güncel yazılar...
Loading...

Türkiye'nin Başlıca İthalat Yaptığı Ülkeler

Şekil 1 : Türkiye'nin 2009 yılında başlıca ithalat yaptığı ülkeler
2009 yılında toplam 140.775.457.000 USD ithalat yapan Türkiye'nin en çok ithalat yaptığı ilk 30 ülke aşağıdaki listede bilgilerinize sunulmuştur.


Fransa-France .................... 7 084 027
Hollanda - Netherlands .........2 538 669
Almanya - Germany ...........14 076 186
İtalya - Italy .........................7 665 804
İngiltere - United Kingdom ....3 464 595
Yunanistan - Greece ........... 1 129 344
İspanya - Spain ...................3 773 640
Belçika-Belgium………………2 370 416
İsveç - Sweden ....................1 886 555
Avusturya - Austria ..............1 202 657
İsviçre - Switzerland .............1 997 261
Polonya - Poland .................1 815 527
Çek Cumh. - Czech Rep ......1 026 870
Romanya - Romania ............2 257 150
Bulgaristan - Bulgaria ..........1 115 815
Ukrayna - Ukraine ...............3 155 413
Rusya Fed.- Russia Fed ....19 710 127
Kazakistan - Kazakhstan ....1 077 078
Cezayir - Algeria ................2 027 908
Güney Afrika - South Africa .. 1 102 452
A. B. D. - U.S.A ...................8 568 053
Brezilya - Brazil ...................1 105 825
İran - Iran ............................3 402 104
İsrail - Israel ......................  1 069 538
Suudi Arabistan - Saudi Arabia ..1 691 953
Hindistan - India ................. 1 890 638
Çin - China ...................... 12 655 075
Güney Kore - South Korea ...3 115 536
Japonya - Japan ............... 2 779 291
Tayvan - Taiwan ..............  1 338 979