güncel yazılar...
Loading...

Advance Payment Guarantee Nedir?


"Advance Payment Guarantee", özellikle akreditifli ödemelerde, bankaların yapmış oldukları peşin ödemeleri garanti altına almak amacıyla, akreditif lehtarından talep etmiş oldukları "Avans Banka Teminat Mektubu'na" verilen İngilizce isimdir.

Söz konusu garanti mektubunun talep edilmesinin amacı, ihracatçı firmanın avans ödemesini aldıktan sonra akreditif altında yükleme yapmaktan imtina etmesinin önüne geçilmesidir.

Uygulamada, hemen hemen tüm amir bankalar, akreditifler altında yapmış oldukları avans ödemeler için mutlaka garanti mektubu talep etmektedirler.

Bazı ülkelerin dış ticaret yasaları ise, verilen tüm avans ödemeler için garanti mektubu alınmasını şart koşmaktadır.

Örnek Olay:

Çin'den makina ithalatı yapmak isteyen Türkiyeli bir firma, Çin'in Guangzhou şehrinde düzenlenen "Sino-Pack 2015" fuarına katılmıştır. Fuarda tanışmış olduğu Çinli makine imalatçısı ile akreditifli ödeme ile ilgili olarak anlaşmaya varılmıştır.

Çinli firma sipariş bedelinin %30'unu avans ödeme olarak yükleme öncesinde almayı talep etmektedir.

Türkiye'deki ithalatçı firma, Çin dönüşünde, Türkiye'deki bankası ile görüşmüş ve leasing yöntemi ile makinanın satın alınmasında anlaşmaya varılmıştır. Söz konusu paketleme makinası, Çin'den ithalatçı firmanın bankası tarafından akreditifli ödeme ile ithal edilecek, daha sonra ise Türkiye'deki firmaya leasing yöntemi ile kiralanacaktır.

Türkiye'deki banka, %30 avans ödemeli akreditifi açmış, fakat yapmış olduğu avans ödemesi için herhangi bir banka teminat mektubu talep etmemiştir. Çinli firma %30'luk avans ödemesini almasına rağmen, makinayı zamanında teslim edememiştir. Daha sonra Çinli üretici ile Türkiye'deki ithalatçı firma anlaşmazlığı düşmüş ve sipariş iptal olmuştur.

Türkiye'deki banka, süreç içerisinde siparişin iptal olması dolayısı ile Çinli firmaya yapmış olduğu %30'luk peşin ödemeyi geri istemiş, Türkiye'deki ihracatçı firma ise akreditif konusunda kendisinin bilgisi ve dahli olmadığını, bankanın garanti mektubu talep etmemesi neticesinde ödemeyi geri alamadığını iddia etmiştir.

Çözüm:

ICC, avans ödemeli akreditif işlemlerinde, bankaların kendilerini korumaları için, lehtarlardan en azından yapılan avans ödemesini karşılayacak miktarda banka teminat mektubu talep edilmesini önermektedir. Söz konusu örnek olayda bu şekilde bir banka teminat mektubu talep edilmemiştir.

Taraflar arasındaki anlaşmazlık akreditif kuralları içinde tanımlı değildir. Çözüm mahkeme aracılığı olacaktır.
Önemli Not: Bu yazıda, yalnızca akreditif altında yapılan avans ödemelerinin teminat altına alınması amacıyla kullanılan avans banka teminat mektuplarına örnek verilmiştir. Uluslararası ticarette yapılan tüm avans ödemeleri, avans banka teminat mektubu ile güvence altına alınabilmektedir.

Akreditif Danışmanlık Hizmetleri

Dünya genelinde korumacılık artmakta, politik, ticari ve finansal riskler buna paralel olarak yükselmektedir.

İhracat ve ithalat işlemlerinizde akreditif başta olmak üzere güvenli ödeme ödeme yöntemlerini etkin kullanarak pazar payınızı arttırabilirsiniz.

Detaylı bilgi için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Akreditif, vesaik mukabili ve diğer ödeme yöntemleri ile ilgili detaylı bilgiler ve danışmanlık bilgileri sitemizdedir.