güncel yazılar...
Loading...
İhracatta Kullanılan Finansman Teknikleri

İhracat işlemlerinde kullanılan finansman teknikleri bugünkü yazımızın konusunu oluşturmaktadır.

İhracatın finansmanı özellikle Türkiye gibi sermaye yapısı güçlü olmayan ve tasarruflarından daha çok tüketmeye alışmış ülkeler için başlı başına bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır.

Temel ihracat bilgileri başlığı altına işlediğimiz tüm bölümler gibi "İhracatta Kullanılan Finansman Yöntemleri" başlıklı yazımızda da konuya ana hatları ile değinip ayrıntılı incelemeleri daha sonra bölümlere saklayacağız.

İhracatta Kullanılan Finansman Yöntemleri finansman ihtiyacının zamanlaması açısından iki temel başlık altında incelenebilir.
  • Yükleme Öncesi İhracat Finansmanı
  • Yükleme Sonrası İhracat Finansmanı
Yükleme Öncesi İhracat Finansmanı: (pre-shipment finance) Yükleme öncesi ihracat finansmanı ile kast edilen ihracat işleminin yükleme esnasına getirilme aşamasına kadar geçen sürede yapılan harcamaların finansmanıdır. 

Peki bir ihracat yükleme aşamasına gelene kadar hangi kalemlerin finansmanını gerekli kılmaktadır?
  • Hammaddelerin satın alınması
  • Üretim işleminin icra edilmesi
  • Paketleme işleminin yapılması 
  • Üretilen ürünlerin güvenli bir alanda depolanması
  • İhracatta seçilen teslim şekline göre dahili nakliye işlemlerinin gerçekleştilmesi
  • Diğer maliyet kalemlerine ait giderlerin karşılanması...
Türkiye'de Eximbank tarafından kullandırılan Sevk Öncesi İhracat Kredileri (SÖİK) yükleme öncesi ihracat finansmanına örnek olarak gösterilebilir. 

Yükleme Sonrası İhracat Finansmanı: (post-shipment finance) Yükleme işlemi gerçekleştirilmiş fakat henüz ihracat ödeme vadesi gelmemiş durumlarda ihracatçıya sağlanan finansman olanakları yükleme sonrası finansman olarak tanımlanmaktadır.

Türkiye'de Eximbank tarafından kullandırılan Kısa Vadeli İhracat Alacakları İskonto Programı ve Reeskont Kredisi yükleme sonrası ihracat finansmanına örnek olarak gösterilebilir 

İhracatta Kullanılan Alternatif Finansman Teknikleri: 

Başta uluslararası faktoring ve forfaiting işlemleri olmak üzere ihracat yaparken kullanılan alternatif finansman modellerini ilerleyen yazılarımızda "ihracatın finansmanı" bölümü başlıkları altında bulabilirsiniz.

Akreditif Danışmanlık Hizmetleri

Dünya genelinde korumacılık artmakta, politik, ticari ve finansal riskler buna paralel olarak yükselmektedir.

İhracat ve ithalat işlemlerinizde akreditif başta olmak üzere güvenli ödeme ödeme yöntemlerini etkin kullanarak pazar payınızı arttırabilirsiniz.

Detaylı bilgi için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Akreditif, vesaik mukabili ve diğer ödeme yöntemleri ile ilgili detaylı bilgiler ve danışmanlık bilgileri sitemizdedir.