güncel yazılar...
Loading...

Mal Mukabili Ödemenin Özellikleri

Bugünkü yazımda dış ticarette yaygın olarak kullanılan bir ödeme yöntemi olan mal mukabili ödemenin özelliklerini açıklayacağım.

Mal Mukabili Ödeme Nedir?

Mal mukabili ödeme, genellikle ihracatçı tarafından ürünlerin yüklenmesi ve belirli bir süre sonra da mal bedelinin ithalatçı tarafından ödenmesi şeklinde çalışan, dış ticarette kullanılan bir ödeme yöntemidir.
Mal mukabilinde ödeme vadesi çoğunlukla 30 gün, 60 gün veya 90 gün olarak tespit edilebilmektedir.

Mal Mukabili Ödemede Vadeler Nasıl Tespit Edilir ?  

Mal mukabili ödemede vadeler genellikle konşimento tarihi veya fatura tarihi baz alınarak saptanmaktadır.

Örneğin konşimento tarihinden itibaren 30 gün sonra ödemeli, konşimento tarihinden 60 gün sonra ödemeli veya konşimento tarihinden 90 gün sonra ödemeli vs...

Mal Mukabili Ödeme Hangi Durumlarda Kullanılabilir?

Mal mukabili ödeme öncelikle ihracatçı ile ithalatçının arasında güven duygusunun oluştuğu durumlarda kullanılmalıdır.

Mal mukabili ödeme ihracatçı için en riskli ödeme yöntemi olduğu için güven ortamının olmadığı durumlarda mal mukabili ödeme kesinlikle kullanılmamalıdır.

Bunun yanı sıra mal mukabili ödeme yüksek bedelli ihracatlarda da kullanılmamalıdır.

Burada yüksek bedelli ihracat kavramı firmadan firmaya değişmek ile beraber dış ticarette açık hesap çalışmanın güvenden başka hemen hiçbir güvencesi olmadığı unutulmamalı ve firmayı finansal olarak sıkıntıya sokacak işlemlerin mal mukabili ile yapılmasından kaçınılmalıdır.

Mal Mukabili Ödemenin Ne Gibi Avantajları Vardır?

Mal mukabili ödeme ihracatçılar için rekabet avantajı sağlar, çünkü ithalatçılar kendileri için hemen hemen hiçbir risk taşımayan mal mukabili ödemeyi diğer tüm ödeme yöntemlerine tercih etmektedirler.

Ayrıca ithalatçılar malları gördükten sonra ödeme yapacakları için mal mukabili ödemede ısrar edebilmektedirler.

Bunun yanı sıra ABD, Avustralya ve Kanada gibi uzun transit süresine sahip ihracat işlemlerinde malların ithalatçıya varması 30 ila 45 gün alabilmektedir.

Bu durumda ödeme süresi konşimentodan sonra 30 gün tespit edilmiş mal mukabili ödeme ile ithalatçı malları gümrükten teslim aldığı anda ödemeyi yapmış olmaktadır. Söz konusu işlem ise ithalatçı açısından finansmana dayalı bir kolaylık sağlamaktadır.

Mal Mukabili Ödemenin Alternatifleri Nelerdir?

Mal mukabili ödemenin alternatifleri; vesaik mukabili ödeme ve akreditifli ödemedir.

Özellikle akreditifli ödeme ile ihracatçı firmalar kendilerini risklere karşı koruyarak finansman avantajı da yakalayabilirler.

Eğer akreditif ile ilgili temel bilgilere ihtiyacınız var ise aşağıdaki linklere göz atabilirsiniz,

Akreditif nedir ile ilgili sunum,
Akreditifte taraflar ile ilgili sunum,

Mal Mukabili Ödeme

Dış ticarette en sık kullanılan ödeme yöntemi hiç şüphesiz mal mukabili ödemedir. Mal mukabili ödeme İngilizce'de genellikle "Open Account" olarak adlandırılmaktadır.

"Open Account" teriminin Türkçe karşılığı "Açık Hesap" olduğu için, mal mukabili ödemeye açık hesap da denilmektedir.

Mal mukabili ödemede, ihracatçı malları satış sözleşmesinde belirtilen özelliklere uygun olarak kararlaştırılan yükleme zamanında yükler.

Alıcı ise önce malları gümrükten çekip daha sonra önceden belirlenmiş ödeme vadesinde ödemesini yapmaktadır. Ödemeler genellikle bankalar aracılığı ile yapılmakta ve "T/T Payment" veya "Wire Transfer" olarak adlandırılmaktadır.

Mal Mukabili Ödemede İhracatçı Açısından Başlıca Riskler : 
  1. Zamanında mal bedelini tahsil edememek.
  2. Mal bedelini alamamak.
  3. Mal bedeli üzerinden indirim istenilmesi. Örneğin ürün kalitesinin yetersiz olduğunun öne sürülerek ithalatçılar tarafından mal bedelinden indirim istenilmesine reklamasyon denilmektedir.
İthalatçı açısından ise en az riskli ödeme yöntemi açık hesaptır. Söz konusu ödeme yönteminde, ithalatçılar, çoğu zaman ödemeyi malları teslim aldıktan sonra yaptıkları için, neredeyse hiç risk almamaktadırlar.

Mal mukabili ödeme genellikle birbirini çok iyi tanıyan firmalar arasında kullanılmaktadır. Özellikle bir firma ile yeni yeni ticaret yapılmaya başlanmış ise mal mukabili ödeme tercih edilmemelidir. İhracatçı firmaların yüksek meblağlı işlemlerde mal mukabili ödeme yerine diğer ödeme yöntemlerini tercih etmeleri daha sağlıklı olmaktadır.

İlginizi çekebilecek yazılar:

Akreditif Danışmanlık Hizmetleri

Dünya genelinde korumacılık artmakta, politik, ticari ve finansal riskler buna paralel olarak yükselmektedir.

İhracat ve ithalat işlemlerinizde akreditif başta olmak üzere güvenli ödeme ödeme yöntemlerini etkin kullanarak pazar payınızı arttırabilirsiniz.

Detaylı bilgi için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Akreditif, vesaik mukabili ve diğer ödeme yöntemleri ile ilgili detaylı bilgiler ve danışmanlık bilgileri sitemizdedir.