güncel yazılar...
Loading...
Basit fakat etkin bir biçimde hazırlanmış ihracat stratejisi ile firmalar ihracat hedeflerini saptayıp bu hedeflere ulaşmak için kullanabilecekleri kaynakları tespit edebilmektedirler.

İhracat stratejisi oluşturmanın ilk aşamasında ihracatı yapılacak ürünün ihracat potansiyeli araştırılmalıdır.

Daha sonraki adımında ise firmanın ihracata olan hazırlık seviyesi ölçülmelidir.

Son aşamada ise ihracat planı hazırlanmalıdır.

İhracat Stratejisi Oluşturmak : 

Ürünün ihracat potansiyelinin araştırılması : 

Bir ürünün uluslararası pazardaki potansiyelini tespit etmek için birkaç alternatif yöntem kullanılabilir. Bu yöntemlerden ilki ürünün yerel pazarlardaki başarı düzeyidir.

Eğer yerel pazarda iyi satış rakamlarına ulaşmış bir ürününüz varsa bu ürünün gerekli modifikasyonlar yapılmak sureti ile yurtdışında da başarılı olması yüksek olasılıktır.

İhracat yapılacak ürünün başarı düzeyini tespit etmek için uygulanacak diğer bir yöntemde ise ürünün piyasadaki alternatiflerine oranla hangi avantajlara sahip olduğunun araştırılması gelmektedir.

"Kendi tasarımı olan makinaları üretebilen bir makina firmasının tasarımdan aldığı güç ile her sene yeni bir model makinayı piyasaya çıkartıp sürekli olarak gelişmiş ürünlerle piyasanın kaymağını alacak şekilde kendisini konumlandırması" ürün avantajına güzel bir örnek teşkil etmektedir.

Elbette ihracata başlarken pek çok firmanın elinde tasarım yapacak güç bulunmayabilir.

Bu gibi durumlarda ise fiyat/kalite yönünde yapılacak çalışmalar anlam kazanacaktır.

Ürünün ihracat potansiyeli araştırılırken uygulanabilecek diğer yöntemler ise ürüne yeni kullanım alanları yaratabilecek ihracat pazarlarının varlığının araştırılması , teknolojik olarak iç piyasada eskiyen ürünlerin daha az gelişmiş ülkelere ihracat olanaklarının araştırılması olarak belirtilebilir.

Firmanın İhracata Olan Hazırlık Düzeyinin Ölçülmesi:

Aşağıda yer alan genel soruların cevaplanması ile firmalar işletmelerinin ihracata olan hazırlık seviyelerini görebilecekleri gibi ihracatın kısa orta ve uzun vadede firma hedefleri ile de ne şekilde örtüşeceğini de tespit edebilirler.

 1. Firmamız ihracat yaparak hangi kazanımları elde etmek istemektedir?
 2. İhracat diğer firma hedeflerimiz ile uyumlu mudur?
 3. İhracat firmanın temel kaynaklarına hangi ilave yükleri getirmektedir? Firmamızın gelen bu ilave yüke cevap verebilecek derecede kaynağı bulunmakta mıdır?
 4. İhracat sonrasında beklenen gelirler yapılması planlanan maliyetlere değecek midir? İhracat yapmak yerine firmamızın kaynaklarını yeni yerel bağlantılar kurmak için kullanmak daha verimli olabilir mi?

İhracat Planının Hazırlanması : 

İhracat stratejisi oluşturmak için birinci adımda yaptığımız ürün uygunluğu araştırmasının tamamlanmasının ardından ikinci safhada yer alan firmamızın ihracata hazırlık düzeyenin tespiti aşamasını da tamamlayıp ihracat stratejisinin üçüncü ve son adımı olan ihracat planının yazılması aşamasına geçilmelidir.

İhracat planları firmaların doğrudan veya dolaylı ihracat yapmalarına, şirket büyüklüklerine, bulundukları sektöre göre değişiklik göstermekle beraber genel olarak aşağıdaki temel soruların cevaplanması ile oluşturulacak bir ihracat planlamasının başlangıç için yeterli olacağı söylenebilir.
 1. İhracat için hangi ürünler seçilmelidir? Ürünlerin uluslararası pazara uygun hale getirilmesi için hangi modifikasyonlar yapılmalıdır?
 2. İhracat için hangi ülkeler hedef pazar olarak seçilmelidir?
 3. Seçilen her bir hedef pazardaki müşteri profili nasıldır? Hedef pazardaki müşterilere ulaşmak için hangi pazarlama tekniklerinin ve dağıtım kanallarının kullanılması gerekmektedir?
 4. Her bir hedef ihracat pazarı için firmamızı bekleyen zorluklar nelerdir? Örneğin yoğun rekabet, kültürel farklılıklar, ithalat prosedürlerindeki zorluklar vs... Bu zorlukları aşmak için hangi yöntemler kullanılabilir? Her bir hedef pazar için yeterli bilgiye sahip miyiz? 
 5. Ürünlerimizin ihracat satış fiyatı nasıl ve neye göre tespit edilecektir?
 6. İhracat işlemleri için uygulanması gereken operasyonel süreçler nelerdir? Hedef pazarlarımız için ihracat operasyonları farklılık göstermekte midir? Özel olarak yapılması gereken işlemler var mıdır?
 7. İhracat planındaki işleyiş nasıl bir zaman sürecinde gerçekleşecektir?
 8. İhracat için hangi personel ve ne tür diğer kaynaklar kullanılacaktır? İhracat ile ilgili olarak yeni istihdam veya yatırım gerekli olacak mıdır? 
 9. İhracat planı nasıl ve hangi zaman dilimlerinde gözden geçirilecektir? Sonuçlar kim tarafından ve hangi sıklıklarla değerlendirilecektir?

Akreditif Danışmanlık Hizmetleri

Dünya genelinde korumacılık artmakta, politik, ticari ve finansal riskler buna paralel olarak yükselmektedir.

İhracat ve ithalat işlemlerinizde akreditif başta olmak üzere güvenli ödeme ödeme yöntemlerini etkin kullanarak pazar payınızı arttırabilirsiniz.

Detaylı bilgi için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Akreditif, vesaik mukabili ve diğer ödeme yöntemleri ile ilgili detaylı bilgiler ve danışmanlık bilgileri sitemizdedir.