güncel yazılar...
Loading...

Akreditif Danışmanlık Nedir? Nasıl İşler? Neleri Kapsar?

Akreditif, dış ticarette kullanılan bir ödeme yöntemidir.

Akreditif, ihracat ve ithalat işlemlerinde kullanılan diğer ödeme yöntemlerinden daha zorlu operasyonel süreçlere sahip olmasıyla ayrılmaktadır.

Akreditif diğer ödeme yöntemlerine göre zordur çünkü ihracatçı firmaların akreditif altında ödeme almaya hak kazanabilmeleri için akreditif mektubunda yazan şartları eksiksiz olarak yerine getirilmeleri gerekmektedir.

Başka hiçbir ödeme yönteminde evraklar bankalar tarafından incelenmez iken, akreditifli ödemelerde evrak incelemesi ödeme almanın ön şartı konumundadır. (Önemli Not: 2014 yılı itibari ile yürürlüğe giren Banka Ödeme Yükümlülüğün'de de evrak incelemesi olmasına rağmen, söz konusu ödeme şekli istenilen düzeyde yaygınlaşmamıştır.)

Bankalar, ihracatçıların yapmış olduğu vesaik ibrazını, söz konusu akreditifin özel şartlarını dikkate alarak; akreditif kuralları ve uluslararası standart bankacılık uygulamalarını çerçevesinde incelemektedirler.

Akreditif altında ilk ibrazda ödeme almaya hak kazanabilmek için ise, bankaların yapmış oldukları inceleme neticesinde evraklarda herhangi bir rezerv bulunmaması gerekmektedir.

Kısaca, ihracatçılar ancak ve ancak rezervsiz evrak ibrazı yaptıklarında, akreditif altında ödeme alacaklarından emin olabileceklerdir. Kalan tüm seçenekler ihracatçıların ithalatçıların izni ile ödeme alabilmeleri sonucunu doğurmaktadır.

Akreditif Danışmanlık Nedir?

Peki, bir ihracatçının akreditif altında rezervsiz evrak hazırlaması hangi koşulların yerine getirilmesi ile olmaktadır? Firmaların akreditif uzmanı istihdam etmeleri mi yoksa dışarıdan akreditif danışmanlığı mı almaları daha uygundur? Ekonomik açıdan akreditif danışmanlığı karlı mıdır? Akreditif danışmanlık süreci nasıl işler ve neleri kapsar?

İşte, tüm bu soruların cevaplarına bu yazımda yer vereceğim.

Akreditif Danışmanlık Nedir?


Akreditif danışmanlık, ihracat veya ithalat yapan firmaların, firma dışındaki akreditif uzmanlarından profesyonel yardım alarak akreditifli işlemlerini daha sağlıklı biçimde yürütmeleri olarak tanımlanmaktadır.

Yazımın başında belirtmiş olduğum gibi akreditifli ödemeler operasyonel olarak zorlu süreçleri kapsamaktadır.

Piyasada dolaşımda olan pek çok akreditifin detaylı şartlar içerecek şekilde açıldıkları görülmektedir.

Detaylı biçimde açılmış akreditifler ancak akreditif uzmanlarınca incelenip, akreditif içerisindeki riskli noktalar saptanıp, belirlenen noktaların düzeltmesi yapıldıktan sonra çalışılabilir duruma gelmektedirler.

Çalışılabilir (workable) hale getirilen akreditiflerin evrak hazırlama sürecinde de bir akreditif uzmanının gözetimine ihtiyaç bulunmaktadır.

Tecrübeli bir akreditif uzmanı, daha önceki deneyimlerinden ve teorik bilgi birikiminden yola çıkarak, akreditif metninde talep edilen şartların eksiksiz olarak belgelere yansıtılmasını sağlayacaktır.

Böylece, belgelerde bankaların bulabilecekleri rezerv olasılığı minimum düzeye indirecektir.

Akreditif Altında Rezervsiz Evrak Hazırlaması Hangi Koşulların Yerine Getirilmesi ile Sağlanabilmektedir?

Her hangi bir akreditifte rezervsiz evrak ibraz edebilmek için takip edilmesi gereken adımlar hemen hemen aynıdır.

Bu adımlar aşağıdaki şekilde açıklanmış olup, sırası ile: akreditif incelemesi süreci, zamanında yükleme süreci ve uygun evrak hazırlama sürecidir. Aşağıdaki grafikte, rezervsiz akreditif hazırlama süreçleri gösterilmiştir.
Akreditif Danışmanlık Süreci Nasıldır?

Firmaların akreditif uzmanı istihdam etmeleri mi yoksa dışarıdan akreditif danışmanlığı mı almaları daha uygundur?

Firma içerisinde akreditif uzmanı çalıştırmak ile dışarıdan akreditif danışmanlık hizmeti satın almak, tamamen ölçek ekonomisine göre verilmesi gereken bir karardır.

Ayda 2 veya daha fazla sayıda orta veya büyük ölçekli akreditif çalışması yapan firmaların, kendi bünyelerinde bir akreditif uzmanı çalıştırmaları ekonomik olarak mantıklı iken; ayda 1 adet küçük veya orta büyüklükte akreditif çalışan firmaların dışarıdan destek almaları daha sağlıklı olacaktır.

Ekonomik Açıdan Akreditif Danışmanlığı Almak Kârlı mıdır?

Yukarıdaki başlıkta açıklamaya çalıştığım gibi ekonomik açıdan akreditif danışmanlığı değerlendirmesi firmaların akreditifli ödemeleri hangi sıklıkla kullandıklarına bağlı olarak değişmektedir. 

Büyük ölçekte işler yapan, akreditifli ödemelerle sıklıkla çalışmak zorunda kalan firmaların kendi bünyelerinde bir akreditif uzmanı istihdam etmeleri ekonomik açıdan daha makul iken, seyrek olarak akreditifle çalışan firmaların danışmanlık alması daha akıllıcadır.

Akreditif Danışmanlık Süreci Nasıl İşler ve Neleri Kapsar?

Normal şartlar altında, bir akreditif danışmanlık süreci akreditif incelemesinden başlayıp; akreditif tutarının lehtar tarafından tahsil edilmesine kadar olan süreci kapsamalıdır.

Kısaca, yukarıdaki grafikte gösterilen tüm işlem adımları akreditif danışmanının süzgecinden geçmelidir.

Akreditif Danışmanlık Hizmetleri

Dünya genelinde korumacılık artmakta, politik, ticari ve finansal riskler buna paralel olarak yükselmektedir.

İhracat ve ithalat işlemlerinizde akreditif başta olmak üzere güvenli ödeme ödeme yöntemlerini etkin kullanarak pazar payınızı arttırabilirsiniz.

Detaylı bilgi için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Akreditif, vesaik mukabili ve diğer ödeme yöntemleri ile ilgili detaylı bilgiler ve danışmanlık bilgileri sitemizdedir.