güncel yazılar...
Loading...

almanya akreditif

Anahtar Kelimeler : germany lc, almanya akreditif, almanya akreditif ile ihracat nasıl yapılır, akreditif, almanya ihracat akreditif, almanya ithalat akreditif, almanya akreditif danışmanlık, almanya akreditif uzmanı, almanya akreditif destek, ithalat almanya akreditif, agretif almanya,akretif almanya,germany lc consultancy,makina ithalatı akreditif, makina ihracat akreditif, tekstih ihracat akreditif,gıda ihracat akreditif,gıda akreditif uzmanı,gıda akreditif danışmanlığı, boya ihracat almanya, mobilya ihracat almanya, halı ihracat almanya, kırtasiye ihracat almanya, garanti bankası akreditif, hsbc akreditif, kuveyttürk akreditif, albaraka akreditif, türkiyefinans akreditif,ziraat bankası akreditif, halkbankası akreditif,vakıfbank akreditif,deutchland lc,almanya teyitli akreditif,almanya teyit eklemeye gerek var mı...

Almanya dış ticarat işlemleri konusunda dünya genelinde en fazla tecrübeye sahip ülkelerin başında gelmektedir. Almanya'nın sahip olduğu bu ihracat ve ithalat tecrübesinin akreditif alanında kendisini göstermesi gayet normal bir sonuçtur. Almanya akreditif işlemleri konusunda sağlam bir altyapıya ve derin bir geçmişe sahiptir. Ekonomisini sanayi üretimine dayandırıp hızla kalkınan Almanya için ihracat işlemleri her zaman itici bir güç olmuştur. Almanya uzun yıllardır dünya genelinde en çok ihracat yapan ülkelerden birisi olagelmiştir. Ayrıca Almanya ülke olarak üretim için kullanacağı hammaddeleri dış ülkelerden temin etmek zorunda kalmıştır. Bu da hammadde ithalatının Almanya için bir zorunluk olmasından kaynaklanmaktadır.Bu yazının tüm hakları Akreditif Bilgi Merkezi | www.akreditif.biz.tr yasal sahiplerine aittir. Yazının izinsiz kopyalanması ve/veya herhangi bir iletişim vasıtası ile yayınlanması durumunda izlenecek yasal süreçlerle ilgili olarak Akreditif Bilgi Merkezi | www.akreditif.biz.tr hakları saklıdır.

Almanya'nın İhracat-İthalat Finansmanındaki Avantajları :
 1. Güçlü Finansal Kurumlar : Almanya uzun yıllardır vermiş olduğu dış ticaret fazlalıkları vererek elde etmiş olduğu sermaye birikimi ile halen Dünya'nın önde gelen başlıca finansal kurumlarına sahiptir. Finans sektörünün sahip olduğu sermaye gücünü ihracat firmaları vadeli satışlar ile avantaja çevirmektedirler. Örneğin Alman bir firma üretmiş olduğu bir makinayı 3 yıllık taksit ile daha pahalı fiyata satma şansını yakalayabilmekte iken aynı kalitede bir malı üreten bir Türk firması ise daha kısa vadelerle ama çok daha az kar marjı ile makinasını satabilme şansı aramaktadır. Dolayısı ile Almanya için dış ticaret işlemlerindeki en önemli avantajların başında güçlü sermaye yapısına sahip finansal kurumlar gelmektedir.
 2. Bilgi Birikimi : Alman bankalarının ve dış ticaret firmalarının geçmişe dayanan köklü bilgi birikimleri mevcuttur.
 3. Güvenli Ülke : Almanya halen kredibilitesi en yüksek ülkelerin başında gelmektedir. Bu da gerek finansman maliyetini ucuzlatarak gerekse de işlem risklerini düşürerek alman ihracatçı firmalara avantaj sağlamaktadır.
Almanya İhracatlarında Başlıca Riskler Nelerdir?


 1. Almanya'daki firmalar güçlü yapılarına güvenerek hiçbir zaman ihracatçı için güvenli olabilecek ödeme yöntemleri ile çalışmak istememektedirler. Alman firmaları genellikle 30 günlük veya 60 günlük vadeli açık hesap (mal mukabili ödeme) ile Türkiye'den mal ithal etmek istemektedirler.
 2. Almanya'da her ne kadar güçlü ve sağlam firmalar olsa da arada art niyetli firmaların da olabileceği unutulmamalıdır. Dış ticaret işlemlerinde mal mukabili ödeme ihracatçılar için en riskli ödeme yöntemi olup bir kez ürünler Türkiye sınırını geçtikten sonra eğer müşteri zamanında ödeme yapmaz ise hukuki yollardan da ödemenin alınması çok zor olmaktadır.
Almanya pazarında riskleri fırsata dönüştürmek için nasıl bir yol izlenmelidir.  
 1. Almanya ihracatlarınızda ilk önce müşterinin tanınması önemli bir adım olacaktır.
 2. Almanya ihracatlarında ikinci önemli adım ise müşteri ile satışın altyapısının oluşturulacağı bir uluslararası satış sözleşmesinin hazırlanması olmalıdır.
 3. Almanya ihracatlarında son adımda ise olabildiğince güvenli bir ödeme ile çalışılmalıdır. Örneğin akreditifli ödeme ile çalışmak mal mukabili ödeme veya vesaik mukabili ödemeye göre her zaman çok daha avantajlı olacaktır.
Almanya İhracatlarında Akreditif ile Çalışırken Dikkat Edilecek Noktalar Nelerdir?

 1. Risk unsurunun çok iyi değerendirilmesi ilk adımda yapılması gereken konudur. Akreditifte risk konusunun açıklandığı bu sayfadan bir akreditif işlemindeki başlıca riskleri tanıyabilirsiniz.
 2. Daha sonra riskinizi nasıl düşüreceğiniz üzerinde durmanız gerekmektedir. Akreditif işlemlerinde risk düşürme yollarının açklandığı bu sayfaya bakmanız sizin için faydalı olabilir.
 3. Son olarak akreditif tebrübe ve bilgi gerektiren bir konu olduğ için bu konuda zaman bir kişiye danışmanızda fayda olabilir.
Almanya İhracat Akreditif Danışmanlığı :
İhracat işlemlerinde eğer akreditifli ödeme kullanılacak ise ve eğer firmalar yapacakları bu akreditif işlemi ile ilgili olarak danışmanlık almak istemekte iseler bu durumda verilecek hizmet ihracat akreditif danışmanlığı olarak adlandırılmaktadır.
İhracat işlemleri bir satış sözleşmesinin hazırlanması ile başlamakta, daha sonra hazırlanan satış sözleşmesinin imzalanması, malların sevk edilmesi, evrakların toplanması ve evrak ibrazının yapılması ve mal bedelinin tahsil edilmesi operasyonel sırasını izlemektedir.
Bir akreditifli ihracat işleminde danışmanlık hizmeti verilmesi durumunda aşağıdaki sıra doğrultusunda müşterilerimize yardımcı olmaktayız.
 1. İşlem bazında risk analizi yapılması
 2. Akreditif metni hazırlanması veya detaylı akreditif metni incelemesi
 3. İşlem boyunca destek sağlanması
 4. İbraz öncesi belge kontrolü
Tüm bu işlemlerin uluslararası geçerliliğe sahip akreditif uzmanlık belgesi sahibi tecrübeli bir akreditif uzmanı (CDCS) tarafından yapılması taraflara yarar sağlayacaktır.

rusya akreditif

Anahtar Kelimeler : rusya akreditif, rusya ihracat akredtif, rusya ithalat akreditif, rusya ithalat akreditifi, rusya akreditif ile ithalat, ithalatçı akreditif, garantili akreditif rusya, rusya ile akreditif ödeme, akretif rusya, rusya'ya ihracat için akreditif, rusya konşimento akreditif, rusya taze sebze akreditif,rusya sebze ihracatı garanti ödeme,rusya ihracat ödeme,rusya dolandırcılık sorunu,rusya ödeme alamama,rusya vesaik mukabili ödeme,rusya tır ile yükleme,rusya swift mesajı,rusya banka lc,rusya örnek akreditif,rusya federasyonu,

Rusya sahip olduğu çok geniş doğal kaynaklar ile önemli bir ekonomik gücü elinde barındırmaktadır. Özellikle doğalgaz ve petrol ürünlerinde Rusya Dünya'daki sayılı ihracatçılardan birisi konumundadır. Gayri safi yurtiçi hasıla bakımından Rusya Federasyonu Dünya'nın 10. büyük ekonomisi konumundadır. Satın alma paritesi bakımından incelendiğinde ise 6. ülke konumundadır. 2000 yılında 6 milyon kişi olan orta sınıf 2006 yılına gelindiğinde ise 55 milyona çıkmıştır.

Bu ekonomik veriler Rusya'nın hızla büyüyen bir pazar konumunda olduğunu göstermektedir. Ayrıca Rusya Türkiye'ye yakın olması dolayısı ile de dış ticaret işlemlerinde nakliye açısından bir avantaja sahiptir.
 
 
Bu yazının tüm hakları Akreditif Bilgi Merkezi |  www.akreditif.biz.tr yasal sahiplerine aittir. Yazının izinsiz kopyalanması ve/veya herhangi bir iletişim vasıtası ile yayınlanması durumunda izlenecek yasal süreçlerle ilgili olarak Akreditif Bilgi Merkezi | www.akreditif.biz.tr hakları saklıdır.
 
Rusya bundan yaklaşık 20 yıl kadar önce sosyalist bir ekonomiden serbest piyasa ekonomisine geçmiştir. Bu geçiş planlı bir şekilde yapılamamış ve plansız geçiş sonrasında arkasında enkaz halinde sanayi, üretim ve insan topluluğu bırakmıştır. Yeni düzen içerisinde özellikle ilk yıllarda yaşanan bocalamanın ardında Federal Rusya sahip olduğu doğal kaynaklar sayesinde ekonomisini hızla düzeltme yoluna gitmiştir. Hali hazırda ihracatının büyük çoğunluğunu petrol ve doğalgazın oluşturduğu Rusya'da sanayi üretimi halen istenilen düzeyde değildir. tüm bu sebeplerden ötürü Rusya türk ihracatçıları açısından hem bir fırsat hem bir risk ülkesi konumundadır.

Rusya İhracatlarında Başlıca Riskler Nelerdir?

 1. Dil bariyeri Rusya için başlıca sorunlardandır.
 2. Rusya mevzuatının Türkiye'nin uyumlu olduğu AB mevzuatına göre farklılıklar göstermesi de ikincil bir risk kalemi olarak karşımıza çıkmaktadır.
 3. Rusya'nın yaşamış olduğu sistem değişikliği sonrasında daha yeni yeni ticari kültürünün gelişmeye başlaması ve devlet otoritesinin yanında mafyavari yapılarında bulunması ise üçüncü önemli risk kalemi olarak karşımıza çıkmaktadır.
Rusya İhracatlarında Başlıca Fırsatlar Nelerdir?

 1. Rusya'nın Türkiye'ye olan coğrafi yakınlığı.
 2. Türkiye'nin üretmiş olduğu sebzze ve meyvelerin Rusya'da iklim koşulları nedeni ile üretilememesi
 3. Rusya'nın sürekli gelişen ekonomik yapısı ve artan refah düzeyi.
Örnek Olay : Bir Türk ihracatçısını dolandıran Rus firmalarının yaptığı örnek olayı aynen aktarıyorum.

Elimize malesef çok geçen bir uygulamada Rusya'daki bir firmanın aşağıdaki şekilde Türkiye'de yerleşik firmayı dolandırmış olduğunu görmüş durumdayım.
 1. İngiltere'de yerleşik gözüken bir şirket üzerinden Türkiye'de yerleşik bir ihracatçı firma ile temas kuruluyor. Büyük ihtimal bu bir paravan firma.
 2. Daha sonra Rusya'dai bir banka araclığı ile Türkiye'deki firmaya akreditif açılıyor. Fakat Rusya'da akreditif açan banka diğer bir Avrupa Bankası gibi göstermiş kendisini ama aslında bu bir göz boyama.
 3. Daha sonra malların Kazakistan'a gönderilmesi isteniyor.
 4. Akreditif metninde yapısal hatalar mevcut olmasına rağmen ihbar bankası sadece kendisine gelen swift mesajını doğrulamakla yükümlü olduğu için içerik anaizi yapmaksızın akreditifi ihracatçı firmaya bildiriyor.
 5. Akreditif metninde ayrıca düzgün ibrazı engelleyici maddeler mevcut olduğundan amir banka belgelere rezerv vurup evrakları geri gönderiyor. 
 6. Ürünler tır ile gönderildiği için ürünler bir şekilde Kazakistan'a sokulup ithalat işlemi tamamlanıyor. Tabi olan yalnızca akreditife güvenerek gerekli kontrolleri yapmadan işleme başlayan Türkiye'deki ihacatçı firmaya oluyor.

Rusya pazarında riskleri fırsata dönüştürmek için nasıl bir yol izlenmelidir.  
 1. Rusya ihracatlarınızda güvenli ödeme yöntemleri ile çalışınız. Örneğin akreditifli ödeme ile çalışmak vesaik mukabili ödemeye göre her zaman çok daha avantajlı olacaktır.
 2. Risk unsurunun çok iyi değerendirilmesi ilk adımda yapılması gereken konudur. Akreditifte risk konusunun açıklandığı bu sayfadan bir akreditif işlemindeki başlıca riskleri tanıyabilirsiniz.
 3. Daha sonra riskinizi nasıl düşüreceğiniz üzerinde durmanız gerekmektedir. Akreditif işlemlerinde risk düşürme yollarının açklandığı bu sayfaya bakmanız sizin için faydalı olabilir.
 4. Son olarak akreditif tebrübe ve bilgi gerektiren bir konu olduğ için bu konuda zaman bir kişiye danışmanızda fayda olabilir.
 

Çin İthalat Akreditifleri

Çin ile yapılan dış ticaret işlemlerinde kullanılan akreditifler günümüzde önem kazanan bir uygulama alanı olmaktadır. Çin'li firmalar akreditif işlemlerinde kazandıkları beceri ve uygulama gücü ile kendilerine bir rekabet avantajı sağlamaktadırlar.

Dünya'nın ikinci büyük ekonomisi konumuna yerleşen Çin ucuz işgücü maliyetleri ve devlet sübvansiyonları (değeri düşük tutulan Yuan gibi..) ile Dünya'nın başlıca üretim üssü konumundadır. Ayrıca Çin Dünya'nın başlıca ihracat yapan ülkelerinden birisi konumundadır.

Çok uygun maliyet ile ürünler üretip satma kapasitesine ulaşan Çin son 10 yıl içerisinde Türkiye'ye önemli miktarda ürün ihracatı yapar konuma gelmiştir.
Bu yazının tüm hakları Akreditif Bilgi Merkezi | www.akreditif.biz.tr yasal sahiplerine aittir. Yazının izinsiz kopyalanması ve/veya herhangi bir iletişim vasıtası ile yayınlanması durumunda izlenecek yasal süreçlerle ilgili olarak Akreditif Bilgi Merkezi | www.akreditif.biz.tr hakları saklıdır.

Çin getirmiş olduğu avantajların yanı sıra ithalatçı firmalar için pek çok riski de beraberinde taşımaktadır. Bu risklerin farkında olan ithalatçılar genellikle peşin ödeme yapmak istememektedirler ve ürünlerini akreditif vasıtası ile Çin'den alma yoluna gitmektedirler. fakat Çin'in dış ticaret alanında kat ettiği yol yalnızca üretim konusu ile sınırlı kalmamıştır. Özellikle son 5-6 yıl içerisinde dış ticaretin finansmanı konusunda da Çin'li firmalar ve çalışanlar önemli mesafe kat etmişlerdir.

İthalatçı firmalar açısından Çin'in taşımış olduğu başlıca riskler nelerdir?
 1. Çin kapalı bir ekonomiden serbest piyasa ekonomisine ancak son 20 yıl içerisinde geçmeye başlamıştır. Geçiş halen sürmekte olup internet yasaklarından basın özgürlüğüne kadar pek çok konuda halen kısıtlamaların olduğu bir gerçektir. Bu kısıtlamalar firmaların pazar araştırması yapmasından ülkede olup bitenlere tam olarak haberdar olmasına kadar pek çok konuda sıkıntı yaratmaktadır.
 2. Çin'de latin harflerinden farklı bir alfabede yazılan, Avrupa dillerine göre karmaşık ve pek çok değişik lehçeden oluşmuş bir dil kullanılmaktadır. Çin dil bariyeri en yüksek ülkelerden birisidir.
 3. Çin nüfus olarak dünya'nın en kalabalık ülkesidir. Çin'de fakir ve zenfgin arasındaki ekonomik uçurum artma eğilimi göstermektedir. Fazla nüfus ve artan gelir adaletsizliği etik değerlere bağlı olmayan pek çok dolandırıcı kişi için bulunmaz fırsatlar yaratmaktadır. 
 4. Çin üreticilerinin bir diğer sıkıntısı da istenilen kaliteye ulaşamama problemidir. Çin'den mal alan ithalatçılar çoğu zaman istedikleri kaliteden düşük kalitede ürün teslim aldıkları şikayetinde bulunmaktadırlar. 
İthalatçı firmalar Çin'den mal getirirken risklerden nasıl korunabilirler?
 1. Çin'de yerleşik ve mal tedariği konusunda uzman firmalardan destek alınması yoluna gidilmelidir. Hatta pek çok Türk girişimci yıllardır Çin'de bulunmaktadır ve Çin'den mal tedariği konusunda uzmanlaşmışlardır. Bu firmalardan profesyonel yardım alınması önemli bir risk düşürücü etmen olarak düşünülmeli ve değerlendirilmelidir.
 2. Peşin ödeme yapılmamalıdır. 
 3. Numune bedelleri mümkün mertebe ödenmemelidir. Gerekirse numune onayına istinaden yürürlüğe girecek bir satış sözleşmesi hazırlanıp imzalanmalıdır. Böylece karşı firmaya ciddi olunduğu mesajı iletilmelidir. 
 4. Malın kalitesini göstermeyen sadece ürünlerin yüklendiğini gösteren bir taşıma belgesi olan konşimento kopyasına istinaden ödeme kabul edilmemelidir.
 5. Görüldüğünde ödemeli vesaik mukabili ödeme kabul edilmemelidir. Zira bu şekildeki bir ödemede de ithalatçı firma mal kalitesi konusunda herhangi bir elle tutulur güvenceye sahip olamamaktadır.
Tüm bu yukarıdaki noktalar karşısında geriye 2 ödeme alternatifi kalmaktadır. Bunlardan ilki açık hesap iken ikincisi ise akreditifli ödemedir. Hiçbir mantıklı firmanın tanımadığı bir ithalatçıya ilk seferde açık hesap ödeme ile mal vermeyeceğini kabul edersek bu durumda Çin'den mal alırken kullanılacak ödeme yöntemi olarak akreditif tek ciddi alternatif olarak karşımıza çıkmaktadır.

Çin akreditiflerinde hangi noktalara dikkat edilmelidir?
 1. Karşınızda sürekli akreditif ile çalışmaya alışmış akreditif konusuna hakim bir firma olduğunu bilerek işleme başlamakta fayda vardır.
 2. Mümkünse vadeli akreditifler ile çalışmakta fayda vardır. Nakliye belgesinden sonra 45 gün içinde ödemeli bir vade çoğu zaman için yeterli olacaktır.
 3. Ürünün kalitesini gösteren belgeler mutlaka akreditif metnine eklenmelidir.
 4. Ürünün tam olarak yüklendiğini gösteren belgeler mutlaka akreditif metnine eklenmelidir.
Yukarıda açıklanan risk noktalarına dikkat ederek ve akreditif metninde gerekli önlemleri alarak Çin'den daha güvenli olarak ürün ithalatı yapmak mümkün olacaktır. Tüm ithalatçılarımıza hayırlı işler dileriz...

Akreditifli Ödemelerde Rezerv Nedir?

Akreditifli ödemelerde rezerv kavramı belki de ihracat profesyonellerini en çok korkutan sözcüklerin başında yer almaktadır.

Hemen hemen tüm ihracatçılar meslek hayatlarının bir bölümünde akreditif ile çalışırken rezervli bir ibrazla karşılaşmışlardır, çünkü ICC'nin yapmış olduğu çalışmalara göre ibraz edilen akreditif evraklarının yaklaşık %80'i bankalarca ilk ibrazda rezervli olarak tespit edilmektedir.

Peki rezerv nedir? Neden önemlidir ve tam olarak ne anlama gelmektedir? Bu yazımızda kısaca bu konu üzerinde durmaya çalışacağız...


İhracatta Ödeme Nasıl Güvence Altına Alınır?

İhracatta ödemenin müşteriden alınması en kritik süreçlerden birisini oluşturmaktadır.

Özellikle başka bir coğrafyada bulunan ve farklı hukuksal kurallara bağlı ithalatçı bir firmaya ürün gönderip, karşılığında ödemenin alınamaması veya çok geç alınması, yüksek miktarlı fakat düşük kar marjı ile çalışılması gereken günümüz ticaret hayatında, önemli bir sıkıntı kaynağı olarak, firmaların üzerinde Demokles'in kılıcı gibi sallanmaktadır.

Bir ihracat işlemine başlanmadan önce ihracatçı firmanın kendisine sorması gereken en kritik sorulardan birisi "yaptığımız bu ihracat karşılığında paramızı ne zaman alabiliriz" veya "ne şekilde alacağımızı sağlama alabiliriz" olmalıdır.

Zira bir dış ticaret işlemi birbirinden çoğu zaman yüzlerce kilometre uzaklıkta bulunan alıcı ve satıcı arasında gerçekleşmektedir.

Buna ilave olarak alıcı ve satıcı birbirinden farklı kanunlara, ticari geleneklere ve hatta etik kurallara bağlı olarak ticaret yapmaktadırlar.

Dolayısı ile bu kadar farklı yapılarda ticaret yapan alıcı ve satıcı arasında ödemelerin adaletli olarak yürüyebilmesi için dış ticarette kullanılacak olan ödeme yöntemlerinin de tıpkı diğer dış ticaret unsurları gibi standartlaştırılmış ve kolay uygulanabilir olması gerekmektedir ki işlemler ve para akışı aksamadan hızlıca yürüyebilsin.


Bugünkü yazımda, ihracatta ödemenin güvence altına alınabilmesi için dikkat edilmesi gereken noktaları açıklayacağım.

Akreditif Danışmanlık Hizmetleri

Dünya genelinde korumacılık artmakta, politik, ticari ve finansal riskler buna paralel olarak yükselmektedir.

İhracat ve ithalat işlemlerinizde akreditif başta olmak üzere güvenli ödeme ödeme yöntemlerini etkin kullanarak pazar payınızı arttırabilirsiniz.

Detaylı bilgi için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Akreditif, vesaik mukabili ve diğer ödeme yöntemleri ile ilgili detaylı bilgiler ve danışmanlık bilgileri sitemizdedir.