güncel yazılar...
Loading...

Kabuklu ve Kabuksuz Ceviz İthalatı ve İhracatı

Ceviz, kabuklu veya kabuksuz olarak ithal edilen, zengin besin değeri olan, ticari değeri yüksek bir kuruyemiştir.

Özellikle, sağlıklı hayat tarzının öneminin artması ile beraber, doğal beslenmeye dikkat eden bireyler, diyet yapan kişiler, hamileler düzenli ceviz tüketmeye özen göstermektedirler.

Pek çok diyetisyen ve doktor da ceviz tüketimini teşvik edici açıklamalar yapmaktadır. Düzenli ceviz tüketimin kalp sağlığına olumlu etkileri olduğu söylenmektedir.

Ceviz, barındırmış olduğu ekonomik değer dolayısı ile ihracat ve ithalat işlemlerine konu olmaktadır. Bugünkü yazımda, Dünya'nın ve Türkiye'nin ceviz ihracatı ve ithalatına ışık tutmaya çalışacağım.

İçindekiler:

Dünya Kabuklu ve Kabuksuz Ceviz İhracatı

Türkiye'nin Ceviz İhracatı ve İthalatı

Türkiye'ye Ceviz İthalatında Gümrük İşlemleri Nasıldır?

Alibaba.com Alternatifleri: İhracatçı ve İthalatçı Firmaların Bilmesi Gereken B2B Web Siteleri

Alibaba.com, Dünya genelinde en çok ziyaret edilen web sitesidir. Alibaba.com, Çin'li üreticileri uluslararası alanda faaliyet gösteren ithalatçılarla tanıştırmak için yola çıkmıştır. Bu yönü ile Alibaba.com bazı kısıtları da beraberinde getirmektedir.

Örneğin, Avrupa'dan ithalat yapmak isteyen firmalar için Alibaba.com'un pek fazla bir işleyişi olmayacaktır. 

Yine, Avrupa veya ABD'ye ihracat yapmak için de Alibaba.com'un sağlayacağı fayda sınırlı düzeyde kalabilmektedir.

Resim: Banner vector designed by Freepik
Bugünkü yazımda, Alibaba.com'a alternatif olabilecek B2B siteleri sizlerin başlıcalarını sizlere tanıtmaya çalışacağım.

Alibaba.com benzeri siteler hangileridir? Alibaba.com yerine hangi sitelere üye olabilirsiniz?

Alibaba.com: Nedir, Nasıl Kullanılır?

İnternetin günlük hayata girip yaygınlaşmasıyla beraber, ithalat ihracat işlemleri daha önce hiç olmadığı kadar değişiklikler göstermiştir.

Dış ticaret firmalarının ve diğer uluslararası ticari kuruluşların birbirleriyle olan haberleşmeleri ucuzlamış ve hızlanmış, daha önce bulunması uzun süreçler alan bilgiler bir kaç tıkla firmaların ayağına gelmiştir.

İnternetin ihracat ve ithalat işlemlerinde yapmış olduğu en önemli etkilerden birisi de online pazar yerlerini ve B2B web sitelerini günlük kullanıma kazandırmış olmasıdır. 

Alibaba.com, internetin henüz yeni yeni yaygınlaşmaya başladığı yıllarda kurulmuş, Dünya üzerinde en çok ziyaret edilen, B2B web sitesidir.

Bugünkü yazımda, Alibaba.com'un ilk kuruluş günlerinden günümüze kadar olan süreçte neler yaşadığını detaylı biçimde açıklamaya çalışacağım.
Alibaba.com Nedir?
Alibaba.com'un Kurucusu Kimdir? Hangi Ülkede Kurulmuştur?
Alibaba.com'u Daha Çok Kimler Kullanıyor?
İthalatçılar İçin Alibaba.com Ne Gibi Özellikler Sunuyor?
İhracatçılar İçin Alibaba.com Ne Gibi Özellikler Sunuyor?
Alibaba.com Gerçekten İşe Yarıyor mu?


Mona Lisa, rönesans İtalya'sında, Leonardo da Vinci tarafından resmedilmiş bir tablodur. Sanat tarihinin üzerinde en çok konuşulan parçası olan Mona Lisa, yüzyıllardan beri içerisinde barındırdığı gizemlerle ilgi odağı olmuştur.

Mona Lisa tablosunda, resmin göz bölümüne odaklandığınızda görülen gülümseme, odak noktanızı resmim ağız bölgesine kaydırdığınızda ise yerini hüzne bırakmaktadır.

Leonardo da Vinci'nin, pek çok yenilikçi resim tekniğinin uygulandığı Mona Lisa tablosu, rönesans dönemine damga vurmuş bir eserdir.

Mona Lisa nasıl ki rönesans dönemini en iyi yansıtan eser ise, aynı şekilde Alibaba.com da günümüz küresel ticaretinin işleyişi hakkında bize fikir veren en önemli web sitelerinden birisidir.

Özellikle, Çin'den ithalat yapmak isteyen firmaların yoğunlukla kullandığı Alibaba.com, ürünlerini yurtdışına pazarlamak isteyen ihracatçıların da en uğrak adreslerinden birisidir.

Bugün, Alibaba.com hakkında bilmek isteyebileceğiniz pek çok detayı içinde barından bir yazı yazmak amacındayım.

Akreditif Kuralları Nelerdir? UCP 600, ISBP 745 ve diğerleri

Akreditif kuralları, her hangi bir devletin dahli olmaksızın, ticari bir örgütlenme olan ICC'nin almış olduğu insiyatif ile hazırlanmıştır ve günümüzde uluslararası düzeyde bu şekilde düzenlenmiş kurallara verilen en önemli örnek konumundadır.

Business vector designed by Freepik
İlk olarak 1933 yılında yayınlanan akreditif kuralları daha sonra 1951, 1962, 1974, 1983, 1993 ve 2007 yıllarında revize edilmiştir.

2016 yılı itibari ile kullanımda olan akreditif kuralları, 2007 yılı revizyonu olan UCP 600'dür.

Süreç içerisinde akreditif kurallarının yorumlanmasında yaşanan sıkıntıları fark eden ICC, bu konuya bir çözüm bulmak amacıyla, 2002 yılında akreditif kurallarının örnekler yardımı ile açıklandığı bir kitapçık yayınlamıştır.

Söz konusu kitapçık, o zaman yürürlükte olan UCP 500 kurallarının detaylı olarak açıklaması amacıyla yayınlanmıştır ve ismi ISBP'dir (International Standard Banking Practices).

Akreditif kuralları 2007 yılında revize edilince, ISBP de revizyona tabii tutulmuş ve ISBP 2007 versiyonu olarak yayınlanmıştır.

2013 yılında ise, akreditif kurallarında her hangi bir değişiklik söz konusu olmamasına rağmen, ISBP yeniden düzeltilmiş ve ISBP 2013 (bir diğer adı ISBP 745) olarak tekrar yayınlanmıştır.

Güncel olarak uygulamada, UCP 600 temel akreditif kural kitabı konumunda iken, ISBP 745 ise yardımcı kural kitabıdır. Bu iki kitapçık, ICC'nin resmi olarak akreditif işlemlerinde kullanılmasını kabul ettiği yayınlardır.

Bugünkü yazımda akreditif kurallarını sizlere olabildiğince detaylı biçimde açıklamaya çalışacağım.

Doğu Anadolu Bölgesi Un Üreticileri ve İhracatçıları

Doğu Anadolu Bölgesi, Türkiye'nin en az buğday yetiştirilen bölgesidir. Türkiye'de yetiştirilen makarnalık buğdayın %1'i, ekmeklik buğdayın ise %7'si Doğu Anadolu Bölgesin'de yetiştirilmektedir.

Doğu Anadolu Bölgesi, Türkiye'nin en az sanayileşmiş bölgelerinden birisidir.

Ayrıca olumsuz doğa şartlarının varlığı ve bölgenin çevresinde Gürcistan ve Azerbaycan haricinde ciddi ihracat potansiyeli olan ülkelerin olmayışı, diğer sanayi kollarında olduğu gibi un sanayinin de bu bölgede gelişimini engellemiştir.


Bu sayfada, Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan, belirli bir üretim potansiyelinin üzerindeki un sanayi firmalarına yer verilmiştir. Listede yer alan firmalardan bir kaçının Gürcistan, Azerbaycan ve Irak'a un ihracatları da mevcuttur.

Angola'ya Un İhracatı: Türkiye un sektörünün yeni ihracat hedef pazarı

Angola, Afrika'nın güneybatısında yer alan bir ülkedir. Angola'nın nüfusu 2013 yılı verilerine göre 18 milyon 565 bin kişidir.

Angola, önemli bir petrol ihracatçısı konumundadır. 2014 yılında Angola yaklaşık 62 milyar dolarlık petrol ihraç etmiştir.


Angola, 2012 yılına ait istatistiklerine göre, yaratmış olduğu 114,2 milyar dolarlık gayri safi yurtiçi hasıla ile, Afrika kıtasında Güney Afrika Cumhuriyeti ve Nijerya'dan sonraki üçüncü büyük ekonomik güç konumundadır.

Angola, doğal kaynak ihracatı ile elde etmiş olduğu gelirle, önemli miktarda ithalat da yapmaktadır.

Angolanın başlıca ithalat kalemleri nükleer reaktörler, kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler; bunların aksam ve parçaları, motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları; bunların aksam, parça, aksesuarı, elektrikli makina ve cihazlar, ses kaydetme verme, televizyon görüntü-ses kaydetme-verme cihazları; aksam-parça-aksesuarıdır.

Bugünkü yazımda, Türkiye için genel olarak önemli bir alternatif pazar olan Angola'ya yapılan un ihracatını irdelemek amacındayım.

Filipinler Un İthalatçıları

Un ihracatı ile ilgili yazmış olduğum yazılarımın bir diğeri ile tekrar karşınızdayım.


Un ihracatı ile ilgili olarak, Türkiye'nin buğday unu ihracatı, Türkiye'nin Filipinler'e olan un ihracatı, Filipinler'e yapılan un ihracatında kalite problemi başlıklı yazılar yazmıştım.

Ayrıca, Türkiye un sanayicilerinin iletişim detaylarını da bölgeler itibari ile sizlerle paylaşmıştım. Bu kapsamdaki paylaşımlarım aşağıdaki gibidir:
Bugünkü yazımda ise, son yıllarda Türkiye un ihracatçıları açısından önemli bir hedef pazar haline gelen, Filipinli un ithalatçılarının iletişim detaylarını yayınlayacağım.

Aşağıda, Filipinler'de un ithalatı yapan belli başlı firmaların iletişim detayları bulunmaktadır. Firma ünvanlarına tıkladığınızda, ithalatçı firmaların web sayfalarına yönlendirileceksiniz. (mevcut ise)

Türkiye'nin Filipinler'e Un İhracatı: Dahilde İşleme Rejimi Kapsamında İhraç Edilen Türk Ununa Anti-Damping Uygulaması

Türkiye, 2000 yılında 64 milyon dolarlık un ihracatı yaparken, son yıllarda sektörün un ihracatına yönelik gerçekleştirdiği adımlarla beraber, 2014 yılında 932 milyon dolarlık un ihracatı rakamına ulaşmıştır.

Hali hazırda, Türkiye Dünya çapında en fazla buğday unu ihracatı yapan ülke konumundadır.

Resim: Filipinler Haritası
Filipinler, coğrafyası gereği buğday tarımı yapamayan bir ülke olması sebebiyle, Türkiye un sanayicileri için uygun bir hedef pazar olma özelliği taşımaktadır.

Filipinler, ülke içerisinde tüketmiş olduğu unlu mamüllerin yapımında kullanılan unu iki yolla tedarik etmektedir.

Birinci seçenek olarak, Filipinli un üreticileri buğday ithal etmekte, daha sonra bu ithal buğdayları yerli un sanayisinde işleyip iç piyasasında satışa sürmektedir. İkinci seçenekte ise doğrudan diğer ülkelerde işlenmiş olan unun ithalatının yapılması yer almaktadır.

ABD, Filipinler'e yapılan buğday ihracatında lider ülke konumundadır. Türkiye ise, Filipinler'e yapılan buğday unu ihracatı lideridir.

Bugünkü yazımda, Türkiye'nin Filipinler'e yapmış olduğu un ihracatını mercek altına alıp, konuyu detaylı bir biçimde açıklamaya çalışacağım.

Türkiye Neden Dış Ticaret Açığı Vermektedir?

Dış ticaret açığı, kabaca bir ülkenin ithalatının ihracatından daha fazla olduğu durumlarda ortaya çıkan finansal durum olarak tanımlanabilmektedir.

Bundan önceki yazılarımda dış ticaret açığının tanımını yapmış ve Türkiye'nin belirli dönemler hariç dış ticaret açığı veren bir ülke olduğunu açıklamıştım.

Peki, Türkiye neden dış ticaret açığı vermektedir? Hangi etmenler Türkiye'nin dış ticaret açığı vermesinde öne çıkmaktadır?

Bugünkü yazımda ise yukarıdaki soruların cevabını bulmaya çalışacağım.

Yıllara Göre Türkiye'nin Dış Ticaret Açığı

Bir ülkenin, bir yıl içerisinde yapmış olduğu ihracatı ile ithalatının farkına "dış ticaret dengesi" denilmektedir.

Eğer, söz konusu ülkenin ihracatı ithalatından büyük ise "dış ticaret fazlası" ortaya çıkmakta iken; tam tersi durumda yani, söz konusu ülkenin ithalatı ihracatından fazla ise "dış ticaret açığı" ortaya çıkmaktadır.

Dış ticaret açığı ve cari açık ile ilgili daha detaylı bilgi almak isteyen arkadaşlar, "Dış Ticaret Açığı ve Cari Açık Nedir?" başlıklı yazımı okuyabilirler.
Resim: 40 Plus Minimalist Info Graphics with Icons | Free vector by Blu Graphic
Bugünkü yazımda ise, Türkiye'nin yıllara göre vermiş olduğu dış ticaret açığını, grafik ve tablolar eşliğinde incelemeye çalışacağım.

İthalat Rejimi Kararı

31.Aralık.1995 tarihli, 22510 sayılı mükerrer Resmi Gazete'de yayınlanan İthalat Rejimi Kararı'nın orjinal metnine aşağıda yer verilmiştir.

Kararın eklerinde yer alan ve gümrük tarife cetvelinde belirtilmiş olan her bir ürün için uygulanacak gümrük vergisi oranları, her sene revize edilmekte ve senenin son günü Bakanlar Kurulu Kararı olarak Resmi Gazete'de yayınlanmaktadır.

Resim: Businessman Cartoon Character Several Poses | Free vector by Vector Open Stock
Ayrıca, kararın belirli bölümleri yıllar içerisinde değişikliğe uğramıştır. Bu sayfada yer alan metin, kararın ilk yayınlandığı orjinal metin olup, yukarıda referans verilen Resmi Gazete'den alınmıştır.

Konşimento Kopyası Karşılığı Ödeme

Web sitelerimden birisi üzerinden aşağıdaki soruyu aldım. 

Uluslararası dış ticaret firmasıyız. Sormak istediğimiz iki konu var.
  1. DLC at sight ödeme şekli (copy B/L)
  2. 100% TT at sight ödeme şekli (copy (B/L)
Bunlar satıcı firma açısından güvenli midir ya da satıcı/aracı firma açısından en güvenli ödeme şekli nedir?Ödemeden önce konşimento göndermenin sakıncaları nelerdir?

Soruyu tam olarak anlayamadığım için gelen e-maila cevap yazıp, biraz daha konunun açılmasını talep ettim. 

Gelen ikinci e-postada ise yazılanlar şunlardı:
  • DLC: documentary letter of credit at sight: Müşterimiz bu şekilde gönderdi, ama biz ne olduğunu çözemedik.
  • COPY B/L: konşimento kopyası. Bunu email yoluyla göndermemizin sakıncası var mı? Başka bir müşterimiz konşimento kopyasını aldıktan sonra üç iş günü içinde 100% TT ile ödeme istiyor. Bunun sakıncaları nelerdir.
Son olarak en güvenli ödeme şekilleri nelerdir?


Dilerseniz web sitem üzerinden gelen yukarıdaki soruya, aşağıda olabildiğince detaylı olarak cevap vermeye çalışayım.

2016 Gümrük Tarife Cetveli

Gümrük, ithalat ve ihracat işlemlerine konu olan her bir ürünü, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu olarak ifade edilen bir numara üzerinden takip etmektedir.

Hem ithalat, hem de ihracat işlemlerinde kullanılan tüm Gtip numaralarını barındıran listeler, yapılan revizyonlarla beraber yıllık bazda Bakanlar Kurulu tarafından yayınlanmaktadır.

Yayınlanan bu listelere "Gümrük Tarife Cetveli" denilmektedir.

Türk Gümrük Tarife Cetveli, 21 bölüm ve 99 fasıldan oluşmaktadır. 

Bu sayfada, belki de Türkiye'de ilk kez, Gümrük Tarife Cetvelin'deki tüm fasıllar tek tıkla ulaşabileceğiniz pdf formatında linkler halinde, tek sayfa içerisinde hazırlanmıştır.


Resim: Business vector designed by Freepik
Sayfamızda ayrıca gümrük tarifelerine ait açıklamalar, yorum kuralları, kısaltmalar, ölçü birimleri ve fasıl notlarına da yer verilmiştir.

ABD Buğday İhracatçıları

2014 yılı içerisinde Dünya genelinde 48 milyar 128 milyon 414 bin dolarlık buğday ihracatı gerçekleştirilmiştir.

ABD, 2014 yılı içerisinde gerçekleştirmiş olduğu 7 milyar 780 milyon 927 bin dolarlık buğday ihracatı ile en çok buğday ihraç eden ülke konumundadır.

ABD en çok buğday ihracatını Japonya, Meksika, Brezilya, Nijerya ve Filipinler'e gerçekleştirmektedir.

Türkiye, ABD dolarındaki dalgalanmalara paralel olarak, ABD'den önemli miktarda buğday ithal etmekte veya söz konusu ithalatı alternatif tedarikçiler olan Rusya, Ukrayna, Moldova, Kazakistan gibi ülkelere kaydırmaktadır.


Bugünkü yazımda, Amerika Birleşik Devletlerin'de bulunan en büyük buğday ihracatçılarının iletişim detaylarını sizlerle paylaşmak amacındayım.

Rusya'daki Buğday İhracatçıları

Dünya çapında, 2014 yılı içerisinde 48 milyar 128 milyon 414 bin dolarlık buğday ihracatı gerçekleştirilmiştir.

Rusya, 2014 yılı içerisinde gerçekleştirmiş olduğu 5 milyar 423 milyon 131 bin dolarlık buğday ihracatı ile en çok buğday ihraç eden 5. ülkedir.

Türkiye, Rusya Federasyonun'dan 2013 yılında 728 milyon 820 bin dolar, 2014 yılında 1 milyar 156 milyon 115 bin dolar, 2015 yılında ise 607 milyon 834 bin dolarlık buğday ithal etmiştir.

Rusya, 2014 yılından beri Türkiye'nin en büyük buğday tedarikçisi konumundadır.


Bugünkü yazımda, Rusya Federasyonun'da bulunan en büyük buğday ihracatçılarının iletişim detaylarını sizlerle paylaşmak amacındayım.

Türkiye'nin Buğday İthalatı

Türkiye'nin önemli bir buğday unu ihracatçısı olduğunu, "Buğday Unu İhracatı" başlıklı yazımda detayları ile açıklamıştım. Söz konusu yazımı inceleyen arkadaşlar; "Türkiye'nin, 2014 yılında yapmış 932 milyon 593 bin dolarlık un ihracatı ile Dünya çapında en çok buğday unu ihraç eden ülke" olduğunu anımsayacaktır.

Peki, Türkiye yapmış olduğu buğday unu ihracatını, Türkiye'de yetiştirilen buğdaylardan mı temin etmektedir, yoksa ithal olarak buğday alıp, sanayi tesislerinde un haline getirdikten sonra ihraç mı etmektedir?

Resim: Nature vector designed by Freepik
Bugünkü yazımda bu sorunun cevabını bulmaya çalışacağız. Ayrıca, son 5 yılda Türkiye'nin buğday ithalatını inceleyip, Türkiye'nin en çok hangi ülkelerden buğday tedarik ettiğini de anlamaya çalışacağız.

Yazımın son bölümünde ise buğday ithalatı ile ilgili gümrük mevzuatını inceleyip, başlıca buğday ithalatı yapan firmaların iletişim detaylarını sizlerle paylaşacağım.

Dilerseniz daha fazla vakit kaybetmeksizin, Türkiye'nin buğday ithalatı istatistikleri ile yazımıza başlayalım.

Karadeniz Bölgesi Un Üreticileri ve İhracatçıları

Ziraat Mühendisleri Odasının 2015 yılı içerisinde hazırladığı "Buğday Dosyası" isimli çalışmaya göre, Türkiye'de yetiştirilen ekmeklik buğdayın %9'u, makarnalık buğdayın ise %3'ü Karadeniz Bölgesin'de yetiştirilmektedir.

Buğday yetiştiriciliği yönünden diğer bölgelerin gerisinde olan Karadeniz Bölgesi, önemli buğday ihracatçısı ülkeler olan Ukrayna ve Rusya'ya olan yakınlığını avantaja çevirmiş durumdadır.

Karadeniz Bölgesin'deki un sanayi firmaları özellikle Çorum, Tokat, Amasya ve Samsun illerinde yoğunlaşmıştır.


Bugünkü yazımda, Karadeniz Bölgesinde yer alan un üreten firmalar ile un ihracatçısı firmaların listesini sizlerle paylaşacağım.

Konu ile ilgili daha detaylı bilgilere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:

Akdeniz Bölgesi Un Üreticileri ve İhracatçıları

Ziraat Mühendisleri Odasının 2015 yılı içerisinde hazırladığı "Buğday Dosyası" isimli çalışmaya göre, Türkiye'de yetiştirilen ekmeklik buğdayın %12'si, makarnalık buğdayın ise %9'u Akdeniz Bölgesi menşelidir.

Akdeniz Bölgesin'de yer alan un üreticileri özellikle Adana, Hatay ve Mersin illerinde yoğunlaşmıştır.

Mersin Limanı'nın lojistik altyapısından azmi ölçüde faydalanan bölge un sanayicileri, iç piyasanın yanı sıra ihracata da önem vermişleridir.


Bugünkü yazımda, Akdeniz Bölgesin'de faaliyet gösteren un sanayi firmalarının önemli bir kısmının listesini sizlerle paylaşmak amacındayım.

Konu ile ilgili daha detaylı bilgilere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:

Marmara Bölgesi Un Üreticileri ve İhracatçıları

Ziraat Mühendisleri Odası'nın hazırlamış olduğu "Buğday Dosyası" raporuna göre, Marmara Bölgesi Türkiye toplam ekmeklik buğday üretiminin yaklaşık %15'ini karşılamaktadır.

Bu durum Marmara Bölgesin'de un fabrikaları kurulmasını kolaylaştıran bir etmen olmaktadır.

Ayrıca, Marmara Bölgesi Türkiye'nin en yoğun nüfusa sahip bölgesidir. Türkiye'de faaliyet gösteren pek çok büyük sanayi tesisi, Marmara Bölgesi sınırları içerisinde kalan İstanbul, Kocaeli ve Bursa şehirlerinde yer almaktadır.

Marmara Bölgesi gerek nüfus yoğunluğu, gerekse de ithalat ve ihracata olanak veren limanları ve diğer lojistik altyapıları ile de un fabrikalarının kurulmasına olanak sağlamaktadır.

Son olarak, Marmara Bölgesi Türkiye sermayesinin toplandığı bir merkez konumundadır.

Yukarıdaki etmenlerin bir araya gelmesiyle, Marmara Bölgesin'de büyük ölçekli un sanayi kuruluşları kurulmuştur. Bu firmalardan pek çoğu Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu arasına da girmiş bulunmaktadır.

Resim: Background vector designed by Freepik
Bugünkü yazımda, Marmara Bölgesin'de yer alan un üretimi ve ihracatı yapan firmaların bir bölümünü sizlerle paylaşmak amacındayım. Konu ile ilgili diğer yazılarım ise aşağıdaki gibidir:

Güneydoğu Anadolu Un Üreticileri ve İhracatçıları

Bugünkü yazımda, Güneydoğu Anadolu Bölgesin'de yer alan un üreticileri ve ihracatçılarının önemli bir kısmınız sizlere tanıtmak amacındayım.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, tahıl üretimi açısından önemli bir potansiyeli bünyesinde barındırmaktadır.

Ekmeklik buğdayın yaklaşık %14'ü, makarnalık buğdayın ise yaklaşık %46'sı Güneydoğu Anadolu Bölgesin'de yetiştirilmektedir. (Kaynak: Buğday Dosyası)

Aynı zamanda Türkiye'nin Güneydoğu sınırında yer alan Irak ve Suriye, Türkiye'nin en fazla un ihraç etmiş olduğu ilk iki ülkedir.
Resim: Background vector designed by Freepik
Özellikle Mardin ve Gaziantep'te bulunan un firmaları bu ülkelere yoğun biçimde ihracat yapmaktadırlar.

İç Anadolu Un Üreticileri ve İhracatçıları

2016 yılının ilk yazısı ile tekrar karşınızdayım.

Bir süredir, Türkiye'nin un ihracatı ile ilgili yazılar yazmaktayım. Bugünkü yazımda da yine aynı konuyu işlemeye devam etmek niyetindeyim.

Yazımın içeriğini, İç Anadolu Bölgesin'de yer alan un üreticileri ve ihracatçılarının incelemesi oluşturmaktadır.

Daha önce yazmış olduğum, "Ege Bölgesi Un Üreticileri ve İhracatçıları" başlıklı yazımdan sonra, bu çalışmam, konu ile ilgili ikinci yazım olmaktadır.

Resim: Background vector designed by Freepik

Akreditif Danışmanlık Hizmetleri

Dünya genelinde korumacılık artmakta, politik, ticari ve finansal riskler buna paralel olarak yükselmektedir.

İhracat ve ithalat işlemlerinizde akreditif başta olmak üzere güvenli ödeme ödeme yöntemlerini etkin kullanarak pazar payınızı arttırabilirsiniz.

Detaylı bilgi için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Akreditif, vesaik mukabili ve diğer ödeme yöntemleri ile ilgili detaylı bilgiler ve danışmanlık bilgileri sitemizdedir.