güncel yazılar...
Loading...

After Sight ve After Date Nedir?

Poliçeler, temel olarak iki şekilde ödeme vadesi kullanılarak düzenlenmektedirler. Bunlardan ilki görüldüğünde ödemeli poliçeler iken, ikincisi ise belirli bir vade sonunda bedeli ödenecek olan poliçelerdir.

Vadeli poliçeler de, ödeme zamanının tayini açısından temel olarak kendi aralarında ikiye ayrılmaktadırlar.

Bunlardan ilk vade türü, poliçenin görüldüğünden belirli bir gün sonra ödenmesini şart koşan sistemdir. Söz konusu sistemde poliçe vadesi İngilizce olarak "....After Sight..." olarak ifade edilmektedir.

Poliçelerdeki ikinci vade türü ise, poliçe ödeme tarihinin diğer bir döküman tarihinden belirli bir gün sonra ödenmesini baz alan sistemdir. Söz konusu poliçe vadesi İngilizce olarak "....After Date..." olarak ifade edilmektedir.

vadeli poliçelerde vade tarihi nasıl belirlenir
Grafik: Designed by Freepik
Bugünkü yazımda poliçelerde vadenin nasıl belirlenmesi gerektiğini, örnekler yardımı ile sizlere detaylı biçimde anlatmaya çalışacağım.

Poliçelerde Vade Kavramı Nedir? Poliçelerde Vade Nasıl Tanımlanabilmektedir?

Görüldüğünde Ödemeli Poliçeler: "At sight" olarak düzenlenen poliçelerdir.

Vesaik mukabili ödemelerde, alıcıların zaman kaybetmeksizin, evrakları alır almaz ödeme yapması istenildiğinde poliçe kullanılmamaktadır. Bunun yerine, bankalara evrakları ödeme karşılığında alıcıya teslim edilmesi gerektiğine dair bir talimat verilmektedir.

Akreditifli ödemelerde ise, bankalar, hem iştira ile açılan akreditiflerde, hem de görüldüğünde ödemeli olarak açılan akreditiflerde at sight poliçe talep edebilmektedirler.

Belirli Bir Vade Sonunda Ödenecek Poliçeler: Hem vesaik mukabili ödemelerde, hem de akreditifli ödemelerde, iştira veya poliçe kabulü ile ödemeli olarak açılan akreditiflerde, vade şartı taşıyan poliçeler kullanılabilmektedir.

Belirli bir vade sonunda ödenecek poliçelerde vade temel olarak iki şekilde belirlenebilmektedir:
  • Görüldükten belirli bir gün sonra ödenecek poliçeler: Kabul edilmesinden belirli bir gün sonra ödenecek şekilde keşide edilen poliçeler bu sınıfa girmektedir. Örneğin, görüldükten 60 gün sonra ödenecek poliçe, görüldükten 30 gün sonra ödenecek poliçe gibi...
İngilizce Örnek: At 60 days after sight, please pay against this draft to the order of ourselves the sum of fifty thousand US Dollars and zero cents only.
  • Gerçekleşmiş Bir Olaydan Belirli Bir Gün Sonra Ödenecek Poliçeler: Konşimento tarihinden belirli bir gün sonra ödenecek poliçelerde, fatura tarihinden belirli bir gün sonra ödenecek poliçelerde kullanılan tenor, yani vade şartı, bu gruba dahil edilmektedir.
İngilizce Örnek: At 60 days after bill of lading date 08.November.2015, please pay against this draft to the order of ourselves the sum of fifty thousand US Dollars and zero cents only.
Belirli Bir Vade Sonunda Ödenecek Poliçeler Düzenlenirken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Poliçe vadesi, mutlaka yalnızca poliçe üzerindeki verilerden tayin edilebilir olmalıdır. Örneğin, konşimento tarihinden 60 gün sonra ödenecek poliçelerde, konşimento tarihi mutlaka poliçe üzerine yazılmalıdır.

Akreditif Danışmanlık Hizmetleri

Dünya genelinde korumacılık artmakta, politik, ticari ve finansal riskler buna paralel olarak yükselmektedir.

İhracat ve ithalat işlemlerinizde akreditif başta olmak üzere güvenli ödeme ödeme yöntemlerini etkin kullanarak pazar payınızı arttırabilirsiniz.

Detaylı bilgi için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Akreditif, vesaik mukabili ve diğer ödeme yöntemleri ile ilgili detaylı bilgiler ve danışmanlık bilgileri sitemizdedir.