güncel yazılar...
Loading...

İHRACATÇI KİMDİR?

06.06.2006 tarih ve 26190 sayılı Resmi gazetede yayımlanan ihracat yönetmeligi’nin 4. maddesinin (e) bendine göre,

"İhracatçı: İhraç edeceği mala göre ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine üye olan, vergi numarasına sahip gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişilik statüsüne sahip olmamakla birlikte yürürlükteki mevzuat hükümlerine istinaden hukuki tasarruf yapma yetkisi tanınan ortaklıklar" olarak tanımlanmaktadır.

Yukarıdaki yönetmeliğe göre ihracatçı olabilmenin iki zorunlu aşaması bulunmaktadır.
 1. Vergi numarasına sahip olmak
 2. İhraç edilecek ürüne göre ilgili olan ihracatçı birliklerine üye olmak.
Burada söz konusu olan vergi numarası bir zamanlar hepimize verilen ve sonradan iptal edilen vergi numarası değil, gerçek ve tüzel kişiliğe sahip şirketlerin sahip oldukları vergi numarasıdır.

  Akreditif Danışmanlık Hizmetleri

  Dünya genelinde korumacılık artmakta, politik, ticari ve finansal riskler buna paralel olarak yükselmektedir.

  İhracat ve ithalat işlemlerinizde akreditif başta olmak üzere güvenli ödeme ödeme yöntemlerini etkin kullanarak pazar payınızı arttırabilirsiniz.

  Detaylı bilgi için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

  Akreditif, vesaik mukabili ve diğer ödeme yöntemleri ile ilgili detaylı bilgiler ve danışmanlık bilgileri sitemizdedir.