güncel yazılar...
Loading...

Free Time (Serbest Süre) Nedir?

Deniz yolu ile yapılan ithalatlarda, eğer ürünler full konteynerler ile taşınıyor ise, konteynerler gemiden limana indirildikten sonra belirli bir süre demuraj masrafına tabii olmaksızın liman sahasındaki terminallerde bekleyebilmektedirler.

Konteynerlerin liman içerisindeki terminallerde demuraj masrafına tabii olmasızın bekledikleri bu süreye "Serbest Süre" denilmektedir. (Liman işletmecisine ödenen ardiye ücretinde her hangi bir free time bulunmamaktadır.)

Serbest sürenin İngilizce karşılığı ise "Free Time" olarak kullanılmaktadır.

Serbest süre nedir, Free time nedir
Resim: Freight transportation vector material
Serbest süre ülkeden ülkeye, limandan limana değişim gösterebildiği gibi konteyner çeşitlerine verilen serbest süreler de birbirinden farklı olabilmektedir.

Örneğin, Türkiye'de standart kuru yük konteynerlerine 7 gün serbest süre tanınırken, soğutmalı konteynerler için serbest süre 5 gün ile sınırlandırılmaktadır.

Serbest Süre Ne Zaman Başlar?

Serbest süre, konteynerin gemiden tahliye edilmesiyle başlar. Bazı nakliyeciler gemiden tahliye edilen günü de serbest süreye dahil ederken, bazı nakliyeciler ise konteyner tahliyesinin gerçekleştiği günü serbest süreye dahil etmeyip, ertesi gün süreyi başlatmaktadırlar.

Serbest Süre İçerisinde Konteyner Limandan Alınıp, Boş Olarak Tekrar Nakliyeciye Teslim Edilemezse Ne Olur?

İthalatçılar, gemiden tahliye olan ve limanda beklemeye başlayan konteyner içerisindeki yüklerin ithalat gümrük işlemlerini tamamlayıp, malları depolarına aldıktan sonra tekrar boş konteynerleri nakliyecilere teslim etmekle mükelleftirler.

Eğer, ithalatçılara tanınan serbest süre içerisinde yukarıda açıklanan süreç tamamlanamaz ise, bu durumda ithalatçılar nakliye firmalarına bir ceza ödemek zorunda kalmaktadırlar.

Söz konusu ceza "demuraj masrafları" veya sadece "demuraj" olarak açıklanmaktadır.

Serbest Süre İçerisinde İthalat İşleminin Bitirilemeyeceği Anlaşılırsa Ne Yapılmalıdır?

Serbest süre içerisinde ithalat işlemleri tamamlanamayacak ise hemen konteyner içerisindeki yükler bir gümrüklü antrepoya aktarılmalıdır.

Gümrüklü antrepo kirası çoğu zaman demuraj masraflarından daha ucuza gelmektedir, çünkü demuraj zaman içerisinde katlanarak artmaktadır.

Aşağıdaki grafikte, 20ft standart konteynerin demuraj masraflarının zaman içerisinde nasıl arttığı gösterilmiştir.

Serbest süre içerisinde bitirelemeyen işlemlerde oluşan demuraj zamanla hızlanarak artmaktadır.

Akreditif Danışmanlık Hizmetleri

Dünya genelinde korumacılık artmakta, politik, ticari ve finansal riskler buna paralel olarak yükselmektedir.

İhracat ve ithalat işlemlerinizde akreditif başta olmak üzere güvenli ödeme ödeme yöntemlerini etkin kullanarak pazar payınızı arttırabilirsiniz.

Detaylı bilgi için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Akreditif, vesaik mukabili ve diğer ödeme yöntemleri ile ilgili detaylı bilgiler ve danışmanlık bilgileri sitemizdedir.