güncel yazılar...
Loading...

TÜRKİYENİN BAŞLICA İHRACAT YAPTIĞI ÜLKELER

Şekil 1 : Türkiye'nin 2009 yılında başlıca ihracat yaptığı ülkeler
2009 yılında toplam 102.164.808.934 USD ihracat yapan Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı ilk 30 ülke aşağıdaki listede bilgilerinize sunulmuştur.Fransa-France .............................6 211 991
Hollanda - Netherlands ..............  2 124 122
Almanya - Germany ...................  9 800 269
İtalya - Italy ................................ 5 893 360
İngiltere - United Kingdom .......... 5 922 835
Yunanistan - Greece ................... 1 634 249
İspanya - Spain ........................... 2 825 514
Belçika-Belgium..........................  1 796 417
Avusturya - Austria ......................   807 150
İsviçre - Switzerland .....................3 931 719
Polonya - Poland ..........................1 321 232
Romanya - Romania .....................2 215 461
Bulgaristan - Bulgaria ....................1 387 731
Ukrayna - Ukraine ........................1 033 537
Rusya Fed.- Russia Fed ................3 202 630
Azerbaycan - Azerbaijan ..............1 398 550
Türkmenistan - Turkmenistan .......... 945 201
Cezayir - Algeria ..........................1 782 013
Libya - Libya ...............................1 800 297
Mısır - Egypt ...............................2 618 360
Güney Afrika.................................  866 732
A. B. D. - U.S.A .........................3 225 220
K.K.T.C. - ................................     770 910
Suriye - Syria ............................. 1 424 982
Irak - Iraq .................................. 5 125 933
İran - Iran .................................. 2 024 779
İsrail - Israel ...............................1 528 852
Suudi Arabistan .................. .......1 771 164
B.A.E. - U.A.E. .........................2 898 750
Çin - China ................................1 599 140

Kaynak : tuik