güncel yazılar...
Loading...

Clean Bill of Lading Nedir? Temiz Konşimento Nedir?

Clean bill of lading, üzerinde her hangi bir hasar kaydı taşımayan konşimentolara verilen isimdir.

Bu şekilde düzenlenmiş olan konşimentolar, ürünlerin taşıyıcı firmalar tarafından dış görünüş itibari ile herhangi bir hasar olmaksızın teslim alındığını gösteren konşimentolardır.

Konteyner ile yapılan yüklemelerde, taşıyıcılar yalnızca konteynerlerin dış yüzeylerini görebilmekte, konteynerin dışında her hangi bir sızma yoksa, malların dış görünüş itibari ile sağlam olarak (apparent good order and condition) teslim alındıkları konşimentolarda belirtilmektedir.

Resim: Free vector by Vector Open Stock

Özellikle, akreditifli işlemlerde bankaların clean on board kayıtlı konşimentolar talep etmiş oldukları görülmekle beraber, konşimentolarda "shipped on board" veya "laden on board" kaydının bulunmasının yeterli olduğu, nakliyecilerden mutlaka clean on board kayıtlı bir konşimento temin etmeye çalışmanın zorunlu olmadığının bilinmesi faydalı olacaktır.

Daha önceki yazılarımda bu konuyu işlemiş ve konuyu akreditif kuralları çerçevesinde örnekler vererek açıklamaya çalışmıştım.

Dileyen arkadaşlar "Clean on Board Bill of Lading Nedir?" başlıklı yazımdan konunun detaylarını inceleyebilirler.

Önemli Not: Dökme yüklemelerde kullanılan "BIMCO CONGENBILL 2007 BILL OF LADING"'de de, tıpkı hat konşimentolarında olduğu gibi "...apparent good order and condition..." tabiri ile beraber "shipped" terimi kullanılmakta, "clean on board" kaydı kullanılmamaktadır.

Akreditif Danışmanlık Hizmetleri

Dünya genelinde korumacılık artmakta, politik, ticari ve finansal riskler buna paralel olarak yükselmektedir.

İhracat ve ithalat işlemlerinizde akreditif başta olmak üzere güvenli ödeme ödeme yöntemlerini etkin kullanarak pazar payınızı arttırabilirsiniz.

Detaylı bilgi için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Akreditif, vesaik mukabili ve diğer ödeme yöntemleri ile ilgili detaylı bilgiler ve danışmanlık bilgileri sitemizdedir.