güncel yazılar...
Loading...

Türkiye'nin İngiltere'ye İhracatı ve İthalatı

Bugünkü yazımda Türkiye'nin İngiltere'ye yapmış olduğu ihracat ve ithalat verilerini inceleyip, Türkiye'nin İngiltere'ye başlıca hangi ürünleri ihraç ettiğini ve Türkiye'nin İngiltere'den en çok hangi ürünleri ithal ettiğini açıklayacağım.

İngiltere, 54 milyonu geçen nüfusu ve 37,813 USD'lik kişi başına düşen milli geliri ile Avrupa'nın önemli ülkelerinden birisidir.

1973 yılında Avrupa Birliği'ne üye olan İngiltere, 2016 yılında yapmış olduğu BREXIT referandumu neticesinde Avrupa Birliğin'den ayrılma kararı almıştır. Halihazırda İngiltere ile Avrupa Birliği arasında İngiltere'nin AB üyeliğinden ayrılma müzakereleri sürmekte olup, 2019 yılına kadar ayrılığın tamamlanması planlanmaktadır.

Türkiye'nin İngiltere'ye İhracatı ve İthalatı

Dilerseniz yazımıza İngiltere'nin dış ticaretini inceleyerek başlayalım. Sırası ile İngiltere'nin ithalatını, ihracatını ve dış ticaret dengesini anlamaya çalışalım.

Slovenya Karayolu Nakliye Firmaları

Slovenya, Orta Avrupa'nın güneyinde yer alan bir ülkedir.

Slovenya'nın batısında İtalya; güney ve doğusunda Hırvatistan, kuzeydoğusunda Macaristan ve kuzeyinde Avusturya bulunur.

Slovenya'nın güneybatısındaki küçük bir bölümde Adriyatik Denizi yer almaktadır. Ülkenin tek konteyner limanı Port of Koper'dir.

Slovenya, 2016 yılında Türkiye'den yaklaşık 1 milyar 329 milyon dolarlık mal ithal ederken, aynı yıl içerisinde Türkiye'ye 310 milyon dolarlık ürün ihraç etmiştir.

Karayolu taşımacılığı açısından ise Türk tır şirketleri için Slovenya yıllık yaklaşık 4.400 tırlık bir pazar anlamına gelmektedir.
Slovenya Karayolu Nakliye Firmaları
Bugünkü yazımda, Türkiye ile Slovenya arasında taşımacılık yapan uluslararası karayolu firmalarının isimlerini, adreslerini, telefon ve faks numaralarını sizlerle paylaşacağım.

Firma ünvanlarının üzerinde yer alan linklere tıklayarak, nakliye şirketlerinin kurumsal web sitelerine ulaşmanız mümkündür.

Slovakya Karayolu Nakliye Firmaları

Slovakya, Orta Avrupa'da yer alan bir ülkedir. Eski Çekoslovakya'nın bir parçası olan Slovakya'nın başkenti ve en büyük şehri Bratislava'dır.

Slovakya, Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya ve Ukrayna ile karadan çevrilmiş olup, ülkenin denize kıyısı bulunmamaktadır.

Slovakya, 2016 yılında Türkiye'den yaklaşık 557 milyon dolarlık mal ithal ederken, aynı yıl içerisinde Türkiye'ye 938 milyon dolarlık ürün ihraç etmiştir.

Karayolu taşımacılığı açısından ise Türk tır şirketleri için Slovakya yıllık yaklaşık 6.200 tırlık bir pazar anlamına gelmektedir.

Slovakya Karayolu Nakliye Firmaları

Bugünkü yazımda, Türkiye ile Slovakya arasında taşımacılık yapan uluslararası karayolu firmalarının isimlerini, adreslerini, telefon ve faks numaralarını sizlerle paylaşacağım.

Firma ünvanlarının üzerinde yer alan linklere tıklayarak, nakliye şirketlerinin kurumsal web sitelerine ulaşmanız mümkündür.

Sırbistan Karayolu Nakliye Firmaları

Sırbistan, Balkanlar'da yer alan bir devlettir. Sırbistan'ın kuzeyinde Macaristan, batısında Hırvatistan, Bosna-Hersek ve Karadağ, güneyinde Makedonya ve Kosova, doğusunda ise Romanya ve Bulgaristan bulunmaktadır.

Sırbistan, 2016 yılında Türkiye'den 667 milyon dolarlık mal ithal ederken, aynı yıl içerisinde Türkiye'ye 269 milyon dolarlık ürün ihraç etmiştir.

Uluslararası karayolu taşımacılığı açısından ise Türk tır şirketleri için Sırbistan yıllık yaklaşık 6.700 tırlık bir pazar anlamına gelmektedir.

Bugünkü yazımda, Türkiye ile Sırbistan arasında taşımacılık yapan uluslararası karayolu firmalarının isimlerini, adreslerini, telefon ve faks numaralarını sizlerle paylaşacağım.
Sırbistan Karayolu Nakliye Firmaları

Firma ünvanlarının üzerinde yer alan linklere tıklayarak, nakliye şirketlerinin kurumsal web sitelerine ulaşmanız mümkündür.

Rusya Karayolu Nakliye Firmaları

Rusya, 17,1 milyon kilometrekarelik yüzölçümü ile Dünya'nın en geniş ülkesidir. Rusya, coğrafi yönden kuzey Avrasya'da yer alan bir ülke olarak tanımlanmaktadır.

Avrupa kıtası tarafında Norveç, Finlandiya, Estonya, Letonya, Litvanya, Polonya, Belarus, Ukrayna ve Ukrayna ile sınır komşusu olan Rusya Asya kıtasında ise Gürcistan, Azerbaycan, Kazakistan, Çin, Moğolistan ve Kuzey Kore ile komşudur.

Rusya, 2016 yılında Türkiye'den 1 milyar 733 milyon dolarlık mal ithal ederken, aynı yıl içerisinde Türkiye'ye 15 milyar 160 milyon dolarlık ürün ihraç etmiştir.

Rusya, Türkiye'nin en fazla dış ticaret verdiği 2. ülke konumundadır. Türkiye'nin en fazla dış ticaret açığı verdiği ülke ise Çin'dir.

Türkiye ile Rusya arasında yaşanan gerilim neticesinde 2016 yılı Rusya'ya çalışan Türk tır şirketleri için kabus gibi geçmiştir. Normal zamanlarda yıllık 16.250 tırlık bir pazar olan Rusya hattı, 2016 yılında Rusya'nın uygulamış olduğu yaptırımlar neticesinde 493 tırlık bir taşıma kapasitesine düşmüştür.

Rusya karayolu tır hattının, 2017 ve sonrası süreçte normale dönmesi veya en azından geçmişteki potansiyeline yaklaşması beklenmektedir.
Rusya Karayolu Nakliye Firmaları
Bugünkü yazımda, Türkiye ile Rusya arasında taşımacılık yapan uluslararası karayolu firmalarının isimlerini, adreslerini, telefon ve faks numaralarını sizlerle paylaşacağım.

Firma ünvanlarının üzerinde yer alan linklere tıklayarak, nakliye şirketlerinin kurumsal web sitelerine ulaşmanız mümkündür.

Çin'in ABD'nin Dış Ticaret Açığına Etkisi

Bugünlerde yabancı basında, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e karşı ekonomik yaptırımlar ve yeni gümrük vergileri talep ettiğine dair yazılar yayınlanmakta.

Başkan olmadan önce de sık sık Çin'in ABD'de ekonomisine büyük bir tehdit olduğunu iddia eden Trump, başkanlık seçimlerinde de başkan olması durumunda Çin'e karşı ekonomik tedbirler alacağını pek çok yerde açık açık söylemişti.

Peki, Çin gerçekten ABD'nin dış ticaret açığı vermesinde belirleyici bir ülke midir? ABD'nin vermiş olduğu dış ticaret açığının ne kadarlık bir bölümü ABD'nin Çin ile yapmış olduğu ticaretin neticesinde gerçekleşmektedir?

İşte bugünkü yazımda kısaca bu soruların cevaplarını arayacağım.

Çin'in ABD Dış Ticaret Açığına Etkisi

Yazımı okumaya başlamadan, bir önceki yazımda tablolar yardımıyla açıklamış olduğum ABD ile Çin'in ihracat ve ithalat verilerini, ABD'nin dış ticaret açığı ve Çin'in dış ticaret fazlası ile ilgili istatistikleri de incelemenizde büyük fayda olacaktır.

Romanya Karayolu Nakliye Firmaları

Romanya, Balkan Yarımadası'nın kuzeyinde bulunan bir ülkedir.

Romanya, kuzeyinde ve kuzeydoğusunda Ukrayna, yine kuzeydoğusunda Moldova, kuzeybatısında Macaristan, güneybatısında Sırbistan ve güneyinde de Bulgaristan ile komşudur.

Romanya'nın sadece doğusunda kalan küçük bir kısmının Karadeniz'e kıyısı vardır. Ülkenin diğer bölümlerinin denize kıyısı yoktur.

2017 tahmini nüfus sayımına göre 19,638,000 kişilik bir popülasyona ev sahipliği yapan Romanya'nın kişi başına düşen geliri ise 10,097 ABD dolarıdır.

Romanya, 2016 yılında Türkiye'den yaklaşık 2,83 milyar dolarlık mal ithal ederken, aynı yıl içerisinde Türkiye'ye 2,01 milyar dolarlık ürün ihraç etmiştir.

Karayolu taşımacılığı açısından ise Türk tır şirketleri için Romanya yıllık yaklaşık 41.300 tırlık bir pazar anlamına gelmektedir.
Romanya Karayolu Nakliye Firmaları

Bugünkü yazımda, Türkiye ile Romanya arasında taşımacılık yapan uluslararası karayolu firmalarının isimlerini, adreslerini, telefon ve faks numaralarını sizlerle paylaşacağım.

Firma ünvanlarının üzerinde yer alan linklere tıklayarak, nakliye şirketlerinin kurumsal web sitelerine ulaşmanız mümkündür.

ABD ile Çin'in Dış Ticaretinin Karşılaştırılması

Amerika Birleşik Devletleri ve Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya çapında en büyük iki ekonomiye sahip ülkelerdir. ABD ve Çin'in bir diğer özelliği de Dünya çapında en fazla dış ticaret açığı ve dış ticaret fazlası veren ülkeler olmalarıdır.

ABD, 323 milyonluk nüfusu ve kişi başına düşen 57 bin dolarlık geliri ile gelişmiş bir ülkedir. ABD, genellikle yenilikçi ürün ve hizmetler üreten firmalarıyla uluslararası ticarette söz sahibi olmaktadır.

Çin ise 1 milyar 373 milyon kişilik nüfusu ile Dünya'nın en kalabalık ülkesidir. Çin'in kişi başına düşen geliri yaklaşık 8 bin dolardır.

Çin, özellikle 1980'li yıllardan itibaren Dünya'nın üretim merkezi olmuştur. Başlangıçta batılı ülkeler için ucuz işgücü olan Çin zamanla hem sermaye toplamış, hem de üretimi öğrenmiştir.

Bugün için pek çok Çin'li firma batılı firmalara rakip olmuştur. Bu gelişme de zamanında Çin'e yatırım yapan ülkelerin, mevcut durumda Çin'e karşı sürekli ve büyük miktarlarda dış ticaret açığı vermelerine ve işgücü kayıplarına sebebiyet vermektedir.


Bugünkü yazımda, ABD ile Çin'in ithalat, ihracat verilerini inceleyip, her iki ülkenin dış ticaretlerinin nasıl bir seyir izlediğini açıklamaya çalışacağım.

Türkiye'nin Dış Ticaret Açığı ve Dış Ticaret Fazlası Verdiği Ülkeler Hangileridir?

Bundan önceki yazılarımda dış ticaret açığı ve dış ticaret fazlası terimlerinin tanımını yapmış, örneklerle her iki terimi de basit bir dille açıklamıştım.

Daha sonra, Türkiye'nin neden dış ticaret açığı verdiği üzerinde durmuş; yıllara göre Türkiye'nin dış ticaret açığı istatistiklerini araştırıp, tablolar ve grafikler yardımı ile yayınlamıştım.

Bugünkü yazımda ise Türkiye'nin en önemli dış ticaret istatistiklerinden birisi olan, Türkiye'nin ülkeler bazında dış ticaret açığını ve dış ticaret fazlasını inceleyeceğim.

Türkiye'nin Dış Ticaret Açığı ve Dış Ticaret Fazlası Verdiği Ülkeler Hangileridir?

Dilerseniz sözü daha fazla uzatmadan Türkiye'nin en çok dış ticaret açığı verdiği ülkeleri inceleyerek yazımıza başlayalım.

Dış Ticaret Fazlası Nedir?

Bugünkü yazımda, dış ticaret fazlası terimini örnekler ile basit ve anlaşılır bir dille açıklayacağım.

Dış ticaret fazlası, uluslararası ticaret işlemleri ile ilgili bir uluslararası iktisat terimidir.

Herhangi bir ülkenin belirli bir süre içerisinde yapmış olduğu ihracat, aynı süre zarfında söz konusu ülkenin gerçekleştirmiş olduğu ithalatından fazla ise bu ülkenin dış ticaret fazlası verdiği anlaşılmalıdır.

Dış ticaret fazlasının tam tersi durum ise dış ticaret açığı terimi ile ifade edilmektedir. Dış ticaret açığı veren ülkelerin ithalatları ihracatlarından fazladır.

Dış Ticaret Fazlası Nedir

Dış ticaret fazlası kavramını kısaca açıkladıktan sonra dilerseniz konuyu örnekler üzerinden pekiştirmeye çalışalım.

Dünya Çapında En Fazla Dış Ticaret Açığı Veren Ülkeler Hangileridir?

Dış ticaret açığı ile ilgili olarak bundan önce yazmış olduğum yazılarımda; dış ticaret açığının tanımını yapmış, Türkiye'nin neden dış ticaret açığı verdiği üzerinde durmuş ve yıllara göre Türkiye'nin dış ticaret açığını incelemiştim.

Bir ülkenin, yapmış olduğu ithalat aynı dönem içerisinde gerçekleştirmiş olduğu ihracattan fazla ise söz konusu ülkenin dış ticaret açığı vermiş olduğu anlaşılmalıdır.

Dış ticaret açığı veren ülkeler yapmış oldukları ihracattan daha fazla miktarda ithalat yapan ülkelerdir. Peki, Dünya genelinde en çok dış ticaret açığı veren ülkeler hangileridir?

Dünya Çapında En Fazla Dış Ticaret Açığı Veren Ülkeler Hangileridir?

İşte bugünkü yazımızın konusu yukarıdaki basit sorunun cevaplandırılması amacını taşımaktadır. 2016 yılı itibari ile Dünya çapında en fazla dış ticaret açığı veren ülkeler ve ülke bazında değerlendirmelere bu sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Özbekistan Karayolu Nakliye Firmaları

Özbekistan, Orta Asya'da yer alan bir ülkedir. Kuzeyde ve batıda Kazakistan, doğuda Kırgızistan ve Tacikistan, güneyde ise Afganistan ve Türkmenistan ile sınır komşusu olan Özbekistan'ın denize kıyısı yoktur.

Özbekistan, 2016 yılında Türkiye'den 533 milyon dolarlık mal ithal ederken, aynı yıl içerisinde Türkiye'ye 709 milyon dolarlık ürün ihraç etmiştir.

Daha önce de belirtmiş olduğum gibi denize kıyısı olmayan Özbekistan için uluslararası karayolu taşımacılığı büyük önem arz etmektedir.

Karayolu taşımacılığı açısından ise Türk tır şirketleri için Özbekistan yıllık yaklaşık 18.000 tırlık bir pazar anlamına gelmektedir.
Özbekistan Karayolu Nakliye Firmaları

Bugünkü yazımda, Türkiye ile Özbekistan arasında taşımacılık yapan uluslararası karayolu firmalarının isimlerini, adreslerini, telefon ve faks numaralarını sizlerle paylaşacağım.

Firma ünvanlarının üzerinde yer alan linklere tıklayarak, nakliye şirketlerinin kurumsal web sitelerine ulaşmanız mümkündür.

Portekiz Karayolu Nakliye Firmaları

Portekiz, Avrupa Kıtası'nın en batısındaki ülkedir. Portekiz konum olarak Avrupa’nın güneybatısında bulunan İber Yarımadası üzerinde yer almaktadır.

Portekiz'in tek kara sınırı olan ülke ise İspanya'dır. Portekiz kuzeyden ve doğudan İspanya ile karadan çevrilmiş vaziyettedir. Portekiz'in güneyinde ve batısında ise Atlas Okyanusu bulunmaktadır.

Portekiz'in başkenti Lizbon şehridir. 1986 yılından beri Avrupa Birliği üyesi olan ülkenin para birimi Euro'dur.

Portekiz, 2016 yılında Türkiye'den 585 milyon dolarlık mal ithal ederken, aynı yıl içerisinde Türkiye'ye 467 milyon dolarlık ürün ihraç etmiştir.

Türkiye ile Portekiz arasında yapılan karayolu taşımacılığı, her iki ülke arasındaki denizyolu taşımacılığı karşısında fiyat bazında rekabetçi olamamaktadır. Bu yüzden her iki ülke ticaret hacminin küçük bir bölümünün karayolu taşımacılığı ile gerçekleştirildiği görülmektedir.

Karayolu taşımacılığı açısından ise Türk tır şirketleri için Portekiz yıllık yaklaşık 1.000 tırlık bir pazar anlamına gelmektedir.
Portekiz Karayolu Nakliye Firmaları
Bugünkü yazımda, Türkiye ile Portekiz arasında taşımacılık yapan uluslararası karayolu firmalarının isimlerini, adreslerini, telefon ve faks numaralarını sizlerle paylaşacağım.

Firma ünvanlarının üzerinde yer alan linklere tıklayarak, nakliye şirketlerinin kurumsal web sitelerine ulaşmanız mümkündür.

Polonya Karayolu Nakliye Firmaları

Polonya, Orta Avrupa'da yer alan bir ülkedir.

Polonya, batıda Almanya, güneybatıda Çek Cumhuriyeti, güneyde Slovakya, kuzeydoğuda Rusya (Kaliningrad, Litvanya ve Polonya’nın arasında yer alan Rusya Federasyonu’na bağlı otonom bir vilayettir) ve Litvanya, doğuda Beyaz Rusya ve güneydoğuda Ukrayna ile komşudur. Polonya'nın kuzeyinde ise Baltık Denizi yer alır.

Polonya'nın nüfusu yaklaşık 38 milyon kişidir. Avrupa Birliği üyesi olan ülke halen kendi para birimi olan Polonya Zlotisi'ni (PLN) kullanmaktadır.

Polonya, 2016 yılında Türkiye'den yaklaşık 3,08 milyar dolarlık mal ithal ederken, aynı yıl içerisinde Türkiye'ye 3,12 milyar dolarlık ürün ihraç etmiştir.

Polonya'ya yapılan uluslararası nakliyelerde karayolu taşımacılığı öne çıkarken, denizyolu taşımacılığı da Polonya'nın dış ticaretinde önemli bir yer tutmaktadır.

Karayolu taşımacılığı açısından ise Türk tır şirketleri için Polonya yıllık yaklaşık 24.500 tırlık bir pazar anlamına gelmektedir.
Polonya Karayolu Nakliye Firmaları
Bugünkü yazımda, Türkiye ile Polonya arasında taşımacılık yapan uluslararası karayolu firmalarının isimlerini, adreslerini, telefon ve faks numaralarını sizlerle paylaşacağım.

Firma ünvanlarının üzerinde yer alan linklere tıklayarak, nakliye şirketlerinin kurumsal web sitelerine ulaşmanız mümkündür.

Norveç Karayolu Nakliye Firmaları

Norveç, Kuzey Avrupa'da bulunan İskandinav Yarımadası'nın batısında yer alan bir ülkedir.

Norveç'in Finlandiya, İsveç ve Rusya ile kara sınırı vardır. Norveç'in batısında ise Atlas Okyanusu'nun bir kolu olan Norveç Denizi yer alır.

Norveç, 2016 yılında Türkiye'den 787 milyon dolarlık mal ithal ederken, aynı yıl içerisinde Türkiye'ye 498 milyon dolarlık ürün ihraç etmiştir.

Norveç, uluslararası taşımacılık alanında özellikle denizyolu taşımacılığında çok güçlü bir ülkedir. Bergen Port,
Port of Narvik, Port of Oslo ve Port of Kristiansand ülkenin başlıca limanlarıdır.

Karayolu taşımacılığı açısından ise Türk tır şirketleri için Norveç yıllık yaklaşık 1.700 tırlık bir pazar anlamına gelmektedir.
Bugünkü yazımda, Türkiye ile Norveç arasında taşımacılık yapan uluslararası karayolu firmalarının isimlerini, adreslerini, telefon ve faks numaralarını sizlerle paylaşacağım.

Firma ünvanlarının üzerinde yer alan linklere tıklayarak, nakliye şirketlerinin kurumsal web sitelerine ulaşmanız mümkündür.

Moldova Karayolu Nakliye Firmaları

Moldova, Doğu Avrupa'da bulunan bir ülkedir. Moldova, Ukrayna ile Romanya arasında yer alır, denize kıyısı yoktur. Başkenti Kişinev'dir. 1991 yılında SSCB'nin dağılmasının ardından bağımsızlığını kazanmıştır.

Moldova, 2016 yılında Türkiye'den 271 milyon dolarlık mal ithal ederken, aynı yıl içerisinde Türkiye'ye 61 milyon dolarlık ürün ihraç etmiştir.

Moldova'nın denize kıyısı olmadığı için bu ülkeye yapılan ihracat ve ithalat işlemlerinde karayolu nakliyesi önemli bir yer tutmaktadır.

Karayolu taşımacılığı açısından ise Türk tır şirketleri için Moldova yıllık yaklaşık 1.500 tırlık bir pazar anlamına gelmektedir.
Bugünkü yazımda, Türkiye ile Moldova arasında taşımacılık yapan uluslararası karayolu firmalarının isimlerini, adreslerini, telefon ve faks numaralarını sizlerle paylaşacağım.

Firma ünvanlarının üzerinde yer alan linklere tıklayarak, nakliye şirketlerinin kurumsal web sitelerine ulaşmanız mümkündür.

Makedonya Karayolu Nakliye Firmaları

Makedonya, Balkanlar'da yer alan bir ülke. Makedonya'nın denize kıyısı yoktur.

Kuzeyde Sırbistan ve Kosova, batıda Arnavutluk, güneyde Yunanistan, doğuda Bulgaristan ile komşu olan Makedonya 1993 yılında bağımsızlığına kavuşmuştur.

Makedonya, 2016 yılında Türkiye'den 349 milyon dolarlık mal ithal ederken, aynı yıl içerisinde Türkiye'ye 70 milyon dolarlık ürün ihraç etmiştir.

Makedonya'nın denize kıyısı olmadığı için bu ülkeye yapılan ihracat ve ithalat işlemlerinde karayolu nakliyesi önemli bir yer tutmaktadır.

Karayolu taşımacılığı açısından ise Türk tır şirketleri için Makedonya yıllık yaklaşık 4.300 tırlık bir pazar anlamına gelmektedir.
Makedonya Karayolu Nakliye Firmaları
Bugünkü yazımda, Türkiye ile Makedonya arasında taşımacılık yapan uluslararası karayolu firmalarının isimlerini, adreslerini, telefon ve faks numaralarını sizlerle paylaşacağım.

Firma ünvanlarının üzerinde yer alan linklere tıklayarak, nakliye şirketlerinin kurumsal web sitelerine ulaşmanız mümkündür.

Suudi Arabistan Karayolu Nakliye Firmaları

Suudi Arabistan, Arap Yarımadasın'da bulunan bir ülkedir.

Suudi Arabistan'ın sınır komşuları kuzeybatı'da Ürdün, kuzey ve kuzeydoğu'da Irak, doğuda Kuveyt, Katar, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri, güneydoğuda Umman ve güneyde Yemen'dir.

Suudi Arabistan'ın kuzeydoğusunda Basra Körfezi ve batısında da Kızıldeniz yer almaktadır.

Suudi Arabistan, 2016 yılında Türkiye'den 2,9 milyar dolarlık mal ithal ederken, aynı yıl içerisinde Türkiye'ye 1,5 milyar dolarlık ürün ihraç etmiştir.

Suudi Arabistan dış ticaret işlemlerinde genellikle denizyolu taşımacılığını kullanmaktadır. Suudi Arabistan'ın başlıca limanları Jeddah Islamic Port, King Abdulaziz Port Dammam, King Fahd Industrial Port Jubail ve King Fahd Industrial Port Yanbu'dur.

Karayolu taşımacılığı açısından ise Türk tır şirketleri için Suudi Arabistan yıllık yaklaşık 4.100 tırlık bir pazar anlamına gelmektedir.

Suudi Arabistan Karayolu Nakliye Firmaları
Bugünkü yazımda, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında taşımacılık yapan uluslararası karayolu firmalarının isimlerini, adreslerini, telefon ve faks numaralarını sizlerle paylaşacağım.

Firma ünvanlarının üzerinde yer alan linklere tıklayarak, nakliye şirketlerinin kurumsal web sitelerine ulaşmanız mümkündür.

Macaristan Karayolu Nakliye Firmaları

Macaristan, Orta Avrupa'da bulunan bir ülkedir. Macaristan'ın denize kıyısı yoktur. Bu yüzden bu ülkeye yapılan uluslararası taşımalar multimodal taşımacılık, karayolu taşımacılığı, demiryolu taşımacılığı veya havayolu taşımacılığından birisi seçilerek yapılmalıdır.

Batıda Avusturya ve Slovenya, kuzeyde Slovakya, doğuda Romanya ve Ukrayna, güneyde Sırbistan ve Hırvatistan ile komşu olan Macaristan'ın başkenti Budapeşte'dir.

Macaristan, 2016 yılında Türkiye'den 794 milyon dolarlık mal ithal ederken, aynı yıl içerisinde Türkiye'ye 1 milyar 989 milyon 115 bin dolarlık ürün ihraç etmiştir.

Karayolu taşımacılığı açısından ise Türk tır şirketleri için Macaristan yıllık yaklaşık 12.500 tırlık bir pazar anlamına gelmektedir.
Macaristan Karayolu Nakliye Firmaları
Bugünkü yazımda, Türkiye ile Macaristan arasında taşımacılık yapan uluslararası karayolu firmalarının isimlerini, adreslerini, telefon ve faks numaralarını sizlerle paylaşacağım.

Firma ünvanlarının üzerinde yer alan linklere tıklayarak, nakliye şirketlerinin kurumsal web sitelerine ulaşmanız mümkündür.

Lübnan Karayolu Nakliye Firmaları

Lübnan, Doğu Akdeniz kıyısında yer alan, bir Orta Doğu ülkesidir. Lübnan'ın kuzeyinde ve doğusunda Suriye, güneyinde ise İsrail yer almaktadır.

2015 nüfus sayımına göre nüfusu 4.224.000 kişi olan Lübnan'ın başkenti Beyrut'tur.

Lübnan, 2016 yılında Türkiye'den 664 milyon dolarlık mal ithal ederken, aynı yıl içerisinde Türkiye'ye 71 milyon dolarlık ürün ihraç etmiştir.

Lübnan, Akdeniz havzasında var olan ticaret ağları açısından oldukça stratejik bir konumdadır. Ülkenin en büyük limanı olan "Port of Beirut" aynı zamanda Dünya çapında en çok konteyner trafiğine ev sahipliği yapan sayılı limanlardan birisidir.

Karayolu taşımacılığı açısından ise Türk tır şirketleri için Lübnan yıllık yaklaşık 4500 tırlık bir pazar anlamına gelmektedir.
Lübnan Karayolu Nakliye Firmaları
Bugünkü yazımda, Türkiye ile Lübnan arasında taşımacılık yapan uluslararası karayolu firmalarının isimlerini, adreslerini, telefon ve faks numaralarını sizlerle paylaşacağım.

Firma ünvanlarının üzerinde yer alan linklere tıklayarak, nakliye şirketlerinin kurumsal web sitelerine ulaşmanız mümkündür.

Litvanya Karayolu Nakliye Firmaları

Litvanya, Kuzey Avrupa'da bulunan bir Baltık devletidir. Litvanya'nın kuzeyde Letonya, güneydoğuda Beyaz Rusya ve Polonya, batısındaysa Rusya egemenliğindeki Kaliningrad şehri ile kara sınırları vardır.

Ülkenin nüfusu 2,821,674 kişi olup, en büyük kenti ve başkenti Vilnius'tur. Para birimi EUR'dur.

Litvanya, 2016 yılında Türkiye'ye 227 milyon dolarlık mal satarken, aynı yıl içerisinde Türkiye'den ithal etmiş olduğu ürünlerin toplamı ise 156 milyon dolardır.

Litvanya, Baltık Denizi boyunca yerleşimleri yoğun bir ülke olduğundan, bu ülkeye yapılan uluslararası ticaret genel olarak denizyolu ile taşınmaktadır. Litvanya'nın en büyük limanı Port of Klaipeda'dır. 

Karayolu taşımacılığı açısından ise Türk tır şirketleri için Litvanya yıllık yaklaşık 1350 tırlık bir pazar anlamına gelmektedir.

Litvanya Karayolu Nakliye Firmaları
Bugünkü yazımda, Türkiye ile Litvanya arasında taşımacılık yapan uluslararası karayolu firmalarının isimlerini, adreslerini, telefon ve faks numaralarını sizlerle paylaşacağım.

Firma ünvanlarının üzerinde yer alan linklere tıklayarak, nakliye şirketlerinin kurumsal web sitelerine ulaşmanız mümkündür.

Letonya Karayolu Nakliye Firmaları

Letonya, Kuzey Avrupa'da yer alan bir ülkedir. Kuzeyde Estonya, güneyde Litvanya; doğuda ise Rusya Federasyonu ve Beyaz Rusya ile komşu olan ülkenin aynı zamanda Baltık Denizine'de kıyısı bulunmaktadır.

1 Mayıs 2004'ten beri Avrupa Birliği üyesi olan ülkenin nüfusu 2016 sayımına göre 1,953,200 kişidir. Para birimi EUR'dur.

Letonya, 2016 yılında Türkiye'ye 163 milyon dolarlık mal satarken, aynı yıl içerisinde Türkiye'den ithal etmiş olduğu ürünlerin toplamı ise 87 milyon dolardır.

Letonya'ya yapılan dış ticaret taşımaları temel olarak denizyolu ve karayolu ile taşınmakta olup, Freeport of Riga ülkenin en büyük limanı konumundadır. Türk tır şirketleri için Letonya yıllık yaklaşık 350 tırlık bir pazar anlamına gelmektedir.
Letonya Karayolu Nakliye Firmaları
Bugünkü yazımda, Türkiye ile Letonya arasında taşımacılık yapan uluslararası karayolu firmalarının isimlerini, adreslerini, telefon ve faks numaralarını sizlerle paylaşacağım.

Firma ünvanlarının üzerinde yer alan linklere tıklayarak, nakliye şirketlerinin kurumsal web sitelerine ulaşmanız mümkündür.

Kuveyt Karayolu Nakliye Firmaları

Kuveyt, Arabistan Yarımadası'nın kuzeydoğusunda, Basra Körfezi kıyısında yer alan ülkedir.

Irak ve Suudi Arabistan ile kara sınırı olan ülke, 2016 yılı nüfus sayımına göre 4,2 milyon kişiden oluşmaktadır.

Kuveyt nüfusunun %70'ini göçmenler oluştururken; yerli halk ise %30'luk bir orana tekabül etmektedir.

Kuveyt petrol zengini bir ülkedir. 2016 yılında yaklaşık olarak 30 milyar dolarlık petrol ihracatı ile Dünya'nın en çok petrol ihraç eden 6. ülkesi olmuştur. Aynı yıl İran'ın 29 milyar dolar petrol ihraç ettiği göz önüne alındığında, Kuveyt gibi küçük bir ülkenin ne derece önemli petrol yataklarına ev sahipliği yaptığı rahatça anlaşılabilir.

Shuwaikh Limanı ülkenin temel ticari limanıdır. Ayrıca, ülkede bulunan Shuaiba Limanı da konteyner ve dökme gemilere hizmet vermektedir.

Türkiye ile Kuveyt arasında gerçekleştirilen ihracat ve ithalat taşımaları gün geçtikçe artan bir ivmeyle denizyolu ile taşınmaktadır. Karayolu taşımacılığı ise düşen bir grafik çizmektedir.

Örneğin, 2016 yılı içerisinde yalnızca 46 Türk tırı Kuveyt'e ihracat karayolu taşıması gerçekleştirmiştir. Yine de özellikle proje taşımacılığı alanında ihtiyaç duyulmasını göz önüne alarak; Türkiye ile Kuveyt arasında taşımacılık yapan uluslararası karayolu firmalarını bugünkü yazımda sizler için listeleyeceğim.

Bugünkü yazımda, Türkiye ile Kuveyt arasında taşımacılık yapan uluslararası karayolu firmalarının isimlerini, adreslerini, telefon ve faks numaralarını sizlerle paylaşacağım.

Firma ünvanlarının üzerinde yer alan linklere tıklayarak, nakliye şirketlerinin kurumsal web sitelerine ulaşmanız mümkündür.

Kosova Karayolu Nakliye Firmaları

Kosova, 2008 yılında bağımsızlığını ilan etmiş, Balkanlar'da yer alan ve denize kıyısı olmayan bir ülkedir.

2014 yılı sayımına göre nüfusu 1.859.203 kişi olan ülke kişi başına düşen yaklaşık 10 bin dolarlık geliri ile gelişmekte olan ülkeler kategorisinde yer almaktadır.

Kosova, kuzeyde ve doğuda Sırbistan, güneyde Makedonya ve Arnavutluk, batıda ise Karadağ ile komşudur.

Uluslararası Nakliyeciler Derneğinin'nin verilerine göre Türk tırlarının en çok taşıma kapasitelerini arttırdıkları hatların başında Kosova gelmektedir. 2016 yılında 2,536 Türk tırı Kosova'ya ihracat taşıması yaparken, aynı yıl içerisinde Kosova'dan ithalat taşıması yapan Türk tırı sayısı da 29 olarak kayıtlara geçmiştir.

Kosova Karayolu Nakliye Firmaları

Bugünkü yazımda, Türkiye ile Kosova arasında taşımacılık yapan uluslararası karayolu firmalarının isimlerini, adreslerini, telefon ve faks numaralarını sizlerle paylaşacağım.

Firma ünvanlarının üzerinde yer alan linklere tıklayarak, nakliye şirketlerinin kurumsal web sitelerine ulaşmanız mümkündür.

Kırgızistan Karayolu Nakliye Firmaları

Kırgızistan, orta Asya'da yer alan denize kıyısı olmayan bir ülkedir. Kırgızistan'ın komşuları kuzeyde Kazakistan, batıda Özbekistan, güneybatıda Tacikistan ve güneydoğuda ise Çin'dir.

2016 nüfus sayımına göre 6 milyon 19 bin kişilik nüfusa sahip olan ülke ekonomik olarak az gelişmiş ülkeler arasında yer almaktadır.

Yıllık ihracatı yaklaşık 1,5 milyar dolar olan Kırgızistan'ın ihracatının hemen hemen yarısını değerli taşlar ve madenler (altın vb..) oluşturmaktadır.

Kırgızistan'ın ithalatı incelendiğinde ise ülkenin yılda yaklaşık olarak 3,84 milyar dolarlık ithalat yaptığı görülmektedir. Kırgızistan'ın başlıca ithal etmiş olduğu ürünler petrol, makina ve aksamları, ayakkabılar ve elektrikli aletlerdir.

2016 yılında Türkiye'den 190 milyon dolarlık malzeme alan Kırgızistan'ın yine aynı yıl içerisinde Türkiye'ye yapmış olduğu ihracat ise yaklaşık 90 milyon dolardır.
Kırgızistan Karayolu Nakliye Firmaları
Bugünkü yazımda, Türkiye ile Kırgızistan arasında taşımacılık yapan uluslararası karayolu firmalarının isimlerini, adreslerini, telefon ve faks numaralarını sizlerle paylaşacağım.

Firma ünvanlarının üzerinde yer alan linklere tıklayarak, nakliye şirketlerinin kurumsal web sitelerine ulaşmanız mümkündür.

Dünya Motosiklet İhracatı ve İthalatı

1850'li yıllardan itibaren motosiklet benzeri araçlar batılı ülkelerde kullanımdadır. İlk ticari motosiklet ise 1894 yapımı, Hildebrand & Wolfmüller markalı, Alman menşeli bir üründür. Bu ürünün patenti 20 Ocak 1894 tarihinde alınmıştır.

Birinci Dünya Savaşı sürecinde askeri amaçlı motosiklet üretimi çok büyük artış kaydetmiştir. İlk modern motosikletlerin ortaya çıkışı da yine 1. Dünya Savaşı sürecine denk gelmiştir.

Birinci Dünya Savaşı ile İkinci Dünya Savaşı arasında sivil kullanıma uygun ticari motosiklet pazarı gelişmiştir. Bu süreçte, Amerikan menşeli Harley Davidson'ın Dünya çapında bir satış başarısı yakaladığı görülmektedir.

İkinci Dünya Savaşı boyunca motosikletler genellikle ordular için askeri amaçlı olarak üretilmeye devam etmiştir.

İkinci Dünya Savaşın'dan sonra ABD'de motosikletler belirli sosyal statüye ait insanları cezbederken, Avrupa'da daha ekonomik modeller öne çıkmaya başlamıştır. 1970'li yıllardan itibaren Japon motosiklet üreticilerinin küresel pazarda üstünlük kurdukları görülmektedir.
Dünya Motosiklet İhracatı ve İthalatı

Günümüzde ise Asya ülkeleri başta olmak üzere, az gelişmiş ülkelerden gelen ucuz motosiklet talebine ise Çin'li ve Hindistanlı motosiklet üreticilerinin cevap verdikleri görülmektedir.

Bugünkü yazımda, Dünya çapında yaklaşık 20 milyar dolarlık bir büyüklüğe sahip olan motosiklet ihracat ve ithalat pazarı hakkında bilgiler vermeye çalışacağım.

Alman Motosiklet Üreticileri, İthalatçıları ve Distribütörleri


Bugünkü yazımda ise Almanya'da bulunan motosiklet üreticileri, ihracatçıları, ithalatçıları ve distribütörleri ile ilgili bir çalışma hazırladım.

Almanya, Çin ve Japonya'dan sonra Dünya çapında en çok motosiklet ihraç eden 3. ülke olmuştur. 2016 yılı itibari ile Almanya'nın motosiklet ihracatı yaklaşık 1,79 milyar dolardır.

Almanya aynı zamanda ABD'den sonra en çok motosiklet ithal eden ülke konumundadır. Yine 2016 yılı istatistiklerine göre Almanya'nın motosiklet ithalatı 1,42 milyar dolar civarında gerçekleşmiştir.
Almanya Motosiklet İhracatçıları
Aşağıdaki listede Almanya'da bulunan başlıca motosiklet üreticileri, ithalatçıları ve distribütörleri bilginize sunulmuştur.

Çin Motosiklet Üreticileri ve İhracatçıları

Motosiklet kullanımı Asya ülkelerinde çok yaygındır. Özellikle, şehir içi kullanımda otomobillere göre ucuz bir alternatif olan motosikletler Çin, Japonya, Hindistan, Vietnam, Tayland, Kamboçya, Malezya, Endonezya gibi ülkelerde yoğun olarak tercih edilmektedir.

Çin, Dünya genelinde en büyük motosiklet ihracatçısı ülke konumundadır. 2016 yılında Dünya çapında gerçekleştirilen toplam motosiklet ihracatının yaklaşık %28'i Çin'li motosiklet üreticileri tarafından gerçekleştirilmiştir.

Yaklaşık 10 milyon nüfusa sahip olan Çin'in Chongqing şehri, ülkenin motosiklet üretim merkezi olmuştur. Sadece bu şehirde yılda üretilen motosiklet adedi 10 milyonun üzerindedir.
Çin'den motosiklet ithalatı yapılabilecek en büyük 10 firma.

Bugünkü yazımda, Türkiye'nin önemli miktarda motosiklet ithalatı yapmış olduğu Çin'in başlıca motosiklet üreticilerini ve ihracatçılarını tanıtmaya çalışacağım. 

Bu yazımda sizlere 10 adet Çin'li motosiklet üreticisini tanıtacağım. Fakat Çin'de 100'ün üzerinde motosiklet üreticisi olduğunu bilmenizde fayda vardır.

Önemli Not: 28.Temmuz.2017 tarihi itibari ile yürürlüğe giren "Motosiklet İthalatında İlave Gümrük Vergisi Uygulaması" Çin menşeli motosiklet ithalatına etki etmektedir. Söz konusu yazımı okumanızı tavsiye ederim.

Hindistan Motosiklet İhracatçıları

Bundan bir önceki yazımda, Türkiye'nin motosiklet ithalatı üzerinde durmuş, Türkiye'nin yıllık bazda motosiklet ithalatını ve en çok hangi ülkelerden motosiklet ithalatı yaptığını incelemiştim.

Söz konusu yazımı okuyanların hatırlayacağı gibi Hindistan Türkiye'nin en çok motosiklet ithal etmiş olduğu 2. ülke konumundadır.

2016 yılı gümrük verilerine göre Türkiye'nin Hindistan'dan yapmış olduğu motosiklet ithalatı tutarı yaklaşık 41 milyon dolar civarındadır.

Bugünkü yazımda, Türkiye'nin önemli miktarda motosiklet ithalatı yapmış olduğu Hindistan'ın başlıca motosiklet üreticilerini ve ihracatçılarını tanıtmaya çalışacağım.
Hindistan'ın başlıca motosiklet ihracatçıları

Önemli Not: 28.Temmuz.2017 tarihi itibari ile yürürlüğe giren "Motosiklet İthalatında İlave Gümrük Vergisi Uygulaması" Hindistan menşeli motosiklet ithalatına etki etmektedir. Söz konusu yazımı okumanızı tavsiye ederim.

Türkiye'nin Motosiklet İthalatı

Gümrük mevzuatı çerçevesinde 8711 numaralı fasıl altında incelenen motosikletler grubu içerisinde aynı zamanda mopedler de yer almaktadır.

Karayolları yönetmeliğinde, motosiklet tanımı şu şekilde yapılmıştır.

"Motosikletler, azami tasarım hızı 45 km/saatten ve/veya silindir kapasitesi 50 santimetreküpten fazla olan sepetli veya sepetsiz iki veya üç tekerlekli motorlu taşıtlar ve net motor gücü 15 kilovatı, net ağırlığı 400 kilogramı, yük taşımacılığında kullanılanlar için ise net ağırlığı 550 kilogramı aşmayan dört tekerlekli L3, L4, L5 ve L7 sınıfı motorlu taşıtlardır."

Gümrük mevzuatı çerçevesinde motosikletlerle aynı grupta sınıflandırılan mopedler (motorlu bisikletler) ise yine karayolu yönetmeliğinde şu şekilde tanımlanmaktadır:

"Mopedler, azami hızı saatte 45 kilometreyi, içten yanmalı motorlu ise silindir hacmi 50 santimetreküpü, elektrik motorlu ise azami sürekli nominal güç çıkışı 4 kilovatı geçmeyen iki veya üç tekerlekli taşıtlar ile aynı özelliklere sahip net ağırlığı 350 kilogramı aşmayan dört tekerlekli L1, L2 ve L6 sınıfı motorlu taşıtlardır."
Motosiklet ithalatı tutarı ve ülkeler bazında inceleme
Bugünkü yazımızda, Türkiye'nin motosiklet ithalatını inceleyeceğiz. İlk aşamada, gümrük mevzuatında motosiklet sınıflandırılmasının nasıl yapıldığını anlayacağız. Daha sonraki aşamalarda ise Türkiye'nin motosiklet ithalatına yıllar itibari ile bakıp, Türkiye'nin hangi ülkelerden motosiklet ithal ettiğini anlamaya çalışacağız.

Motosiklet İthalatında İlave Gümrük Vergisi

28.Temmuz.2017 tarihinde yayınlanan Resmi Gazete'de yer alan "2017/10476" sayılı "İthalat Rejimi Kararına Ek Karar" ile birlikte, pek çok ülkeden yapılacak motosiklet ithalatına ilave gümrük vergisi getirilmiştir.

Söz konusu karar incelendiğinde, Türkiye'ye Çin, Hindistan, Japonya, Endonezya, Tayland, Vietnam gibi ülkelerden yapılan motosiklet ithalatlarına ek vergi uygulaması getirildiği görülmektedir.

Türkiye'nin gümrük birliği anlaşması yapmış olduğu ülkeler ile Türkiye ile arasında serbest ticaret anlaşması imzalamış ülkeler menşeli motosikletlerde ise ilave gümrük vergisi uygulamasının olmadığı görülmektedir.

Bugünkü yazımda, 28.Temmuz.2017 tarihli ithalat kararına ilişkin bir analiz çalışması yaparak, motosiklet ithalatı yapan firmalara yardımcı olmaya çalışacağım.
Bu yazı 06.Ağustos.2017 tarihi itibari ile yazılmış olup, sizin okuduğunuz tarihte motosiklet ithalatında yeni düzenlemeler yapılmış olabilir. Lütfen, en güncel yasal mevzuata vakıf olduğunuzdan emin olunuz.

Akreditif Danışmanlık Nedir? Nasıl İşler? Neleri Kapsar?

Akreditif, dış ticarette kullanılan bir ödeme yöntemidir.

Akreditif, ihracat ve ithalat işlemlerinde kullanılan diğer ödeme yöntemlerinden daha zorlu operasyonel süreçlere sahip olmasıyla ayrılmaktadır.

Akreditif diğer ödeme yöntemlerine göre zordur çünkü ihracatçı firmaların akreditif altında ödeme almaya hak kazanabilmeleri için akreditif mektubunda yazan şartları eksiksiz olarak yerine getirilmeleri gerekmektedir.

Başka hiçbir ödeme yönteminde evraklar bankalar tarafından incelenmez iken, akreditifli ödemelerde evrak incelemesi ödeme almanın ön şartı konumundadır. (Önemli Not: 2014 yılı itibari ile yürürlüğe giren Banka Ödeme Yükümlülüğün'de de evrak incelemesi olmasına rağmen, söz konusu ödeme şekli istenilen düzeyde yaygınlaşmamıştır.)

Bankalar, ihracatçıların yapmış olduğu vesaik ibrazını, söz konusu akreditifin özel şartlarını dikkate alarak; akreditif kuralları ve uluslararası standart bankacılık uygulamalarını çerçevesinde incelemektedirler.

Akreditif altında ilk ibrazda ödeme almaya hak kazanabilmek için ise, bankaların yapmış oldukları inceleme neticesinde evraklarda herhangi bir rezerv bulunmaması gerekmektedir.

Kısaca, ihracatçılar ancak ve ancak rezervsiz evrak ibrazı yaptıklarında, akreditif altında ödeme alacaklarından emin olabileceklerdir. Kalan tüm seçenekler ihracatçıların ithalatçıların izni ile ödeme alabilmeleri sonucunu doğurmaktadır.

Akreditif Danışmanlık Nedir?

Peki, bir ihracatçının akreditif altında rezervsiz evrak hazırlaması hangi koşulların yerine getirilmesi ile olmaktadır? Firmaların akreditif uzmanı istihdam etmeleri mi yoksa dışarıdan akreditif danışmanlığı mı almaları daha uygundur? Ekonomik açıdan akreditif danışmanlığı karlı mıdır? Akreditif danışmanlık süreci nasıl işler ve neleri kapsar?

İşte, tüm bu soruların cevaplarına bu yazımda yer vereceğim.

Kazakistan Karayolu Nakliye Firmaları

Kazakistan, Orta Asya ve Doğu Avrupa'da yer alan bir devlettir.

Kuzeyde Rusya, güneyde Türkmenistan, Özbekistan ve Kırgızistan, doğuda Çin Halk Cumhuriyeti ile siyasi sınırları bulunan ülkenin, Dünya'nın en büyük gölü olan Hazar Denizi'ni de kıyısı vardır.

Yaklaşık 18 milyon nüfusa sahip olan ülkenin ekonomisi genel olarak ham petrol ihracatına dayanmaktadır. Kazakistan'ın diğer önemli ihracat kalemleri buğday, tekstil ve canlı hayvanlardır. Ayrıca, Kazakistan Dünya'nın 1 numaralı uranyum ihracatçısı konumundadır.

Kazakistan'ın Türkiye ile olan dış ticaret işlemlerine baktığımızda, 2016 yılı içerisinde Türkiye'nin Kazakistan'a 623 milyon dolarlık ürün ihracatı yapığını; buna karşılık Kazakistan'dan aynı yıl içerisinde 1 milyar 93 milyon dolarlık da ithalat gerçekleştirdiğini görmekteyiz.

Denizyolu taşımacılığı ile Kazakistan'a ulaşım olanaksız olduğu için diğer taşıma yöntemlerinin kullanımı bu ülke ile yapılan ithalat ve ihracat işlemlerinde önem kazanmaktadır.

Türkiye ile Kazakistan arasındaki uluslararası tır trafiğine ilişkin istatistikler bize 2016 yılında 4.701
Türk plakalı tırın Türkiye'den Kazakistan'a ihracat taşıması yaptığını göstermektedir. 2016 yılı içerisinde Kazakistan'dan Türkiye'ye ithalat taşıması yapan Türk plakalı tır adedi ise 1.132'dir.

Kazakistan Karayolu Nakliye Firmaları

Bugünkü yazımda, Türkiye ile Kazakistan arasında taşımacılık yapan uluslararası karayolu firmalarının isimlerini, adreslerini, telefon ve faks numaralarını sizlerle paylaşacağım.

Firma ünvanlarının üzerinde yer alan linklere tıklayarak, nakliye şirketlerinin kurumsal web sitelerine ulaşmanız mümkündür.

Katar Karayolu Nakliye Firmaları

Katar, Arap Yarımadası'nın doğusunda yer alan bir ülkedir. Katar'ın tek kara sınırı Suudi Arabistan ile olup, kuzeybatısındaki Bahreyn, doğusundaki Birleşik Arap Emirlikleri ve kuzeyindeki İran ile arasında Basra Körfezi bulunmaktadır.

Türkiye'den Katar'a yapılan uluslararası karayolu taşımaları 2010 yılından itibaren sürekli kan kaybetmektedir. 2010 yılında 900 Türk tırı Türkiye'den Katar'a ihracat taşıması gerçekleştirmiş iken, söz konusu sayı 2016 yılına gelindiğinde 55'e düşmüştür.

Yine; Katar'dan Türkiye'ye yapılan ithalat taşımalarında karayolu kullanımının hemen hemen kalmadığı görülmektedir. 2016 yılı itibari ile Katar'dan Türkiye'ye ithal yükü taşıyan Türk tırı sayısı yalnızca 1 adet olarak UND istatistiklerine geçmiştir.

Katar Karayolu Nakliye Firmaları

Bugünkü yazımda, Türkiye ile Katar arasında taşımacılık yapan uluslararası karayolu firmalarının isimlerini, adreslerini, telefon ve faks numaralarını sizlerle paylaşacağım.

Firma ünvanlarının üzerinde yer alan linklere tıklayarak, nakliye şirketlerinin kurumsal web sitelerine ulaşmanız mümkündür.

Karadağ Karayolu Nakliye Firmaları

Karadağ, Balkanlar'da yer alan bir ülkedir.

Eski Yugoslavya üyesi altı federal cumhuriyetten birisi olan Karadağ, 2006 yılında yapılan bağımsızlık referandumu sonucunda bağımsızlığını ilan etmiştir.

2013 nüfus sayımına göre yaklaşık 620 bin kişinin yaşadığı ülkede kişi başına düşen gelir 4000 USD civarındadır.

Karadağ, doğusunda Arnavutluk ve Kosova, kuzeyinde Sırbistan, batısında Hırvatistan, Bosna-Hersek, güneyinde Adriyatik Denizi ile çevrilidir.

Türkiye'nin ile Karadağ arasında çok sınırlı bir ticaret hacmi bulunmaktadır. 2016 yılında Türkiye Karadağ'a 51 milyon dolarlık ihracat yapmış, bunun karşılığında Karadağ'dan 23 milyon dolarlık malzeme ithal etmiştir.

Türkiye ile Karadağ arasındaki 2016 yılına ait Türk plakalı tır trafiği ise 380 tırlık ihraç taşıması ve 53 tırlık ithal taşıması şeklindedir.


Bugünkü yazımda, Türkiye ile Karadağ arasında taşımacılık yapan uluslararası karayolu firmalarının isimlerini, adreslerini, telefon ve faks numaralarını sizlerle paylaşacağım.

Firma ünvanlarının üzerinde yer alan linklere tıklayarak, nakliye şirketlerinin kurumsal web sitelerine ulaşmanız mümkündür.

İsviçre Karayolu Nakliye Firmaları

İsviçre, Batı Avrupa'da yer alan, denize kıyısı bulunmayan bir ülkedir.

İsviçre'nin kuzeyinde Almanya, batısında Fransa, güneyinde İtalya, doğusunda ise Avusturya ile Lihtenştayn yer almaktadır.

Yaklaşık 8 milyon kişilik nüfusa sahip olan İsviçre, kişi başına düşen gelir düzeyi açısından Dünya genelinde en önde gelen ülkelerden birisidir.

İsviçre'nin Türkiye ile önemli ticaret bağlantıları bulunmaktadır.

2016 yılı içerisinde Türkiye'nin İsviçre'ye yapmış olduğu ihracat tutarı 2 milyar 676 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılında Türkiye'nin İsviçre'den ithalatı ise 2 milyar 502 milyon dolardır.

İsviçre ile Türkiye arasındaki karayolu nakliyesi değerlendirildiğinde, İsviçre pazarının Türkiye'deki tır taşıması yapan firmalar açısından orta yoğunluklu bir pazar olduğu görülmektedir.

2016 yılında İsviçre'ye ihracat yükü taşıyan 3.991 adet Türk plakalı tır istatistiklere yansımıştır. İsviçre'den Türkiye'ye ithalat yükü taşıyan Türk tırı sayısı ise 2.010'dur.


Bugünkü yazımda, Türkiye ile İsviçre arasında taşımacılık yapan uluslararası karayolu firmalarının isimlerini, adreslerini, telefon ve faks numaralarını sizlerle paylaşacağım.

Firma ünvanlarının üzerinde yer alan linklere tıklayarak, nakliye şirketlerinin kurumsal web sitelerine ulaşmanız mümkündür.

İsveç Karayolu Nakliye Firmaları

İsveç, Kuzey Avrupa'da bulunan ülkelerden birisidir. İsveç, coğrafi olarak İskandinavya yarımadasında yer almaktadır. Siyasi sınır komşuları batı ve kuzeyde Norveç, doğuda ise Finlandiya'dır. İsveç'in güneyinde yer alan Öresund Köprüsü İsveç ile ile Danimarka'yı birbirine bağlamaktadır.

Sahip olduğu 450.000 km² alanıyla İsveç, Avrupa Birliği'de yer alan en büyük yüz ölçümüne sahip ülkelerden birisidir. Topraklarının büyük çoğunluğu ormanlarla kaplı olan İsvaç'in sahip olduğu toprakların yaklaşık %7'sinde tarım yapılmaktadır.

İsveç'in 2015 nüfus sayımına göre toplam nüfusu yaklaşık olarak 9 milyon 784 bin kişi olup, yerleşim yoğunluğunun ülkenin güney kısımlarında yer alan büyük şehirlerde artmış olduğu görülmektedir.

2016 yılında Türkiye İsveç'e 1 milyar 215 milyon dolarlık ihracat yapmış; bunun karşılığında da İsveç'ten 1 milyar 478 milyon dolarlık ürün ithal etmiştir.

İsveç ile Türkiye arasında, Türkiye standartlarına göre, önemli sayılabilecek miktarda ithalat ve ihracat tır trafiği bulunmaktadır. 2016 yılı UND istatistiklerine göre, Türkiye'den İsveç'e ihracat yükü taşıyan tır sayısı 5.538 adet; İsveç'ten Türkiye'ye ithalat yükü taşıyan tır sayısı ise 2.819 adettir.

İsveç Karayolu Nakliye Firmaları

Bugünkü yazımda, Türkiye ile İsveç arasında taşımacılık yapan uluslararası karayolu firmalarının isimlerini, adreslerini, telefon ve faks numaralarını sizlerle paylaşacağım.

Firma ünvanlarının üzerinde yer alan linklere tıklayarak, nakliye şirketlerinin kurumsal web sitelerine ulaşmanız mümkündür.

İspanya Karayolu Nakliye Firmaları

İspanya, Avrupa'nın güneybatısında, İber Yarımadası'nda yer alan ülkedir.

İspanya'nın batısında Portekiz, kuzeybatısında Atlas Okyanusu, kuzey ve kuzeydoğusunda Fransa ve Andorra yer alırken, güney ve doğusunda ise Akdeniz bulunmaktadır.

2014 nüfus sayımına göre 46 milyon 464 bin kişilik nüfusa sahip olan İspanya; ekonomik büyüklük açısından Almanya, Fransa ve İtalya'dan sonra Avrupa Birliği üyesi olan 4. en büyük ekonomidir.

2016 yılı itibari ile Türkiye ile İspanya arasındaki dış ticaret hacmi 10 milyar 668 milyon dolar civarındadır.

Türkiye'nin İspanya'ya 2016 yılı ihracatı 4 milyar 989 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Türkiye'nin 2016 yılında İspanya'dan yapmış olduğu ithalat tutarı ise 5 milyar 679 milyon dolardır.

Türkiye'deki uluslararası karayolu nakliyat firmaları için İspanya pazarı ihraç ağırlıklı bir pazar görünümündedir. 2016 yılında 15.393 Türk tırı İspanya'ya ihracat taşıması yaparken; aynı yıl içerisinde İspanya'dan ithalat taşıması yapan Türk tırı sayısı 8.682 adet olarak tespit edilmiştir. (UND 2016 verileri)


Bugünkü yazımda, Türkiye ile İspanya arasında taşımacılık yapan uluslararası karayolu firmalarının isimlerini, adreslerini, telefon ve faks numaralarını sizlerle paylaşacağım.

Firma ünvanlarının üzerinde yer alan linklere tıklayarak, nakliye şirketlerinin kurumsal web sitelerine ulaşmanız mümkündür.

İrlanda Karayolu Nakliye Firmaları

İrlanda, İrlanda Adası üzerinde yer alan ülkedir. Resmi adı İrlanda Cumhuriyeti'dir. 1973 yılında zamanın Avrupa Topluluğu'na üye olan ülke, halihazırda Avrupa Birliği üyesidir.

İrlanda, Avrupa Birliği'nin ortak para birimi olan AVRO'yu kullanmaktadır. 2010 nüfus sayımına göre yaklaşık nüfusu 4 milyon 481 bin kişi olan ülkenin kişi başına düşen gelir düzeyi yüksektir.

Türkiye ile İrlanda arasındaki dış ticaret hacmi 2016 yılında 1 milyar 318 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

Türkiye'nin İrlanda'ya yapmış olduğu ihracat 2016 yılında 494 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. türkiye'nin İrlanda'dan yaptığı ithalat ise 2016 yılı içerisinde istatistiklere 824 milyon dolar olarak yansımıştır.

Türkiye'den İrlanda'ya yapılan parsiyel ve ful tır çıkış istasitikleri incelendiğinde, her iki ülke arasında sınırlı bir karayolu taşıması olduğu görülmektedir.

UND'nin 2016 yılı istatistiklerine göre; İrlanda'ya ihracat yükü taşıyan Türk tırı sayısı 240 adettir. Yine, 2016 yılına ait UND'nin istatistikleri bize İrlanda'dan Türkiye'ye ithalat yükü taşıyan Türk tırı sayısının 136 adet olduğunu göstermektedir.


Bugünkü yazımda, Türkiye ile irlanda arasında taşımacılık yapan uluslararası karayolu firmalarının isimlerini, adreslerini, telefon ve faks numaralarını sizlerle paylaşacağım.

Firma ünvanlarının üzerinde yer alan linklere tıklayarak, nakliye şirketlerinin kurumsal web sitelerine ulaşmanız mümkündür.

İngiltere Karayolu Nakliye Firmaları

İngiltere, Britanya Adası'nın üçte ikisini kaplayan bir ülkedir. Britanya adasında İskoçya ve Galler ile kara sınırları bulunmaktadır.

İngiltere'yi Avrupa Kıtasın'dan Manş Denizi ayırmaktadır. Aynı zamanda Fransa ile İngiltere arasındaki bağlantıyı sağlayan Manş Tüneli ile de İngiltere ve Kıta Avrupası birbirine bağlanmaktadır.

1973 yılında zamanın Avrupa Topluluğu'na giren İngiltere 2016 yılının Haziran ayında yapmış olduğu halk oylaması ile Avrupa Birliğin'den çıkma kararı almıştır. 2019 tılına kadar İngiltere'nin AB'den çıkması beklenmektedir.

İngiltere, Türkiye'nin en önemli dış ticaret partnerlerinden birisidir. 2016 yılında Türkiye İngiltere'ye 11 milyar 686 milyon dolarlık ihracat yapmıştır. Aynı yıl içerisindeki Türkiye'nin İngiltere'den ithalatı ise 5 milyar 320 milyon dolar düzeyindedir.
İngiltere Karayolu Nakliye Firmaları

Bugünkü yazımda, Türkiye ile İngiltere arasında taşımacılık yapan uluslararası karayolu firmalarının isimlerini, adreslerini, telefon ve faks numaralarını sizlerle paylaşacağım.

Firma ünvanlarının üzerinde yer alan linklere tıklayarak, nakliye şirketlerinin kurumsal web sitelerine ulaşmanız mümkündür.

Yunanistan Karayolu Nakliye Firmaları

Yunanistan, Balkan Yarımadası'nın güney ucunda yer alan, kuzeybatısında Arnavutluk, kuzeyinde Makedonya Cumhuriyeti ve Bulgaristan, kuzeydoğusunda ise Türkiye ile sınırları bulunan Avrupa Birliği üyesi bir ülkesidir.

Türkiye ile sınır komşusu olan Yunanistan'a yapılan ihracat ve ithalat taşımaları Edirne ilinde bulunan İpsala Sınır Kapısı (özellikle karayolu taşımaları), Pazarkule Sınır Kapısı (günübirlik geçişler ve sınır ticareti) ve Uzunköprü Sınır Kapısı (demiryolu taşımaları) üzerinden gerçekleştirilmektedir.

Türkiye ile önemli sayılabilecek ihracat ve ithalat bağlantıları bulunan Yunanistan 2016 yılı içerisinde Türkiye'den 1 milyar 427 milyon dolarlık ithalat yapmıştır. 2016 yılı içerisinde Yunanistan'ın Türkiye'ye ihracatı ise 1 milyar 187 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

Yunanistan Karayolu Nakliye Firmaları

Bugünkü yazımda, Türkiye ile Yunanistan arasında taşımacılık yapan uluslararası karayolu firmalarının isimlerini, adreslerini, telefon ve faks numaralarını sizlerle paylaşacağım.

Firma ünvanlarının üzerinde yer alan linklere tıklayarak, nakliye şirketlerinin kurumsal web sitelerine ulaşmanız mümkündür.

Hollanda Karayolu Nakliye Firmaları

Türkiye, Hollanda'ya 2016 yılı içerisinde 3,5 milyar dolarlık ihracat yaparken, Hollanda'dan 3 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirmiştir. Hollanda, Avrupa Birliği ülkesi olup, Türkiye'nin dış ticaret fazlası verdiği sayılı ülkelerden birisidir.

Ülke tarihinde her zaman için uluslararası ticaret ile ilgilenmiş bir profil çizen Hollanda, Avrupa'nın en büyük konteyner limanlarından birisi olan Rotterdam Limanı'na ev sahipliği yapmaktadır.

Ayrıca, Avrupa'nın önde gelen havalimanlarından birisi olan Amsterdam Havalimanı'da yine Hollanda'da yer almaktadır.

Karayolu taşımacılığını ise genellikle yakın komşuları ile yaptığı ticaret işlemlerinde tercih eden Hollanda, uluslararası ticarette geçerli olan tüm taşıma yöntemlerini en efektif biçimde kullanan, tam bir dış ticaret ülkesidir.

Türkiye'deki uluslararası nakliyatçılar için de önemli bir pazar konumunda olan Hollanda, denizyolu ile karayolunun sürekli rekabet halinde olduğu bir bölgedir. Söz konusu rekabet Türkiye ile Hollanda arasında çalışan tır sayılarına da negatif yönde etki etmektedir.

2016 yılında Hollanda'ya Türkiye'den ihracat yükü taşıyan Türk tırı sayısı 13.100 adet olarak gerçekleşmiştir.

Hollanda'dan Türkiye'ye ithalat yükü taşıyan Türk tırı ise yine 2016 yılında 9.137 adet olarak istatistiklere yansımıştır.
Uluslararası Karayolu Nakliyatçılar | Tır Full | Tır Parsiyel

Bugünkü yazımda, Türkiye ile Hollanda arasında taşımacılık yapan uluslararası karayolu firmalarının isimlerini, adreslerini, telefon ve faks numaralarını sizlerle paylaşacağım.

Firma ünvanlarının üzerinde yer alan linklere tıklayarak, nakliye şirketlerinin kurumsal web sitelerine ulaşmanız mümkündür.

Gürcistan Karayolu Nakliye Firmaları

Gürcistan, Türkiye ile de kara sınırı bulunan, Güney Kafkasya’da yer alan bir ülkedir. 

Gürcistan'ın kuzeyinde Rusya, doğusunda Azerbaycan, güneyinde Ermenistan ve güneybatısında ise Türkiye ile kara sınırları bulunmaktadır. Gürcistan'ın batı sınırını ise Karadeniz belirler.

2015 nüfus sayımına göre yaklaşık 3.7 milyonluk nüfusa sahip olan ülkenin para birimi ise Gürcistan Larisi'dir (GEL).

SSCB'nin dağılması ile birlikte 1991 yılında tekrar bağımsızlığını kazanan ülke, pek çok eski Doğu Blok'u ülke gibi düşük gelir grubuna sahiptir.

2015 yılı itibari ile yaklaşık 2,2 milyar dolarlık ihracat yapan Gürcistan aynı yıl içerisinde 7,7 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirmiştir.

En çok ithalatını Türkiye'den yapan Gürcistan, Çin, Rusya, İrlanda, Ukrayna, Almanya ve ABD'den de önemli sayılabilecek miktarda ithalat yapmaktadır.

Türk tırcıları için oldukça önemli bir pazar konumunda olan Gürcistan'a Türk tırları 2016 yılı içerisinde 43,338 adet ihracat taşıması gerçekleştirmişlerdir.

Aynı yıl içerisinde Türk tırlarının Gürcistan'dan yapmış olduğu ithalat taşımaları ise 3,441 adet olarak gerçekleşmiştir.

Gürcistan'a karayolu parsiyel veya full tır taşıması yapan nakliyat firmalarının Artvin, Gaziantep, Hatay, Iğdır, İstanbul, Kayseri, Mersin ve Trabzon şehirlerinde yoğunlaştığı görülmektedir.

Özellikle Trabzonlu tır firmalarının, Avrupa'dan Gürcistan'a Türkiye üzerinden transit geçerek karayolu taşımacılığı yaptığı göze çarpmaktadır. 


Bugünkü yazımda, Türkiye ile Gürcistan arasında taşımacılık yapan uluslararası karayolu firmalarının isimlerini, adreslerini, telefon ve faks numaralarını sizlerle paylaşacağım.

Firma ünvanlarının üzerinde yer alan linklere tıklayarak, nakliye şirketlerinin kurumsal web sitelerine ulaşmanız mümkündür.

Hırvatistan Karayolu Nakliye Firmaları

Hırvatistan'ın doğusunda Sırbistan, güneydoğusunda Bosna-Hersek, kuzeybatısında Slovenya, kuzeydoğusunda Macaristan ile sınırları bulunan Hırvatistan'ın güneyde ise Adriyatik Denizi yer almaktadır.

Orta Avrupa, Balkanlar ve Akdeniz'in kesişim noktasında bulunan, 4,29 milyonluk nüfusa sahip olan Hırvatistan 2013 yılı itibari ile Avrupa Birliği üyesi olmuştur.

Hırvatistan, denizyolu taşımacılığı, havayolu taşımacılığı, demiryolu taşımacılığı ve karayolu taşımacılığı ile nakliye yapılabilen bir ülkedir.

Türkiye ile Hırvatistan arasındaki uluslararası karayolu taşımacılığı incelendiğinde, 2016 yılında 1,671 Türk tırının Hırvatistan'a yük taşırken, yine aynı yıl içerisinde 522 Türk tırının Hırvatistan'dan ithal taşıması yaptığı görülmektedir.
Hırvatistan Parsiyel Tır | Full Tır Nakliyat

Bugünkü yazımda, Türkiye ile Hırvatistan arasında taşımacılık yapan uluslararası karayolu firmalarının isimlerini, adreslerini, telefon ve faks numaralarını sizlerle paylaşacağım.

Firma ünvanlarının üzerinde yer alan linklere tıklayarak, nakliye şirketlerinin kurumsal web sitelerine ulaşmanız mümkündür.

Fransa Karayolu Nakliye Firmaları

Fransa, coğrafi olarak güneyde Akdeniz, kuzeyde Manş Denizi ile Kuzey Denizi, doğuda Ren Nehri ve batıda da Atlas Okyanusu ile çevrelenmiş topraklarda yer alan bir Avrupa ülkesidir.

Belçika, Lüksemburg, Almanya, İsviçre, İtalya, İspanya, Monako ve Andorra ile sınırları olan Fransa'nın denizaşırı kolonileri de bulunmaktadır.

2016 yılında Türkiye Fransa'ya 6 milyar 22 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirmiştir. Türkiye'nin Fransaya yapmış olduğu söz konusu ihracata karşılık, bu ülkeye Türk tırcıları tarafından yapılan karayolu ihracat tır taşımaları 31,142 adet olarak gerçekleşmiştir. (Kaynak : UND)

2016 yılı içerisinde Türkiye'nin Fransa'dan ithalatı ise 7 milyar 364 milyon dolar olarak istatistikleri yansımıştır. Türk tırcılarının Fransa'dan 2016 yılı içerisinde yapmış oldukları ithalat tır taşımaları 26,699
adettir. (Kaynak: UND)

Fransa uluslararası karayolu taşımacılığında, hem ithalat hem de ihracat ayaklarında, Türkiye için Avrupa'daki en büyük 3. pazar konumundadır. (Almanya ve İtalya ilk iki sırayı paylaşmaktadırlar)

Fransa Karayolu Nakliye Firmaları | Fransa Nakliyat
Bugünkü yazımda, Türkiye ile Fransa arasında taşımacılık yapan uluslararası karayolu firmalarının isimlerini, adreslerini, telefon ve faks numaralarını sizlerle paylaşacağım.

Firma ünvanlarının üzerinde yer alan linklere tıklayarak, nakliye şirketlerinin kurumsal web sitelerine ulaşmanız mümkündür.

Yurtdışı Makarna İthalatçıları


Bundan önceki yazılarımda Türkiye için hedef pazar teşkil edebilecek ülkelerdeki makarna ithalatçılarına ait bilgileri sizlerle paylaşmıştım.

Yurtdışı Makarna İthalatçıları

Bugünkü yazımda ise tüm bu ülkelerdeki ithalatçı firmaları aynı sayfa altında toplamak ve diğer ülkelerdeki makarna ithalatçılarını da ekleyerek; daha derli toplu bir çalışma yapmak amacındayım.

Hollanda Makarna İthalatçıları

Hollanda, 2015 yılı içerisinde ithal etmiş olduğu 273 milyon dolarlık makarna grubu ürünleri ile Dünya çapında bu kategorideki en büyük 7. ithalatçı ülke konumundadır.

Hollanda en çok makarnayı İtalya'dan ithal ederken, bu ülkeyi sırası ile Belçika, Almanya, Tayland, Çin ve Güney Kore izlemektedir.

Türkiye'nin Hollanda'ya yapmış olduğu makarna ihracatı ise 2015 senesi itibari ile 974 bin dolar ile sınırlı kalmıştır. Türkiye'nin Hollanda'ya yapmış olduğu makarna ihracatı Hollanda'nın toplam makarna ithalatının binde 3'ü kadardır.

Bu açıdan bakıldığında Hollanda makarna pazarı Türkiye'deki makarna üreticileri için geliştirilmeye müsait hedef pazar konumundadır.

Önemli Not: Yazının yazıldığı tarih itibari ile Avrupa Birliği ülkelerine makarna ihracatında kota bulunmaktadır.

Hollanda Makarna İthalatçıları

Bugünkü yazımda, Türkiye makarna sektörü için önemli bir hedef pazar konumundaki Hollanda'da bulunan makarna ithalatçı firmalarının küçük bir kısmını sizlerle paylaşmak amacındayım.

Firmaların ünvanlarında bulunan linklere tıklayarak kurumsal web sitelerine ulaşmanız mümkündür.

Hong Kong Makarna İthalatçıları

Hong Kong, Çin'e bağlı otonom bir yönetim bölgesidir. 

Toplamda 2.754 km2 alana sahip, küçük bir ülke olan Hong Kong'un nüfusu ise 7 milyon 234 bin kişidir. Hong Kong, Dünya çapında en fazla nüfus yoğunluğuna sahip ülkelerden birisidir.

Geçimini genel olarak Çin ile yapmış olduğu dış ticaret ve re-eksport faaliyetleri ile sağlayan Hong Kong, tüketmiş olduğu gıdaların %80'inden fazlasını ise ithalat vasıtası ile elde etmektedir.

Uzun yıllar İngiltere'nin kolonisi olarak batılı anlayış tarafından, batılı insanlarca yönetilen Hong Kong, batının liberal düzeninin yanı damak tadını da benimsemiştir.

Çikolatadan dondurulmuş gıdalara, şarküteri ürünlerinden peynir çeşitlerine kadar pek çok ürünün Hong Kong'a doğrudan Avrupa üzerinden geldiği anlaşılmaktadır. 

Her ne kadar, bugünkü yazımın konusu olan makarna sektöründe Hong Kong temel olarak ithalatını Japonya, Çin, Güney Kore gibi Asya ülkelerinden yapsa da, Avrupa menşeli makarnalarının pazara girmekte olduğu görülmektedir.


Bugünkü yazımda, Türkiye makarna sektörü için önemli bir hedef pazar konumundaki Hong Kong'da bulunan makarna ithalatçı firmalarının küçük bir kısmını sizlerle paylaşmak amacındayım. Firmaların ünvanlarında bulunan linklere tıklayarak kurumsal web sitelerine ulaşmanız mümkündür.

Akreditif Danışmanlık Hizmetleri

Dünya genelinde korumacılık artmakta, politik, ticari ve finansal riskler buna paralel olarak yükselmektedir.

İhracat ve ithalat işlemlerinizde akreditif başta olmak üzere güvenli ödeme ödeme yöntemlerini etkin kullanarak pazar payınızı arttırabilirsiniz.

Detaylı bilgi için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Akreditif, vesaik mukabili ve diğer ödeme yöntemleri ile ilgili detaylı bilgiler ve danışmanlık bilgileri sitemizdedir.