güncel yazılar...
Loading...

İhracat Pazar Araştırması Nedir?

Bir ürün veya hizmetin satışının yapılması için o ürünün alıcısına belirli bir fayda sağlaması gerekmektedir.

Ancak alıcının üründen sağlamayı düşündüğü faydanın o ürün için talep edilen ücretten daha yüksek olması durumunda ticaret işleminin gerçekleşeceği bir gerçektir.

Küreselleşen ekonomi ile beraber ihracat pazarlarında rekabet hiç olmadığı kadar yoğun yaşanmaktadır. 

Gerek uluslararası çaptaki büyük işletmeler gerekse de küçük çaplı işletmeler sürekli olarak müşterilerine daha fazla faydayı daha az maliyet ile sunmanın yollarını aramakta ve bu sayede rekabet ortamında ayakta kalmaya çalışmaktadırlar.

Günümüz ihracat pazarlarını etkileyen ikinci önemli etmen de gelişen teknoloji sonucunda iş yapma biçimlerinde yaşanan çok hızlı değişimlerdir. 

Iphone'u geliştirip piyasaya süren firma olan Apple bundan 7-8 yıl öncesine kadar çoğunlukla ABD'de tanınan ve Microsoft'a rakip bir işletim sisteminin sahibi bir işletme olarak bilinmekteydi. Günümüzde üniversite okuyan öğrencilere sorulsa büyük çoğunluğunun Apple'ın bu yönünü bilecekleri bile şüphelidir. Onlar için Apple ancak iphone'da görülen bir logodan ibarettir. Apple etkileyici CEO'su Steeve Jobs sayesinde cep telefonlarında yaşanacak devrimi önceden görmüş ve bu mecraya diğer firmalardan çok önce yatırım yaparak şuanda Dünya'nın en değerli firması konumuna gelmiştir.

Elbette iş hayatı yalnızca başarı hikayelerinden ibaret değildir. Bir Apple örneğine karşılık günümüz ekonomik yapısının yutup iflas bataklığına sürüklediği onlarca dev firma örnek olarak gösterilebilir. 

Örneğin Kodak firması bunlara verilebilecek en güzel örneklerden birisidir. Yıllarca dijital ortama geçmekte zorlanan firma tam bu sahaya kendisini yenice adapte etmeye çalışırken bu sefer de nitelikli fotoğraf çekebilen cep telefonlarının rekabetine çarpıp 2012 yılının başlarında iflas erteleme istemek zorunda kalmıştır. 

Sonuç olarak ihracat pazarlarında çok yoğun bir rekabet yaşanmaktadır. Bu rekabet ortamında ise çevresindeki gelişmeleri çok iyi analiz eden firmaların ayakta kalacağı her zamankinden daha aşikar olarak önümüzde durmaktadır. 

Büyüklüğü ne olursa olsun tüm ihracat yapma hedefindeki firmalar sürekli olarak pazar araştırması yapmak ve kendilerini küresel Dünya'nın değişikliklerine adapte etmekle mükelleftirler.

İhracat Pazarlamasında Hangi Tür Pazar Araştırmaları Kullanılmaktadır?

Bugünkü yazımıza ihracatta kullanılan pazar araştırması yöntemlerini ana başlıklar halinde vererek son verelim. 

Unutmadan ilerleyen bölümlerde her bir başlığı ayrıntılı olarak inceleyeceğimizi bir kez daha hatırlatalım.

Birincil Elden Yapılan Pazar Araştırmaları: 

Veriler firmaların yaptığı girişimlerle birincil elden ve doğrudan toplanmaktadır. Birinci elden yapılan pazar araştırmalarında veriler müşteri ziyaretleri, fuar ziyaretleri, fuarlara katılım vs gibi yollarla firmanın doğrudan elde ettiği kaynaklara dayanmaktadır. 

Pahalı bir yöntemdir.

İkincil Elden Verilere Dayanarak Yapılan Pazar Araştırmaları: 

İkinci elden verilere dayanarak yapılan pazar araştırmasında firma verileri kendisi toplamaz. Daha önceden toplanmış verileri derleyerek pazar araştırması yapar. Bu yüzden bu çeşit araştırmalara masa başı pazar araştırması da denilmektedir. 

İkinci elden verilere dayanarak yapılan pazar araştırmasında veriler uluslararası haber raporlarından, ticaret istatistiklerinden, ekonomik istatistiklerden, ticaret müşavirliklerinin hazırlamış olduğu raporlardan ve özel pazarlama firmalarının hazırlamış olduğu raporlardan vb... kaynaklardan derlenmektedir. 

İlk yönteme göre daha ucuz bir yöntemdir.

Akreditif Danışmanlık Hizmetleri

Dünya genelinde korumacılık artmakta, politik, ticari ve finansal riskler buna paralel olarak yükselmektedir.

İhracat ve ithalat işlemlerinizde akreditif başta olmak üzere güvenli ödeme ödeme yöntemlerini etkin kullanarak pazar payınızı arttırabilirsiniz.

Detaylı bilgi için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Akreditif, vesaik mukabili ve diğer ödeme yöntemleri ile ilgili detaylı bilgiler ve danışmanlık bilgileri sitemizdedir.