güncel yazılar...
Loading...

Geçici İthalat ile Dahilde İşleme Arasındaki Farklar Nelerdir?

Geçici İthalat Rejimi ve Dahilde İşleme Rejimi esas itibari ile Türkiye Gümrük Bölgesine geçici süre ile getirilecek eşyaların tabii olacakları kuralları düzenleyen Gümrük Rejimleri'dirler.

Geçici İthalat Rejimi, Türkiye'ye belirli bir süre için getirilen, tüketilebilir olmayan eşyaların ithalatı esnasında tam muafiyet veya kısmi muafiyet sağlanarak, gümrük vergilerinden tamamen veya kısmen muaf olarak Türkiye Gümrük Sahası'na sokulması için kullanılan gümrük rejimine verilen isimdir.

Dahilde İşleme Rejimi, serbest dolaşımda olmayan eşyanın, Türkiye Gümrük Bölgesi içerisinde işleme faaliyetine tabi tutulmak üzere geçici ithal edilmesi ve işleme faaliyeti sonrasında elde edilen işlem görmüş ürünün yeniden ihraç edilmesi esasına dayanan ekonomik etkili bir gümrük rejimi, olarak tanımlanmaktadır.


Bugünkü yazımda, bazı ortak yönleri bulunan Geçici İthalat Rejimi ile Dahilde İşleme Rejimi arasındaki farkları inceleyeceğim.

Geçici İthalat ile Dahilde İşleme Arasındaki Farklar Nelerdir?

İthalatı Yapılan Eşyanın Özelliği

  1. Geçici ithalat rejimi ile Türkiye'ye tüketilebilir olmayan eşya getirilmektedir. Geçici ithalat izin süresi sonunda, söz konusu eşyanın, olağan yıpranma haricinde her hangi bir değişikliğe uğramaksızın, Türkiye'den ihraç edilmesi veya gümrükçe kabul edilen diğer bir işleme tabii tutulması esastır.
  2. Dahilde işleme rejimi ile Türkiye'ye ham madde, yarı mamul veya işletme malzemesi gibi ürünlerin ithalatı yapılmaktadır. Dahilde işleme rejimi kapsamında Türkiye'ye getirilen eşyalar bir üretim faaliyeti çerçevesinde kullanılmakta, çoğunlukla ithal edilen ham maddelerden farklı nihai ürün olarak ihraçları gerçekleştirilmektedir. 

Rejimin Amacı

  1. Geçici ithalat rejimi ile amaçlanan, Türkiye'de belirli bir süre kalacak eşyaların gümrük işlemlerinin olabildiğince basitleştirilmesidir. Geçici ithalat rejimi uygulamasının pek çok maddesi Türkiye'nin imzalamış olduğu uluslararası sözleşmelerden doğan yükümlülüklerinin bir sonucudur. Örneğin, ATA karnesi işlemleri, 1972 Konteynerlerle İlgili Gümrük Sözleşmesi ile ilgili işlemler vb...
  2. Dahilde işleme rejiminin amacı Türkiye'deki ihracatçıların ham maddelere Dünya piyasası fiyatı üzerinden erişiminin temin edilmesidir. Dahilde işleme rejimi, aynı zamanda, Türkiye'deki katma değerli ihracatı arttırıcı yönde çalışan bir ihracat teşvikidir.

Muafiyet Uygulamaları

  1. Geçici ithalat rejiminde tam muafiyet veya kısmi muafiyet uygulamaları bulunmaktadır.
  2. Dahilde işleme rejiminde ise şartlı muafiyet sistemi ve geri ödeme sistemi bulunmaktadır.

Süreler:

  1. Geçici ithalat işlemlerinin genel olarak en geç 24 aylık süre içerisinde tamamlanması esastır.
  2. Dahilde işleme rejiminde ise dahilde işleme izin belgeleri genel olarak azami 12 ay için verilmektedir.

Akreditif Danışmanlık Hizmetleri

Dünya genelinde korumacılık artmakta, politik, ticari ve finansal riskler buna paralel olarak yükselmektedir.

İhracat ve ithalat işlemlerinizde akreditif başta olmak üzere güvenli ödeme ödeme yöntemlerini etkin kullanarak pazar payınızı arttırabilirsiniz.

Detaylı bilgi için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Akreditif, vesaik mukabili ve diğer ödeme yöntemleri ile ilgili detaylı bilgiler ve danışmanlık bilgileri sitemizdedir.