güncel yazılar...
Loading...

Türkiye'nin Başlıca İthalat Yaptığı Ülkeler

Şekil 1 : Türkiye'nin 2009 yılında başlıca ithalat yaptığı ülkeler
2009 yılında toplam 140.775.457.000 USD ithalat yapan Türkiye'nin en çok ithalat yaptığı ilk 30 ülke aşağıdaki listede bilgilerinize sunulmuştur.


Fransa-France .................... 7 084 027
Hollanda - Netherlands .........2 538 669
Almanya - Germany ...........14 076 186
İtalya - Italy .........................7 665 804
İngiltere - United Kingdom ....3 464 595
Yunanistan - Greece ........... 1 129 344
İspanya - Spain ...................3 773 640
Belçika-Belgium………………2 370 416
İsveç - Sweden ....................1 886 555
Avusturya - Austria ..............1 202 657
İsviçre - Switzerland .............1 997 261
Polonya - Poland .................1 815 527
Çek Cumh. - Czech Rep ......1 026 870
Romanya - Romania ............2 257 150
Bulgaristan - Bulgaria ..........1 115 815
Ukrayna - Ukraine ...............3 155 413
Rusya Fed.- Russia Fed ....19 710 127
Kazakistan - Kazakhstan ....1 077 078
Cezayir - Algeria ................2 027 908
Güney Afrika - South Africa .. 1 102 452
A. B. D. - U.S.A ...................8 568 053
Brezilya - Brazil ...................1 105 825
İran - Iran ............................3 402 104
İsrail - Israel ......................  1 069 538
Suudi Arabistan - Saudi Arabia ..1 691 953
Hindistan - India ................. 1 890 638
Çin - China ...................... 12 655 075
Güney Kore - South Korea ...3 115 536
Japonya - Japan ............... 2 779 291
Tayvan - Taiwan ..............  1 338 979

Akreditif Danışmanlık Hizmetleri

Dünya genelinde korumacılık artmakta, politik, ticari ve finansal riskler buna paralel olarak yükselmektedir.

İhracat ve ithalat işlemlerinizde akreditif başta olmak üzere güvenli ödeme ödeme yöntemlerini etkin kullanarak pazar payınızı arttırabilirsiniz.

Detaylı bilgi için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Akreditif, vesaik mukabili ve diğer ödeme yöntemleri ile ilgili detaylı bilgiler ve danışmanlık bilgileri sitemizdedir.