güncel yazılar...
Loading...

2018 Gümrük Tarife Cetveli

Gümrük, ithalat ve ihracat işlemlerine konu olan her bir ürünü, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu olarak ifade edilen bir numara üzerinden takip etmektedir.

Hem ithalat, hem de ihracat işlemlerinde kullanılan tüm Gtip numaralarını barındıran listeler, yapılan revizyonlarla beraber yıllık bazda Bakanlar Kurulu tarafından yayınlanmaktadır.

Yayınlanan bu listelere "Gümrük Tarife Cetveli" denilmektedir.

Türk Gümrük Tarife Cetveli, 21 bölüm ve 99 fasıldan oluşmaktadır.

Bu yazımızda, 2016 yılında yayınlamış olduğumuz 2016 Gümrük Tarife Cetvelin'den sonra ikinci kez, Gümrük Tarife Cetvelin'deki tüm fasıllar tek tıkla ulaşabileceğiniz pdf formatında linkler halinde, tek sayfa içerisinde hazırlanmıştır.İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli


AÇIKLAMALAR

A -
1. SÜTUN: "POZİSYON NUMARASI": İstatistik pozisyonlarına bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin ilk sütununda 12 rakamlı kod kullanılmıştır. İlk altı rakam Armonize Sistem Nomanklatürü kodunu, 7-8 inci rakamlar AB'nin Kombine Nomanklatür kodunu, 9-10 uncu rakamlar farklı vergi uygulamalarımız nedeniyle açılan pozisyonları gösteren kodlarını, 11-12 nci rakamlar ise istatistik kodlarını göstermek için kullanılmıştır.

2. SÜTUN : "EŞYANIN TANIMI": Bu sütunda, Armonize Sistem Nomanklatürünün pozisyon ve alt pozisyonları ile Kombine Nomanklatür ayırımları, milli ihtiyaçlar için açılan alt pozisyonlar ve istatistik pozisyonları gösterilmiştir.

3. SÜTUN : "ÖLÇÜ BİRİMİ": Bu sütunda Avrupa Birliği Kombine Nomanklatüründeki ölçü birimleri aynen alınmış olup, tekstil fasıllarında çift ölçü birimi kullanılmıştır.

4. SÜTUN : "KANUNİ VERGİ HADDİ": Bu sütunda,14.05.1964 tarih ve 474 sayılı Kanun ile tesbit edilen vergi hadleri gösterilmiştir.

Uygulamada, sadece listelerdeki "Poziyon No" , "Eşyanın Tanımı" ve "Ölçü Birimleri" sütunları esas alınacaktır.

B- 
Türk Gümrük Tarife Cetvelinde bu BKK ile yapılan değişikliklerle getirilen hükümlere uymayan Bağlayıcı Tarife Bilgileri bu Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.

2016 İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli

İÇİNDEKİLER

BÖLÜM I
CANLI HAYVANLAR VE HAYVANSAL ÜRÜNLER

Fasıl No:

1.     Canlı hayvanlar
5.     Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan hayvansal menşeli ürünler

BÖLÜM II
BİTKİSEL ÜRÜNLER

6.     Canlı ağaçlar ve diğer bitkiler; yumrular, kökler ve benzerleri; kesme çiçekler ve süs yaprakları
7.     Yenilen sebzeler ve bazı kök ve yumrular
8.     Yenilen meyvalar ve yenilen sert kabuklu meyvalar; turunçgillerin ve kavunların ve karpuzların kabukları
9.     Kahve, çay, paraguay çayı ve baharat
10.   Hububat
11.   Değirmencilik ürünleri; malt; nişasta; inülin; buğday gluteni
12.   Yağlı tohum ve meyvalar; muhtelif tane, tohum ve meyvalar; sanayiide ve tıpta kullanılan bitkiler; saman ve kaba yem
13.   Lak; sakız, reçine ve diğer bitkisel özsu ve hülasalar
14.   Örülmeye elverişli bitkisel maddeler; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan bitkisel ürünler

BÖLÜM III
HAYVANSAL VE BİTKİSEL KATI VE SIVI YAĞLAR VE BUNLARIN PARÇALANMA ÜRÜNLERİ; HAZIR YEMEKLİK KATI YAĞLAR; HAYVANSAL VE BİTKİSEL MUMLAR

15.   Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların parçalanma ürünleri; hazır yemeklik katı yağlar; hayvansal ve bitkisel mumlar

BÖLÜM IV
GIDA SANAYİİ MÜSTAHZARLARI; MEŞRUBAT, ALKOLLÜ İÇKİLER VE SİRKE; TÜTÜN VEYA TÜTÜN YERİNE GEÇEN İŞLENMİŞ MADDELER

23. Gıda sanayiinin kalıntı ve döküntüleri; hayvanlar için hazırlanmış kaba yemler
24. Tütün ve tütün yerine geçen işlenmiş maddeler

BÖLÜM V 
MİNERAL MADDELER

25. Tuz; kükürt; topraklar ve taşlar; alçılar, kireçler ve çimento
26. Metal cevherleri, cüruf ve kül
27. Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler; bitümenli maddeler; mineral mumlar

BÖLÜM VI
KİMYA SANAYİİ VE BUNA BAĞLI SANAYİİ ÜRÜNLERİ

28. Anorganik kimyasallar; kıymetli metallerin, radyoaktif elementlerin; nadir toprak metallerinin ve izotoplarının organik veya anorganik bileşikleri
29. Organik kimyasal ürünler
30. Eczacılık ürünleri
31. Gübreler
32. Debagatte ve boyacılıkta kullanılan hülasalar; tanenler ve türevleri; boyalar, pigmentler ve diğer boyayıcı maddeler; müstahzar boyalar ve vernikler; macunlar; mürekkepler
33. Uçucu yağlar ve rezinoitler; parfümeri, kozmetik veya tuvalet müstahzarları
34. Sabunlar, yüzey-aktif organik maddeler, yıkama müstahzarları, yağlama müstahzarları, suni mumlar, müstahzar mumlar, temizleme veya bakım müstahzarları, ışık temini için kullanılan her türlü mumlar ve benzerleri, model yapmaya mahsus her türlü patlar, "dişçi mumları" ve alçı esaslı dişçilik müstahzarları
35. Albüminoid maddeler; değişikliğe uğramış nişasta esaslı ürünler; tutkallar; enzimler
36. Barut ve patlayıcı maddeler; pirotekni mamulleri; kibritler; piroforik alaşımlar; ateş alıcı maddeler
37. Fotoğrafçılıkta veya sinemacılıkta kullanılan eşya
38. Muhtelif kimyasal maddeler

BÖLÜM VII
PLASTİKLER VE MAMULLERİ; KAUÇUK VE MAMULLERİ

39. Plastikler ve mamulleri 
40. Kauçuk ve kauçuktan eşya

BÖLÜM VIII
HAM POSTLAR VE DERİLER, KÖSELELER, POSTLAR, KÜRKLER VE BU MADDELERDEN MAMUL EŞYA; SARACİYE EŞYASI VE EYER VE KOŞUM TAKIMLARI; SEYAHAT EŞYASI, EL ÇANTALARI VE BENZERİ MAHFAZALAR; HAYVAN BAĞIRSAĞINDAN MAMUL EŞYA (İPEK BÖCEĞİ BAĞIRSAĞI HARİÇ)
41. Ham postlar, deriler (kürkler hariç) ve köseleler
42. Deri eşya; saraciye eşyası ve eyer ve koşum takımları; seyahat eşyası, el çantaları ve benzeri mahfazalar; hayvan bağırsağından mamul eşya (ipek böceği bağırsağı hariç)
43. Kürkler ve taklit kürkler; bunların mamulleri

BÖLÜM IX
AĞAÇ VE AHŞAP EŞYA; ODUN KÖMÜRÜ; MANTAR VE MANTARDAN MAMUL EŞYA; HASIRDAN, SAZDAN VEYA ÖRÜLMEYE ELVERİŞLİ DİĞER MADDELERDEN MAMULLER; SEPETÇİ VE HASIRCI EŞYASI

44. Ağaç ve ahşap eşya; odun kömürü
45. Mantar ve mantardan eşya
46. Hasırdan, sazdan veya örülmeye elverişli diğer maddelerden mamuller; sepetçi ve hasırcı eşyası

BÖLÜM X
ODUN VEYA DİĞER LİFLİ SELÜLOZİK MADDELERİN HAMURLARI VE GERİ KAZANILMIŞ KAĞIT VEYA KARTON (DÖKÜNTÜ, KIRPINTI VE HURDALAR); KAĞIT, KARTON VE MAMULLERİ

47. Odun veya diğer lifli selülozik maddelerin hamurları; geri kazanılmış kağıt veya karton (döküntü, kırpıntı ve hurdalar)
48. Kağıt ve karton; kağıt hamurundan, kağıttan veya kartondan eşya
49. Basılı kitaplar, gazeteler, resimler ve baskı sanayiinin diğer mamulleri; el ve makina yazısı metinler ve planlar

BÖLÜM XI
DOKUMAYA ELVERİŞLİ MADDELER VE BUNLARDAN MAMUL EŞYA

50. İpek
51. Yapağı ve yün, ince veya kaba hayvan kılı; at kılından iplik ve dokunmuş mensucat
52. Pamuk
53. Dokumaya elverişli diğer bitkisel lifler; kağıt ipliği ve kağıt ipliğinden
54. Sentetik ve suni filamentler, şeritler ve benzeri sentetik ve suni dokumaya elverişli maddeler
55. Sentetik ve suni devamsız lifler
56. Vatka, keçe ve dokunmamış mensucat; özel iplikler; sicim, kordon, ip, halat ve bunlardan mamul eşya
57. Halılar ve diğer dokumaya elverişli maddelerden yer kaplamaları
58. Özel dokunmuş mensucat; tufte edilmiş dokumaya elverişli mensucat; dantela; duvar halıları; şeritçi ve kaytancı eşyası; işlemeler
59. Emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli mensucat; dokumaya elverişli maddelerden teknik eşya
60. Örme eşya
61. Örme giyim eşyası ve aksesuarı
62. Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı
63. Dokumaya elverişli maddelerden diğer hazır eşya; takımlar; kullanılmış giyim eşyası ve dokumaya elverişli maddelerden kullanılmış eşya; paçavralar

BÖLÜM XII
AYAKKABILAR, BAŞLIKLAR, ŞEMSİYELER, GÜNEŞ ŞEMSİYELERİ, BASTONLAR, İSKEMLE BASTONLAR, KEMERLER, KIRBAÇLAR VE BUNLARIN AKSAMI; HAZIRLANMIŞ TÜYLER VE BUNLARDAN MAMUL EŞYA; YAPMA ÇİÇEKLER; İNSAN SAÇINDAN MAMUL EŞYA

64. Ayakkabılar, getrler, tozluklar ve benzeri eşya; bunların aksamı
65. Başlıklar ve aksamı
66. Şemsiyeler, güneş şemsiyeleri, bastonlar, iskemle bastonlar, kamçılar, kırbaçlar ve bunların aksamı
67. Hazırlanmış ince ve kalın kuş tüyleri ve bunlardan eşya; yapma çiçekler; insan saçından eşya

BÖLÜM XIII
TAŞ, ALÇI, ÇİMENTO, AMYANT, MİKA VEYA BENZERİ MADDELERDEN EŞYA; SERAMİK MAMULLERİ; CAM VE CAM EŞYA

68. Taş, alçı, çimento, amyant, mika veya benzeri maddelerden eşya
69. Seramik mamuller
70. Cam ve cam eşya

BÖLÜM XIV
TABİİ VEYA KÜLTÜR İNCİLER, KIYMETLİ VEYA YARI KIYMETLİ TAŞLAR, KIYMETLİ METALLER, KIYMETLİ METALLERLE KAPLAMA METALLER VE BUNLARDAN MAMUL EŞYA; TAKLİT MÜCEVHERCİ EŞYASI; METAL PARALAR

71. Tabii veya kültür inciler, kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, kıymetli metallerle kaplama metaller ve bunlardan mamul eşya; taklit mücevherci eşyası; metal paralar

BÖLÜM XV
ADİ METALLER VE ADİ METALLERDEN EŞYA

72. Demir ve çelik
73. Demir veya çelikten eşya
74. Bakır ve bakırdan eşya
75. Nikel ve nikelden eşya
76. Aluminyum ve aluminyumdan eşya
77. (Armonize Sistem Nomanklatürü'nde ileride kullanılmak amacıyla saklı tutulmuştur.)
78. Kurşun ve kurşundan eşya
79. Çinko ve çinkodan eşya
80. Kalay ve kalaydan eşya
81. Diğer adi metaller; sermetler; bunlardan eşya
82. Adi metallerden aletler, bıçakcı eşyası ve sofra takımları; adi metallerden bunların aksam ve parçaları
83. Adi metallerden çeşitli eşya

BÖLÜM XVI
MAKİNALAR VE MEKANİK CİHAZLAR; ELEKTRİK MALZEMELERİ; BUNLARIN AKSAM VE PARÇALARI; SES KAYDEDİCİLER VE KAYDEDİLEN SESİ TEKRAR VERMEYE MAHSUS CİHAZLAR, TELEVİZYON GÖRÜNTÜ VE SES KAYDEDİCİLERİ VE KAYDEDİLEN GÖRÜNTÜ VE SESİ TEKRAR VERMEYE MAHSUS CİHAZLAR; BUNLARIN AKSAM, PARÇA VE TEFERRUATI

84 Nükleer reaktörler, kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler; bunların aksam ve parçaları
85 Elektrikli makina ve cihazlar ve bunların aksam ve parçaları; ses kaydetmeye ve kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus cihazlar; televizyon görüntü ve seslerinin kaydedilmesine ve kaydedilen görüntü ve sesin tekrar verilmesine mahsus cihazlar ve bunların aksam, parça ve aksesuarı

BÖLÜM XVII
NAKİL VASITALARI

86. Demiryolu ve benzeri hatlara ait taşıtlar ve malzemeler ve bunların aksam ve parçaları; her türlü mekanik (elektro mekanik olanlar dahil) trafik sinyalizasyon cihazları
87. Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları; bunların aksam, parça ve aksesuarı
88. Hava taşıtları, uzay taşıtları ve bunların aksam ve parçalar
89. Gemiler ve suda yüzen taşıt ve araçlar

BÖLÜM XVIII
OPTİK ALET VE CİHAZLAR, FOTOĞRAF, SİNEMA, ÖLÇÜ, KONTROL, AYAR ALET VE CİHAZLARI, TIBBİ VEYA CERRAHİ ALET VE CİHAZLAR; SAATÇİ EŞYASI; MÜZİK ALETLERİ; BUNLARIN AKSAM, PARÇA VE AKSESUARI

90. Optik alet ve cihazlar, fotoğraf, sinema, ölçü, kontrol, ayar alet ve cihazları, tıbbi veya cerrahi alet ve cihazlar; bunların aksam, parça ve aksesuarı
91. Saatler ve bunların aksam ve parçaları
92. Müzik aletleri; bunların aksam, parça ve aksesuarı

BÖLÜM XIX
SİLAHLAR VE MÜHİMMAT; BUNLARIN AKSAM, PARÇA VE AKSESUARI

93. Silahlar ve mühimmat; bunların aksam, parça ve aksesuarı

BÖLÜM XX
MUHTELİF MAMUL EŞYA

94. Mobilyalar, tıpta veya cerrahide kullanılan mobilyalar, yatak takımları ve benzeri doldurulmuş eşya; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan aydınlatma cihazları; reklam lambaları, ışıklı tabelalar, ışıklı isim plakaları ve benzerleri; prefabrik yapılar
95. Oyuncaklar, oyun ve spor malzemeleri; bunların aksam, parça ve aksesuarı
96. Çeşitli mamul eşya

BÖLÜM XXI
SANAT ESERLERİ, KOLLEKSİYON EŞYASI VE ANTİKALAR

97. Sanat eserleri, kolleksiyon eşyası ve antikalar
98. Akit taraflarca, özel amaçlarda kullanılmak üzere saklı tutulmuştur.
99. Özel amaçlı gümrük tarife istatistik pozisyonları

YORUM KURALLARI: 2016 Gümrük Tarife Cetveli'nin uygulanmasına ait yorum kurallarına buradaki linkten ulaşabilirsiniz.

FASIL NOTLARI: 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,

KISALTMALAR

Kbit: 1024 bit
Mbit: 1048576 bit
kg/br: Kilogram (brüt)
kg/net: Kilogram (net)
kg/net mas: Kilogram olarak net kuru ürün
€: Avro
INNM: Uluslararası tescil edilmemiş modifiye isim
RON: Araştırma Oktan Numarası
INN: Uluslararası tescil edilmemiş isim
ISO: Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı
kg/net eda : Kilogram olarak kurutulmuş net ağırlık
MAX: Maksimum
MIN : Minimum
ml/g: Gram başına mililitre

ÖLÇÜ BİRİMLERİ

Türk Gümrük Tarife Cetvelinde kullanılan ölçü birimleri ile bu ölçü birimlerinin kısaltılmasına ilişkin bilgiler aşağıda belirtilmiştir.

GT:   Gross ton
c/k:   Karat (1 metrik karat=2*10-4 kg)
ce/el:    Hücre adedi
ct/l:   Ton başına taşıma kapasitesi(1)
g:   Gram
gi F/S:   Gram olarak fissile izotop 
kg H2O2:   Kilogram olarak Hidrojen peroksit
kg K2O:  Kilogram olarak Potasyum oksit 
kg KOH:   Kilogram olarak Potasyum hidroksit (kostik potas) 
kg met.am.:   Kilogram olarak Metil aminler 
kg N:   Kilogram olarak Azot
Kg NaOH:   Kilogram olarak Sodyum hidroksit (kostik soda)
kg/net eda:   Kilogram olarak kurutulmuş net ağırlık
kg P2O5:   Kilogram olarak Difosfor pentaoksit 
kg %90 sdt:   Kilogram olarak % 90 kuru ürün
kg U: Kilogram olarak Uranyum
1000 kWh:   1000 kilovat saat
l:   Litre
Kg C5H14CINO:   Kilogram olarak Kolin klorür
1000 l:   1000 Litre
l alc. %100:   Litre olarak saf alkol (%100) 
m:   Metre
m2:   Metre kare
m3:   Metre küp
1000 m3:   1000 Metre küp
p/a:   Çift
p/st:   Adet
100 p/st:   100 Adet
1000 p/st:   1000 Adet
TJ:   Terajul (Brüt kalori değeri)

(1) "Ton başına taşıma kapasitesi (ct/l)"nden, ton olarak bir geminin taşıma kapasitesi anlaşılır. Bu ağırlığa gemilerin yakıt, techizat ve gıda ihtiyaçlarını karşılayan kısımları ile personel, yolcu ve bunların bagajlarının ağırlığı dahil değildir.

Akreditif Danışmanlık Hizmetleri

Dünya genelinde korumacılık artmakta, politik, ticari ve finansal riskler buna paralel olarak yükselmektedir.

İhracat ve ithalat işlemlerinizde akreditif başta olmak üzere güvenli ödeme ödeme yöntemlerini etkin kullanarak pazar payınızı arttırabilirsiniz.

Detaylı bilgi için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Akreditif, vesaik mukabili ve diğer ödeme yöntemleri ile ilgili detaylı bilgiler ve danışmanlık bilgileri sitemizdedir.