güncel yazılar...
Loading...

Suudi Arabistan'daki Bankalar ve Swift Adresleri

Dış ticarette kullanılan ödeme yöntemlerinde, özellikle bankaların ödeme garantisi vermiş oldukları akreditifli ödemelerde, teminat mektubu işlemlerinde, banka ödeme yükümlülüğü ile yapılan ihracat ve ithalat işlemlerinde, karşı ülkelerdeki bankaların güvenilirliği önem kazanmaktadır.

Bugünkü yazımda, Suudi Arabistan'da bulunan bankaları sizlere tanıtmaya çalışacağım. 

1973 yılında yaşanan Arap-İsrail Savaşın'dan sonra alınan kararla, Suudi Arabistan'daki tüm firmaların en azından çoğunluk hissesinin Suudi vatandaşlarına ait olması zorunlu olduğu için, pek çok tanınan uluslararası banka, Suudi Arabistan'da yerel isimlerle ve azınlık hisseleri ile faaliyet yürütmektedir.

Bunun haricinde, Suudi Arabistan, Şer'i Hükümler'in geçerli olduğu bir ülke olduğundan, ülkedeki bankaların İslami kurallara göre faaliyet göstermesi zorunludur.

Bu yüzden her bir banka bünyesinde, yönetim kurulunun yanında, bankanın işlemlerinin İslam'a uygunluğunu denetleyen bir din adamları kurulu (Shariah Board) da bulundurmaktadır. 

Resim: City vector designed by Freepik
Bu sayfada yer alan bankalar temel olarak iki gruba ayrılmıştır. 

İlk bölümdeki bankalar, en azından çoğunluk hissesi Suudi Arabistan vatandaşlarına ait bankalar olup, Suudi Arabistan genelinde bankacılık faaliyet lisansları ile yaygın finansal hizmetler verebilmektedirler.

İkinci gruptaki bankalar ise, Suudi Arabistan'da şube açma izni verilen yabancı bankalardır. Bu bankaların Suudi Arabistan'da genellikle bir şubeleri bulunmaktadır.

Suudi Arabistan Vatandaşlarına Ait Bankalar

Samba Financial Group (Samba)


Suudi Arabistan çapına yayılmış 72 şubesi bulunan bankanın, Pakistan'da 28 şubesi, Londra, Katar ve Dubai'de 1'er şubesi bulunmaktadır.

Samba Financial Group, Suudi Arabistan'ın ve Orta Doğu'nun önde gelen finansal kuruluşu olarak, dış ticaret alanında İthalat akreditifleri, teminat mektubu işlemleri, vesaik mukabili işlemleri, konşimento yokluğunda düzenlenen banka teminat mektupları ile müşterilerine hizmet vermektedir.

Samba Financial Group BIC (Swift Adresi): SAMBSARI

The National Commercial BankThe National Commercial Bank (Alahli Bank), 1953 yılında kurulmuştur. Kuruluşundan itibaren Suudi Arabistan'da pek çok finansal ilklere imza atmış olan banka Suudi Arabistan geneline yayılmış 280 şubesi ile hizmet vermektedir. Bankanın ayrıca Bahrain, Beyrut, Singapur, Seul ve Şangay'da da şubeleri mevcuttur.

The National Commercial Bank, dış ticaretin finansmanı alanında akreditif (letter of credit), vesaik mukabili işlemler (documentary credit), banka teminat mektupları (letters of guarantees) ürünleri ile hizmet vermektedir.

AlAhli eTrade Programı sayesinde banka aşağıdaki dış ticaret işlemlerini online olarak gerçekleştirmektedir:

 • İthalat akreditif açılışı (Import Letters of Credit initiation)
 • Teminat akreditif işlemleri (Standby Letters of Credit)
 • Vesaik Mukabili İşlemler (Document Collections)
 • Çeşitli banka teminat mektupları (Various types of Letters of Guarantee)
 • Konşimento yokluğunda düzenlenen banka teminat mektupları (Shipping Guarantees)
 • Online ödeme bilgileri (Online credit/debit advice)
 • Online otomatik akreditif ihbarı (Automated notifications for Export LCs)
 • Online otomatik vesaik mukabili ihbarı 
 • Ticaretin finansmanı araçlarına online olarak erişim.

The National Commercial Bank BIC (Swift Adresi): NCBKSAJE

The Saudi British BankThe Saudi British Bank, HSBC'nin %40 hissesine sahip olduğu bir bankadır. Banka, web sitesinde HSBC logosunu kullanmaktadır.

Suudi Arabistan'daki tüm bankalar gibi SABB da, uluslararası ticaretin finansmanında İslami bankacılık kurallarına uymak zorundadır.

İthalat ve ihracat akreditifleri, vesaik mukabili, banka teminat mektupları gibi uluslararası ödeme yöntemlerini kullanan banka, aynı zamanda "Murabah" ve "Tawarruq" adı altında İslami finansal araçları da portföyünde bulundurmaktadır.

The Saudi British Bank BIC (Swift Adresi): SABBSARI

Saudi Investment BankSaudi Investment Bank, J. P. Morgan Chase, Mizuho Corporate Bank, The Industrial Bank of Japan ve Suudi iş adamlarının ortaklığı ile kurulmuş bir bankadır.

İthalat ve ihracat işlemlerinde, uluslararası ödeme yöntemleri ile hizmet vermekte olan banka, İslami kurallara uygun finansal araçlarla da müşterilerine yardımcı olmaktadır.

Saudi Investment Bank BIC (Swift Adresi): SIBCSARI

Alinma Bank2008 yılı içerisinde faaliyete başlayan Alinma Bank, Suudi Arabistan'da bulunan çeşitli kuruluşların (the Public Investment Fund, the Public Pension Agency and the General Organization for Social Insurance) kurmuş oldukları bir bankadır.

Güçlü bir finansman yapısına sahip olan banka, kısa sürede gelişme kaydetmeye başlamış ve 2014 yılı sonunda Suudi Arabistan genelinde 59 şubeye ulaşmıştır.

İslami kurallara uygun biçimde çalışan banka, dış ticaret işlemlerinde akreditifler ve baka teminat mektupları başta olmak üzere diğer uluslararası ödeme yöntemlerini de kullanmaktadır.

Alinma Bank BIC (Swift Adresi): INMASARI

Banque Saudi FransiCrédit Agricole, Crédit Agricole the Corporate & Investment Banking ile Suudi Arabistan'lı ortakların bir araya gelmesi ile oluşturulmuş bir banka olan Banque Saudi Fransi, kuruluş iznini 4.Haziran.1977 yılında almıştır.

Banque Saudi Fransi BIC (Swift Adresi): BSFRSARI

Riyad Bank


Suudi Arabistan genelinde 300 şubesi bulunan bankanın, Londro'da bir şubesi ve Huston ve Singapur'da da ofisleri bulunmaktadır.

2015 yılı için bankanın uzun vadeli kredibilitesi Fitch tarafından A+ olarak saptanmıştır.

Banka ihracat ve ithalat işlemleri için akreditif, vesaik mukabili ve banka teminat mektupları ile hizmet vermektedir.

Riyad Bank BIC (Swift Adresi): RIBLSARI

Saudi Hollandi BankSaudi Hollandi Bank, Suudi Arabistan'da kurulmuş olan ilk bankalardan birisi olup, kökeni 1926 yılında kurulan Netherlands Trading Society'e dayanmaktadır. Banka, 1977 yılında çoğunluk hisselerini Suudi vatandaşlarına devretmek sureti ile bugünkü halini almıştır.

Saudi Hollandi Bank, klasik dış ticaretin finansmanı uygulamalarının yanı sıra, kabul edilebilir akreditifler için üretim öncesi krediler kullandırmakta, teyitsiz akreditiflerde ihracatçıya rücu etme hakkını saklı tutarak ve teyitli akreditiflerde ihracatçıya rücu etmesizin, akreditif altında düzenlenen vadeli poliçeleri iskonto etmektedir.

Ayrıca, teminat mektubu veya banka tarafından aval verilmiş poliçelerle desteklenen ihracat alacaklarını indirimli olarak peşin olarak satın almaktadır. (forfeiting)

Saudi Hollandi Bank BIC (Swift Adresi): AAALSARI

Al Rajhi Bank1957 yılında kurulmuş olan Al Rajhi Bank, Dünya üzerindeki ilk İslami Bankalar'dan birisidir. Suudi Arabistan'daki en geniş müşteri portföyünü elinde bulunduran banka, Suudi Arabistan genelindeki 500 şubesi ve 9700 civarındaki çalışanı ile faaliyet göstermektedir.

Al Rajhi Bank'ın, Malezya'da Al Rajhi Banking & Investment Corporation (Malaysia) Berhad adında, 24 şubeye sahip, İslami Bankacılık altında faaliyet gösteren bir yatırımı bulunmaktadır. Bankanın ayrıca Ürdün'de 6, Kuveyt'te ise 1 şubesi bulunmaktadır.

Al Rajhi Bank, akreditif, vesaik mukabili ve teminat mektupları hizmetlerinin yanı sıra, İslami Bankacılık uygulamaları ile dış ticaret işlemlerine destek vermektedir.

 • Musharaka Letter of Credit, ithalat aşamasında yeterli finansmanı olmayan firmalara sunulan bir hizmet olup, söz konusu işlemde ithalatın küçük bir kısmı ithalatçı firma tarafından finanse edilirken, kalan kısım Al Rajhi Bank tarafından açılan akreditif ile finanse edilmektedir. Musharaka akreditifi ile ithalatçılar, amir bankaya ödemeyi, akreditif evraklarının amir bankaca kabulünden sonra veya daha ileri bir tarihte yapmakta; akreditif açılışında tüm operasyon tutarını finanse etmek zorunda kalmamaktadırlar.
 • Murabaha Letter of Credit, Al Rajhi Bank, malları müşterisi adına akreditif ile satın almakta, malları daha sonra belirli bir kar payı karşılığında vadeli olarak ithalatçıya satmaktadır.

Al Rajhi Bank BIC (Swift Adresi): RJHISARI

Arab National BankArab National Bank, 1979 yılında Arab Bank'ın operasyonlarını devralarak kurulmuş bir bankadır. 2015 yılı net kârı 632 milyon dolardır. Banka Suudi Arabistan genelinde 200'ün üzerinde şubesi ile hizmet vermektedir.

Arab National Bank BIC (Swift Adresi): ARNBSARI

Bank AlBilad2004 yılında kurulan Bank Albilad, Suudi Arabistan genelinde 116 şubesi ile hizmet vermektedir. Banka, ticari işletmelere, gerek yurtiçi ticarette gerekse de dış ticarette, Murabaha, Musharaka ve Istisna İslami Finansman Teknikleri ile hizmet vermektedir.

Bank AlBilad BIC (Swift Adresi): ALBISARI


Bank AlJazira1976 yılında The National Bank of Pakistan'ın şubelerini devir alarak ticari hayatına başlayan Bank AlJazira, Suudi Arabistan genelinde bulunan 74 şubesi ile İslami Bankacılık hizmetleri vermektedir.

Murabaha ithalat akreditifleri, Musharaka ithalat akreditifleri, ihracat ve ithalat akreditifleri, vesaik mukabili işlemler, banka teminat mektupları ve konşimento yokluğunda kullanılan garanti mektupları bankanın sunmuş olduğu temel dış ticaretin finansmanı araçlarıdır.

Bank AlJazira, dış ticaret işlemlerine ait süreçleri online olarak geliştirmiş olduğu sistem üzerinden yürütebilmektedir.

Bank AlJazira BIC (Swift Adresi): BJAZSAJE

Suudi Arabistan'da Faaliyet Gösteren Yabancı Banka Şubeleri:


T.C.Ziraat Bankasi A.S: Al Rawdah Dist. 1 Al Rawdah Str. P.O. Box.54759 Jeddah 21524
Tel: (00 966 12) 665 54 33
Fax: (00 966 12) 664 35 16
E-mail: jeddah@ziraatbank.com

Ziraat Bankası, Suudi Arabistan'da şube açma izni verilen tek Türk bankası olma özelliğini taşımaktadır.

  State Bank of India(SBI): Barkat Ali, Al- Andalus Plaza, Sitteen Street, P.O. Box 55707, Jeddah -21544, Kingdom of Saudi Arabia 
  Tel: 00 966 126 717 462
Fax :00 966 126 175 307
Email : ceo.jeddah@statebank.com

Gulf International Bank(GIB): Private Offices Building, Prince Sultan Road, P.O. Box 40530, Jeddah 21511, KSATel: 00 966 12 5117000
Fax:00 966 12 5117090
S.W.I.F.T: GULFSARI

Emirates NBD: P.O. Box 8166 Riyadh 11482, Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia
Tel: 00 966 11 282 5566
Fax:00 966 11 282 5500

Yukarıda iletişim detayları verilen bankaların yanında, National Bank of Bahrain (NBB), National Bank of Kuwait (NBK), Muscat Bank, Deutsche Bank, BNP Paribas, J.P. Morgan Chase N.A, National Bank Of Pakistan (NBP), Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) bankalarının da Suudi Arabistan'da şubeleri bulunmaktadır.

Akreditif Danışmanlık Hizmetleri

Dünya genelinde korumacılık artmakta, politik, ticari ve finansal riskler buna paralel olarak yükselmektedir.

İhracat ve ithalat işlemlerinizde akreditif başta olmak üzere güvenli ödeme ödeme yöntemlerini etkin kullanarak pazar payınızı arttırabilirsiniz.

Detaylı bilgi için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Akreditif, vesaik mukabili ve diğer ödeme yöntemleri ile ilgili detaylı bilgiler ve danışmanlık bilgileri sitemizdedir.