güncel yazılar...
Loading...

Akreditifli Ödemelerde Rezerv Nedir?

Akreditifli ödemelerde rezerv kavramı belki de ihracat profesyonellerini en çok korkutan sözcüklerin başında yer almaktadır.

Hemen hemen tüm ihracatçılar meslek hayatlarının bir bölümünde akreditif ile çalışırken rezervli bir ibrazla karşılaşmışlardır, çünkü ICC'nin yapmış olduğu çalışmalara göre ibraz edilen akreditif evraklarının yaklaşık %80'i bankalarca ilk ibrazda rezervli olarak tespit edilmektedir.

Peki rezerv nedir? Neden önemlidir ve tam olarak ne anlama gelmektedir? Bu yazımızda kısaca bu konu üzerinde durmaya çalışacağız...


Rezerv Nedir? Nasıl Tanımlanmaktadır? 

Rezerv amir bankasının, teyit bankasının veya görevli bankanın kendisine yapılan ibrazı akreditif metni ve güncel akreditif kurallarına göre incelemeleri sonucunda bulmuş oldukları uygunsuzluklar olarak tanımlanabilmektedir.

Bankalar kendilerine yapılmış olan ibrazın rezervli olup olmadığına yalnızca kendilerine sunulan dökümanlara bakarak karar verirler. Örneğin geç yükleme rezervi denildiğinde nakliye belgesinde gösterilen yükleme gününün akreditif metninde şarta bağlanan yükleme tarihinden sonraki bir güne denk geldiği anlaşılmalıdır. Banka geç yükleme rezervine nakliye belgesini inceleyerek karar vermiştir.

Bankalar İbrazın Rezervli Olup Olmadığına Nasıl Karar Vermektedirler? 

Bankalar kendilerine ulaşan ibrazın rezervli olup olmadığına ibraz edilen evrakları inceleyerek karar vermektedirler.İncelenen evrakların akreditif şartlarını doğru olarak yansıtması gerekmektedir. Akreditif metni ile evraklar arasındaki her bir uygunsuzluk rezerv olarak adlandırılmaktadır.

Bankalar İbrazın Rezervli Olup Olmadığına Ne Kadar Sürede Karar Vermektedirler?

UCP 600 akreditif kurallarına göre bankaların kendilerine iletilen evrakları inceleyip ibrazın rezervli olup olmadığına karar vermeleri için 5 iş günü süreleri vardır. Bu süre bir önceki akreditif kuralları olan UCP 500'de 7 gün iken yeni kurallarda 5 iş günü olarak revize edilmiştir.

Bankaların Rezervli İbraz Karşısında Akreditif Lehtarına Karşı Sorumlulukları Nelerdir? 

Bankalar rezervli bir ibraz tespit ettiklerinde hemen akreditif lehtarına UCP 600'de açıklanan şekilde bir rezerv bildirim yazısı iletmekle yükümlüdürler.

Peki neden rezervli ibrazlar ihracatçılar için korkulu rüya haline gelmektedir? Rezervli ibraz durumunda,
  1. Bankalar UCP 600 akreditif kurallarında belirtilen şekilde bir rezerv bildirim yazısını ibrazı takip eden 5 iş günü içerisinde akreditif lehtarına iletmekle mükelleftirler.
  2. Rezerv bildirim yazısını ilettikten sonra bankaların ödeme ile ilgili bir yükümlülükleri kalmamaktadır.
  3. Bankalar kendilerine ibraz edilen evrakları akreditif lehtarı emrine hazır bulundurulup gelecek talimata göre hareket etmekle mükelleftirler.
Yukarıda açıklandığı gibi rezervli ibraz durumunda akreditif tahtında ödeme yükümlülüğü bankaların üzerinden kalkmaktadır. Ödeme ancak müşterinin rezervleri kabul edip amir bankanın da onayına müteakiben yapılabilmektedir.

Bu da çoğu zaman firmaların mağdur olmaları için yeterli bir sebep durumuna gelmektedir.

Akreditif Danışmanlık Hizmetleri

Dünya genelinde korumacılık artmakta, politik, ticari ve finansal riskler buna paralel olarak yükselmektedir.

İhracat ve ithalat işlemlerinizde akreditif başta olmak üzere güvenli ödeme ödeme yöntemlerini etkin kullanarak pazar payınızı arttırabilirsiniz.

Detaylı bilgi için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Akreditif, vesaik mukabili ve diğer ödeme yöntemleri ile ilgili detaylı bilgiler ve danışmanlık bilgileri sitemizdedir.