güncel yazılar...
Loading...

Liner In – Free Out (LI-FO veya LIFO) Nedir?

Liner In – Free Out, İngilizce bir lojistik terimi olup, genellikle konteynerli yük taşıyan, taşıyıcı firmalarca kullanılmaktadır.

"LI-FO" veya "LIFO" şeklinde kısaltılan, "Liner In - Free Out" terimi, taşıyıcılar tarafından verilen navlun teklifinin, konteynerlerin gemiye yükleme masrafını kapsamasına rağmen, konteynerlerin gemiden tahliye edilme masraflarını kapsamadığını açıklamak için kullanılmaktadır.

LI-FO terimi, konteynerlerin, yükleme limanında (port of loading) gemiye yüklenmesine ait masrafların taşıyıcı tarafından; tahliye limanında (port of discharge) gemiden boşaltılmasına ait masrafların ise taşıtanlara ait olduğunu açıklamak için kullanılmaktadır.

Liner In – Free Out (LI-FO veya LIFO) Nedir?

Liner In - Free Out Teriminin Grafik Yardımı İle Açıklanması:

Aşağıdaki grafikte, LIFO terimi denizyolu konteyner taşımacılığında kullanıldığı anlamı ile açıklanmıştır.

Liner In-Free Out, LIFO, LI-FO Nedir? Grafik İle Detaylı Açıklama...
Grafik Kaynakları: Free vector art via Vecteezy
Yukarıdaki şekil üzerinde de gösterildiği gibi, "Liner In ve Free Out" çerçevesinde limandan limana yapılan konteyner taşımacılığında, taşıyıcının vermiş olduğu navlun teklifi, konteynerlerin yükleme limanında gemiye yüklenme maliyetini karşılamaktadır. Tahliye limanında ise konteynerlerin gemiden boşaltma masraflarını taşıtanların ödemesi gerekmektedir.
Sizin Için Seçtigimiz Yazı: Free In-Free Out Nedir? FI-FO Nedir?

"Liner In ve Free Out" Terimi ve Incoterms İlişkisi

"Liner In ve Free Out" terimi Incoterms 2010'da ve Incoterms 2000'de yer almamaktadır. Dolayısı ile "Liner In ve Free Out" her hangi bir anlamda teslim şekli değildir.

Incoterms'ler, alıcı ve satıcı arasında ürünlerin teslimine dair standardize edilmiş bilgileri içermektedir. Incotermsler bu nedenle satış sözleşmesine veya proforma faturaya yazılmaktadır.

"Liner In ve Free Out" gibi taşıyıcı terimleri ise taşıma sözleşmesinin içeriğinde yer almaktadır ve taşıyıcı ile taşıtan arasında imzalanan taşıma sözleşmesinde, tarafların hangi maliyetleri karşılayacağının detaylarını belirlemektedir.

"Liner In ve Free Out" terimi konteynerli denizyolu taşımacılığında, taşıma belgesi olan konşimento üzerinde belirtilebilmektedir.

Akreditif Danışmanlık Hizmetleri

Dünya genelinde korumacılık artmakta, politik, ticari ve finansal riskler buna paralel olarak yükselmektedir.

İhracat ve ithalat işlemlerinizde akreditif başta olmak üzere güvenli ödeme ödeme yöntemlerini etkin kullanarak pazar payınızı arttırabilirsiniz.

Detaylı bilgi için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Akreditif, vesaik mukabili ve diğer ödeme yöntemleri ile ilgili detaylı bilgiler ve danışmanlık bilgileri sitemizdedir.