güncel yazılar...
Loading...

SERBEST BÖLGELER

!980'li yıllara çok sıkça üzerinde durulan bir kavramdı serbest bölgeler. Üzerlerinde bir çok araştırma yapılıyor ve yazılar yazılıyordu. Serbest bölgelerin ihracata olan katkıları, serbest bölgelerin dış ticarete olan faydalarını anlatan araştırmalardı bunlar genelde Neden sonra gözden düştüler. Adları pek az anılır oldu. Bu yazımızda unutulmaya yüz tutmuş Serbest Bölge kavramı üzerinde duracağız.

Serbest Bölge Nedir ?

Bir ülkenin ticari, mali ve iktisadi alanlara ilişkin hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmadığı veya kısmen uygulandığı, bunların yanı sıra sınai ve ticari faaliyetler için daha geniş teşviklerin sağlanmış olduğu ve fiziki olarak ülkenin diğer kısımlarından ayrılan alanlar serbest bölge olarak adlandırılmaktadırlar.Tanımdan da anlaşılabileceği gibi serbest bölgeler pratikte bir ülkenin içerisinde yer almalarına rağmen hukuksal olarak ülke topraklarının dışındaymış gibi ele alınan toprak parçalarıdır. Serbest bölgelerde ülkenin kalanında uygulanmakta olan teşviklere ek bazı teşviklerin de uygulanabildiği görülmektedir.

Serbest Bölgelerin Sundukları Başlıca Avantajlar:

Serbest Bölgeler'in özellikle üretim yapan ve yaptıkları bu üretimlerinin büyük çoğunluğunu ihraç eden  firmalara dönük olarak sunmuş oldukları avantajlar göze çarpmaktadır.

  • Üretim konulu "Faaliyet Ruhsatı" kapsamında faaliyet gösteren serbest bölge kullanıcılarının imal ettikleri ürünlerin satışından elde ettikleri kazançları, Avrupa Birliği üyeliğinin gerçekleşeceği yılın vergileme dönemi sonuna kadar Gelir veya Kurumlar Vergisinden istisnadır.
  • Serbest bölgelerde üretilen ürünlerin FOB bedelinin en az % 85'ini yurtdışına ihraç eden kullanıcıların istihdam ettikleri personele ödedikleri ücretler gelir vergisinden müstesnadır. Bu oran Bakanlar Kurulu tarafından yüzde 50"ye kadar indirilebilir.
  • Üretim faaliyetinde bulunan serbest bölge kullanıcılarının, serbest bölgelerde gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili olarak yapılan işlemleri ve düzenlenen kağıtları damga vergisi ve harçlardan müstesnadır.
Bunun yanı sıra üretim faaliyeti dışındaki konularda 06/02/2004 tarihinden önce Ruhsat almış olan kullanıcıların Gelir veya Kurumlar Vergisi muafiyeti, Faaliyet Ruhsatı süresi sonuna kadar devam edecektir.

Türkiye'de bulunan Serbest Bölgelerin adres, telefon ve web sitelerine buradan ulaşabilirsiniz.

Akreditif Danışmanlık Hizmetleri

Dünya genelinde korumacılık artmakta, politik, ticari ve finansal riskler buna paralel olarak yükselmektedir.

İhracat ve ithalat işlemlerinizde akreditif başta olmak üzere güvenli ödeme ödeme yöntemlerini etkin kullanarak pazar payınızı arttırabilirsiniz.

Detaylı bilgi için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Akreditif, vesaik mukabili ve diğer ödeme yöntemleri ile ilgili detaylı bilgiler ve danışmanlık bilgileri sitemizdedir.