güncel yazılar...
Loading...

Teyitli ve Teyitsiz Akreditiflerde Masraf Farkı

Fırsat buldukça, sizlerden gelen sorulara web sitem üzerinden yanıt vermeye çalışmaktayım. 

Bir noktanın altını çizmekte fayda var. Burada her soruya yanıt vermem zaman sıkıntısı nedeniyle olanaksız olduğundan, söylediğim gibi sizden gelen sorulardan seçmiş olduklarıma cevap verebiliyorum.

Soruyu İstanbul'dan Serkan Bey Akreditif Bilgi Merkezi sitem üzerinden göndermiş. Soruyu aşağıda aynen alıntılıyorum. 

Bu arada, sizden özellikle isminizin tam olarak belirtilmesi konusunda bir talep gelmedikçe, kişisel verilerin gizliliğini korumak amacıyla sadece isminizi yazıyorum.

Merhabalar, ben İstanbul Kadıköy'den Sinan.

Sitenizdeki akreditif ile ilgili yazılarınızı okudum, bilmediklerimi öğrendim, çok teşekkürler, bu konuda sormak istediğim bir soru var.

Teyitli ile teyitsiz akreditif arasında, ithalatçı (ödemeyi yapacak firma) yönünden bir bedel farkı (ilave masraf) var mı? Varsa toplam tutarın belirlenmiş bir %'si midir?


Cevabınız için şimdiden teşekkürler.

ABD Şarap İthalatçıları

Resim: Logo vector designed by Freepik
Bundan önceki yazılarımda, dünya şarap ihracatını ve ithalatını incelemiş, Türkiye'nin uluslararası şarap ticaretindeki yerini açıklamıştım.

Konu ile ilgili olarak yazmış olduğum bir diğer yazımda ise, Çin'li şarap ithalatçılarının iletişim detaylarını sizlerle paylaşmıştım.

Bugünkü yazımda ise, Dünya'nın en büyük şarap ithalatçısı olan ABD'nin, şarap ithalatı yapan firmalarının bir kısmının bilgilerini sizlere iletmek istemekteyim.

Daha önce de söylemiş olduğum gibi, uluslararası pazarlama alanında yazdığım yazılarımda, konu ile ilgili olarak ithalat yapan firmaların yalnızca küçük bir bölümünü sizlerle paylaşmaktayım.

Bugünkü sayfamda yer alan ABD şarap ithalatçıları, ABD'de şarap ithalatı yapan tüm firmaları kapsamamakta, seçilmiş küçük bir grubu temsil etmektedir.

Şarap İthalatı ve İhracatı: Dünya ve Türkiye Profili

Şarap, Dünya genelinde en çok ticareti yapılan alkollü içeceklerden birisidir. 2014 yılı içerisinde 35 milyar tutarında şarap dış ticarete konu olmuştur.

Şarap, tarihi olarak, özellikle Anadolu coğrafyasında ve Anadolu'ya komşu ülkelerde üretilmeye başlanmıştır. Daha sonra gerek ticaret, gerek savaşlar ve kolonileşme faaliyetleri neticesinde Dünya'ya yayılmıştır.

Resim: Logo vector designed by Freepik

Bugünkü yazımda, şarap üretiminin tarihçesini inceledikten sonra, Dünya genelinde şarap ihracatı ve ithalatına ait verileri sizlerle paylaşmak amacındayım.

Yazımın son bölümünde ise Türkiye'nin şarap ithalatını ve ihracatını irdeleyeceğim.

Suudi Arabistan'daki Bankalar ve Swift Adresleri

Dış ticarette kullanılan ödeme yöntemlerinde, özellikle bankaların ödeme garantisi vermiş oldukları akreditifli ödemelerde, teminat mektubu işlemlerinde, banka ödeme yükümlülüğü ile yapılan ihracat ve ithalat işlemlerinde, karşı ülkelerdeki bankaların güvenilirliği önem kazanmaktadır.

Bugünkü yazımda, Suudi Arabistan'da bulunan bankaları sizlere tanıtmaya çalışacağım. 

1973 yılında yaşanan Arap-İsrail Savaşın'dan sonra alınan kararla, Suudi Arabistan'daki tüm firmaların en azından çoğunluk hissesinin Suudi vatandaşlarına ait olması zorunlu olduğu için, pek çok tanınan uluslararası banka, Suudi Arabistan'da yerel isimlerle ve azınlık hisseleri ile faaliyet yürütmektedir.

Bunun haricinde, Suudi Arabistan, Şer'i Hükümler'in geçerli olduğu bir ülke olduğundan, ülkedeki bankaların İslami kurallara göre faaliyet göstermesi zorunludur.

Bu yüzden her bir banka bünyesinde, yönetim kurulunun yanında, bankanın işlemlerinin İslam'a uygunluğunu denetleyen bir din adamları kurulu (Shariah Board) da bulundurmaktadır. 

Resim: City vector designed by Freepik
Bu sayfada yer alan bankalar temel olarak iki gruba ayrılmıştır. 

İlk bölümdeki bankalar, en azından çoğunluk hissesi Suudi Arabistan vatandaşlarına ait bankalar olup, Suudi Arabistan genelinde bankacılık faaliyet lisansları ile yaygın finansal hizmetler verebilmektedirler.

İkinci gruptaki bankalar ise, Suudi Arabistan'da şube açma izni verilen yabancı bankalardır. Bu bankaların Suudi Arabistan'da genellikle bir şubeleri bulunmaktadır.

Bunker Adjustment Factor (BAF) Nedir?

Resim: Template vector designed by Freepik
Bundan önceki yazılarımda navlun ile ilgili detaylı bilgiler içeren paylaşımlarım olmuştu.

Örneğin, Navlun Nedir?, Denizyolu Navlunu Nasıl Hesaplanır?, Karayolu Navlunu Nasıl Hesaplanır?, Havayolu Navlunu Nasıl Hesaplanır? konu ile yazmış olduğum başlıca yazılarımdır.

Bugünkü yazımda ise denizyolu konteyner navlun fiyatlandırmasında önemli rol oynayan Yakıt Ayarlama Oranı (Bunker Adjsutment Factor) (BAF) üzerinde duracağım.

"Cash With Order" ve "Cash Before Delivery" Nedir?

Resim: Business vector designed by Freepik
Dış ticaret işlemlerinde kullanılan peşin ödeme yöntemine İngilizce olarak "Cash in Advance" denilmektedir.

Peşin ödemede ihracatçı firmalar, malların yüklemesini gerçekleştirmeden önce, mal bedelinin tamamını almış olmaktadırlar.

Peşin ödeme, uluslararası ticarette çoğu zaman ihracatçı firmaların daha baskın olduğu durumlarda veya ihracatçıların alıcı firmalara özel üretim yaptığında tercih edilmektedir.

İhracatçılar açısından en güvenilir ödeme yöntemi olan peşin ödemede, belki de ihracatçı firmaların almış oldukları tek risk, siparişin bir kısmının veya tamamının üretilmesinden sonra, henüz alıcı tarafından ödeme yapılmadan, siparişin alıcı tarafından iptal edilmesi olmaktadır.

Clean Bill of Lading Nedir? Temiz Konşimento Nedir?

Clean bill of lading, üzerinde her hangi bir hasar kaydı taşımayan konşimentolara verilen isimdir.

Bu şekilde düzenlenmiş olan konşimentolar, ürünlerin taşıyıcı firmalar tarafından dış görünüş itibari ile herhangi bir hasar olmaksızın teslim alındığını gösteren konşimentolardır.

Konteyner ile yapılan yüklemelerde, taşıyıcılar yalnızca konteynerlerin dış yüzeylerini görebilmekte, konteynerin dışında her hangi bir sızma yoksa, malların dış görünüş itibari ile sağlam olarak (apparent good order and condition) teslim alındıkları konşimentolarda belirtilmektedir.

Resim: Free vector by Vector Open Stock

Certificate of Inspection Nedir?

Certificate of Inspection, dış ticaret işlemlerinde kullanılan ticari belgelerden birisinin İngilizce adıdır.

Türkçe'ye genellikle gözetim belgesi veya gözetim sertifikası olarak çevrilmekle beraber, denetim sertifikası veya muayene raporu olarak kullanıldığı da görülmektedir.

Bağımsız denetim firmalarının, genellikle yükleme öncesinde, malların teknik özelliklerinin satış sözleşmesinde belirlenen kriterlere uygun olup olmadığını saptamak için yapmış oldukları denetim faaliyetlerinin sonuç raporunu içeren belgeye gözetim belgesi (certificate of inspection) denilmektedir.
Resim: Designed by Freepik
İthalatçı firma yetkililerinin bizzat gidip malların kalitesini kontrol etme şanslarının olmadığı durumlarda, gözetim belgeleri ithalatçı firmaların malların kalitesine ilişkin elde edebileceği en sağlıklı verilerden birisini sunmaktadır.

Özellikle akreditifli işlemlerde kilit rol oynamaktadır.

Bugünkü yazımda Certificate of Inspection (Gözetim Sertifikası) hakkında detaylı bilgiler vermeye çalışacağım.

After Sight ve After Date Nedir?

Poliçeler, temel olarak iki şekilde ödeme vadesi kullanılarak düzenlenmektedirler. Bunlardan ilki görüldüğünde ödemeli poliçeler iken, ikincisi ise belirli bir vade sonunda bedeli ödenecek olan poliçelerdir.

Vadeli poliçeler de, ödeme zamanının tayini açısından temel olarak kendi aralarında ikiye ayrılmaktadırlar.

Bunlardan ilk vade türü, poliçenin görüldüğünden belirli bir gün sonra ödenmesini şart koşan sistemdir. Söz konusu sistemde poliçe vadesi İngilizce olarak "....After Sight..." olarak ifade edilmektedir.

Poliçelerdeki ikinci vade türü ise, poliçe ödeme tarihinin diğer bir döküman tarihinden belirli bir gün sonra ödenmesini baz alan sistemdir. Söz konusu poliçe vadesi İngilizce olarak "....After Date..." olarak ifade edilmektedir.

vadeli poliçelerde vade tarihi nasıl belirlenir
Grafik: Designed by Freepik
Bugünkü yazımda poliçelerde vadenin nasıl belirlenmesi gerektiğini, örnekler yardımı ile sizlere detaylı biçimde anlatmaya çalışacağım.

Advised Letter of Credit Nedir?

Amir banka tarafından açılan akreditifler, ihbar bankaları tarafından akreditif lehtarlarına iletilmektedir.

Bu şekilde akreditif lehtarına iletim işlemi gerçekleşmiş akreditiflere, İngilizce "Advised Letter of Credit", Türkçe olarak ise "İhbar Edilmiş Akreditif" denilmektedir.

Akreditifler, ihbar bankaları aracılığıyla akreditif lehtarlarına iletilmekte olup, teyit bankası olmayan bir ihbar bankasının, ödeme ile ilgili bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
Grafik: Designed by Freepik

Amendment Nedir? Akreditiflerde Revize Nedir? Nasıl Yapılır?

Amendment, İngilizce bir terim olup, genellikle akreditifli işlemlerde kullanılmaktadır. Türkçe karşılığı revize veya düzeltmedir.

Akreditifli işlemlerde, akreditif lehtarının (ihracatçı firma) akreditif metnini incelemesi sonucunda bulmuş olduğu eksikliklerin ve kendisi için kabul edilemeyecek noktaların düzeltilmesi için akreditif amirine (ithalatçı firma) başvuru yapmaktadır.

Akreditif amiri yani ithalatçı firma, ihracatçı firmanın kendisine ulaştırmış olduğu düzeltme talebini akreditifi açan amir bankaya iletmektedir.

Amir banka, talep edilen akreditif değişiklikleri kendisi için de uygunsa, düzeltmeleri yapıp, akreditif metnine ek yeni bir swift mesajı ile akreditif lehtarına ihbar bankası vasıtası ile iletmektedir.

Yukarıdaki şekliyle açıklanan süreç, akreditif işlemlerinde revizenin yani düzeltmenin yapılışını tanımlamaktadır.
Bugünkü yazımda, akreditif işlemlerinde düzeltmeler ile ilgili detaylı bilgileri sizinle paylaşmak amacındayım.

Dış Ticarette Alternatif Anlaşmazlık Çözüm Yolları Nelerdir?

İthalat ve ihracat işlemlerini iç piyasa satışlarından ayıran en temel özelliklerden birisi, dış ticaret işlemlerinde tarafların farklı ulusal kimliklere sahip olmaları, dolayısı ile de birbirinden farklı yasal mevzuatlara tabii olmalarıdır.

Henüz uluslararası ticari davalara bakan, milletler üstü bir mahkeme kurulamadığı için, dış ticaret işlemlerinde yaşanabilecek her hangi bir anlaşmazlık durumunda, davaya bakacak mahkeme tarafların birisinin ülkesinde olabilmekte veya tarafsız bir ülkenin mahkemesi yetkili mahkeme olarak atanmaktadır.

Uluslararası anlaşmazlıkların mahkemeler vasıtası ile çözüme kavuşturulmaya çalışılması, taraflardan birisi için dezavantaj yaratabilmekte veya her iki taraf için de uzun ve zahmetli bir süreci göze almak anlamına gelebilmektedir.


Uluslararası ticaret organizasyonları, ithalat ve ihracat işlemlerinde yaşanacak olası anlaşmazlıkları mahkemelere başvurmaksızın, hızlı ve adil biçimde sonuca bağlamak için Alternatif Çözüm Yolları (ADR - Alternative Dispute Resolution) üretmiştir.

Bugünkü yazımda, dış ticaret işlemlerinde kullanılan alternatif anlaşmazlık çözüm yollarının başlıcaları olan uluslararası tahkim, uluslararası arabuluculuk ve docdex hakkında sizlere detaylı bilgiler vermeye çalışacağım.

Suudi Arabistan En Çok Hangi Ürünleri İthal Etmektedir?

Resimler: https://instagram.com/binzarah/
Suudi Arabistan, Türkiye için önemli bir ihracat pazarıdır. Trade Map verilerine göre, Suudi Arabistan, 2014 yılında 154 milyar dolarlık ithalat yapmıştır. Söz konusu ithalat rakamı, Suudi Arabistan'ı Dünya genelindeki en büyük 31. ithalatçı ülke yapmaktadır.

Pek çok kişinin bildiği gibi, Dünya'nın en büyük petrol ihracatçısı olan Suudi Arabistan'ın ihracatının ezici çoğunluğunu ham petrol oluşturmaktadır.

Peki, "Suudi Arabistan en çok hangi ürünleri ithal etmektedir?", "Söz konusu ithalatları hangi ülkelerden yapmaktadır?

Bugünkü yazımda Suudi Arabistan'ın en fazla ithalat yapmış olduğu ürünleri sizlere tanıtmaya çalışacağım.

Advance Payment Guarantee Nedir?


"Advance Payment Guarantee", özellikle akreditifli ödemelerde, bankaların yapmış oldukları peşin ödemeleri garanti altına almak amacıyla, akreditif lehtarından talep etmiş oldukları "Avans Banka Teminat Mektubu'na" verilen İngilizce isimdir.

Söz konusu garanti mektubunun talep edilmesinin amacı, ihracatçı firmanın avans ödemesini aldıktan sonra akreditif altında yükleme yapmaktan imtina etmesinin önüne geçilmesidir.

Uygulamada, hemen hemen tüm amir bankalar, akreditifler altında yapmış oldukları avans ödemeler için mutlaka garanti mektubu talep etmektedirler.

Bazı ülkelerin dış ticaret yasaları ise, verilen tüm avans ödemeler için garanti mektubu alınmasını şart koşmaktadır.

Türkiye'nin Birleşik Arap Emirlikleri'ne İhracatı

Birleşik Arap Emirlikleri, Arap Yarımadası’nın güneydoğusunda yer alan, 7 adet küçük emirliğin birleşmesi ile oluşmuş, bir ülkedir.

Abu Dabi, Dubai, Acman, Füceyre, Resü'l-Hayme, Şarika ve Ummül-Kayveyn emirliklerinden oluşan Birleşik Arap Emirlikleri'ni oluşturan en önemli emirlikler Abu Dabi Emirliği ile Dubai Emirliği'dir.

BAE’nin 2015 yılı nüfusu 9 milyon kişi civarında olup, ülkenin nüfusunun yaklaşık %88’ini bu ülkeye çalışmaya gelmiş göçmenler oluşturmaktadır. BAE nüfusunun önemli bir bölümünü oluşturan göçmenler (expat) daha çok inşaat ve finans alanında çalışmakla beraber, hayatın tüm alanlarında karşınıza çıkmaktadırlar.

Birleşik Arap Emirlikleri, Dünya'nın en çok petrol ihraç eden ülkelerinden birisidir. Ülke içerinde özellikle Abu Dabi'nin petrol ihracatı önem kazanmaktadır. Ülke içerisinde yer alan diğer emirliklerden sadece Dubai'nin petrol ihracatı bulunmaktadır.


Bugünkü yazımda, Türkiye için önemli bir pazar olan Birleşik Arap Emirlikleri'ne olan ihracatımızı ele alacağım.

Akreditif Nedir?

Dış ticarette birbirinden farklı özelliklerde ödeme yöntemleri kullanılmaktadır.

Örneğin, mal mukabili ödemede ithalatçı ürünleri aldıktan belirli bir vade sonrasında ödeme yaparken, peşin ödemede bunun tam tersi geçerli olmakta; yani ihracatçılar ödemeyi aldıktan sonra yükleme yapmaktadırlar.

Özellikle yüksek tutarlı işlemlerde kullanılan akreditifli ödemelerde ise bankalar devreye girmektedir.

Bugünkü yazımda, Türkiye'de pek fazla bilinmeyen akreditifli ödeme üzerinde duracağım. Akreditifli ödemenin temel özelliklerini resimlerle, sunum olarak açıklayacağım.

Bu sunumumuzda, akreditif ile ilgili temel bilgileri sizlerle paylaşmaya çalışacağım.

Akreditif Danışmanlık Hizmetleri

Dünya genelinde korumacılık artmakta, politik, ticari ve finansal riskler buna paralel olarak yükselmektedir.

İhracat ve ithalat işlemlerinizde akreditif başta olmak üzere güvenli ödeme ödeme yöntemlerini etkin kullanarak pazar payınızı arttırabilirsiniz.

Detaylı bilgi için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Akreditif, vesaik mukabili ve diğer ödeme yöntemleri ile ilgili detaylı bilgiler ve danışmanlık bilgileri sitemizdedir.