güncel yazılar...
Loading...

İGEME - İhracatı Geliştirme Etüd MerkeziİGEME - (İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ) Türkiye firmalarının ihracata yönlendirilmeleri ve bu konuda karşılaşacakları sorunlara tek merkezden çözüm aranması amacıyla 1960 yılında kurulmuş bir kamu kurumudur. İGEME halen verlığını Dış Ticaret Müsteşarlığına bağlı olarak sürdürmektedir. ANKARA'da merkezi bulunan İGEME'nin, İSTANBUL ve İZMİR'de ofisleri, diğer illerimizde temsilciliklerinin yanı sıra HOLLANDA ve KKTC'de bağlantı noktaları bulunmaktadır.


İGEME ihracatçıya nasıl yardımcı oluyor?

İGEME ihracatçılara 4 ana faaliyet alanı dahilinde yapmış olduğu çalışmalarla yardımcı olmaktadır.


  1. Araştırma-Geliştirme : İGEME, ihracatçı firmalarımızın dış pazarlardaki pazar paylarının artırılması, yeni pazarların bulunması, ihraç ürünlerinin çeşitlendirilmesi, ülkemizdeki ve dünyadaki ekonomik gelişmeler ve ticari prosedürler konusunda ihracatçılarımızın bilgilendirilmesi, ihracata yeni başlayacak firmalara gerekli bilgilerin sağlanması amaçlarına yönelik çalışmaları yapmakta, Dış Ticaret mevzuatını güncel olarak takip etmekte ve firmalara aktarmaktadır.
  2. Eğitim : İGEME, dış ticaret ile ilgili firma ve kuruluşlarda çalışan elemanların bu alandaki bilgi ve becerilerini geliştirmek, dış ticaretin hedeflenen düzeye ulaştırılmasında ve sağlıklı bir yapıya kavuşturulmasında gereksinim duyulan nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine katkıda bulunmak amacı ile kurs, seminer ve birçok eğitim programının yanı sıra ihracatımızın geliştirilmesinde yararlanılabilecek veya ihracatımız için önem arz eden belirli ürünler/pazarlar hakkında ayrıntılı bilgilerin aktarıldığı güncel konu ve gelişmelere ağırlık veren seminerler/paneller de düzenlemektedir.
  3. Tanıtım: İGEME, Türkiye'nin ihracat potansiyeli ve ihraç ürünleri ile ihracatçı firmaların yurtdışında tanıtımının yapılması konusunda önemli hizmetler vermekte olup bugüne kadar birçok uluslararası ticaret fuarlarına milli katılım organizasyonlarının yanı sıra özellikle yurtdışı tanıtıma yönelik genel veya sektörel bazda broşür, katalog ve rehberler ile tanıtım CD'leri gibi farklı basılı ve görsel tanıtım materyali hazırlamakta ve yurtdışında etkin bir şekilde dağıtmaktadır.
  4. Ticari Bilgi : Bilgi ve iletişim teknolojilerinin uluslararası rekabette avantaj sağlayıcı bir unsur haline geldiği günümüzde, dış ticareti geliştirme kuruluşu olarak İGEME'nin en temel işlevlerinden biri de Türk ihracatçısının ihtiyaç duyduğu güvenilir ve güncel ticari bilginin en kısa zamanda sağlanmasıdır.
İGEME Adresleri:

MERKEZ

Mithatpaşa Cad. No:60 Kızılay/Ankara
Tel : (312) 4172223 Fax : (312) 4172233
e-mail : igeme@igeme.org.tr
web :  http://www.igeme.org.tr 

OFİSLER

Marmara Bölge Müdürlüğü
Dış Ticaret Kompleksi
Çobançeşme Mevkii, Sanayi Caddesi  D Blok 4. Kat
Yenibosna / Bahçelievler İSTANBUL
Tel : (212) 4540800 Fax : (212) 4540801
e-mail : igemeist@igeme.org.tr
(Bölge Müdürü : Özden ÇATALBAŞ)

Ege Bölge Müdürlüğü
Atatürk Cad. No:382 Alsancak/İZMİR
Tel : (232) 488 60 00 Fax : (232) 488 61 27
e-mail: igemeege@igeme.org.tr 
(Bölge Müdürü : Mehmet İŞCAN)

TTPO (Turkish Trade Promotion Office)
Turkish Trade Promotion Office
P.O.Box: 2396, 3000 CJ Rotterdam The NETHERLANDS
Tel: 31-10-4124212 Fax: 31-10-4136554
E-Mail : ttpo.igeme@planet.nl
Web : www.ttponl.gov.tr
(Ofis Direktörü : Birsen YILMAZ)

KKTC Temsilciliği
T.C. Lefkoşe Büyükelçiliği, Bedrettin Demirel Cad.
Lefkoşa/K.K.T.C.
Tel : (392) 2275948    Fax : (392) 2272756
E-Mail : igemekktc@igeme.org.tr
Web : http://www.igemekktc.gov.tr
(Ofis Direktörü :Halit Oral AKBAY)

İGEME İL TEMSİLCİLİKLERİ : 

İGEME İL TEMSİLCİLİKLERİ

Akreditif Danışmanlık Hizmetleri

Dünya genelinde korumacılık artmakta, politik, ticari ve finansal riskler buna paralel olarak yükselmektedir.

İhracat ve ithalat işlemlerinizde akreditif başta olmak üzere güvenli ödeme ödeme yöntemlerini etkin kullanarak pazar payınızı arttırabilirsiniz.

Detaylı bilgi için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Akreditif, vesaik mukabili ve diğer ödeme yöntemleri ile ilgili detaylı bilgiler ve danışmanlık bilgileri sitemizdedir.