güncel yazılar...
Loading...

Terminal Handling Charges (THC) Nedir?

Terminal Handling Charges, (THC) olarak kısaltılarak kullanılan İngilizce lojistik terimidir.

Terminal Handling Charges (THC), konteyner taşıması yapan firmaların, yükleyici (shipper) ve alıcılardan (consignee) tahsil etmiş oldukları, navluna ilave bir masraf olarak karşımıza çıkmaktadır.

Terminal Handling Charges (THC), liman içerisinde yük cinsi fark etmeksizin, liman gümrüklü sahasında ya da gümrüksüz dış sahada, yüke verilen her türlü aktarma, taşıma, indirme / bindirme, serme, istife koyma / istiften alma, transfer, "shifting" vb. tüm hizmetlerin genel adıdır. (Evyap Limanı Web Sitesi)

Yükleme limanında (port of loading) oluşan Terminal Handling Charges (THC), Origin Handling Charge (OHC) olarak isimlendirilmektedir. Türkçe'ye "İhracat Terminal Ellleçleme Masrafları" olarak çevrilebilmektedir.

THC Nedir, Terminal Handling Charges Nedir

Tahliye limanında (port of discharge) oluşan Terminal Handling Charges (THC), "Destination Handling Charge-(DHC)" olarak isimlendirilmektedir. Türkçe'ye "İthalat Terminal Ellleçleme Masrafları" olarak çevrilebilmektedir.

Terminal Handling Charges (THC) Hangi Ücretleri Kapsamaktadır?

Terminal Handling Charges üzerinde net olarak anlaşmaya varılmış bir maliyet kalemi değildir. Genel olarak ihracat ve ithalat aşamasında aşağıdaki şekilde tanımlanabilmektedir:
  • İhracat Aşamasında THC Masrafları: Dolu konteynerin liman kapısından girdiği andan, konteynerin gemiye yüklenmesi işlemi de dahil olmak üzere, taşıyıcı firmanın liman işletmecisinden almış olduğu elleçleme hizmetleri için ödemek zorunda kaldığı masraflardır.
  • İthalat Aşamasında THC Masrafları: Dolu konteynerin gemiden tahliyesi de dahil olmak üzere, liman kapısından çıktığı ana kadar, taşıyıcı firmanın liman işletmecisinden almış olduğu elleçleme hizmetleri için ödemek zorunda kaldığı masraflardır.

Türkiye'de Terminal Handling Charges (THC) Uygulaması

İthalat İşlemlerinde THC Masrafları

Aşağıdaki tabloda Hapag Lloyd, Cma Cgm ve Apl'in İstanbul Haydarpaşa Limanı için uygulamış oldukları ithalat lokal masraf kalemleri yer almaktadır.
ithalat lokal masraflar, THC terminal handling charges
Tablo incelendiğinde, yalnızca APL firmasının ithalat işlemlerinde THC masrafları adı altında bir ücret talep etmiş olduğu görülmektedir.

Hapag Llyoyd ve Cma Cgm hatlarının doğrudan THC adı altında müşterilerinden talep etmiş oldukları bir ithalat masrafı kalemi bulunmamaktadır. Buna rağmen, Hapag Lloyd ve Cma Cgm'nin talep etmiş oldukları tahliye ücreti ve tahliye nezaret ücreti kapsam olarak THC masrafları içindedir.

Aynı şekilde, APL hattının ithalat aşamasında müşterilerinden tahsil ettiği tahliye ücreti de özü bakımından bir THC masrafıdır.

İhracat İşlemlerinde THC Masrafları

Aşağıdaki tabloda Hapag Lloyd, Cma Cgm ve Apl'in İstanbul Haydarpaşa Limanı için uygulamış oldukları ihracat lokal masraf kalemleri yer almaktadır.
ihracat lokal masraflar, THC terminal handling charges

Tablo incelendiğinde, yalnızca APL firmasının ihracat işlemlerinde THC masrafları adı altında bir ücret talep etmiş olduğu görülmektedir.

Hapag Lloyd ve Cma Cgm hatlarının doğrudan THC adı altında müşterilerinden talep etmiş oldukları lokal ihracat masrafı kalemi bulunmamaktadır. Buna rağmen, Hapag Lloyd ve Cma Cgm'nin talep etmiş oldukları yükleme ücreti ve terminal nezaret ücreti kapsam olarak THC masrafları içindedir.

Aynı şekilde, APL hattının ihracat aşamasında müşterilerinden tahsil ettiği yükleme ücreti de özü bakımından bir THC masrafıdır.

Sonuç: 

Bugünkü yazımda, denizyolu ile yapılan konteynerli ihracat ve ithalat yüklemelerinde lokal masraflardan birisi olan THC yani "Terminal Handling Charges" masraf kalemini ele aldım.

Konteyner taşıyıcılarının, 1990 yılına kadar navlun içerisinde gösterdikleri bir kalem "Terminal Elleçleme Masrafları" 1990 yılından itibaren taşıyıcı konfederasyonlarının aldıkları kararlar ile navlundan ayrılmış ve ayrı bir kalem olarak yükleyici ve alıcılara fatura edilmeye başlanmıştır.

THC ve lokal masraflar, nakliyeciden nakliyeciye belirgin değişiklikler gösterdiği için yükleme öncesi navlun teklifi almak ile yetinilmemeli, ödenilecek olan lokal masraflar hem ihracat hem de ithalat limanı için öğrenilmelidir.

Akreditif Danışmanlık Hizmetleri

Dünya genelinde korumacılık artmakta, politik, ticari ve finansal riskler buna paralel olarak yükselmektedir.

İhracat ve ithalat işlemlerinizde akreditif başta olmak üzere güvenli ödeme ödeme yöntemlerini etkin kullanarak pazar payınızı arttırabilirsiniz.

Detaylı bilgi için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Akreditif, vesaik mukabili ve diğer ödeme yöntemleri ile ilgili detaylı bilgiler ve danışmanlık bilgileri sitemizdedir.