güncel yazılar...
Loading...

"Cash With Order" ve "Cash Before Delivery" Nedir?

Resim: Business vector designed by Freepik
Dış ticaret işlemlerinde kullanılan peşin ödeme yöntemine İngilizce olarak "Cash in Advance" denilmektedir.

Peşin ödemede ihracatçı firmalar, malların yüklemesini gerçekleştirmeden önce, mal bedelinin tamamını almış olmaktadırlar.

Peşin ödeme, uluslararası ticarette çoğu zaman ihracatçı firmaların daha baskın olduğu durumlarda veya ihracatçıların alıcı firmalara özel üretim yaptığında tercih edilmektedir.

İhracatçılar açısından en güvenilir ödeme yöntemi olan peşin ödemede, belki de ihracatçı firmaların almış oldukları tek risk, siparişin bir kısmının veya tamamının üretilmesinden sonra, henüz alıcı tarafından ödeme yapılmadan, siparişin alıcı tarafından iptal edilmesi olmaktadır.

Her ne kadar, söz konusu durumda, ihracatçı malların sevkiyatını yapmamış olsa bile, eğer mallar özel sipariş üzerine üretilmiş ise, üretilen malların piyasa fiyatı üzerinden elden çıkartılması sıkıntılı bir süreç halini alabilmektedir.
İhracatçı firmalar, peşin ödemede sipariş iptallerinin önüne geçebilmek için ödemeyi sipariş ile beraber alma yolunu seçerlerse, bu durumda kullanılan peşin ödeme çeşidine İngilizce "Cash with Order", Türkçe olarak ise "Sipariş Anında ile Peşin Ödeme" denilmektedir.

Eğer, peşin ödeme seçeneğinde, alıcılar ödemeyi sipariş yüklenene kadar her hangi bir zaman diliminde yapma şansına sahip iseler, bu çeşit peşin ödemeye "Cash Before Delivery" (Yükleme Öncesinde Peşin Ödeme) denilmektedir.

Akreditif Danışmanlık Hizmetleri

Dünya genelinde korumacılık artmakta, politik, ticari ve finansal riskler buna paralel olarak yükselmektedir.

İhracat ve ithalat işlemlerinizde akreditif başta olmak üzere güvenli ödeme ödeme yöntemlerini etkin kullanarak pazar payınızı arttırabilirsiniz.

Detaylı bilgi için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Akreditif, vesaik mukabili ve diğer ödeme yöntemleri ile ilgili detaylı bilgiler ve danışmanlık bilgileri sitemizdedir.