güncel yazılar...
Loading...

Dış Ticaret Fazlası Nedir?

Bugünkü yazımda, dış ticaret fazlası terimini örnekler ile basit ve anlaşılır bir dille açıklayacağım.

Dış ticaret fazlası, uluslararası ticaret işlemleri ile ilgili bir uluslararası iktisat terimidir.

Herhangi bir ülkenin belirli bir süre içerisinde yapmış olduğu ihracat, aynı süre zarfında söz konusu ülkenin gerçekleştirmiş olduğu ithalatından fazla ise bu ülkenin dış ticaret fazlası verdiği anlaşılmalıdır.

Dış ticaret fazlasının tam tersi durum ise dış ticaret açığı terimi ile ifade edilmektedir. Dış ticaret açığı veren ülkelerin ithalatları ihracatlarından fazladır.

Dış Ticaret Fazlası Nedir

Dış ticaret fazlası kavramını kısaca açıkladıktan sonra dilerseniz konuyu örnekler üzerinden pekiştirmeye çalışalım.

Dış Ticaret Fazlası Nedir?

Örnekler üzerinden giderek dış ticaret fazlası terimini açıklamaya çalışalım.

Örnek 1: Almanya 2016 yılında 1 trilyon 340 milyar dolarlık ihracat yapmış, buna karşılık ise 1 trilyon 60 milyar dolarlık ithalat yapmıştır. Almanya'nın 2016 yılı dış ticaret fazlası 280 milyar dolardır.

Örnek 2: Japonya 2016 yılında 644 milyar dolarlık ihracat yapmış, buna karşılık ise 606 milyar dolarlık ithalat yapmıştır. Japonya'nın 2016 yılı dış ticaret fazlası 38 milyar dolardır.

Örnek 3: Suudi Arabistan 2016 yılında 207 milyar dolarlık ihracat yapmış, buna karşılık ise 129 milyar dolarlık ithalat yapmıştır. Suudi Arabistan'ın 2016 yılı dış ticaret fazlası 77 milyar dolardır.

Dış Ticaret Fazlası Ülke Örnekleri Grafiği

Yukarıdaki örneklerde başlıca dış ticaret fazlası veren ülkelere örnekler verilmiştir. Dış ticaret fazlası veren ülkeler incelendiğinde;

  • Yüksek kaliteli, katma değeri yüksek sanayi ürünleri ihraç eden ülkelerin dış ticaret fazlası verdikleri görülmektedir. Örneğin Japonya, Almanya gibi...
  • Dünya çapında talebi yüksek hammadde ihraç eden ülkelerin bazılarının önemli ölçüde dış ticaret fazlası verdikleri görülmektedir. Örneğin Suudi Arabistan, Rusya, Katar gibi...
  • Yukarıdaki bariz örneklerin haricinde ülkelerin dış ticaret fazlası veya dış ticaret açığı vermesi daha ayrıntılı incelemeler neticesinde anlaşılabilmektedir. Örneğin, Birleşik Arap Emirlikleri önemli bir doğalgaz ve petrol ihracatçısı olmasına rağmen dış ticaret açığı vermektedir. Yine, ABD ve İngiltere sanayileşmiş ülkeler olmalarına rağmen dış ticaret açığı vermektedirler.

Başlıca Dış Ticaret Fazlası Veren Ülkeler Hangileridir?

Aşağıdaki grafikte 2016 yılı içerisinde başlıca dış ticaret fazlası veren ülkelere yer verilmiştir.

En Fazla Dış Ticaret Fazlası Veren Ülkeler Grafiği
Kaynak : http://www.trademap.org/ üzerinden elde edilen veriler derlenerek hazırlanmıştır.

Grafik incelendiğinde Çin, Almanya, Rusya, Güney Kore, Suudi Arabistan, Hollanda, İtalya, İrlanda, Tayvan ve Brezilya'nın Dünya çapında en fazla dış ticaret fazlası veren ülkeler olduğu görülmektedir.

Türkiye Dış Ticaret Fazlası mı Yoksa Dış Ticaret Açığı mı Vermektedir?

Türkiye geleneksel olarak dış ticaret açığı veren bir ülke konumundadır. Belirli dönemler haricinde Türkiye sürekli olarak dış ticaret açığı vermektedir. Konu ile ilgili daha detaylı bilgiye "Yıllara Göre Türkiye'nin Dış Ticaret Açığı" ve "Türkiye Neden Dış Ticaret Açığı Vermektedir?" başlıklı yazılarımdan ulaşabilirsiniz.

Akreditif Danışmanlık Hizmetleri

Dünya genelinde korumacılık artmakta, politik, ticari ve finansal riskler buna paralel olarak yükselmektedir.

İhracat ve ithalat işlemlerinizde akreditif başta olmak üzere güvenli ödeme ödeme yöntemlerini etkin kullanarak pazar payınızı arttırabilirsiniz.

Detaylı bilgi için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Akreditif, vesaik mukabili ve diğer ödeme yöntemleri ile ilgili detaylı bilgiler ve danışmanlık bilgileri sitemizdedir.