güncel yazılar...
Loading...

Incoterms'ler Yenilendi: INCOTERMS 2010

İncoterms, ICC tarafından hazırlanan ve Uluslararası Satış Sözleşmelerinde standart olarak kullanılan ticari terimlere verilen isimdir.

Incoterms, İngilizce International Commercial Terms kelimelerinin kısaltılması olarak kullanılmaktadır. Türkçe'de ise genellikle Teslim Şekilleri olarak isimlendirilmektedirler.


INCOTERMS'ler ilk kez ne zaman yayınlanmıştır?

İlk incotermsler 1936 yılında yayınlanmıştır. Son incotermsler olan Incoterms 2010 ise 01.Ocak.2011 itibari ile yürürlüğe girmiştir.

INCOTERMS ne işe yarar?
Uluslararası ticaret birbirinden farklı ülkelerde yaşayan, farklı kanun ve ticari geleneklere bağlı kişiler arasında yapılmaktadır.

Dolayısı ile bir ülkedeki ticari uygulamalar diğer ülkedeki ile farklılık oluşturmaktadır.

Bu farklılıklar taraflar arasında anlaşmazlıkların çıkmasına ve güven ortamının zedelenmesine yol açabilmektedir.

ICC, "MTO" Milletlerarası Ticaret Odası, Dünya ticaretinin önünde önemli bir engel olan farklı teamülleri ortadan kaldırmak ve satış sözleşmelerinde kullanılan terimlere bir standart getirmek amacıyla INCOTERMS çalışmasını yapmıştır.

Böylece Uluslararası Ticarette kullanılan terimlerin standartlaştırılması amaçlanmıştır.

INCOTERMS'lerin Resmi Kitapçığına Nasıl Ulaşabilirim?


Incoterms ICC'nin tescilli bir markasıdır. ICC'nin hazırlamış olduğu resmi İngilizce İncoterms 2010 ve önceki yıllarda hazırlanan incoterms kitapçıklarına ICC Türkiye'ye başvurarak ücreti karşılığında satın alınabilmektedir.

ICC Türkiye Milli Komitesi

Dumlupınar Bulvarı No:252 (Eskişehir Yolu 9. Km.) 06530 /ANKARA

Tel: +90 (312) 2194254
+90 (312) 2194255
+90 (312) 2194256
+90 (312) 2194257
Faks: +90 (312) 219 4258

TÜRKİYE'NİN FRANSA'YA İHRACATI

Fransa, Türkiye'nin önemli dış ticaret partner ülkelerinden birisidir. Yüksek alım gücü, istikrarlı yurt içi talebi ile Türk firmalarının uzun yıllardır önemli miktarlarda ihracat yaptığı ülkelerden bir tanesidir Fransa.

Bu yazımızda Türkiye'nin Fransa'ya yapmış olduğu ihracatı ürün grupları bazında inceleyeceğiz.

Türkiye 2009 yılında Fransa'ya 6,208,800,845USD ihracat yapmıştır. Yapılan bu ihracatı ürün grupları bazında aşağıda inceleyelim.

Motorlu kara taşıtları,traktör,bisiklet,motosiklet ve diğer 2,896,959,303USD
Örme giyim eşyası ve aksesuarları 587,987,614USD
Kazan:makina ve cihazlar,aletler,parçaları 548,893,774USD
Elektrikli makina ve cihazlar,aksam ve parçaları 378,691,516USD
Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarları 281,994,135USD
Yenilen meyvalar,kabuklu yemişler,turunçgil ve kavun kabuğu 157,174,187USD
Mensucattan mamul diğer eşya,kullanılmış eşya,paçavralar 153,766,232USD
Demir veya çelikten eşya 151,125,110USD
Plastik ve plastikten mamul eşya 103,813,780USD
Mobilyalar,aydınlatma,reklam lambaları,prefabrik yapılar 71,043,131USD
Kauçuk ve kauçuktan eşya 64,243,542USD
Sebze,meyva,bitki parçaları,sert kabuklu yemiş konserveleri 61,898,967USD
Yenilen çeşitli gıda müstahzarları 52,677,701USD
Aluminyum ve aluminyum eşya 51,425,134USD
Tuz,kükürt,toprak ve taşlar,alçılar ve çimento 26,213,851USD
Mineral yakıtlar,mineral yağlar ve müstahsalları,mumlar 15,340,833USD

GÜMRÜK TARİFE İSTATİSTİK POZİSYONU

Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu, kısaltılmış hali ile GTİP, özellikle yapılacak olan ithalatlarda oldukça önem arz etmektedir. Bir ithalat işlemine başlarken yapılacak ilk işlemlerden birisinin ürünün GTİP numarasının tespit edilmesi olmalıdır.

Türkiye'nin Almanya'dan İthalatı

Dış ticaret üzerine bir web sitesi yazma fikri, 2009 yılı sonu 2010 yılı başlarında aklımda şekillenmeye başlamıştı.

O yıllarda, CDCS sertifikamı ilk kez almış, yüksek lisansımı tamamlamış ve Akreditif Danışmanlık Hizmetleri adı altında Alsancak, İzmir'deki ofisimde akreditif üzerine çalışıyordum.

Müşterilerim beni hazırlamış olduğum akreditif sitem üzerinden buluyorlardı. Mevcut durumda www.akreditif.biz.tr üzerinden yayın yapan sitemin 2010 yıllarındaki ilk hallerinden birisi ise şuradaki linkte mevcuttur. (akreditif sitemin ilk tasarımı, 2010 yılı)
Dış ticaret sitemi yazmaya başladığımda, en temel bilgilerden yazılarıma başlamıştım. İhracatçı nedir, nasıl ihracatçı olunur, ihracat ve ithalat ile ilgili devlet kuruluşları nelerdir (o zamanlar İgeme ve DTM mevcuttu, daha sonra bir gecede bu kurumlar kapatıldı), gümrük tarife istatistik pozisyonu nedir, gibi yazılardı bunlar.

Harita Kaynağı
Dış ticaretin en temel konuları ile ilgili yazılarımı bir nebze de olsa tamamladıktan sonra, Türkiye'nin en çok dış ticaret yaptığı ülkelerle olan ithalat ve ihracat ilişkilerini inceleyen yazılar yazmaya başlamıştım.

Bu yazılarımın başında da Türkiye'nin Almanya ile ihracat ve ithalatını irdeleyen yazılarım gelmekteydi, çünkü 2009-2010 yıllarında Türkiye en çok Almanya ile dış ticaret yapmaktaydı.

Dün okuyucularımdan birisinden, 2010 yılının Aralık ayında yazdığım "Türkiye'nin Almanya'dan İthalatı" başlıklı yazımla ilgili aşağıdaki yorumu aldım.

"çok güzel sayfa, keşke alt grup detayları da olsa...."

İşte gelen bu yorum üzerine, 6 sene önce yazmış olduğum bu yazımı güncelleme gereği duyup, ilave ve güncel bilgilerle tekrar sizlerin beğenisine sunmaya karar verdim.

Türkiye'nin Almanya'ya İhracatındaki Başlıca Ürünler

Türkiye uzun yıllardır en fazla ihracatını Almanya'ya yapmaktadır. Gerek bu ülkede yaşayan Türk nüfusunun fazlalığı, gerekse de Almanya'nın Türkiye ile olan ekonomik ilişkilerinin köklü bir geçmişe dayanması, Almanya pazarının Türkiye için önemini önümüzdeki yıllarda da koruyacağını göstermektedir.

Bu yazımızda Türkiye'nin Almanya'ya ihracatında önemli yer tutan ürün grupları incelenecektir.Türkiye'nin Almanya'ya İhraç Ettiği Başlıca Ürün Grupları

Yukarıdaki tabloda 2009 yılında Türkiye'nin Almanya'ya ihraç ettiği başlıca ürün gruplarına ait veriler yer almaktadır. Sırası ile verileri aşağıda düzenleyelim..
Örme giyim eşyası ve aksesuarları : 1,968,247,918USD
Motorlu kara taşıtları,traktör,bisiklet,motosiklet ve diğer : 1,157,772,269USD
Kazan:makina ve cihazlar,aletler,parçaları : 1,100,663,249USD
Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarları 800,797,487USD
Elektrikli makina ve cihazlar,aksam ve parçaları 673,321,169USD
Mensucattan mamul diğer eşya,kullanılmış eşya,paçavralar 457,394,167USD
Demir veya çelikten eşya 310,190,402USD
Kauçuk ve kauçuktan eşya 287,967,801USD
Aluminyum ve aluminyum eşya 241,465,841USD
Plastik ve plastikten mamul eşya 211,015,754USD
Mobilyalar,aydınlatma,reklam lambaları,prefabrik yapılar 135,186,448USD
Seramik mamulleri 96,107,212USD
Zati eşya, kumanya ve başka yerde belirtilmeyen diğer eşyalar 86,913,069USD
İnciler,kıymetli taş ve metal mamulleri,madeni paralar 81,470,738USD
Cam ve cam eşya 72,274,100USD
Demir ve çelik 68,975,127USD
Türkiye'nin 2009 yılı sonu itibari ile Almanya'ya ihracatı 9.783.224.928USD olurken, yukarıda saydığımız 16 kalem ürün grubu 2009 yılında Almanya'ya yapılan toplam ihracatın yaklaşık %80'ini oluşturmuştur.

Yukarıdaki veriler incelendiğinde Türkiye'nin Almanya'ya özellikle tekstil ürünleri ile motorlu taşıtlar ve makina ihraç etiği görülmektedir.

Türkiye'nin Almanya ile Dış Ticareti

Almanya Dünya genelinde her zaman en çok ihracat yapan ilk 3-4 ülkeden birisi olmuştur.

Türkiye ile Almanya arasındaki ekonomik ilişkiler özellikle Türkiye açısından her zaman önem arz etmiştir. Almanya, Türkiye'nin en çok ürün ihraç ettiği ülkelerden bir tanesidir.

İhracatın yanı sıra, Türkiye'nin en çok ithalat yaptığı ülkelerin başında da Almanya yer almaktadır. Türkiye, özellikle yapmış olduğu sanayi yatırımları için ihtiyaç duyduğu büyük sanayi makinaları başta olmak üzere, Almanya'dan önemli miktarda mal ithal etmektedir.


Bugünkü yazımda, Türkiye ile Almanya arasındaki dış ticaretin gelişimine açıklık getirmeye çalışacağım.

Ücretsiz Gtip Sorgulaması Yapılabilecek Web Adresleri

Bugünkü yazımızda ücretsiz olarak GTİP sorgusu yapılabilecek web adreslerini sizlere tanıtacağım. Bildiğiniz GTİP, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu anlamına gelmektedir ve Türkiye'nin yapmış olduğu dış ticaret işlemlerinde mevzuat açısından kilit konumda yer almaktadır.

Özellikle ithalat işlemlerinde GTİP tespiti ile süreç başlamaktadır. GTİP tespit edildikten sonra ise ithal edilecek ürünle ilgili gerekli mevzuat çalışması yapılmakta, ödenecek vergi ve masraflar saptanıp maliyet çalışması yapılıp, yapılacak ithalatın fizibilite çalışması tamamlanmaktadır.

Neden ihracat? Firmalar Neden İhracat Yapar?

Neden ihracat yapmalısınız. Neden ülke olarak ihracat yapan bir ülke olmalıyız.
1.Müşterilerinizin büyük bir kısmı bulunduğunuz ülkenin dışındadır;

Evet bir firma neden ihracat yapar? Bu soruya verilebilecek en basit cevaplardan birisi elbette daha fazla müşteriye ulaşmak için olacaktır.


Örneğin Dünya'nın bir numaralı ekonomisi olan ABD'yi ele alalım. ABD'deki bir firma sadece yerel olarak kalmakla Dünya gelirinin yaklaşık dörtte birine ürün satmak ile kendisini kısıtlamış olacaktır.

Geriye kalan dörtte üçlük kısıma ulaşabilmesi ancak yurtdışı satışlar yapabilmesi ile mümkündür. ABD ki Dünya'nın en büyük ekonomisidir. 

TÜRKİYE 2009 İTHALATI-DÖVIZ CİNSLERİ

Türkiye'nin 2009 yılı ithalatı 140.775.457.000 dolar düzeyinde olarak gerçekleşti. Peki bu ithalat hangi para birimleri üzerinden yapıldı?

Şekil 1 : Türkiye'nin 2009 yılında yaptığı ithalatın döviz cinsi olarak değerlendirilmesi 


Yukarıdaki şekle baktığımızda Türkiye'nin yapmış olduğu ithalatın %60.2'inin ABD Doları  üzerinden, %34.8'inin de Avrupa Para Birimi(avro) üzerinden yapıldığı görülmektedir. Türkiye 2009 yılında yapmış olduğu ithalatın %95'ini ABD doları ve AVRO üzerinden gerçekleştirmiştir.  Yazının DevamıTÜRKİYE 2009 İHRACATI-DÖVIZ CİNSLERİ

Türkiye'nin 2009 yılı ihracatı 102.164.808.934 dolar düzeyinde olarak gerçekleşti. Peki bu ihracat hangi para birimleri üzerinden yapıldı?

Şekil 1 : Türkiye'nin 2009 yılında yaptığı ihracatın döviz cinsi olarak değerlendirilmesi
 


Yukarıdaki şekle baktığımızda Türkiye'nin yapmış olduğu ihracatın %48'inin Avrupa Para Birimi(avro) üzerinden, %46'sının da ABD Doları üzerinden yapıldığı görülmektedir. 3. sırada yaklaşık %3'lük bir paya sahip olan İngiliz Sterlini gelmektedir.


Türkiye'nin Başlıca İthalat Yaptığı Ülkeler

Şekil 1 : Türkiye'nin 2009 yılında başlıca ithalat yaptığı ülkeler
2009 yılında toplam 140.775.457.000 USD ithalat yapan Türkiye'nin en çok ithalat yaptığı ilk 30 ülke aşağıdaki listede bilgilerinize sunulmuştur.

TÜRKİYENİN BAŞLICA İHRACAT YAPTIĞI ÜLKELER

Şekil 1 : Türkiye'nin 2009 yılında başlıca ihracat yaptığı ülkeler
2009 yılında toplam 102.164.808.934 USD ihracat yapan Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı ilk 30 ülke aşağıdaki listede bilgilerinize sunulmuştur.

Gümrük Tarife Cetveli

Fiili ithalat aşamasına geçilmeden önce, ithal edilecek ürünlerin bize ne kadara mâl olacağının saptanması için maliyet analizi gerçekleştirilmelidir.

Yapılacak mâliyet analizinde, bilmemiz gereken en temel verilerden birisi de getireceğimiz ürüne karşılık bir gümrük vergisi ödeyip ödemeyeceğimiz, ödeyeceksek bunun ne oranda olduğudur.

Bunun için ilk yapmamız gereken işlem ithal edeceğimiz ürünün GTİP numarasını yani Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu'nu tespit etmek olmalıdır.

Eğer bir ürüne ait GTİP numarasını sorgulamak istiyorsanız buradan sorgulama yapabilirsiniz.


SERBEST BÖLGELER

!980'li yıllara çok sıkça üzerinde durulan bir kavramdı serbest bölgeler. Üzerlerinde bir çok araştırma yapılıyor ve yazılar yazılıyordu. Serbest bölgelerin ihracata olan katkıları, serbest bölgelerin dış ticarete olan faydalarını anlatan araştırmalardı bunlar genelde Neden sonra gözden düştüler. Adları pek az anılır oldu. Bu yazımızda unutulmaya yüz tutmuş Serbest Bölge kavramı üzerinde duracağız.

Serbest Bölge Nedir ?

Bir ülkenin ticari, mali ve iktisadi alanlara ilişkin hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmadığı veya kısmen uygulandığı, bunların yanı sıra sınai ve ticari faaliyetler için daha geniş teşviklerin sağlanmış olduğu ve fiziki olarak ülkenin diğer kısımlarından ayrılan alanlar serbest bölge olarak adlandırılmaktadırlar.

TURK EXIMBANK

İhracata bağlı büyüme politikaları izleyen ülkeler için yaptıkları ihracatlarını sürekli arttırmak asıl ekonomik hedeflerden birisi konumundadır.

İhracat ise bilindiği gibi çeşitli riskleri bünyesinde barındırmaktadır. Ayrıca ihracatçıların diğer ülke ihracatçıları ile rekabet edebilmeleri müşterilerine en az rakipleri kadar uygun fiyat ve vade şartlarını sağlamalarına bağlıdır.


Devletlerin ürünlere yaptıkları doğrudan sübvanse edici desteklerin DTÖ (Dünya Ticaret Örgütü) tarafından yasaklanması ile beraber yeni tarz destekler gündeme gelmiştir.

Bu desteklerin en bilinenlerinin başında EXİMBANK'ların uygulamaları gelmektedir.

Dünya'da EXIMBANK'lar :

Almanya 1917  Hermes Kreditversicherungs
İngiltere  1919  Export Credits Guarantee Department (ECGD)
A.B.D    1934  Eximbank
Japonya 1950  The Export-Import Bank of Japan(Japon Eximbank)
Güney Afrika Cumhuriyeti 1956 Credit Guarantee Insurance Corporation of Africa (CGIC)

Türkiye'de Eximbank :

Devlet yatırım bankası, 25.03.1987 tarihinde 3322 sayılı kanunla Türkiye İhracat Kredi Bankası’na (Türk Eximbank) dönüştürülmüştür

Türk Eximbank'ın Başlıca Amaçları :
 • İhracatın geliştirilmesi, ihraç edilen mal ve hizmetlerin çeşitlendirilmesi,
 • İhraç mallarına yeni pazarlar kazandırılması,
 • İhracatçıların uluslararası ticarette paylarının artırılması
 • Girişimlerinde gerekli desteğin sağlanması,
 • İhracatçılar ile yurt dışında faaliyet gösteren müteahhitler ve yatırımcılara uluslararası piyasalarda rekabet gücü ve güvence kazandırılması ,
 • Yurt dışında yapılacak yatırımlar ile ihracat maksadına yönelik yatırım malları üretim ve satışının desteklenerek teşvik edilmesidir.
Türk Eximbank Sunumu:


Türk Eximbank'ın amaçları, ihracatın geliştirilmesi, ihraç ürünlerinin çeşitlendirilmesi, ihracatta pazar payı artışı, ihracatçılarımıza rekabet gücü kazandırmak ve ihracatçılarımıza güvence sağlamak olarak özetlenebilmektedir.


Türk Eximbank, Genel Müdürlük ve Bölge Müdürlükleri dışında 9 ayrı şube ile ihracatçılarımıza hizmet vermektedir.


İhracat kredileri, ülke kredileri ve sigorta işlemleri, Türk Eximbank'ın sunmuş olduğu başlıca hizmetlerdir.


İhracat Kredileri: İhracatçı, ihracatçı-imalatçı, ihracat için imalat yapan firmalar, turizm işletmeleri ve acentaları, yurtdışı müteahhitlik firmaları, uluslararası nakliyat ve taşımacılık firmaları ve buna benzer ihracata dönük faaliyetlerde bulunan firmalar Eximbank ihracat kredilerinden faydalanabilmektedir.


Eximbank kredileri aşağıdaki şekilde sınıflandırılabilmektedir:

 • Kısa Vadeli İhracat Kredileri: Vadesi genelde 360 güne kadar vadeli olan ve ihracatın finansmanı için maliyeti LIBOR+0.50’den başlayan krediler.
 • Orta-Uzun Vadeli Krediler: Vadesi 10 yıla kadar olan ve işletme sermayesi ihtiyacı ve yatırım gibi projelerin finanse edilebildiği krediler.
 • Döviz Kazandırıcı Hizmetlere Yönelik Krediler: Müteahhitlik, Turizm, Nakliyat, Yazılım v.b. Sektörlere özel her hangi bir fiziki mal çıkışı olmadan ülkemize döviz girdisi sağlayan projelerin finansmanına yönelik krediler.
Türk Eximbank İhracat Sigortası İşlemleri: Eximbank ihracat sigortası kullanarak ihracatçı firmalar aşağıdaki faydaları sağlayabilmektedirler:

 • Daha uzun vadeli ihracat yapabilme
 • Yeni piyasalara güven içinde girebilme
 • Türk Eximbank kredilerinde teminat gösterebilme
 • Türk Eximbank kredilerinde faiz indirimi
Eximbank Uluslararası Krediler: Alıcı kredisi niteliğindeki Uluslararası Krediler kapsamında, kredinin borçlusu, devlet garantisi teminatı altında ilgili ülkenin kamu kurum ve kuruluşları olabildiği gibi detaylı bir finansal analiz sonucunda Türk Eximbank tarafından muteber kabul edilen yurt dışı bankalar da olabilmektedir.

Tüketim malları, sermaye malları ihracatı  (Uluslararası Ticaretin Finanmasnı) ile projelere (Uluslararası Proje Kredileri) finansman imkanı sunulmaktadır.

Kısa ve Orta – Uzun Vadeli Kredi seçenekleri bulunmaktadır.GTIP Nedir? Nasıl Sorgulanır?

Dış ticarette yasaklamaların ve sınırlamaların olabildiğince kaldırıldığı günümüz ekonomik sisteminde hemen hemen her ürün ithalat veya ihracat işlemine tabii olabilmektedir.

Dolayısı ile on binlerle ifade edilen bu kadar farklı ürünün takip edilebilmesi, gümrüklerden geçerken eşyaların tabii olacakları gümrük kurallarının hiçbir anlaşmazlığa yer verilmeksizin saptanabilmesi için bir kodlama sisteminin kullanılması gerekmiştir.

Türkiye'de kullanılmakta olan 12 rakamlı GTİP (Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu) uygulaması kaynağını Dünya Gümrük Örgütü'nün standart hale getirmiş olduğu Armonize Sistem'den almaktadır.


DTM-DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI


Türkiye'de dış ticaret ile ilgili hemen hemen tüm kurumların bağlı oldukları Dış Ticaret Müsteşarlığı aşağıdaki genel müdürlükleri bünyesinde barındırmaktadır.

İGEME - İhracatı Geliştirme Etüd MerkeziİGEME - (İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ) Türkiye firmalarının ihracata yönlendirilmeleri ve bu konuda karşılaşacakları sorunlara tek merkezden çözüm aranması amacıyla 1960 yılında kurulmuş bir kamu kurumudur. İGEME halen verlığını Dış Ticaret Müsteşarlığına bağlı olarak sürdürmektedir. ANKARA'da merkezi bulunan İGEME'nin, İSTANBUL ve İZMİR'de ofisleri, diğer illerimizde temsilciliklerinin yanı sıra HOLLANDA ve KKTC'de bağlantı noktaları bulunmaktadır.


İGEME ihracatçıya nasıl yardımcı oluyor?

İGEME ihracatçılara 4 ana faaliyet alanı dahilinde yapmış olduğu çalışmalarla yardımcı olmaktadır.


 1. Araştırma-Geliştirme : İGEME, ihracatçı firmalarımızın dış pazarlardaki pazar paylarının artırılması, yeni pazarların bulunması, ihraç ürünlerinin çeşitlendirilmesi, ülkemizdeki ve dünyadaki ekonomik gelişmeler ve ticari prosedürler konusunda ihracatçılarımızın bilgilendirilmesi, ihracata yeni başlayacak firmalara gerekli bilgilerin sağlanması amaçlarına yönelik çalışmaları yapmakta, Dış Ticaret mevzuatını güncel olarak takip etmekte ve firmalara aktarmaktadır.
 2. Eğitim : İGEME, dış ticaret ile ilgili firma ve kuruluşlarda çalışan elemanların bu alandaki bilgi ve becerilerini geliştirmek, dış ticaretin hedeflenen düzeye ulaştırılmasında ve sağlıklı bir yapıya kavuşturulmasında gereksinim duyulan nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine katkıda bulunmak amacı ile kurs, seminer ve birçok eğitim programının yanı sıra ihracatımızın geliştirilmesinde yararlanılabilecek veya ihracatımız için önem arz eden belirli ürünler/pazarlar hakkında ayrıntılı bilgilerin aktarıldığı güncel konu ve gelişmelere ağırlık veren seminerler/paneller de düzenlemektedir.
 3. Tanıtım: İGEME, Türkiye'nin ihracat potansiyeli ve ihraç ürünleri ile ihracatçı firmaların yurtdışında tanıtımının yapılması konusunda önemli hizmetler vermekte olup bugüne kadar birçok uluslararası ticaret fuarlarına milli katılım organizasyonlarının yanı sıra özellikle yurtdışı tanıtıma yönelik genel veya sektörel bazda broşür, katalog ve rehberler ile tanıtım CD'leri gibi farklı basılı ve görsel tanıtım materyali hazırlamakta ve yurtdışında etkin bir şekilde dağıtmaktadır.
 4. Ticari Bilgi : Bilgi ve iletişim teknolojilerinin uluslararası rekabette avantaj sağlayıcı bir unsur haline geldiği günümüzde, dış ticareti geliştirme kuruluşu olarak İGEME'nin en temel işlevlerinden biri de Türk ihracatçısının ihtiyaç duyduğu güvenilir ve güncel ticari bilginin en kısa zamanda sağlanmasıdır.
İGEME Adresleri:

MERKEZ

Mithatpaşa Cad. No:60 Kızılay/Ankara
Tel : (312) 4172223 Fax : (312) 4172233
e-mail : igeme@igeme.org.tr
web :  http://www.igeme.org.tr 

OFİSLER

Marmara Bölge Müdürlüğü
Dış Ticaret Kompleksi
Çobançeşme Mevkii, Sanayi Caddesi  D Blok 4. Kat
Yenibosna / Bahçelievler İSTANBUL
Tel : (212) 4540800 Fax : (212) 4540801
e-mail : igemeist@igeme.org.tr
(Bölge Müdürü : Özden ÇATALBAŞ)

Ege Bölge Müdürlüğü
Atatürk Cad. No:382 Alsancak/İZMİR
Tel : (232) 488 60 00 Fax : (232) 488 61 27
e-mail: igemeege@igeme.org.tr 
(Bölge Müdürü : Mehmet İŞCAN)

TTPO (Turkish Trade Promotion Office)
Turkish Trade Promotion Office
P.O.Box: 2396, 3000 CJ Rotterdam The NETHERLANDS
Tel: 31-10-4124212 Fax: 31-10-4136554
E-Mail : ttpo.igeme@planet.nl
Web : www.ttponl.gov.tr
(Ofis Direktörü : Birsen YILMAZ)

KKTC Temsilciliği
T.C. Lefkoşe Büyükelçiliği, Bedrettin Demirel Cad.
Lefkoşa/K.K.T.C.
Tel : (392) 2275948    Fax : (392) 2272756
E-Mail : igemekktc@igeme.org.tr
Web : http://www.igemekktc.gov.tr
(Ofis Direktörü :Halit Oral AKBAY)

İGEME İL TEMSİLCİLİKLERİ : 

İGEME İL TEMSİLCİLİKLERİ

İHRACATÇI BİRLİKLERİ

Türkiye'de bulunan 59 adet ihracatçı birliği , 13 Genel Sekreterlik altında 23 değişik sektörde faaliyet göstermektedir. Bu ihracatçı birliklerine bağlı farklı illerimizde faaliyet gösteren 50 irtibat bürosu ile Brüksel ve Moskova’da 2 yurtdışı temsilciliği mevcuttur. 11 ilimizde faaliyet gösteren İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri ve bu genel sekreterliklere bağlı olan İhracatçı Birlikleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİKLERİ VE ALT İHRACATÇI BİRLİKLERİ
1 - İSTANBUL TEKSTİL VE KONFEKSİYON İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
1 Halı İhracatçıları Birliği
2 Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği
3 Tekstil ve Hammaddeleri İhr.Bir.
4 Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhr.Bir.

2- İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
5 Ağaç Mam.ve Orman  Ür. İhr.Bir.
6 Hububat-Bakliyat-Yağlı Toh. Ve Mam.İhr.Bir.
7 Fındık ve Mamulleri İhr.Bir.
8 Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhr.Bir.
9 Yaş Meyve-Sebze İhr.Bir.
10 Kuru Meyve ve Mamulleri İhr.Bir.

3- İSTANBUL MADEN VE METALLER İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
11 Elektrik- Elektronik,Makine ve Bilişim İhr.Bir.
12 Kimyevi Maddeler ve Mam.İhr.Bir.
13 Maden İhr.Bir.
14 Demir ve Demirdışı Metaller İhr.Bir.
15 Değerli Maden ve Mücevherat İhr.Bir.
16 Demir Çelik İhracatçıları Birliği

4- EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
17 Zeytin ve Zeytinyağı İhr.Bir.
18 Deri ve Mamulleri İhr.Bir.
19 Hub.Bak.-Yağ.Toh. ve Mam.İhr.Bir.
20 Yaş Meyve-Sebze İhr.Bir.
21 Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhr.Bir.
22 Ağaç Mam. ve Orman Ür. İhr.Bir.
23 Hazır giyim ve Konf.İhr.Bir.
24 Tekstil ve Hammaddeleri İhr.Bir.
25 Kuru Meyve ve Mamulleri İhr.Bir.
26 Tütün İhr.Bir.
27 Maden İhr.Bir.
28 Demir ve Demir Dışı Metaller İhr.Bir.

5- AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
29 Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhr.Bir.
30 Yaş Meyve-Sebze İhr.Bir.
31 Hububat-Bakliyat-Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhr.Bir.
32 Ağaç Mam. ve Orman Ürünleri İhr.Bir.
33 Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhr.Bir.
34 Tekstil ve Hammaddeleri İhr.Bir.
35 Kimyevi Maddeler ve Mam.İhr.Bir.
36 Demir ve Demirdışı Met.İhr.Bir.

6- ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
37 Tekstil ve Hammaddeleri İhr.Bir.
38 Yaş Meyve-Sebze İhr.Bir.
39 Taşıt Araçları ve Yan San.  İhr.Bir.
40 Hazır Giyim ve Konf. İhr.Bir.
41 Meyve-Sebze Mam.İhr.Bir.

7- ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
42 Hub. Bak. Yağ. Toh. Ve Mamulleri İhracatçıları Birliği
43 Çimento ve Top. Ürünleri İhracatçıları Birliği
44 Ağaç Mam.ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği
45 Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği
46 Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği

8- ANTALYA İHRACATÇI GENEL SEKRETERLİĞİ
47 Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği
48 Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği
49 Kesme Çiçek İhracatçıları Birliği

9- GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
50 Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhr.Bir.
51 Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği
52 Hub. Bak. Yağ. Toh. Ve Mamulleri İhracatçıları Birliği
53 Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği

10- DOĞU ANADOLU İHRACATÇILARI BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
54 Doğu Anadolu İhracatçıları Birliği

11- KARADENİZ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
55 Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği
56 Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği
57 Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği

12- DENİZLİ TEKSTİL VE KONFEKSİYON İHRACATÇILARI BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
58 Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği

13- DOĞU KARADENİZ HUBUBAT BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ  GENEL SEKRETERLİĞİ
59 Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği
Kaynak :dtm

İHRACATÇI KİMDİR?

06.06.2006 tarih ve 26190 sayılı Resmi gazetede yayımlanan ihracat yönetmeligi’nin 4. maddesinin (e) bendine göre,

"İhracatçı: İhraç edeceği mala göre ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine üye olan, vergi numarasına sahip gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişilik statüsüne sahip olmamakla birlikte yürürlükteki mevzuat hükümlerine istinaden hukuki tasarruf yapma yetkisi tanınan ortaklıklar" olarak tanımlanmaktadır.

Yukarıdaki yönetmeliğe göre ihracatçı olabilmenin iki zorunlu aşaması bulunmaktadır.
 1. Vergi numarasına sahip olmak
 2. İhraç edilecek ürüne göre ilgili olan ihracatçı birliklerine üye olmak.
Burada söz konusu olan vergi numarası bir zamanlar hepimize verilen ve sonradan iptal edilen vergi numarası değil, gerçek ve tüzel kişiliğe sahip şirketlerin sahip oldukları vergi numarasıdır.