güncel yazılar...
Loading...

Çin İthalat Akreditifleri

Çin ile yapılan dış ticaret işlemlerinde kullanılan akreditifler günümüzde önem kazanan bir uygulama alanı olmaktadır. Çin'li firmalar akreditif işlemlerinde kazandıkları beceri ve uygulama gücü ile kendilerine bir rekabet avantajı sağlamaktadırlar.

Dünya'nın ikinci büyük ekonomisi konumuna yerleşen Çin ucuz işgücü maliyetleri ve devlet sübvansiyonları (değeri düşük tutulan Yuan gibi..) ile Dünya'nın başlıca üretim üssü konumundadır. Ayrıca Çin Dünya'nın başlıca ihracat yapan ülkelerinden birisi konumundadır.

Çok uygun maliyet ile ürünler üretip satma kapasitesine ulaşan Çin son 10 yıl içerisinde Türkiye'ye önemli miktarda ürün ihracatı yapar konuma gelmiştir.
Bu yazının tüm hakları Akreditif Bilgi Merkezi | www.akreditif.biz.tr yasal sahiplerine aittir. Yazının izinsiz kopyalanması ve/veya herhangi bir iletişim vasıtası ile yayınlanması durumunda izlenecek yasal süreçlerle ilgili olarak Akreditif Bilgi Merkezi | www.akreditif.biz.tr hakları saklıdır.

Çin getirmiş olduğu avantajların yanı sıra ithalatçı firmalar için pek çok riski de beraberinde taşımaktadır. Bu risklerin farkında olan ithalatçılar genellikle peşin ödeme yapmak istememektedirler ve ürünlerini akreditif vasıtası ile Çin'den alma yoluna gitmektedirler. fakat Çin'in dış ticaret alanında kat ettiği yol yalnızca üretim konusu ile sınırlı kalmamıştır. Özellikle son 5-6 yıl içerisinde dış ticaretin finansmanı konusunda da Çin'li firmalar ve çalışanlar önemli mesafe kat etmişlerdir.

İthalatçı firmalar açısından Çin'in taşımış olduğu başlıca riskler nelerdir?
 1. Çin kapalı bir ekonomiden serbest piyasa ekonomisine ancak son 20 yıl içerisinde geçmeye başlamıştır. Geçiş halen sürmekte olup internet yasaklarından basın özgürlüğüne kadar pek çok konuda halen kısıtlamaların olduğu bir gerçektir. Bu kısıtlamalar firmaların pazar araştırması yapmasından ülkede olup bitenlere tam olarak haberdar olmasına kadar pek çok konuda sıkıntı yaratmaktadır.
 2. Çin'de latin harflerinden farklı bir alfabede yazılan, Avrupa dillerine göre karmaşık ve pek çok değişik lehçeden oluşmuş bir dil kullanılmaktadır. Çin dil bariyeri en yüksek ülkelerden birisidir.
 3. Çin nüfus olarak dünya'nın en kalabalık ülkesidir. Çin'de fakir ve zenfgin arasındaki ekonomik uçurum artma eğilimi göstermektedir. Fazla nüfus ve artan gelir adaletsizliği etik değerlere bağlı olmayan pek çok dolandırıcı kişi için bulunmaz fırsatlar yaratmaktadır. 
 4. Çin üreticilerinin bir diğer sıkıntısı da istenilen kaliteye ulaşamama problemidir. Çin'den mal alan ithalatçılar çoğu zaman istedikleri kaliteden düşük kalitede ürün teslim aldıkları şikayetinde bulunmaktadırlar. 
İthalatçı firmalar Çin'den mal getirirken risklerden nasıl korunabilirler?
 1. Çin'de yerleşik ve mal tedariği konusunda uzman firmalardan destek alınması yoluna gidilmelidir. Hatta pek çok Türk girişimci yıllardır Çin'de bulunmaktadır ve Çin'den mal tedariği konusunda uzmanlaşmışlardır. Bu firmalardan profesyonel yardım alınması önemli bir risk düşürücü etmen olarak düşünülmeli ve değerlendirilmelidir.
 2. Peşin ödeme yapılmamalıdır. 
 3. Numune bedelleri mümkün mertebe ödenmemelidir. Gerekirse numune onayına istinaden yürürlüğe girecek bir satış sözleşmesi hazırlanıp imzalanmalıdır. Böylece karşı firmaya ciddi olunduğu mesajı iletilmelidir. 
 4. Malın kalitesini göstermeyen sadece ürünlerin yüklendiğini gösteren bir taşıma belgesi olan konşimento kopyasına istinaden ödeme kabul edilmemelidir.
 5. Görüldüğünde ödemeli vesaik mukabili ödeme kabul edilmemelidir. Zira bu şekildeki bir ödemede de ithalatçı firma mal kalitesi konusunda herhangi bir elle tutulur güvenceye sahip olamamaktadır.
Tüm bu yukarıdaki noktalar karşısında geriye 2 ödeme alternatifi kalmaktadır. Bunlardan ilki açık hesap iken ikincisi ise akreditifli ödemedir. Hiçbir mantıklı firmanın tanımadığı bir ithalatçıya ilk seferde açık hesap ödeme ile mal vermeyeceğini kabul edersek bu durumda Çin'den mal alırken kullanılacak ödeme yöntemi olarak akreditif tek ciddi alternatif olarak karşımıza çıkmaktadır.

Çin akreditiflerinde hangi noktalara dikkat edilmelidir?
 1. Karşınızda sürekli akreditif ile çalışmaya alışmış akreditif konusuna hakim bir firma olduğunu bilerek işleme başlamakta fayda vardır.
 2. Mümkünse vadeli akreditifler ile çalışmakta fayda vardır. Nakliye belgesinden sonra 45 gün içinde ödemeli bir vade çoğu zaman için yeterli olacaktır.
 3. Ürünün kalitesini gösteren belgeler mutlaka akreditif metnine eklenmelidir.
 4. Ürünün tam olarak yüklendiğini gösteren belgeler mutlaka akreditif metnine eklenmelidir.
Yukarıda açıklanan risk noktalarına dikkat ederek ve akreditif metninde gerekli önlemleri alarak Çin'den daha güvenli olarak ürün ithalatı yapmak mümkün olacaktır. Tüm ithalatçılarımıza hayırlı işler dileriz...

Akreditif Danışmanlık Hizmetleri

Dünya genelinde korumacılık artmakta, politik, ticari ve finansal riskler buna paralel olarak yükselmektedir.

İhracat ve ithalat işlemlerinizde akreditif başta olmak üzere güvenli ödeme ödeme yöntemlerini etkin kullanarak pazar payınızı arttırabilirsiniz.

Detaylı bilgi için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Akreditif, vesaik mukabili ve diğer ödeme yöntemleri ile ilgili detaylı bilgiler ve danışmanlık bilgileri sitemizdedir.