güncel yazılar...
Loading...

Su Ürünleri İhracatı ve İthalatı

Ülkemizde midye haricinde deniz ürünleri tüketimi sınırlı olduğundan, su ürünleri denildiğine akla balık gelmektedir.

Oysa ki, su ürünleri balıkların yanı sıra, sularda yaşayan diğer canlıları da içine alan daha geniş bir kavramı tanımlamak için kullanılmaktadır.

Su ürünleri, sağlıklı ve dengeli beslenme açısından uzmanların haftada en az 2 defa yenilmesini tavsiye ettikleri gıda grubudur.

Nüfusu 80 milyona yaklaşan, tarım ve hayvancılık alanlarında küresel anlamda rekabet şansı azalan, kendi kendine yetebilen bir ülke imajından uzaklaşan ve bu sektörlerde gün geçtikçe ihracat olanakları zayıflayan Türkiye için su ürünleri son yılların bir başarı öyküsüdür.

Özellikle, Muğla ve İzmir civarında kümelenen balık çiftlikleri, Türkiye'deki su ürünleri üreticileri ve ihracatçılarının üretim üssü konumundadır.

Bu çiftliklerde üretilen Çipura, Levrek ile iç kesimlerdeki tatlı su kaynaklarında üretilen Alabalıklar başta Avrupa olmak üzere, Dünya'nın değişik ülkelerine ihraç edilmektedir.

Su Ürünleri İhracatı ve İthalatı Resim

Bugünkü yazımda, Türkiye'nin önemli bir ihraç kalemi olan su ürünlerinin ihracatı ve ithalatını inceleyeceğim.

Türkiye'nin Su Ürünleri İhracatı

Türkiye'nin Yıllar Bazında Su Ürünleri İhracatı

Aşağıdaki tabloda, Türkiye'nin 2008 ile 2015 yılları arasında yapmış olduğu su ürünleri ihracatı yer almaktadır.

Türkiye'nin yıllara göre su ürünleri ihracatı

Grafik incelendiğinde, Türkiye'nin su ürünleri ihracatının 2009 ve 2010 yıllarında yaşanan kriz dönemi hariç, düzenli olarak artmış olduğu görülmektedir.

2011 yılında 395 milyon dolar düzeyinde olan Türkiye'nin su ürünleri ihracatı, 2015 senesine gelindiğinde ise 647 milyon dolar seviyesine çıkmıştır.

Türkiye'nin Ülkeler Bazında Su Ürünleri İhracatı

Aşağıdaki grafikte, Türkiye'nin en fazla su ürünleri ihracatı gerçekleştirmiş olduğu 10 ülkeye yer verilmiştir.

Türkiye'nin ülkeler bazında su ürünleri ihracatı
Türkiye, 2015 senesinde en fazla su ürünü ihracatını 144 milyon dolar ile Hollanda'ya gerçekleştirmiştir.

Hollanda'yı 76 milyon dolar ile İtalya, 67 milyon dolar ile Almanya, 57 milyon dolar ile İngiltere, 46 milyon dolar ile Japonya izlemektedir.

Rusya, İspanya, Lübnan, ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye'nin en fazla su ürünleri ihraç etmiş olduğu diğer ülkelerdir.

Türkiye'nin Ürün Grupları Bazında Su Ürünleri İhracatı

Aşağıdaki tabloda, Türkiye'nin 2015 yılında yapmış olduğu su ürünleri ihracatı ürün grupları bazında incelenmiştir.


Tablo incelendiğinde, türkiye'nin su ürünleri ihracatının yaklaşık %55'ini taze veya soğutulmuş balıkların oluşturduğu görülmektedir. Daha sonra ise balık filetoları (%25) ve dondurulmuş balıklar (%9) gelmektedir.

Diğer su ürünlerinin ihracat oranlarını yukarıdaki tablodan görmeniz mümkündür.

Türkiye'nin Su Ürünleri İthalatı

Türkiye'nin Yıllar Bazında Su Ürünleri İthalatı

Türkiye'nin su ürünleri ithalatı da tıpkı su ürünleri ihracatı gibi düzenli bir artış trendi izlemektedir.

Aşağıdaki grafikte, Türkiye'nin 2008 yılı ile 2015 yılları arasında gerçekleştirmiş olduğu toplam su ürünleri ithalatına ait veriler yer almaktadır.

Türkiye'nin yıllara göre su ürünleri ithalatı
Grafik incelendiğinde, 2008 yılında 119 milyon dolar olan Türkiye'nin su ürünleri ithalatının, 2015 yılı itibari ile 244 milyon dolara yükseldiği görülmektedir.

Türkiye'nin su ürünleri ithalatındaki en büyük artış ise 2015 senesi içerisinde gerçekleşmiştir. (%26)

Türkiye'nin Ülkeler Bazında Su Ürünleri İthalatı

Aşağıdaki grafikte, Türkiye'nin 2015 yılında en fazla su ürünü ithal etmiş olduğu ülkeler yer almaktadır.

Türkiye'nin ülkelere göre su ürünleri ithalatı
Grafik incelendiğinde, Türkiye'nin 2015 yılı toplam su ürünleri ithalatının yaklaşık %50'sini Norveç'in tek başına karşılamış olduğu görülmektedir. Norveç'i ise İzlanda, Fas, Libya, Çin, Hindistan, Seyseller, İspanya, Vietnam ve Antiller izlemektedir.

Akreditif Danışmanlık Hizmetleri

Dünya genelinde korumacılık artmakta, politik, ticari ve finansal riskler buna paralel olarak yükselmektedir.

İhracat ve ithalat işlemlerinizde akreditif başta olmak üzere güvenli ödeme ödeme yöntemlerini etkin kullanarak pazar payınızı arttırabilirsiniz.

Detaylı bilgi için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Akreditif, vesaik mukabili ve diğer ödeme yöntemleri ile ilgili detaylı bilgiler ve danışmanlık bilgileri sitemizdedir.