyon dolar Avustralya.

Petrol Yağları: 2710 Gtip numarası altında tanımlanan "Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar (hamyağlar hariç)" ürün grubu kapsamında yakıt nafta, özel benzinler, kurşunsuz benzin, jet yakıtı, kerosen gibi ürünler bulunmaktadır.

2014 yılında Suudi Arabistan'ın en çok ithalat yapmış olduğu 2. ürün grubu petrol yağları olup, söz konusu ürünlerin 2014 yılı ithalat toplamı  11.031.803.000 USD'dir.

Suudi Arabistan, 2014 yılı içerisinde yapmış olduğu petrol yağları ithalatının 7,2 milyar dolarını Hindistan'dan, 1,01 milyar dolarını İtalya'dan ve 875 milyon dolarını da Yunanistan'dan gerçekleştirmiştir.

Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar: 8704. Gtip numarası içinde sınıflandırılmış olan, "Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar" grubuna ait ürünlerin, Suudi Arabistan tarafından 2014 yılı içerisinde yapılan ithalat tutarı 3.479.578.000 USD olmuştur.

Söz konusu ürünlerin 1,29 milyar dolarlık kısmı Tayland'dan ithal edilirken, 870 milyon dolarlık bölümü Japonya'dan, 348 milyon dolarlık bölümü Meksika'dan ve 235 milyon dolarlık kısmı da Almanya'dan ithal edilmiştir.

Hava Taşıtları ve Uydular: Suudi Arabistan, 2014 yılı içerisinde ithal etmiş olduğu, 8802 Gtip grubuna ait "Diğer hava taşıtları (helikopterler, uçaklar gibi); uzay araçları (uydular dahil), uzay araçlarını fırlatıcı araçlar ve yörünge-altı araçları" ürünlere 3.061.849.000 USD ödemiştir.

İlaçlar: 3004 Gtip numarası ile belirtilen, "Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere karışık olan veya olmayan ürünlerden oluşan ilaçların (30.02, 30.05 veya 30.06 pozisyonlarındaki eşya hariç) (deri üzerine zerk edilerek kullanılmaya mahsus olanlar "transdermal administration systems" dahil) (dozlandırılmış veya perakende satılacak şekilde ambalajlanmış)" ithalatına Suudi Arabistan'ın 2014 yılında ödemiş olduğu bedel 3.014.127.000 USD'dir.

Altın: Gümrük işlemlerinde altın (platin kaplamalı altın dahil) (işlenmemiş veya yarı işlenmiş ya da pudra halinde),  7108 ürün grubu altında gösterilmektedir. Söz konusu ürünlere 2014 yılında Suudi Arabistan'ın ödediği bedel 2.716.501.000 USD'dir.

Telefonlar: 8517 Gtip numaralı, telefon cihazları (hücresel ağlar için veya diğer kablosuz ağlar için olan telefonlar dahil); ses, görüntü veya diğer bilgileri almaya veya vermeye  mahsus diğer cihazlar (kablolu veya kablosuz ağlarda (yerel veya geniş kapsamlı alan ağları gibi) iletişime mahsus cihazlar dahil), ( 84.43, 85.25, 85.27 veya 85.28 pozisyonunda yer alan alıcı veya verici cihazlar hariç) için 2014 yılı ithalat tutarı 2.150.915.000 USD'dir.

Valfler: 8481 Gtip numaralı borular, kazanlar, tanklar, depolar ve benzeri diğer kaplar için musluklar, valfler (vanalar) ve benzeri cihazlar (basınç düşürücü valfler ile termostatik kontrollü valfler dahil) için Suudi Arabistan'ın toplam ithalat bedeli 2.036.398.000 USD'dir.

Pirinç: Suudi Arabistan, 2014 yılında 1.671.407.000 USD'lik pirinç ithalatı yapmıştır.

Mobilya: Suudi Arabistan'ın 2014 yılı mobilya ithalatı 1.540.418.000 USD'dir.

Akreditif Danışmanlık Hizmetleri

Dünya genelinde korumacılık artmakta, politik, ticari ve finansal riskler buna paralel olarak yükselmektedir.

İhracat ve ithalat işlemlerinizde akreditif başta olmak üzere güvenli ödeme ödeme yöntemlerini etkin kullanarak pazar payınızı arttırabilirsiniz.

Detaylı bilgi için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Akreditif, vesaik mukabili ve diğer ödeme yöntemleri ile ilgili detaylı bilgiler ve danışmanlık bilgileri sitemizdedir.