güncel yazılar...
Loading...

Türkiye'nin Motosiklet İthalatı

Gümrük mevzuatı çerçevesinde 8711 numaralı fasıl altında incelenen motosikletler grubu içerisinde aynı zamanda mopedler de yer almaktadır.

Karayolları yönetmeliğinde, motosiklet tanımı şu şekilde yapılmıştır.

"Motosikletler, azami tasarım hızı 45 km/saatten ve/veya silindir kapasitesi 50 santimetreküpten fazla olan sepetli veya sepetsiz iki veya üç tekerlekli motorlu taşıtlar ve net motor gücü 15 kilovatı, net ağırlığı 400 kilogramı, yük taşımacılığında kullanılanlar için ise net ağırlığı 550 kilogramı aşmayan dört tekerlekli L3, L4, L5 ve L7 sınıfı motorlu taşıtlardır."

Gümrük mevzuatı çerçevesinde motosikletlerle aynı grupta sınıflandırılan mopedler (motorlu bisikletler) ise yine karayolu yönetmeliğinde şu şekilde tanımlanmaktadır:

"Mopedler, azami hızı saatte 45 kilometreyi, içten yanmalı motorlu ise silindir hacmi 50 santimetreküpü, elektrik motorlu ise azami sürekli nominal güç çıkışı 4 kilovatı geçmeyen iki veya üç tekerlekli taşıtlar ile aynı özelliklere sahip net ağırlığı 350 kilogramı aşmayan dört tekerlekli L1, L2 ve L6 sınıfı motorlu taşıtlardır."
Motosiklet ithalatı tutarı ve ülkeler bazında inceleme
Bugünkü yazımızda, Türkiye'nin motosiklet ithalatını inceleyeceğiz. İlk aşamada, gümrük mevzuatında motosiklet sınıflandırılmasının nasıl yapıldığını anlayacağız. Daha sonraki aşamalarda ise Türkiye'nin motosiklet ithalatına yıllar itibari ile bakıp, Türkiye'nin hangi ülkelerden motosiklet ithal ettiğini anlamaya çalışacağız.

Gümrük Mevzuatında Motosiklet Sınıflandırması

Gümrük tarife cetvelinde motosikletlerin temel olarak silindir hacimlerine göre sınıflandırıldığı görülmektedir.

Gümrük mevzuatı hükümlerine göre motosiklet sınıflandırılması.

Yukarıdaki şekilde 6 haneli Harmonize Sistem'e göre Türk Gümrük Mevzuatında motosiklet sınıflandırılmasına yer verilmiştir.

Grafik incelendiğinde, Türkiye'ye yapılacak motosiklet ithalatı aşamasında kullanılan sistemin silindir hacmine göre oluşturulduğu anlaşılmaktadır.

Silindir hacmi 50 cm3 ve aşağısındaki motosikletler için 871110 GTİP numarası kullanılırken, silindir hacmi 50cm3 ile 250cm3 olanlar için 871120, silindir hacmi 250cm3 ile 500cm3 arasında olanlar için 871130, silindir hacmi 500cm3 ile 800cm3 arasında olanlar için 871140 ve silindir hacmi 800cm3 üzerinde olanlar için 871150 GTİP numaraları kullanılmaktadır.

Türkiye'nin Yıllara Göre Motosiklet İthalatı

Aşağıdaki grafikte Türkiye'nin 2012 yılı ile 2016 yılı arasında yapmış olduğu motosiklet ithalatı yer almaktadır.
Türkiye'nin yıllara göre motosiklet ithalatı nasıldır.

2012 yılında yaklaşık 104 milyon dolar olan Türkiye'nin motosiklet ithalatı 2013 yılında 151 milyon dolar, 2014 yılında 178 milyon dolar, 2015 yılında 204 milyon dolar ve 2016 yılında da 240 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

2012 ile 2016 yılları arasında Türkiye'nin motosiklet ithalatı sürekli artmıştır.

Türkiye'nin Ülkelere Göre Motosiklet İthalatı

Aşağıdaki grafikte Türkiye'nin 2016 yılında en fazla motosiklet ithal etmiş olduğu 10 ülkeye yer verilmiştir.
Türkiye en çok hangi ülkelerden motosiklet ithal etmektedir?

Grafik incelendiğinde, Türkiye'nin en fazla motosiklet ithalatını yaklaşık 79 milyon dolar ile Çin'den yaptığı gözlenmektedir. Çin'i 41 milyon dolar ile Hindistan, 28 milyon dolar ile Japonya, 20 milyon dolar ile Fransa ve Endonezya izlemektedir.

Tayland, Vietnam, Almanya, İtalya ve ABD Türkiye'nin en fazla motosiklet ithal etmiş olduğu diğer ülkelerdir.

Akreditif Danışmanlık Hizmetleri

Dünya genelinde korumacılık artmakta, politik, ticari ve finansal riskler buna paralel olarak yükselmektedir.

İhracat ve ithalat işlemlerinizde akreditif başta olmak üzere güvenli ödeme ödeme yöntemlerini etkin kullanarak pazar payınızı arttırabilirsiniz.

Detaylı bilgi için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Akreditif, vesaik mukabili ve diğer ödeme yöntemleri ile ilgili detaylı bilgiler ve danışmanlık bilgileri sitemizdedir.