güncel yazılar...
Loading...

İstanbul'dan Almanya'ya Karayolu Taşımacılığı Yapan Firmalar

Almanya, Türkiye'nin en çok ithalat ve ihracat yapmış olduğu ülkelerin başında gelmektedir.

2015 yılı itibari ile Türkiye Almanya'dan 21,3 milyar dolarlık ithalat yapmış olup, söz konusu rakam Çin'in ardından Türkiye'nin en fazla ithalat yapmış olduğu 2. ülkeyi yansıtmaktadır.

Yine 2015 yılı istatistiklerinde, Türkiye'nin Almanya'ya yapmış olduğu ihracat 13,4 milyar dolar olarak gözükmektedir. Söz konusu veri, Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı ülkenin 2015 yılı itibari ile Almanya olduğunu göstermektedir.

Almanya ile Türkiye arasındaki yoğun dış ticaret hacmi, aynı zamanda bu iki ülke arasındaki uluslararası taşımalara da yansımaktadır.

Türkiye'nin yapmış olduğu ihracatın büyük bir bölümünü gerçekleştiren İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi, Almanya'ya yapılan karayolu taşımacılığının da lideri konumundadır.

İstanbul Almanya Parsiyel Karayolu Taşımacılık | İstanbul Almanya Komple Karayolu Taşımacılık

Bugünkü yazımda, İstanbul'da bulunan ve Almanya'ya parsiyel ve komple yük taşıması yapan uluslararası karayolu nakliye firmalarının listesini bulabilirsiniz.

Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) ile Dahilde İşleme İzni (Dİİ) Arasındaki Farklar Nelerdir?

Türkiye Gümrük Mevzuatı çerçevesinde tanımlanan, ekonomik etkili bir Gümrük Rejimi olan Dahilde İşleme Rejimi kapsamında temel olarak iki çeşit izin sistemi bulunmaktadır.

Bunlar,
  1. Dahilde İşleme İzni: Dİİ olarak kısaltılan dahilde işleme izni, ihraç amacıyla gümrük muafiyetli ithalata imkan sağlayan ve gümrük idaresince verilen izni tanımlamaktadır.
  2. Dahilde İşleme İzin Belgesi: İhraç amacıyla gümrük muafiyetli ithalata ve/veya yurt içi alımlara imkan sağlayan ve Ekonomi Bakanlığınca düzenlenen belgeyi tanımlamaktadır.

Bugünkü yazımda, Dahilde İşleme Rejimi kapsamında kullanılabilecek olan Dahilde İşleme İzin Belgesi ve Dahilde İşleme izni arasındaki farkları açıklamaya çalışacağım.

Geçici İthalat ile Dahilde İşleme Arasındaki Farklar Nelerdir?

Geçici İthalat Rejimi ve Dahilde İşleme Rejimi esas itibari ile Türkiye Gümrük Bölgesine geçici süre ile getirilecek eşyaların tabii olacakları kuralları düzenleyen Gümrük Rejimleri'dirler.

Geçici İthalat Rejimi, Türkiye'ye belirli bir süre için getirilen, tüketilebilir olmayan eşyaların ithalatı esnasında tam muafiyet veya kısmi muafiyet sağlanarak, gümrük vergilerinden tamamen veya kısmen muaf olarak Türkiye Gümrük Sahası'na sokulması için kullanılan gümrük rejimine verilen isimdir.

Dahilde İşleme Rejimi, serbest dolaşımda olmayan eşyanın, Türkiye Gümrük Bölgesi içerisinde işleme faaliyetine tabi tutulmak üzere geçici ithal edilmesi ve işleme faaliyeti sonrasında elde edilen işlem görmüş ürünün yeniden ihraç edilmesi esasına dayanan ekonomik etkili bir gümrük rejimi, olarak tanımlanmaktadır.


Bugünkü yazımda, bazı ortak yönleri bulunan Geçici İthalat Rejimi ile Dahilde İşleme Rejimi arasındaki farkları inceleyeceğim.

Dahilde İşleme Rejimi (DİR) Nedir?

Günümüz ekonomik sisteminde, hemen hemen tüm ülkeler Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) (WTO) üye olmuşlardır.

Dünya Ticaret Örgütü, uluslararası ticaretin önündeki engellerin olabildiğince azaltılması yoluyla Dünya ticaretini liberalleştirerek geliştirecek bir sistem üzerine çalışmakta, bu doğrultuda üyesi olduğu ülkelerin GATT olarak bilinen "Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması"'na taraf olmasını şart koşmaktadır.

Dünya Ticaret Örgütü kuralları çerçevesinde işleyen küresel mal ve hizmet hareketleri ile buna bağlı olarak hareket eden küresel sermaye, ülkelere ihracata dayalı büyüme stratejisi içeren liberal politikaları dayatmaktadır.

Özellikle Türkiye gibi ağırlıklı olarak emek yoğun ürün ihracatı yapan ülkelerin, ihracatta rekabetçi olabilmelerinin en önemli yolu ham maddeye Dünya piyasası fiyatlarından ulaşabilmesinden geçmektedir.

İşte, Dahilde İşleme Rejimi, Türkiye'deki ihracatçı firmaların ham maddelere veya yarı mamüllere olabildiğince rekabetçi fiyatlardan erişimine olanak sağlamak amacıyla geliştirilmiş bir sistemdir. DİR, sadece Türkiye tarafından değil, pek çok ülke tarafından da uygulanan bir sistemdir.

Dahilde İşleme Rejimi Nedir? | DİİB | DİR

İngilizce'si "Inward Processing" veya "Inward Processing Regime" olan "Dahilde İşleme Rejimi" bugünkü yazımızın konusunu oluşturmaktadır.

Geçici İthalat Rejimi Nedir?

Geçici İthalat Rejimi, Türkiye Gümrük Mevzuatı çerçevesinde tanımlanmış olan 8 gümrük rejiminden birisidir.

Geçici İthalat Rejimi, Türkiye'ye belirli bir süre için getirilen, tüketilebilir olmayan eşyaların ithalatı esnasında tam muafiyet veya kısmi muafiyet sağlanarak, gümrük vergilerinden tamamen veya kısmen muaf olarak Türkiye Gümrük Sahası'na sokulması için kullanılan gümrük rejimine verilen isimdir.

Geçici ithalat ile yurda giriş yapan eşyaların, izin süresi bitmeden önce herhangi bir değişikliğe uğramaksızın yeniden ihracı veya gümrükçe kabul edilen diğer bir işleme tabii tutulması esastır. (Bir gümrük rejimine tabi tutulabilir, serbest bölgeye konulabilir, imha edilebilir veya gümrüğe terk edilebilir)


Geçici ithalat rejimi özellikle uluslararası taşımalarda kullanılan ekipmanların (konteyner vb..),  fuarlarda sergilenecek ürünlerin yurda sokulması aşamasında kullanılmaktadır.

Dış Ticaret Ön Lisans Bölümleri

Bilindiği gibi Türkiye'deki üniversiteler temel olarak devlet üniversitesi ve vakıf üniversitesi olarak 2 kısma ayrılmaktadır.

Devlet üniversiteleri, ÖSYM'nin yaptığı sınavlar sonucunda oluşan puanlara göre ücretsiz olarak öğrenci kabul ederken, vakıf üniversiteleri öğrenci alırken belirli bir bedel de talep ettikleri için puan sıralaması bu üniversitelerin öğrenci kabulünde ikincil etmen olarak kalmaktadır.

Vakıf üniversitelerinin, tam ve yarı burslu olarak açmış oldukları sınırlı sayıdaki kontenjanların ise devlet üniversitelerinden daha fazla talep gördüğü, söz konusu programların yüksek puanlı öğrencileri kabul ettikleri ÖSYM'nin yıllık bazda hazırlamış olduğu yerleştirilme sonuçlarından görülmektedir.

2 yıllık dış ticaret ön lisans programlarında da en çok tercih edilen bölümler vakıf üniversitelerinin tam ve yarı burslu programlarıdır.

Bugünkü yazımda, Türkiye'de eğitim veren 2 yıllık dış ticaret ön lisans bölümlerini sizlere tanıtmak amacındayım.

Önemli Not: Yazı ilerleyen süreçte güncellenecektir.

İtalya Fındık İthalatçıları

Türkiye, Dünya çapında fındık ihracatında söz sahibi ülkelerden birisidir. Her ne kadar ABD, Şili, Gürcistan ve Azerbaycan gibi ülkelerin de son yıllarda fındık ihracatı gelişmekte olsa da, Dünya çapındaki fındığın büyük bölümü Türkiye menşelidir.

Türkiye, ihraç etmiş olduğu fındıkları ekseriyetle Avrupa'daki ülkelere pazarlamaktadır.

İtalya, 2015 yılında 0802.22.00.00.00 Gtip numarası ile gösterilen kabuksuz fındıklar ürün grubunda yapmış olduğu 522 milyon dolarlık ithalat ile Türkiye'den söz konusu ürün grubunda 2015 yılı içerisinde en fazla ithalat yapan ülke olmuştur.

Türkiye'nin kabuksuz fındık ihracatında İtalya'yı Fransa ve Almanya izlemektedir.

Resim: http://www.icons-land.com/
Bundan bir önceki yazımda Almanya'da bulunan fındık ithalatçılarına ait bir listeyi sizinle paylaşmıştım.

Bugünkü yazımda ise İtalya'da bulunan başlıca fındık ithalatçılarına ait bilgileri sizlerle paylaşacağım.

Almanya Fındık İthalatçıları

Türkiye, fındık ihracatında söz sahibi bir ülke konumundadır. ABD, Şili, Gürcistan ve Azerbaycan gibi ülkelerin de son yıllarda fındık ihracatı gelişmekte olsa da, Dünya çapındaki fındığın büyük bölümü Türkiye menşelidir.

Türkiye'nin fındık ihracatında Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'ne bağlı firmalar öne çıkmaktadır. Türkiye'nin fındık ihracatının yaklaşık %60'ını söz konusu birliğe üye firmalar gerçekleştirmektedir.

Türkiye, ihraç etmiş olduğu fındıkların büyük çoğunluğunu Avrupa'daki ülkelere pazarlamaktadır. Almanya, İtalya ve Fransa ile birlikte en çok fındık ithal eden ülkelerden birisidir.

Resim: http://www.icons-land.com/
Bugünkü yazımda, Almanya'da bulunan başlıca fındık ithalatçılarının kısa açıklamalarını ve iletişim detaylarını sizlerle paylaşacağım.

Suudi Arabistan, Irak, İran, Birleşik Arap Emirlikleri Fındık İthalatçıları

Fındık temel olarak iki şekilde ihracata konu olmaktadır.

Bunlardan birincisi, kabuklu fındık ve naturel kabuksuz fındıkları içine alan, Gümrük Tarife Cetvelini'nin "08.02" ile başlayan tarife pozisyonunun alt bölümlerinde gösterilen fındıklardır.

İkinci sınıf fındık ihracatı ise işlem görmüş fındık çeşitlerini kapsamakta olup, beyazlatılmış fındık, kavrulmuş fındık, kıyılmış fındık ve dilinmiş fındık isimleri ile  Gümrük Tarife Cetvelini'nin "20.08" tarife pozisyonu kapsamında yer almaktadır.

Türkiye, her iki fındık ihracat türünde de Dünya'nın önde gelen tedarikçilerinden birisi olup, fındık ürünlerinin önemli bir kısmını ise Avrupa ülkelerine ihraç etmektedir.

Daha önceki yazılarımda da açıkladığım gibi Türkiye'nin Avrupa ülkelerine yapmış olduğu ihracat azalma eğilimindedir.

Resim: http://www.icons-land.com/
Türkiye'nin her alanda Avrupa'ya yapmış olduğu ihracata alternatif pazarlar arayıp; bulması, ihracatımızın düzenli olarak arttırılması açısından büyük önem arz etmektedir.

Bugünkü yazımda, fındık ihracatı için Avrupa'ya alternatif pazar arayışındaki firmalar için Suudi Arabistan, Irak, İran ve Birleşik Arap Emirliklerin'deki fındık ithalatçılarının bir kısmının bilgilerini sizlerle paylaşacağım.

İngiltere Bal İthalatçıları

İngiltere 2015 yılında 129 milyon dolar tutarında bal ithalatı gerçekleştirmiştir. İngiltere'nin başlıca bal ithalatı yaptığı ülkeler Çin, Yeni Zelanda ve Meksika'dır. 

Çin, ucuz bal ihracatı ile öne çıkmış bir ülkedir. Firmalar, Çin'den aldıkları balları özellikle gıda üretiminde tatlandırıcı amacıyla satışa sürmektedirler.

Yeni Zelanda ise Manuka olarak isimlendirilen, Manuka Ağacı'nın (Çayağacı) çiçeklerindeki nektardan elde edilen balları ile ün yapmıştır. Manuka Balı, diğer ballara nazaran daha besleyici olduğu ve sağlığa iyi geldiği söylenen bir bal türü olması sebebiyle batılı ülkelerde yüksek talep görmektedir.


Bugünkü yazımda, İngiltere bulunan başlıca doğal bal ithalatı yapan firmaların detaylarını sizlerle paylaşacağım.

Bal Üretimi ve İhracatı Yapan Firmalar

Bundan yaklaşık 1,5 sene önce yazmış olduğum "Bal İhracatı ve Bal İthalatı" başlıklı yazımda Dünya genelinde ve Türkiye özelinde bal ihracat ve ithalat istatistiklerini vermiş, Türkiye'den nasıl bal ihraç edilebileceği üzerinde durmuştum.

Uzun zamandır bal ihracatı ile ilgili bir yazı daha yazmak daha istiyordum. Kısmet bugüneymiş.

Bugünkü yazımda ise konunun firma boyutuna değinmek ve Türkiye'de bal ihracatı yapan firmaların bir listesini sizlerle buluşturmak amacındayım.

Bal İhracatçıları | Çam Balı İhracatı | Çiçek Balı İhracatı | Birinci Resim

Aşağıdaki listede, Türkiye'den Dünya'nın çeşitli ülkelerine bal ihracatı yapan 14 firmanın iletişim detaylarına, web sitelerine ve kısa açıklamalarına ulaşabilirsiniz.

Norveç Su Ürünleri İhracatçıları

Norveç, 2015 yılında gerçekleştirmiş olduğu 8,89 milyar dolarlık su ürünleri ihracatı ile Dünya genelinde Çin'in ardından en fazla su ürünleri ihracatı yapan ülke konumundadır.

Norveç, 2015 yılında yalnızca 367 milyon dolarlık su ürünleri ithalatı yapmıştır. Norveç'in net su ürünleri ihracatı 2015 yılı itibari ile 8,52 milyar dolardır.

Norveç'in 2015 yılı su ürünleri ihracatı, 2015 yılında toplam 667 milyon dolarlık su ürünleri ihracatı yapan Türkiye'nin toplam su ürünleri ihracatının yaklaşık 12,7 katıdır. 

Norveç su ürünleri ihracatçıları Türkiye'ye de önemli miktarda ürün ihraç etmektedirler. 2015 yılında Türkiye'nin toplam su ürünleri ithalatı 244 milyon dolar olup, bu rakamın %50'sini Norveç'ten ithal edilen balıklar oluşturmaktadır.

Norveç Dondurulmuş Uskumru İhracatçıları

Türkiye Norveç'ten su ürünleri alanında özellikle dondurulmuş balık ithal etmektedir. 

Türkiye'nin Norveç'ten ithal ettiği başlıca balıklar dondurulmuş uskumru, dondurulmuş orkinos veya yazılı orkinos, dondurulmuş sarı yüzgeçli orkinos, dondurulmuş sardalya, dondurulmuş ringadır.

Önemli Not: Lütfen firmaların hangi ürünlerin ihracatını yaptığını web sitelerinden inceleyerek anlamaya çalışınız. Açıklamalar zamanlar değişebilmektedir.

Su Ürünleri İhracatı ve İthalatı

Ülkemizde midye haricinde deniz ürünleri tüketimi sınırlı olduğundan, su ürünleri denildiğine akla balık gelmektedir.

Oysa ki, su ürünleri balıkların yanı sıra, sularda yaşayan diğer canlıları da içine alan daha geniş bir kavramı tanımlamak için kullanılmaktadır.

Su ürünleri, sağlıklı ve dengeli beslenme açısından uzmanların haftada en az 2 defa yenilmesini tavsiye ettikleri gıda grubudur.

Nüfusu 80 milyona yaklaşan, tarım ve hayvancılık alanlarında küresel anlamda rekabet şansı azalan, kendi kendine yetebilen bir ülke imajından uzaklaşan ve bu sektörlerde gün geçtikçe ihracat olanakları zayıflayan Türkiye için su ürünleri son yılların bir başarı öyküsüdür.

Özellikle, Muğla ve İzmir civarında kümelenen balık çiftlikleri, Türkiye'deki su ürünleri üreticileri ve ihracatçılarının üretim üssü konumundadır.

Bu çiftliklerde üretilen Çipura, Levrek ile iç kesimlerdeki tatlı su kaynaklarında üretilen Alabalıklar başta Avrupa olmak üzere, Dünya'nın değişik ülkelerine ihraç edilmektedir.

Su Ürünleri İhracatı ve İthalatı Resim

Bugünkü yazımda, Türkiye'nin önemli bir ihraç kalemi olan su ürünlerinin ihracatı ve ithalatını inceleyeceğim.

Alibaba.com Üzerinden İhracat Yaparken Nasıl Dolandırılabilirsiniz?

Bundan bir önceki yazımda, ithalat yaparken Alibaba.com üyeleri tarafından nasıl dolandırılabileceğinizi incelemiştim.

Bugünkü yazımda ise durumu diğer yönden, yani ihracat açısından bakarak değerlendirmeye çalışacağım.

İhracat yaparken karşılaşılabilecek dolandırıcılık temel olarak 3 şekilde gerçekleştirilmektedir.
  1. Hackerların, bilgisayar sistemlerine sızması ile e-mailları manipüle ederek gerçekleştirmiş oldukları dolandırıcılık çeşitleri.
  2. Yapılan ihracat karşılığında ödeme alamama.
  3. İthalatçı firmaların, ihracatçı firmalardan çeşitli bahanelerle elde etmiş oldukları ödemeler.
Alibaba.com üzerinden ihracat yaparken karşılaşabileceğiniz dolandırıcılık çeşitleri daha ziyade 2 ve 3 numaralı satırlarda yer alan türden olacaktır. (1. tür dolandırıcılık ile ilgili olarak daha önceden yayınlamış olduğum yazıma ise buradaki linki tıklayarak ulaşabilirsiniz.)


Dilerseniz, yazımın giriş kısmını daha fazla uzatmadan, doğrudan konuya geçelim.

Alibaba.com Üzerinden İthalat Yaparken Nasıl Dolandırılabilirsiniz?

Jack Ma tarafından kurulmuş olan Alibaba Group, Amazon'dan sonra Dünya çapında en çok ziyaret edilen ticari web sitelerine sahiplik yapan grup şirketinin adıdır.

Türkiye'de fazla bilinmese de, Çin'in en büyük e-ticaret sitesi olan Taobaa.com Alibaba Group'a aittir. Aynı zamanda AliExpress, Alipay ve Tmall.com gibi siteleri de bünyesinde barındıran firmayı Dünya çapında üne ve bilinilirliğe taşıyan site ise Alibaba.com'dur.

Jack Ma girişimcilik hayatına Alibaba.com'u kurarak başlamış, diğer sitelerin kuruluşları daha sonra gerçekleşmiştir.

Alibaba.com yakın zamana kadar ithalat ve ihracat yapan firmaların kullanmış olduğu ve büyük çaplı dış ticaret işlemlerinin yürütülmüş olduğu bir siteyken, son yıllarda parekende satış da yapılan bir platforma evrilmeye başlamıştır.

Alibaba.com hali hazırda Dünya çapında en fazla ziyeret edilen ilk 100 web sitesinden birisidir.

Resim: Business vector designed by Freepik
Hergün siteyi milyonlarca kişi ziyaret etmekte, 40'ın üzerindeki ürün kategorisinde 100.000'in üzerinde mesaj Alibaba.com üzerinden alıcı ve satıcılar arasında gidip gelmektedir.

Bu kadar geniş bir kitleye hitap eden bir platformda, iyi niyetli kullanıcıların yanı sıra, dış ticaret konusunda fazla bilgi sahibi olmayan kişileri dolandırmak isteyen, avcı olarak nitelendirilen firma ve kişilerin de olması mümkündür.

Bugünkü yazımda, Alibaba.com üzerinde dolandırılmamak için alabileceğiniz tedbirleri örnekler yardımı ile açıklamaya çalışacağım.

Akreditif Danışmanlık Hizmetleri

Dünya genelinde korumacılık artmakta, politik, ticari ve finansal riskler buna paralel olarak yükselmektedir.

İhracat ve ithalat işlemlerinizde akreditif başta olmak üzere güvenli ödeme ödeme yöntemlerini etkin kullanarak pazar payınızı arttırabilirsiniz.

Detaylı bilgi için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Akreditif, vesaik mukabili ve diğer ödeme yöntemleri ile ilgili detaylı bilgiler ve danışmanlık bilgileri sitemizdedir.