güncel yazılar...
Loading...

Yıllara Göre Türkiye'nin Dış Ticaret Açığı

Bir ülkenin, bir yıl içerisinde yapmış olduğu ihracatı ile ithalatının farkına "dış ticaret dengesi" denilmektedir.

Eğer, söz konusu ülkenin ihracatı ithalatından büyük ise "dış ticaret fazlası" ortaya çıkmakta iken; tam tersi durumda yani, söz konusu ülkenin ithalatı ihracatından fazla ise "dış ticaret açığı" ortaya çıkmaktadır.

Dış ticaret açığı ve cari açık ile ilgili daha detaylı bilgi almak isteyen arkadaşlar, "Dış Ticaret Açığı ve Cari Açık Nedir?" başlıklı yazımı okuyabilirler.
Resim: 40 Plus Minimalist Info Graphics with Icons | Free vector by Blu Graphic
Bugünkü yazımda ise, Türkiye'nin yıllara göre vermiş olduğu dış ticaret açığını, grafik ve tablolar eşliğinde incelemeye çalışacağım.

Yıllara Göre Türkiye'nin Dış Ticaret Açığı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun hazırlamış olduğu, yıllara göre dış ticaret istatistikleri incelendiğinde, Türkiye'nin 1947 yılından beri, kesintisiz olarak dış ticaret açığı verdiği görülmektedir.

Bu şu demektir: Türkiye, 1947 yılından beri, her sene, ihraç ettiği üründen daha fazlasını ithal etmiştir.

Türkiye'nin dış ticaret fazlası verdiği yıllar ise, 1930-1937 yılları ile 1939-1946 yılları arasındaki dönemlerdir.

Aşağıdaki grafikte, Türkiye'nin 1996 ile 2014 yılları arasında vermiş olduğu dış ticaret açıkları gösterilmektedir.
Grafikten de görüleceği üzere, 1995 ile 1999 yılları arasında Türkiye'nin dış ticaret açığı yatay olarak seyretmiştir. 1999 yılında görülen azalmanın ardından, 2000 yılında o zamanın değerlerine göre, rekor sayılabilecek bir dış ticaret açığı gerçekleşmiştir.

2001 yılında yaşanan büyük düşüşün ardından, dış ticaret açığı artmaya başlamış ve 2009 yılına kadar sürekli artmıştır. 2009 yılına gelindiğinde ise dış ticaret açığı bir kez daha önemli bir derecede düşüş kaydetmiştir.

2010 ve 2011 yıllarında artış kaydeden türkiye'nin dış ticaret açığı, 2012 ve 2014 yılları arasında ise dalgalı bir seyir izlemiştir.

1995 yılında yaklaşık 14 milyar dolar olan Türkiye'nin dış ticaret açığı, 2014 yılında 84,5 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.
Yukarıdaki tabloda, Türkiye'nin 1995 yılı ile 2014 yılları arasında vermiş olduğu dış ticaret açıkları yer almaktadır.

Akreditif Danışmanlık Hizmetleri

Dünya genelinde korumacılık artmakta, politik, ticari ve finansal riskler buna paralel olarak yükselmektedir.

İhracat ve ithalat işlemlerinizde akreditif başta olmak üzere güvenli ödeme ödeme yöntemlerini etkin kullanarak pazar payınızı arttırabilirsiniz.

Detaylı bilgi için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Akreditif, vesaik mukabili ve diğer ödeme yöntemleri ile ilgili detaylı bilgiler ve danışmanlık bilgileri sitemizdedir.