güncel yazılar...
Loading...

Gümrük Tarife Cetveli

Fiili ithalat aşamasına geçilmeden önce, ithal edilecek ürünlerin bize ne kadara mâl olacağının saptanması için maliyet analizi gerçekleştirilmelidir.

Yapılacak mâliyet analizinde, bilmemiz gereken en temel verilerden birisi de getireceğimiz ürüne karşılık bir gümrük vergisi ödeyip ödemeyeceğimiz, ödeyeceksek bunun ne oranda olduğudur.

Bunun için ilk yapmamız gereken işlem ithal edeceğimiz ürünün GTİP numarasını yani Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu'nu tespit etmek olmalıdır.

Eğer bir ürüne ait GTİP numarasını sorgulamak istiyorsanız buradan sorgulama yapabilirsiniz.


Bazen bir ürünün GTİP numarasını tespit etmek gerçekten sıkıntılı bir hal alabilir, zira bazı ürünlerin yapılan sorgulamalar sonucunda 3-4 farklı pozisyonda ismi çıkmaktadır. Dolayısı ile gümrük işlemlerine yabancı olan birisi için bu durumu çözmek hiç de kolay değildir.

Biz sizlere GTİP numarası tespiti ve gerekli ithalat prosedürleri için bir gümrük müşavirine danışmanızı öneriyoruz.

Nasılsa yapılacak olan ithalatta bir gümrük müşaviri ile çalışacaksınız. O zaman işinizi baştan sıkı tutup, işin başından itibaren işi uzmanına danışarak götürmek en doğru tercih olabilir.

Gümrük Tarife Cetveli, Türkiye'ye ithali yapılacak tüm ürünlerin 12 haneli ayrıntılı GTİP numarası üzerinden listelendiği, her sene yapılan revizelerle Bakanlar Kurulu tarafından yeniden yayınlanan, resmi bir belgedir.

Gümrük Tarife Cetvelin'de yer alan açıklamalar ve fasıl notlarının da yardımı ile ithalatı yapılacak ürünlerin GTİP numaraları tespit edilmektedir. Daha sonra saptanan bu GTİP numarası üzerinden, ürüne ait vergiler ve uyulması gereken ithalat prosedürlerine ulaşılmaktadır.

Her ne kadar, gümrük tarife cetvellerinde vergi oranlarına ait veriler mevcut olsa da , uygulamada Gümrük Tarife Cetvelin'de yer alan Gümrük Vergisi oranları kullanılmamaktadır.

2010 yılına ait GÜMRÜK TARİFE CETVELİ'ne buradan ulaşabilirsiniz. 2016 yılına ait GÜMRÜK TARİFE CETVELİ'ne ise buradan ulaşabilirsiniz.

Akreditif Danışmanlık Hizmetleri

Dünya genelinde korumacılık artmakta, politik, ticari ve finansal riskler buna paralel olarak yükselmektedir.

İhracat ve ithalat işlemlerinizde akreditif başta olmak üzere güvenli ödeme ödeme yöntemlerini etkin kullanarak pazar payınızı arttırabilirsiniz.

Detaylı bilgi için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Akreditif, vesaik mukabili ve diğer ödeme yöntemleri ile ilgili detaylı bilgiler ve danışmanlık bilgileri sitemizdedir.