güncel yazılar...
Loading...

Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) ile Dahilde İşleme İzni (Dİİ) Arasındaki Farklar Nelerdir?

Türkiye Gümrük Mevzuatı çerçevesinde tanımlanan, ekonomik etkili bir Gümrük Rejimi olan Dahilde İşleme Rejimi kapsamında temel olarak iki çeşit izin sistemi bulunmaktadır.

Bunlar,
  1. Dahilde İşleme İzni: Dİİ olarak kısaltılan dahilde işleme izni, ihraç amacıyla gümrük muafiyetli ithalata imkan sağlayan ve gümrük idaresince verilen izni tanımlamaktadır.
  2. Dahilde İşleme İzin Belgesi: İhraç amacıyla gümrük muafiyetli ithalata ve/veya yurt içi alımlara imkan sağlayan ve Ekonomi Bakanlığınca düzenlenen belgeyi tanımlamaktadır.

Bugünkü yazımda, Dahilde İşleme Rejimi kapsamında kullanılabilecek olan Dahilde İşleme İzin Belgesi ve Dahilde İşleme izni arasındaki farkları açıklamaya çalışacağım.

İşlem Kapsamı Bakımından DİİB ve Dİİ Karşılaştırılması

Dahilde İşleme İzni: 

Dahilde işleme izni kısıtlı sayıda ürün ve yine kısıtlı işlemler için düzenlenmektedir. Yurtiçi alım olanağı yoktur.

Dahilde işleme izni eşyanın korunması, görünüş ya da satış kalitesinin iyileştirilmesi, yeniden dağıtım veya yeniden satış için hazırlanmasına yönelik işlemler, eşyanın montajı, kurulması, diğer eşyayla birleştirilmesi, bir araya getirilmesi veya ihraç edilecek eşyanın tamamlanması dahil olmak üzere işçiliğe tabi tutulması, yenilenmesi ve düzenli hale getirilmesi dahil olmak üzere tamir edilmesi veya boyanması gibi nisbeten basit işlem ve işçilikler ile bedelsiz ithalat gibi işlemler için düzenlenmektedir.

2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'nin 7 No'lu ekli listede yer alan ürünler için Dahilde İşleme İzni düzenlenemez.

Dahilde İşleme İzni Düzenlenemeyecek Eşya

Dahilde İşleme İzin Belgesi:

Dahilde işleme iznine göre daha geniş kapsamlıdır. Dahilde işleme izin belgesi kapsamında yurt içi alımlara da olanak sağlanmaktadır.

İzin Almak İçin Müracaat Edilecek Kurum Bakımından DİİB ve Dİİ Karşılaştırılması

Dahilde İşleme İzni: 

Dahilde işleme izni almak için başvuru yapılması gereken kurum gümrük idaresidir.

Dahilde İşleme İzin Belgesi:

Dahilde işleme izin belgesi almak için elektronik ortamda Ekonomi Bakanlığı'na müracaat edilmesi gerekmektedir.

Taahhüt Kapatma İşlemleri Bakımından DİİB ve Dİİ Karşılaştırılması

Dahilde İşleme İzni: 

Dahilde işleme izni ihracat taahhüdünü kapatmak için ise en geç izin süresi sonundan itibaren 1 (bir) ay içerisinde, gerekli bilgi ve belgelerle birlikte ilgili gümrük idaresine müracaat edilmesi zorunludur.

Dahilde İşleme İzin Belgesi:

Firmaların, Dahilde işleme izin belgesi ihracat taahhüdünü kapatmak için en geç belge süresi sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde, elektronik ortamda ve aynı zamanda gerekli bilgi ve belgelerle birlikte belge sahibi firmanın üyesi bulunduğu Ekonomi Bakanlığı Bölge Müdürlüklerine müracaat etmesi gerekmektedir.

Akreditif Danışmanlık Hizmetleri

Dünya genelinde korumacılık artmakta, politik, ticari ve finansal riskler buna paralel olarak yükselmektedir.

İhracat ve ithalat işlemlerinizde akreditif başta olmak üzere güvenli ödeme ödeme yöntemlerini etkin kullanarak pazar payınızı arttırabilirsiniz.

Detaylı bilgi için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Akreditif, vesaik mukabili ve diğer ödeme yöntemleri ile ilgili detaylı bilgiler ve danışmanlık bilgileri sitemizdedir.