güncel yazılar...
Loading...

Amendment Nedir? Akreditiflerde Revize Nedir? Nasıl Yapılır?

Amendment, İngilizce bir terim olup, genellikle akreditifli işlemlerde kullanılmaktadır. Türkçe karşılığı revize veya düzeltmedir.

Akreditifli işlemlerde, akreditif lehtarının (ihracatçı firma) akreditif metnini incelemesi sonucunda bulmuş olduğu eksikliklerin ve kendisi için kabul edilemeyecek noktaların düzeltilmesi için akreditif amirine (ithalatçı firma) başvuru yapmaktadır.

Akreditif amiri yani ithalatçı firma, ihracatçı firmanın kendisine ulaştırmış olduğu düzeltme talebini akreditifi açan amir bankaya iletmektedir.

Amir banka, talep edilen akreditif değişiklikleri kendisi için de uygunsa, düzeltmeleri yapıp, akreditif metnine ek yeni bir swift mesajı ile akreditif lehtarına ihbar bankası vasıtası ile iletmektedir.

Yukarıdaki şekliyle açıklanan süreç, akreditif işlemlerinde revizenin yani düzeltmenin yapılışını tanımlamaktadır.
Bugünkü yazımda, akreditif işlemlerinde düzeltmeler ile ilgili detaylı bilgileri sizinle paylaşmak amacındayım.

Akreditif İşlemlerinde Revize Nasıl Yapılır?
 1. Akreditif işlemlerinde düzeltmeler, akreditif lehtarının akreditif metnini incelemesi sonucunda bulmuş olduğu hataların veya yerine getirilmesi zor olan akreditif şartlarının düzeltilmesi amacıyla yapılmaktadır.
 2. Akreditif lehtarı yani ihracatçı firma, eline ulaşan akreditif metnini okuyup, detaylı biçimde incelemelidir.
 3. Akreditif lehtarı, bulmuş olduğu uygunsuzlukları yazılı bir metin halinde akreditif amirine yani ithalatçı firmaya bildirmelidir.
 4. Akreditif amiri, eline ulaşan düzeltme metni ile bankasına başvurup, akreditif metninde söz konusu düzeltmelerin yapılması için bankasına bir talimat vermelidir.
 5. Amir banka, yani akreditifi açan banka, uygun bulması halinde düzeltmeleri swift mesajı şeklinde, ihbar bankası aracılığı ile akreditif lehtarına iletmelidir.
Sizin Için Seçtigimiz Yazı: Akreditif Kuralları Nelerdir?
Akreditiflerde Revize ile İlgili Bilmeniz Gereken Temel Noktalar Nelerdir:

UCP 600 içerisinde akreditifte yapılacak revizeler yani düzeltmelerle ilgili başlıca maddeler aşağıda maddeler halinde yer almaktadır.
 1. Bir akreditifin ihbar edilmesi için bir ihbar bankasının veya ikinci ihbar bankasının hizmetinden yararlanan bir banka o akreditife ilişkin herhangi bir değişikliğin ihbar edilmesi için aynı bankayı kullanmalıdır.
 2. Bir akreditifi veya değişikliği ihbar etmesi istenen bir banka ihbar etmeme yolunu seçtiği takdirde akreditifi, değişikliği veya ihbarı aldığı bankaya bu hususta gecikmeksizin bilgi vermelidir.
 3. Bir akreditif amir bankanın, varsa teyit bankasının ve lehtarın onayı olmadan değiştirilemez veya iptal edilemez.
 4. Bir amir banka değişikliği gönderdiği an itibariyle o değişiklikle dönülemez biçimde bağlıdır.
 5. Teyit bankası bir değişikliği teyidinin kapsamı içine alabilir; bu durumda değişikliği ihbar ettiği an itibariyle dönülemez biçimde bağlı olacaktır. Bununla beraber teyit bankası bir değişikliği teyidinin kapsamına almadan ihbar etme yolunu seçebilir; bu takdirde durumu gecikmeksizin amir bankaya ve ihbar yazısında lehtara bildirmelidir.
 6. Asıl akreditifin (veya evvelce kabul edilmiş değişiklikleri içeren bir akreditifin) sartları, bir değişikliği ihbar eden bankaya lehtarın bu değişikliği kabul ettiğini bildirmesine kadar lehtar için yürürlükte kalacaktır. Lehtarın bir değişikliği kabul veya reddettiğine ilişkin bildiri vermesi gerekir. Lehtar böyle bir bildiri vermediği takdirde akreditife ve henüz kabul edilmemiş herhangi bir değişikliğe uygun bir ibraz lehtarın o değişikliği kabul etmiş olduğuna ilişkin bildiri sayılacaktır. Akreditif o an itibariyle değiştirilmiş olacaktır.
 7. Bir değişikliğin kısmen kabulüne izin verilmez; kısmen kabul o değişikliğin reddedildiğine ilişkin bildiri olarak görülecektir.
 8. Bir değişiklikte yer alan ve belirli bir süre içinde lehtarca reddedilmediği takdirde o değişikliğin yürürlüğe gireceğine ilişkin bir sart dikkate alınmayacaktır.
Sizin Için Seçtigimiz Yazı: Dış Ticarette Ödeme Yöntemleri Nelerdir?

Akreditif Danışmanlık Hizmetleri

Dünya genelinde korumacılık artmakta, politik, ticari ve finansal riskler buna paralel olarak yükselmektedir.

İhracat ve ithalat işlemlerinizde akreditif başta olmak üzere güvenli ödeme ödeme yöntemlerini etkin kullanarak pazar payınızı arttırabilirsiniz.

Detaylı bilgi için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Akreditif, vesaik mukabili ve diğer ödeme yöntemleri ile ilgili detaylı bilgiler ve danışmanlık bilgileri sitemizdedir.