güncel yazılar...
Loading...

Birleşik Arap Emirlikleri Karayolu Nakliye Firmaları

Birleşik Arap Emirlikleri,  Abu Dabi, Dubai, Acman, Füceyre, Resü'l-Hayme, Şarika ve Ummül-Kayveyn, isimli 7 adet küçük emirliğin birleşerek oluşturduğu, Arap Yarımadası'nın güneydoğusunda yer alan bir devlettir.

Abu Dabi'nin petrol ihracatı ile öne çıktığı Birleşik Arap Emirliklerin'de, Dubai ise finans ve turizm merkezi olarak isim yapmıştır.

Özellikle Dubai uygulamış olduğu liberal dış ticaret politikaları ile bölgenin transit ticaret üssü konumunda yer almaktadır. Ayrıca, Dubai pek çok uluslararası fuara da ev sahipliği de yapmaktadır.

Birleşik Arap Emirlikleri uzun yıllardır Türkiye'nin en çok ihracat yapmış olduğu ilk 10 ülke arasında yer almaktadır.

Türkiye'nin Birlik Arap Emirlikleri'ne yapmış olduğu ihracat yüklemeleri genel olarak denizyolu veya havayolu ile taşınmakta ise de Birleşik Arap Emirliklerine belirli oranda karayolu taşıması da gerçekleştirilmektedir.
Birleşik Arap Emirlikleri Karayolu Nakliye Firmaları
Örneğin, 2015 yılında Birleşik Arap Emirlikleri'ne ihracat yükü taşıyarak çıkış yapan tır sayısı 105'tir. Söz konusu rakam 2011 yılında ise 1303 tır olarak UND'nin istatistiklerine geçmiştir.

Bugünkü yazımda, her kadar son yıllarda tercih edilme oranı düşse de, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında taşımacılık yapan karayolu firmalarının isimlerini sizlerle paylaşacağım.

Alibaba.com Üzerinden Satıcılar İle Nasıl İletişim Kurulur? Örnek İngilizce Metin ve Google Translate Kullanımı

Alibaba.com, hem yüksek tutarlı ithalat yapan firmalar, hem de düşük tutarlı ürün ithal edip, kendi olanakları ile bu ürünleri iç piyasada satmak isteyen kişiler için büyük bir cazibe merkezi konumundadır.

1999 yılında Jack Ma tarafından Çin'de kurulmuş olan Alibaba.com, hali hazırda ithalat ve ihracat yapan firmalar için hizmet veren en büyük web portalı konumundadır. Alibaba.com üzerinden 40 farklı kategoride, milyonlarca farklı ürüne erişmek mümkündür.

Alibaba.com Çin merkezli bir firma olmasına rağmen, yalnızca Çin'li üreticilere hitap etmemektedir.

Alibaba.com, Dünya genelinde 190'ın üzerindeki ülke ve bölgeden üretici ve ihracatçı firmaların ücretsiz veya premium hesaplarının olduğu bir alandır.


Alibaba.com sağlamış olduğu etkin ve güvenilir iletişim altyapısı ile günde 100.000'in üzerinde mesajın ihracatçılar ve ithatçılar arasında gönderildiği bir alandır.

Avusturya Karayolu Nakliye Firmaları

Avusturya, Orta Avrupa'da yer alan bir kara ülkesidir. Avusturya'nın hiç bir denize kıyısı bulunmamaktadır.
(Avusturya ile bir ada ülkesi olan Avustralya'yı birbirine karıştırmayın lütfen.)

Avusturya, kuzeyde Almanya ve Çek Cumhuriyeti, batıda İsviçre ve Lihtenştayn, güneyde Slovenya ve İtalya, doğuda ise Slovakya ve Macaristan ile komşudur.

Türkiye, 2015 yılı itibari ile Avusturya'ya 1 milyar 24 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirmiş olup, yine aynı yıl içerisinde Avusturya'dan 1 milyar 568 milyon dolarlık ithalat yapmıştır.

Türkiye'nin Avusturya ile gerçekleştirmiş olduğu dış ticarete konu olan malların taşıması çok büyük oranda karayolu ile gerçekleştirilmektedir.
Bugünkü yazımda, Avusturya'ya karayolu taşımacılığı yapan uluslararası nakliye firmalarının bir listesini bulabilirsiniz.

Mersin Avusturya Karayolu Nakliye Firmaları

Daha önceki yazılarımda Mersin ile İtalya, Mersin ile Almanya ve Mersin ile Irak arasında çalışan uluslararası karayolu nakliye firmalarının listesini hazırlamış ve sizlerle paylaşmıştım.

İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu'daki pek çok il için önemli bir ihracat ve ithalat limanına ev sahipliği yapan Mersin, pek çok uluslararası nakliye firmasına ev sahipliği yapmaktadır.

Avusturya karayolu taşımacılığında da bu durum kendisini göstermiştir. İstanbul'dan sonra Avusturya'ya karayolu taşımacılığı yapan en fazla firma Mersin merkezli olarak faaliyet göstermektedir.


Bugünkü yazımda, Mersin ile Avusturya arasında parsiyel veya full tır karayolu nakliye hizmeti veren firmaların listesini sizlerle paylaşmayı planlıyorum.

Customs Clearance Nedir?

Customs Clearance, İngilizce bir dış ticaret terimi olup, "Gümrükleme" veya "Gümrük İşlemleri" anlamında kullanılmaktadır.

Gümrük işlemleri, ülkelerin gümrük kanunlarına göre yapılmaktadır. Her ülkenin uygulamış olduğu gümrük kanunları birbirinden farklılıklar göstermektedir.

Devletlerin önemli bir gelir kaynağı olan gümrük vergilerine olan ihtiyaçları, ülkelerin ekonomik gelişme hedefleri, ülkelerin stratejik önemdeki yerli sanayilerini koruma istekleri, devletlerin üyesi bulunduğu uluslararası örgütler, ülkeler arasındaki gümrük kanunlarını farklılaştıran başlıca etmenlerdir.

Gümrük kanunlarındaki farklılıklar, ülkeler arasındaki gümrük işlemlerinin de farklılaşmasına sebep olmaktadır.


Daha önceki yazılarımda detaylı olarak açıklamaya çalıştığım gibi dış ticaret işlemlerinde gümrükleme temel olarak ihracat aşamasında gerçekleştirilen İhracat Gümrük İşlemleri (Export Customs Clearance) ve ithalat aşamasında gerçekleştirilen İthalat Gümrük İşlemleri (Import Customs Clearance) olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Import Customs Clearance Nedir?

Customs, İngilizce bir dış ticaret terimi olup Gümrük anlamında kullanılmaktadır.

Bugünkü yazımızın başlığını oluşturan Import Customs Clearance terimi ise İthalat Gümrük İşlemleri'ni açıklamak için kullanılan bir tabirdir.

Ayrıca, günlük kullanımda ithalat yapan firmalarda "malın gümrüğü yapıldı mı" veya "mal gümrükten çekildi mi" şeklinde kullanılan cümlelerde açıklanmak istenen durumdur.

Export Customs Clearance başlığında İhracat Gümrük İşlemleri'ne dair yapmış olduğum açıklamalarda, bir dış ticaret işleminde kabaca ihracat ve ithalat olmak üzere iki farklı gümrük süreci olduğunu belirtmiştim.

Satıcının ülkesinden ürünlerin ihraç edilmesi aşamasında gerçekleştirilen gümrük işlemleri İhracat Gümrük İşlemleri (Export Customs Clearance) olarak adlandırılırken; alıcının ülkesine ürünlerin giriş yaparken tabii olacağı gümrük işlemleri ise İthalat Gümrük İşlemleri (Import Customs Clearance) olarak isimlendiirlmektedir.

Import Customs Clearance | İtahalat Gümrük İşlemleri

Günümüzde ülkeler bazı istisnalar hariç olmak üzere ihracat aşamasında gümrük vergileri uygulamaz iken; ithalat aşamasında ürünlerden gümrük vergisi alabilmektedirler.

Export Customs Clearance Nedir?

Customs İngilizce ticari bir terim olup, temel anlamda, dış ticaret işlemlerinde "Gümrük" anlamında kullanılmaktadır.

Export Customs Clearance ise, yine İngilizce bir dış ticaret terimi olup, İhracat Gümrük İşlemleri'ni tanımlamak için kullanılmaktadır. Bana göre biraz daha yakın anlamı ile "İhracat Gümrüklemesi" olarak da kullanılabilir.

Günümüzde, genel olarak ülkeler ihracata dayalı kalkınma modelleri uyguladıkları için ihracat aşamasında her hangi bir gümrük vergisi uygulaması, istisna ürünler hariç olmak üzere, olmamaktadır.

İhracat Gümrük İşlemleri | Export Customs Clearance | İhracat Gümrükleme

İhracat gümrük prosedürleri olabildiğince basitleştirilmiş olup, düzgün çalışan, üretici ihracatçılar için süreç, kullanılan taşıma yöntemini göre küçük farklılıklar göstermekle beraber, şu şekilde ilerlemektedir:

İhracatta Neden Hem İngilizce Hem De Türkçe Belgeler Hazırlanır?

Bir ihracat işleminde hem İngilizce hem de Türkçe evraklar hazırlanmaktadır.

Örneğin, Maliye Bakanlığı baskılı fatura Türkçe olarak doldurulmakta, gümrükçülerin özellikle birden fazla kalem mal içeren sevkiyatlarda talep etmiş oldukları çeki listesi de Türkçe olarak hazırlanmaktadır. (çeki listesinde mal tanımlarının İngilizce'sine de yer verilebilmektedir.)

Türkçe olarak düzenlenen belgelerin yanı sıra commercial invoice (ticari fatura), packing list (paketleme listesi), certificate of origin (menşe şehadetnamesi) , ATR, EUR1, bill of lading (konşimento) gibi belgeler ise İngilizce olarak hazırlanmaktadır.


Peki, neden bir dış ticaret işleminde hem İngilizce hem de Türkçe belgeler hazırlanmaktadır? Bugünkü yazımda bu sorunun cevabını vermeye çalışacağım.

Dış Ticaret İşlemlerinde Evraklar İthalatçılara Nasıl Gönderilir?

Bir dış ticaret işleminin gümrüksel olarak incelendiğinde iki aşaması olduğu söylenebilir. Bunlar; ürünlerin ihracatının yapıldığı ülke gümrüğündeki ihracat gümrük işlemleri ve ürünlerin ithal edildiği ülkeledeki ithalat gümrük işlemleridir.

Daha önceki yazılarımda da belirtmiş olduğum gibi bir ihracat işleminde temel olarak iki set evrak hazırlanmaktadır.

Birinci set olarak hazırlanan belgeler Türkiye'deki ihracat gümrük işlemleri için hazırlanmakta iken (Türkçe olarak hazırlanır), ikinci set evraklar ise alıcının ülkesindeki ithalat gümrük işlemleri için gerekli olan evrakları (genellikle İngilizce olarak hazırlanır) kapsamaktadır.

Alıcının gümrükten malları çakebilmesi için ihracatçı tarafından hazırlanan evraklara ihtiyacı olacaktır.

Ödeme Yöntemleri | Taşıma Şekilleri | Dış Ticaret Belge Gönderimi

Ödeme yöntemleri seçimi ve kullanlan taşıma yöntemi ise ihracatçının dış ticaret evraklarını ithalatçıya gönderimini doğrudan etkileyen faktörlerdir.

Bugünkü yazımda, genellikle İngilizce olarak hazırlanan evrakların ne şekilde ithalatçı firmaya gönderildiğini inceleyeceğim.

Irak Karayolu Nakliye Firmaları

Irak Türkiye için önemli bir ihracat pazarı konumundadır.

80'li yıllarda uzun süre İran ile savaşan, akabinde Kuveyt işgali ve ardından gelen batılı ülkelerin saldırılarına maruz kalan Irak, son yıllarda bir iç savaşın pençesine düşmüştür.

Ekonomisi büyük oranda petrol ihracatına dayanan Irak, son yıllarda petrol fiyatlarındaki keskin düşüşün ardından bütçe açıkları vermeye başlamıştır.

Hem uzun yıllar süren savaşlar hem de petrol fiyatlarındaki istikrarsızlık Irak'ın ekonomisini oldukça zayıflatmıştır.

Bundan bir kaç yıl öncesine kadar Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı ülke durumuna yükselen Irak, yukarıda açıkladığım etmenlerden ötürü her ne kadar eskisi kadar ithalat yapamasa da, yine de 2015 yılı itibari ile Türkiye'nin en çok ihracat yapmış olduğu 3. ülke konumundadır.

Öyle ki, Türkiye'nin 2015 yılında Irak'a yapmış olduğu ihracat, tek tek ülke bazında karşılaştırıldığında, İtalya, ABD, Fransa, İsviçre, İspanya, İran, BAE, Suudi Arabistan gibi büyük ve gelişmiş ülkelerden bile daha fazladır.
Resim: Truck vector designed by Freepik
Türkiye'nin Irak'a yapmış olduğu ihracat temel olarak karayolu ile taşınmaktadır.

Bugünkü yazımda, Irak'a karayolu nakliye hizmeti veren uluslararası taşımacılık firmalarının ayrıntılı listesini bulabilirsiniz.

Mardin Irak Karayolu Nakliye Firmaları

Mardin, ihracatının çok büyük bir kısmını Irak'a gerçekleştirmektedir.

2004 yılında yalnızca 73 milyon dolarlık ihracat yapabilen Mardin, söz konusu ihracatının 65 milyon dolarını Irak'a gerçekleştirmiştir.

Yıllar geçtikçe Mardin'in yapmış olduğu ihracat artmış olmasına rağmen, Irak'ın Mardin'in toplam ihracatındaki önemi azalmamıştır.

Örneğin 2015 yılında toplam 882 milyon dolarlık ihracat yapan Mardin, söz konusu ihracatının 742 milyon dolarını Irak'a gerçekleştirmiştir.

Mardin aynı zamanda İstanbul ve Gaziantep'in ardından Irak'a en fazla ihracat yapan 3. il konumundadır.


Bugünkü yazımda, Mardin merkezli olup, Irak'a tekstil, gıda, makina, petrol ve daha pek çok ürünün taşımacılığını yapan karayolu nakliye firmalarının bir listesini bulabilirsiniz.

Gaziantep Irak Karayolu Nakliye Firmaları

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin sanayi bakımından en gelişmiş şehri olan Gaziantep, yaklaşık 1,9 milyon kişilik nüfusuyla Türkiye'nin en kalabalık 8. şehridir.

Gaziantep'in Suriye ile kara sınırı bulunmaktadır. Gaziantep aynı zamanda hem Akdeniz'deki limanlara hem de Irak sınırına yakın bir konumda bulunmaktadır.

Tüm bu imkanlardan azami ölçüde yararlanan Gaziantep, 2015 yılında Irak'a yapmış olduğu 1,97 milyar dolarlık ihracat ile İstanbul'un ardından Irak'a en fazla ihracat yapan il olmuştur.


Bugünkü yazımda, Gaziantep merkezli olup, Gaziantep ile Irak arasında kuru yük, gıda, petrol, tekstil taşımacılığı yapan karayolu nakliye firmalarının bir listesini sizlerin bilgisine sunmak amacındayım.


İstanbul Irak Karayolu Nakliye Firmaları

İstanbul, 2015 yılında Irak'a gerçekleştirmiş olduğu 2,5 milyar dolarlık ihracat ile söz konusu yıl içerisinde Irak'a en fazla ihracat yapan ilimiz olmuştur.

İstanbul'u 1,9 milyar dolar ile Gaziantep, 742 milyon dolar ile de Mardin takip etmektedir.

İstanbul Irak'a en fazla ihracat yapan il olmasına rağmen, Irak'a karayolu taşımacılığı yapan İstanbul merkezli uluslararası taşımacılık firması sayısı sınırlı sayıdadır.

Örneğin, Mersin ile Irak arasında taşımacılık yapan, Mersin merkezli 50'nin üzerinde karayolu taşımacılık firması varken, İstanbul ile Irak arasında taşımacılık yapan, İstanbul merkezli karayolu nakliyat firması sayısı yaklaşık 24 adettir.

Oysa ki, Almanya karayolu taşımacılığında ve İtalya karayolu taşımacılığında İstanbul merkezli nakliye firmalarının ezici üstünlüğü bulunmaktadır.


Bugünkü yazımda, İstanbul ile Irak arasında karayolu taşımacılığı yapan, İstanbul merkezli nakliye firmalarının bir listesini hazırlamak amacındayım.

Hatay Irak Karayolu Nakliye Firmaları

Hatay, kuzeyinde Adana, Gaziantep ve Osmaniye, batısında Akdeniz ile çevrili; güney ve doğu sınırlarında ise Suriye ile kara sınırı olan ve 1,5 milyonu geçen nüfusu ile Türkiye'nin en kalabalık 13. ilidir.

2015 yılında yaklaşık 1,82 milyar dolarlık ihracat yapan Hatay ilimiz en fazla ihracatını 232 milyon dolar ile Suriye, 189 milyon dolar ile Suudi Arabistan, 188 milyon dolar ile Irak, 158 milyon dolar ile Mısır'dır.

Yukarıdaki istatsitiklerden de görüldüğü gibi Hatay'ın yoğun olarak ticaret yaptığı ülkeler Orta Doğu'da yer alan Arap ülkeleridir.

Suriye ve Irak ile yoğun biçimde ticaret yapan Hatay'ın aynı zamanda bu ülkelere hizmet veren lojistik firmaları bakımından da sağlam sayılabilecek bir alt yapısı mevcuttur.

Bugünkü yazımda, Hatay merkezli olup Irak'a karayolu nakliye hizmeti veren ulsulararası nakliyat firmalarının bir listesiniz sizlere sunmayı amaçlamaktayım.

Hatay Irak Karayolu Nakliye Firmalari | Hatay Irak Tırcılar

Aşağıdaki firmaların web sitelerini ziyaret ederek veya telefon numaralarından firmalara ulaşarak güncel Irak nakliye fiyatları hakkında bilgi alabilir, firmaların sadece Kuzey Irak'a mı nakliye yaptıklarını yoksa tüm Irak coğrafyasında etkin olup olmadıklarını öğrenebilirsiniz.

Mersin Irak Karayolu Nakliye Firmaları

Mersin uzun yıllardır Irak, Suriye, Lübnan ve diğer Orta Doğu ülkeleri için önemli bir liman ve lojistik merkez konumundadır.

Gerek bölge insanının Suriye ve Irak gibi ülkerin vatandaşları ile olan bağları, gerekse de Mersin Limanı'nın 70'li yıllardan beri Irak'a açılan en önemli noktalardan biri olması günümüzde de Irak'a yapılan karayolu taşımacılığında Mersin'li nakliye firmalarına avataj sağlamaya devam eden etmenlerin başında gelmektedir.

Irak'ın 1980 ile 1988 yılları arasında İran ile savaşı, 90'lı yılların başında gerçekleştirilen 1. Körfez Savaşı, 2003 yılında başlatılan 2. Körfez Savaşı ve akabinde yaşanan olaylar neticesinde Irak'ın politik olarak iç savaş ve kaos ortamına sürüklenmesi, Irak karayolu nakliyesini olabildiğince zorlaştırmıştır.

Hali hazırda, Irak'a yapılan yüklemeler pek çok sigorta firması tarafından yüksek risk nedeniyle sigortalanmamaktadır. Bu da Irak yüklemelerinin ne kadar riskli yüklemeler olduğunu ortaya koyan önemli argümanlardan birisidir.

Örneğin, Avrupa gibi risklerin minimum olduğu bölgede karayolu nakliyesi yapan bir firma, kolay kolay Irak gibi riskli bir bölgede taşımacılık yapamayacaktır.

Irak karayolu nakliyesi zor bir süreçten geçmekte olup, bu coğrafyayı en iyi bilen bölge firmalarınca malların taşınması daha sağlıklı yapılabilmektedir.


Bugünkü yazımda, Mersin merkezli olup, Irak'a uluslararası karayolu taşımacılığı yapan firmaların listesini sizlerle paylaşmayı planlıyorum.

Aşağıdaki listede Mersin'den Irak'a karayolu ile yük taşıyan yaklaşık 65 firmanın iletişim detayları ve web sitelerinin lisnklerine ulaşmanız mümkündür.

İtalya Karayolu Nakliye Firmaları

Bugünkü yazımda, Türkiye ile İtalya arasında karayolu taşımacılığı yapan firmaların bir listesini yayınlamak amacındayım.

İtalya ile Türkiye arasında taşımacılık yapan karayolu nakliye firmalarını listelerken dikkat ettiğim en temel nokta, dış ticaret firmalarının mümkün olan en kolay ve hızlı biçimde en çok nakliye firmasına ulaşmasına olanak sağlayacak yöntemi izlemiş olmaktı.

Bu sayfada yer alan nakliyeci firmalar, merkez şubelerinin bulunduğu il baz alınarak, harf sırasına göre listelenmiştir. Örneğin, bir firmanın merkez şubesi İstanbul'da ise o firma İstanbul Almanya arasında çalışan firmalar altında listelenmiştir. Aynı firmanın İzmir şubesi dikkate alınmamıştır.

Nakliyeci firma seçiminde kesinlikle öznel değil nesnel davranılmıştır. Sadece, Uluslararası Nakliyeciler Derneği'ne üye olan firmalar listeye alınmıştır.
Resim: Truck vector designed by Freepik
Bu sayfada listelenen firmaların web sitesi, telefon ve faks kontrolü yapılmıştır. Bazı firmalar telefon ile aranmış, çalıştıkları güzergahlar kontrol edilmiştir.

Listeye alınan firmaların hemen hemen hepsinin özmal araçlarırının olmasına özen gösterilmiştir.

Almanya Karayolu Nakliye Firmaları

Bugünkü yazımda Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde bulunan ve Almanya'ya karayolu parsiyel, komple tır, tekstil taşımacılığı, frigofrik soğutmalı tır ve proje taşımacılığı hizmeti veren nakliye firmalarının geniş bir listesini sizlerin bilgisine sunmak amacındayım.

Sitemi takip eden arkadaşlar, bundan önceki yazılarımda il bazında Almanya karayolu nakliye firmalarına ait bilgileri yayınladığımı anımsayacaktır.

İşte bugünkü yazım, temel olarak, geçmiş yazılarımı da toparlayacak ve Almanya ile çalışan dış ticaret firmalarının, mümkün olan en kolay ve hızlı biçimde en çok nakliye firmasına ulaşmasına olanak sağlayacak şekilde hazırlanmış ve yayınlanmıştır.
Resim: Truck vector designed by Freepik

Peki Böyle Bir Çalışmaya Neden Gereksinim Duydum? 

 1. Daha önce, kapsamlı bir biçimde hazırlanmış, tarafsız bir kaynağın olmaması.
 2. Karayolu taşımalarında fiyatların oldukça fazla oynaklık göstermesi nedeniyle, ihracat ve ithalat yapan firmaların sürekli olarak alternatif navlun teklifi ihtiyacı içerisinde olması
 3. Bazı dönemlerde taşıyıcı bulmanın zorlaşması neticesinde ihracatçı ve ithalatçı firmaların bu ihtiyaçlarına yanıt verecek bir sayfaya olan ihtiyacın karşılanması

Nakliyeci Firmalar Nasıl Seçilmiş ve Nasıl Gruplandırılmıştır?

Bu sayfada yer alan nakliyeci firmalar, merkez şubelerinin bulunduğu il baz alınarak, harf sırasına göre listelenmiştir. Örneğin, bir firmanın merkez şubesi İstanbul'da ise o firma İstanbul Almanya arasında çalışan firmalar altında listelenmiştir. Aynı firmanın İzmir şubesi dikkate alınmamıştır.

Nakliyeci firma seçiminde kesinlikle öznel değil nesnel davranılmıştır. Sadece, Uluslararası Nakliyeciler Derneği'ne üye olan firmalar listeye alınmıştır.

Bu sayfada listelenen firmaların web sitesi, telefon ve faks kontrolü yapılmıştır. Bazı firmalar telefon ile aranmış, çalıştıkları güzergahlar kontrol edilmiştir.

Listeye alınan firmaların hemen hemen hepsinin özmal araçlarırının olmasına özen gösterilmiştir.

Sayfayı En Etkin Biçimde Nasıl Kullanabilirsiniz?

Eğer İstanbul'dan Almanya'ya taşıma yapacak karayolu nakliye firması arıyorsanız şanslısınız. Çünkü, Almanya'ya karayolu nakliye hizmeti verilen firmaların yaklaşık yarısı İstanbul'da. Bu sayfada listelenen, İstanbul Almanya arasında çalışan nakliyecilere doğrudan ulaşma imkanınız bulunmaktadır.

Eğer İstanbul harici bir şehirden Almanya'ya taşımacılık yapan bir nakliyeci arayışınız varsa, önünüzde 4 seçenek bulunmaktadır:
 • Bu sayfada listelenen nakliyecilerden bulunduğunuz şehirde olanlarını tespit etmeye çalışmak,
 • İstanbul merkezli nakliyecilerden bulunduğunuz şehirde şubesi olanları saptamaya çalışmak,
 • İstanbul haricindeki şehirlerde merkezleri olan nakliyecilerden bulunduğunuz şehre de hizmet veren nakliyecileri araştırmak,
 • İstabul gümrük ile malınızı İstanbul üzerinden Almanya'ya taşıtmaya çalışmak.

Gaziantep Almanya Arasında Taşımacılık Yapan Uluslararası Karayolu Nakliye Firmaları

Gaziantep, 2015 yılı içerisinde 6,33 milyar dolar ihracat; 4,88 milyar dolar da ithalat yapmıştır. Gaziantep'in 2015 yılı dış ticaret hacmi ise yaklaşık 11,21 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

2015 yılı içerisinde Gaziantep'in en çok ihraç etmiş olduğu ürünler sırası ile halılar ve diğer dokumaya elverişli maddelerden yer  kaplamaları, hububat, un, nişasta veya süt müstahzarları, pastacılık  ürünleri, hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar, yemeklik katı  yağlar, hayvansal ve bitkisel mumlar, plastikler ve mamulleri, çeşitli mamul eşya (hijyenik havlu, bebek bezi, kalem,  çakmak, fermuar, fırça vb.) olmuştur.

2015 yılı içerisinde Gaziantep'in en fazla ithalat yapmış olduğu ürünler ise plastikler ve mamulleri, hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar, yemeklik katı  yağlar, hayvansal ve bitkisel mumlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, bunların aksam ve parçaları, sentetik ve suni devamsız lifler ve hububat olmuştur.

Gaziantep'in en fazla ihracat yaptığı ülkeler Irak, Suriye, Suudi Arabistan, ABD, İran, İtalya, İngiltere ve Almanya'dır. Gaziantep'in en fazla ithalat yaptığı ülkeler ise Rusya Federasyonu, Suudi Arabistan, Almanya, Çin'dir.


Bugünkü yazımda, Gziantep ilinin en fazla dış ticaret yapmış olduğu ülkelerin başında gelen Almanya ile arasındaki bağlantıyı sağlayan uluslararası karayolu nakliye firmalarını sizlere tanıtmak amacındayım.

Konya Almanya Arasında Taşımacılık Yapan Uluslararası Karayolu Nakliye Firmaları

Konya, İç Anadolu Bölgesin'deki önemli dış ticaret hacmine sahip şehirlerimizden birisidir.

Konya 2015 yılında gerçekleştirmiş olduğu 1,35 milyar dolarlık ihracat ve 1,16 milyar dolarlık ithalat ile Ankara ve Kayseri'nin ardından İç Anadolu Bölgesin'de en fazla dış ticaret yapan 3. il olmuştur.

Makinalar, motorlu kara taşıtları, demir ve çelikten eşya, un, pastacılık  ürünleri, kakao müstahzarları, süt ürünleri, yumurtalar, tabii bal Konya'nın en çok ihraç etmiş olduğu ürünlerdir.

Makinalar, hububat, plastikler ve mamulleri, elektrikli makina ve cihazlar, mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların  damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler ise Konya'nın en fazla ithal etmiş olduğu ürünlerdir.

Irak, Almanya, Cezayir, Suudi Arabistan, İran Konya'nın en fazla ihracat yapmış olduğu ülkeler iken, Güney Kore, Rusya Federasyonu, Almanya, İtalya ise Konya'nın en fazla ithalat yapmış olduğu ülkelerdir.


Bugünkü yazımda, Konya ilinin en fazla dış ticaret yapmış olduğu ülkelerin başında gelen Almanya ile arasındaki bağlantıyı sağlayan uluslararası karayolu nakliye firmalarını sizlere tanıtmak amacındayım.

Trabzon Almanya Arasında Taşımacılık Yapan Uluslararası Karayolu Nakliye Firmaları

768 bin kişilik nüfusu ve 1.6 milyar dolarlık dış ticaret hacmi ile Trabzon, Karedeniz Bölgesin'deki önemli ihracat ve ithalat merkezlerinden birisidir.

Trabzon'un en fazla ihracat yapmış olduğu ülkelerin sırası ile Rusya Federasyonu, İtalya, Almanya ve Fransa'dır.

Yukarıda da açıklamış olduğumuz gibi Almanya 2015 yılında Trabzon'un en fazla ihracat yapmış olduğu 2. ülke konumundadır.

Trabzon Almanya arasındaki taşımalar iki şekilde yürütülmektedir. Bunlardan ilki doğrudan Kapıkule sınır kapısından çıkışı öngören taşımalar iken, ikinci seçenek ise İstanbul'daki İtalya'ya çalışan ro-ro gemileri vasıtası ile çıkışların sağlanması seçeneğidir.

Trabzon'daki uluslararası nakliyeciler ithalat aşamasında yüklerini İstanbul'a boşaltmayı veya transit olarak Gürcistan'a götürmeyi tercih etmektedirler.

Trabzon Almanya arasında çalışan karayolu nakliye firmaları listesi.

Telefonda konuştuğum firmaların parsiyel karayolu çıkışları mevcut değildi veya talep doğrultusunda çok kısıtlı olarak yapabilmekteydiler.

Kayseri Almanya Arasında Taşımacılık Yapan Uluslararası Karayolu Nakliye Firmaları

Kayseri tarihsel süreç içerisinde sürekli olarak ticaret yolları üzerinde olan,ekonomik anlamda önemli bir yerleşim birimi olmuştur.

Günümüzde özellikle mobilya, ev tekstili, tekstil, çelik kapı ve gıda alanında faaliyet gösteren firmaların bulunduğu Kayseri 2015 yılı itibari ile Almanya ile yaklaşık 170 milyon dolarlık dış ticaret hacmi yakalamış durumdadır.

Bugünkü yazımda, Kayseri ile Almanya arasında ihracat ve ithalat işlemlerinde karayolu taşımacılığı yapan uluslararası nakliye firmalarının bilgilerini sizlerle paylaşacağım.  


Bursa Almanya Arasında Taşımacılık Yapan Uluslararası Karayolu Nakliye Firmaları

Türkiye, 2015 yılı içerisinde Almanya'ya 13,3 milyar dolar ihracat yapmış, buna karşılık olarak da aynı yıl içerisinde Almanya'dan 21,4 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirmiştir.

2015 yılı içerisinde Türkiye ile Almanya arasındaki dış ticaret hacmi yaklaşık 34,7 milyar dolardır.

Söz konusu dış ticarete konu olan ürünlerin taşınması genellikle karayolu, denizyolu ve multimodal taşımalarla gerçekleştirilmekte olsa da Almanya ile yapılan taşımaların çoğunluğu karayolu ile taşınmaktadır.

Türkiye'deki hemen hemen tüm uluslararası nakliye firmaları Almanya'ya taşıma yapmaktadırlar. Almanya ile çalışan nakliyecilerin ise büyük çoğunlu İstanbul'da yer almaktadır.

Konu ile ilgili olarak yazmış olduğum önceki yazılarımda ise Mersin'den Almanya'ya karayolu nakliyesi yapan firmaları ve Bolu'dan Almanya'ya karayolu taşımacılığı yapan firmaları da sizlerin bilgisine sunmuştum.


Bugünkü yazımda ise Bursa'dan Almanya'ya karayolu nakliyesi yapan firmaların detaylı bilgilerini bulabilirsiniz

Bolu Almanya Arasında Taşımacılık Yapan Uluslararası Karayolu Nakliye Firmaları

Almanya Türkiye arasında yük taşıyan uluslararası karayolu taşımacılık firmalarını tanıtmış olduğum yazılarıma bugün de devam edeceğim. 

Bugünkü yazımın konusunu ise Bolu'da bulunup Almanya'ya yük taşıyan nakliye firmaları oluşturmaktadır.

Almanya'ya nakliye hizmeti veren uluslararası karayolu taşımacılık firmalarının büyük bir çoğunluğu İstanbul'da yer almaktadır. Bu güzargahta çalışan diğer önemli firmaların bir kısmı ise Mersin'de kurulmuştur.

Bolu Almanya Karayolu Taşımacılık Firmaları

Bolu Almanya arasında çalışan karayolu firmalarının daha ziyade yaş meyva sebze, donmuş gıda, tekstil ve kuru yük taşımacılığı alanlarında faaliyet gösterdikleri anlaşılmaktadır.

Mersin'den Almanya'ya Karayolu Taşımacılığı Yapan Firmalar

Bundan önceki yazılarımda, İstanbul üzerinden Almanya'ya uluslararası nakliye yapan firmaların bilgilerini derlemiş ve sizlerle paylaşmıştım.

Mersin'de bulunan karayolu taşımacıları ile ilgili olarak ise Mersin-İtalya hattında çalışan firmalar ile ilgili bir yazım yayınlanmıştı.

Bugünkü yazımda ise Mersin-Almanya arasında ihracat karayolu taşıması ve Almanya-Mersin arasında ithalat karayolu taşıması yapan firmaların bilgilerini sizlerle paylaşmak amacındayım.

Türkiye'nin önemli bir lojistik merkezi olan Mersin şehrimiz ile Türkiye'nin en çok dış ticaret yaptığı ülkelerin başında gelen Almanya arasındaki nakliye faaliyetlerinin ilginizi çekeceği ve konu üzerinde çalışan arkadaşlara faydalı olacağı düşüncesiyle, nakliye firmalarının tanıtımlarına başlıyorum.


Mersin'den İtalya'ya Karayolu Taşımacılığı Yapan Firmalar

Mersin Limanı, Akdeniz Bölgesi'nin yanı sıra özellikle Türkiye'nin İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgeleri için önemli bir uluslararası lojistik merkez konumundadır.

Kayseri, Konya ve Gaziantep ile demiryolu bağlantıları bulunan Mersin Limanı, İtalya'nın Trieste Limanı'na vermiş olduğu düzenli Ro-Ro hizmeti ile de bölgedeki uluslararası karayolu taşıma firmaları için vazgeçilmezliğini perçinlemiştir.

Bundan önceki yazılarımda İstanbul ve İzmir'den İtalya'ya karayolu nakliyatı yapan firmaların bilgilerini sizlerle paylaşmıştım.


Bugünkü yazımda ise, Mersin merkezli olup, İtalya'ya parsiyel ve komple yük taşıması yapan uluslararası karayolu nakliye firmalarının listesini bulabilirsiniz.

İzmir'den İtalya'ya Karayolu Taşımacılığı Yapan Firmalar

Bundan bir önceki yazımda, merkezi İstanbul'da olup, İstanbul'dan İtalya'ya karayolu taşımacılığı yapan firmaların listesini sizlerle paylaşmıştım.

Bugünkü yazımda ise, merkezi İzmir'de olup, İzmir'den İtalya'ya karayolu taşımacılığı yapan firmaların listesini sizlerle paylaşacağım.

İtalya, karayolu taşımacılığı açısından özellikli bir ülke olduğundan, her nakliye firmasının iş yaptığı bir ülke değildir. Örneğin, Almanya'ya hemen hemen tüm karayolu taşıma firmaları hizmet verirken, İtalya ile çalışan sınırlı sayıda firmaya rastlamak mümkündür.


İstanbul haricindeki diğer illerimizden İtalya'ya çalışan nakliye firması oldukça az sayıdadır. Bugünkü yazımda, listeme ekleyebileceğim yalnızca 3 firmaya erişebilmiş olmam, bu durumun en önemli sonuçlarından birisidir.

Tıpkı İstanbul-İtalya karayolu taşımaları gibi İzmir-İtalya taşımaları da genellikle Ro-Ro gemileri vasıtasıyla yapılmaktadır.

İzmir'den İtalya'ya karayolu taşımacılığı yapan firmalar, ekseriyetle, Ulusoy Denizcilik tarafından işletilen ve Çeşme Limanı - Trieste Limanı arasında karşılıklı olarak çalışan Ro-Ro gemileri ile taşımalarını gerçekleştirmektedirler.

Bugünkü yazımda, İzmir'de merkez şubeleri bulunan ve İtalya'ya parsiyel ve komple yük taşıması yapan uluslararası karayolu nakliye firmalarının listesini bulabilirsiniz.

İstanbul'dan İtalya'ya Karayolu Taşımacılığı Yapan Firmalar

İtalya, Türkiye'nin önemli bir dış ticaret ortağıdır.

Motorlu taşıtlar, tekstil, ayakkabı, su ürünleri, fındık, gibi pek çok ürün grubunda Türkiye'den önemli miktarda ithalat yapan İtalya, makina ve ekipmanları, mineral yağlar, motorlu taşıtlar, plastikten mamul eşyalar gibi ürün gruplarında ise Türkiye'ye hatırı sayılır miktarda ihracat yapmaktadır.

Türkiye ile İtalya arasında cereyan eden dış ticaret taşımaları ise genel olarak Ro-Ro gemileri vasıtası ile karayolu ile gerçekleştirilmektedir. 

İstanbul'daki uluslararası karayolu nakliyecileri, genellikle, U.N. Ro-Ro İşletmeleri A.Ş tarafından Pendik Limanı - Trieste Limanı ile Ambarlı Limanı - Trieste Limanı arasında çalışan Ro-Ro gemileri veya Ekol Lojistik tarafından işletilen Haydarpaşa Limanı - Trieste Limanı arasında çalışan Ro-Ro gemileri ile İtalya taşımalarını gerçekleştirmektedirler.


Bugünkü yazımda, İstanbul'da bulunan ve İtalya'ya parsiyel ve komple yük taşıması yapan uluslararası karayolu nakliye firmalarının listesini bulabilirsiniz.

İstanbul'dan Avusturya'ya Karayolu Taşımacılığı Yapan Firmalar

Avusturya, denize kıyısı olmayan, batıda Lihtenştayn ve İsviçre, güneyde İtalya ve Slovenya, doğuda Macaristan ve Slovakya, kuzeyde ise Almanya ve Çek Cumhuriyeti ile komşu olan, Avrupa Birliği'ne üye ülkelerden birisidir.

2016 yılı tahmini nüfus sayımına göre 8,7 milyon nüfusa sahip olan Avusturya'da yaklaşık olarak 200.000 Türk asıllı Avusturya vatandaşı yaşamaktadır.

Türkiye, 2015 yılı içeriisnde Avusturya'ya 1,024 milyar dolar tutarında ihracat yapmış; buna karşılık olarak da Avusturya'dan 1,567 milyar dolarlık ürün ithal etmiştir.

Türkiye ile Avusturya arasındaki ihracat ve ithalat taşımalarının büyük bir kısmı karayolu taşımaları veya multimodal taşımalar ile gerçekleştirilmektedir.

İstanbul, Türkiye'nin önemli ihracat şehri olarak Avusturya taşımalarının da en çok yapıldığı bölgelerin başında gelmektedir.

İstanbul Avusturya Parsiyel Karayolu Taşımacılık | İstanbul Avusturya Komple Karayolu Taşımacılık

Bugünkü yazımda, İstanbul'da bulunan ve Avusturya'ya parsiyel ve komple yük taşıması yapan uluslararası karayolu nakliye firmalarının listesini bulabilirsiniz.

İstanbul'dan Almanya'ya Karayolu Taşımacılığı Yapan Firmalar

Almanya, Türkiye'nin en çok ithalat ve ihracat yapmış olduğu ülkelerin başında gelmektedir.

2015 yılı itibari ile Türkiye Almanya'dan 21,3 milyar dolarlık ithalat yapmış olup, söz konusu rakam Çin'in ardından Türkiye'nin en fazla ithalat yapmış olduğu 2. ülkeyi yansıtmaktadır.

Yine 2015 yılı istatistiklerinde, Türkiye'nin Almanya'ya yapmış olduğu ihracat 13,4 milyar dolar olarak gözükmektedir. Söz konusu veri, Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı ülkenin 2015 yılı itibari ile Almanya olduğunu göstermektedir.

Almanya ile Türkiye arasındaki yoğun dış ticaret hacmi, aynı zamanda bu iki ülke arasındaki uluslararası taşımalara da yansımaktadır.

Türkiye'nin yapmış olduğu ihracatın büyük bir bölümünü gerçekleştiren İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi, Almanya'ya yapılan karayolu taşımacılığının da lideri konumundadır.

İstanbul Almanya Parsiyel Karayolu Taşımacılık | İstanbul Almanya Komple Karayolu Taşımacılık

Bugünkü yazımda, İstanbul'da bulunan ve Almanya'ya parsiyel ve komple yük taşıması yapan uluslararası karayolu nakliye firmalarının listesini bulabilirsiniz.

Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) ile Dahilde İşleme İzni (Dİİ) Arasındaki Farklar Nelerdir?

Türkiye Gümrük Mevzuatı çerçevesinde tanımlanan, ekonomik etkili bir Gümrük Rejimi olan Dahilde İşleme Rejimi kapsamında temel olarak iki çeşit izin sistemi bulunmaktadır.

Bunlar,
 1. Dahilde İşleme İzni: Dİİ olarak kısaltılan dahilde işleme izni, ihraç amacıyla gümrük muafiyetli ithalata imkan sağlayan ve gümrük idaresince verilen izni tanımlamaktadır.
 2. Dahilde İşleme İzin Belgesi: İhraç amacıyla gümrük muafiyetli ithalata ve/veya yurt içi alımlara imkan sağlayan ve Ekonomi Bakanlığınca düzenlenen belgeyi tanımlamaktadır.

Bugünkü yazımda, Dahilde İşleme Rejimi kapsamında kullanılabilecek olan Dahilde İşleme İzin Belgesi ve Dahilde İşleme izni arasındaki farkları açıklamaya çalışacağım.

Geçici İthalat ile Dahilde İşleme Arasındaki Farklar Nelerdir?

Geçici İthalat Rejimi ve Dahilde İşleme Rejimi esas itibari ile Türkiye Gümrük Bölgesine geçici süre ile getirilecek eşyaların tabii olacakları kuralları düzenleyen Gümrük Rejimleri'dirler.

Geçici İthalat Rejimi, Türkiye'ye belirli bir süre için getirilen, tüketilebilir olmayan eşyaların ithalatı esnasında tam muafiyet veya kısmi muafiyet sağlanarak, gümrük vergilerinden tamamen veya kısmen muaf olarak Türkiye Gümrük Sahası'na sokulması için kullanılan gümrük rejimine verilen isimdir.

Dahilde İşleme Rejimi, serbest dolaşımda olmayan eşyanın, Türkiye Gümrük Bölgesi içerisinde işleme faaliyetine tabi tutulmak üzere geçici ithal edilmesi ve işleme faaliyeti sonrasında elde edilen işlem görmüş ürünün yeniden ihraç edilmesi esasına dayanan ekonomik etkili bir gümrük rejimi, olarak tanımlanmaktadır.


Bugünkü yazımda, bazı ortak yönleri bulunan Geçici İthalat Rejimi ile Dahilde İşleme Rejimi arasındaki farkları inceleyeceğim.

Dahilde İşleme Rejimi (DİR) Nedir?

Günümüz ekonomik sisteminde, hemen hemen tüm ülkeler Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) (WTO) üye olmuşlardır.

Dünya Ticaret Örgütü, uluslararası ticaretin önündeki engellerin olabildiğince azaltılması yoluyla Dünya ticaretini liberalleştirerek geliştirecek bir sistem üzerine çalışmakta, bu doğrultuda üyesi olduğu ülkelerin GATT olarak bilinen "Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması"'na taraf olmasını şart koşmaktadır.

Dünya Ticaret Örgütü kuralları çerçevesinde işleyen küresel mal ve hizmet hareketleri ile buna bağlı olarak hareket eden küresel sermaye, ülkelere ihracata dayalı büyüme stratejisi içeren liberal politikaları dayatmaktadır.

Özellikle Türkiye gibi ağırlıklı olarak emek yoğun ürün ihracatı yapan ülkelerin, ihracatta rekabetçi olabilmelerinin en önemli yolu ham maddeye Dünya piyasası fiyatlarından ulaşabilmesinden geçmektedir.

İşte, Dahilde İşleme Rejimi, Türkiye'deki ihracatçı firmaların ham maddelere veya yarı mamüllere olabildiğince rekabetçi fiyatlardan erişimine olanak sağlamak amacıyla geliştirilmiş bir sistemdir. DİR, sadece Türkiye tarafından değil, pek çok ülke tarafından da uygulanan bir sistemdir.

Dahilde İşleme Rejimi Nedir? | DİİB | DİR

İngilizce'si "Inward Processing" veya "Inward Processing Regime" olan "Dahilde İşleme Rejimi" bugünkü yazımızın konusunu oluşturmaktadır.

Geçici İthalat Rejimi Nedir?

Geçici İthalat Rejimi, Türkiye Gümrük Mevzuatı çerçevesinde tanımlanmış olan 8 gümrük rejiminden birisidir.

Geçici İthalat Rejimi, Türkiye'ye belirli bir süre için getirilen, tüketilebilir olmayan eşyaların ithalatı esnasında tam muafiyet veya kısmi muafiyet sağlanarak, gümrük vergilerinden tamamen veya kısmen muaf olarak Türkiye Gümrük Sahası'na sokulması için kullanılan gümrük rejimine verilen isimdir.

Geçici ithalat ile yurda giriş yapan eşyaların, izin süresi bitmeden önce herhangi bir değişikliğe uğramaksızın yeniden ihracı veya gümrükçe kabul edilen diğer bir işleme tabii tutulması esastır. (Bir gümrük rejimine tabi tutulabilir, serbest bölgeye konulabilir, imha edilebilir veya gümrüğe terk edilebilir)


Geçici ithalat rejimi özellikle uluslararası taşımalarda kullanılan ekipmanların (konteyner vb..),  fuarlarda sergilenecek ürünlerin yurda sokulması aşamasında kullanılmaktadır.

Dış Ticaret Ön Lisans Bölümleri

Bilindiği gibi Türkiye'deki üniversiteler temel olarak devlet üniversitesi ve vakıf üniversitesi olarak 2 kısma ayrılmaktadır.

Devlet üniversiteleri, ÖSYM'nin yaptığı sınavlar sonucunda oluşan puanlara göre ücretsiz olarak öğrenci kabul ederken, vakıf üniversiteleri öğrenci alırken belirli bir bedel de talep ettikleri için puan sıralaması bu üniversitelerin öğrenci kabulünde ikincil etmen olarak kalmaktadır.

Vakıf üniversitelerinin, tam ve yarı burslu olarak açmış oldukları sınırlı sayıdaki kontenjanların ise devlet üniversitelerinden daha fazla talep gördüğü, söz konusu programların yüksek puanlı öğrencileri kabul ettikleri ÖSYM'nin yıllık bazda hazırlamış olduğu yerleştirilme sonuçlarından görülmektedir.

2 yıllık dış ticaret ön lisans programlarında da en çok tercih edilen bölümler vakıf üniversitelerinin tam ve yarı burslu programlarıdır.

Bugünkü yazımda, Türkiye'de eğitim veren 2 yıllık dış ticaret ön lisans bölümlerini sizlere tanıtmak amacındayım.

Önemli Not: Yazı ilerleyen süreçte güncellenecektir.

İtalya Fındık İthalatçıları

Türkiye, Dünya çapında fındık ihracatında söz sahibi ülkelerden birisidir. Her ne kadar ABD, Şili, Gürcistan ve Azerbaycan gibi ülkelerin de son yıllarda fındık ihracatı gelişmekte olsa da, Dünya çapındaki fındığın büyük bölümü Türkiye menşelidir.

Türkiye, ihraç etmiş olduğu fındıkları ekseriyetle Avrupa'daki ülkelere pazarlamaktadır.

İtalya, 2015 yılında 0802.22.00.00.00 Gtip numarası ile gösterilen kabuksuz fındıklar ürün grubunda yapmış olduğu 522 milyon dolarlık ithalat ile Türkiye'den söz konusu ürün grubunda 2015 yılı içerisinde en fazla ithalat yapan ülke olmuştur.

Türkiye'nin kabuksuz fındık ihracatında İtalya'yı Fransa ve Almanya izlemektedir.

Resim: http://www.icons-land.com/
Bundan bir önceki yazımda Almanya'da bulunan fındık ithalatçılarına ait bir listeyi sizinle paylaşmıştım.

Bugünkü yazımda ise İtalya'da bulunan başlıca fındık ithalatçılarına ait bilgileri sizlerle paylaşacağım.

Almanya Fındık İthalatçıları

Türkiye, fındık ihracatında söz sahibi bir ülke konumundadır. ABD, Şili, Gürcistan ve Azerbaycan gibi ülkelerin de son yıllarda fındık ihracatı gelişmekte olsa da, Dünya çapındaki fındığın büyük bölümü Türkiye menşelidir.

Türkiye'nin fındık ihracatında Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'ne bağlı firmalar öne çıkmaktadır. Türkiye'nin fındık ihracatının yaklaşık %60'ını söz konusu birliğe üye firmalar gerçekleştirmektedir.

Türkiye, ihraç etmiş olduğu fındıkların büyük çoğunluğunu Avrupa'daki ülkelere pazarlamaktadır. Almanya, İtalya ve Fransa ile birlikte en çok fındık ithal eden ülkelerden birisidir.

Resim: http://www.icons-land.com/
Bugünkü yazımda, Almanya'da bulunan başlıca fındık ithalatçılarının kısa açıklamalarını ve iletişim detaylarını sizlerle paylaşacağım.

Suudi Arabistan, Irak, İran, Birleşik Arap Emirlikleri Fındık İthalatçıları

Fındık temel olarak iki şekilde ihracata konu olmaktadır.

Bunlardan birincisi, kabuklu fındık ve naturel kabuksuz fındıkları içine alan, Gümrük Tarife Cetvelini'nin "08.02" ile başlayan tarife pozisyonunun alt bölümlerinde gösterilen fındıklardır.

İkinci sınıf fındık ihracatı ise işlem görmüş fındık çeşitlerini kapsamakta olup, beyazlatılmış fındık, kavrulmuş fındık, kıyılmış fındık ve dilinmiş fındık isimleri ile  Gümrük Tarife Cetvelini'nin "20.08" tarife pozisyonu kapsamında yer almaktadır.

Türkiye, her iki fındık ihracat türünde de Dünya'nın önde gelen tedarikçilerinden birisi olup, fındık ürünlerinin önemli bir kısmını ise Avrupa ülkelerine ihraç etmektedir.

Daha önceki yazılarımda da açıkladığım gibi Türkiye'nin Avrupa ülkelerine yapmış olduğu ihracat azalma eğilimindedir.

Resim: http://www.icons-land.com/
Türkiye'nin her alanda Avrupa'ya yapmış olduğu ihracata alternatif pazarlar arayıp; bulması, ihracatımızın düzenli olarak arttırılması açısından büyük önem arz etmektedir.

Bugünkü yazımda, fındık ihracatı için Avrupa'ya alternatif pazar arayışındaki firmalar için Suudi Arabistan, Irak, İran ve Birleşik Arap Emirliklerin'deki fındık ithalatçılarının bir kısmının bilgilerini sizlerle paylaşacağım.

İngiltere Bal İthalatçıları

İngiltere 2015 yılında 129 milyon dolar tutarında bal ithalatı gerçekleştirmiştir. İngiltere'nin başlıca bal ithalatı yaptığı ülkeler Çin, Yeni Zelanda ve Meksika'dır. 

Çin, ucuz bal ihracatı ile öne çıkmış bir ülkedir. Firmalar, Çin'den aldıkları balları özellikle gıda üretiminde tatlandırıcı amacıyla satışa sürmektedirler.

Yeni Zelanda ise Manuka olarak isimlendirilen, Manuka Ağacı'nın (Çayağacı) çiçeklerindeki nektardan elde edilen balları ile ün yapmıştır. Manuka Balı, diğer ballara nazaran daha besleyici olduğu ve sağlığa iyi geldiği söylenen bir bal türü olması sebebiyle batılı ülkelerde yüksek talep görmektedir.


Bugünkü yazımda, İngiltere bulunan başlıca doğal bal ithalatı yapan firmaların detaylarını sizlerle paylaşacağım.

Bal Üretimi ve İhracatı Yapan Firmalar

Bundan yaklaşık 1,5 sene önce yazmış olduğum "Bal İhracatı ve Bal İthalatı" başlıklı yazımda Dünya genelinde ve Türkiye özelinde bal ihracat ve ithalat istatistiklerini vermiş, Türkiye'den nasıl bal ihraç edilebileceği üzerinde durmuştum.

Uzun zamandır bal ihracatı ile ilgili bir yazı daha yazmak daha istiyordum. Kısmet bugüneymiş.

Bugünkü yazımda ise konunun firma boyutuna değinmek ve Türkiye'de bal ihracatı yapan firmaların bir listesini sizlerle buluşturmak amacındayım.

Bal İhracatçıları | Çam Balı İhracatı | Çiçek Balı İhracatı | Birinci Resim

Aşağıdaki listede, Türkiye'den Dünya'nın çeşitli ülkelerine bal ihracatı yapan 14 firmanın iletişim detaylarına, web sitelerine ve kısa açıklamalarına ulaşabilirsiniz.

Norveç Su Ürünleri İhracatçıları

Norveç, 2015 yılında gerçekleştirmiş olduğu 8,89 milyar dolarlık su ürünleri ihracatı ile Dünya genelinde Çin'in ardından en fazla su ürünleri ihracatı yapan ülke konumundadır.

Norveç, 2015 yılında yalnızca 367 milyon dolarlık su ürünleri ithalatı yapmıştır. Norveç'in net su ürünleri ihracatı 2015 yılı itibari ile 8,52 milyar dolardır.

Norveç'in 2015 yılı su ürünleri ihracatı, 2015 yılında toplam 667 milyon dolarlık su ürünleri ihracatı yapan Türkiye'nin toplam su ürünleri ihracatının yaklaşık 12,7 katıdır. 

Norveç su ürünleri ihracatçıları Türkiye'ye de önemli miktarda ürün ihraç etmektedirler. 2015 yılında Türkiye'nin toplam su ürünleri ithalatı 244 milyon dolar olup, bu rakamın %50'sini Norveç'ten ithal edilen balıklar oluşturmaktadır.

Norveç Dondurulmuş Uskumru İhracatçıları

Türkiye Norveç'ten su ürünleri alanında özellikle dondurulmuş balık ithal etmektedir. 

Türkiye'nin Norveç'ten ithal ettiği başlıca balıklar dondurulmuş uskumru, dondurulmuş orkinos veya yazılı orkinos, dondurulmuş sarı yüzgeçli orkinos, dondurulmuş sardalya, dondurulmuş ringadır.

Önemli Not: Lütfen firmaların hangi ürünlerin ihracatını yaptığını web sitelerinden inceleyerek anlamaya çalışınız. Açıklamalar zamanlar değişebilmektedir.

Su Ürünleri İhracatı ve İthalatı

Ülkemizde midye haricinde deniz ürünleri tüketimi sınırlı olduğundan, su ürünleri denildiğine akla balık gelmektedir.

Oysa ki, su ürünleri balıkların yanı sıra, sularda yaşayan diğer canlıları da içine alan daha geniş bir kavramı tanımlamak için kullanılmaktadır.

Su ürünleri, sağlıklı ve dengeli beslenme açısından uzmanların haftada en az 2 defa yenilmesini tavsiye ettikleri gıda grubudur.

Nüfusu 80 milyona yaklaşan, tarım ve hayvancılık alanlarında küresel anlamda rekabet şansı azalan, kendi kendine yetebilen bir ülke imajından uzaklaşan ve bu sektörlerde gün geçtikçe ihracat olanakları zayıflayan Türkiye için su ürünleri son yılların bir başarı öyküsüdür.

Özellikle, Muğla ve İzmir civarında kümelenen balık çiftlikleri, Türkiye'deki su ürünleri üreticileri ve ihracatçılarının üretim üssü konumundadır.

Bu çiftliklerde üretilen Çipura, Levrek ile iç kesimlerdeki tatlı su kaynaklarında üretilen Alabalıklar başta Avrupa olmak üzere, Dünya'nın değişik ülkelerine ihraç edilmektedir.

Su Ürünleri İhracatı ve İthalatı Resim

Bugünkü yazımda, Türkiye'nin önemli bir ihraç kalemi olan su ürünlerinin ihracatı ve ithalatını inceleyeceğim.

Alibaba.com Üzerinden İhracat Yaparken Nasıl Dolandırılabilirsiniz?

Bundan bir önceki yazımda, ithalat yaparken Alibaba.com üyeleri tarafından nasıl dolandırılabileceğinizi incelemiştim.

Bugünkü yazımda ise durumu diğer yönden, yani ihracat açısından bakarak değerlendirmeye çalışacağım.

İhracat yaparken karşılaşılabilecek dolandırıcılık temel olarak 3 şekilde gerçekleştirilmektedir.
 1. Hackerların, bilgisayar sistemlerine sızması ile e-mailları manipüle ederek gerçekleştirmiş oldukları dolandırıcılık çeşitleri.
 2. Yapılan ihracat karşılığında ödeme alamama.
 3. İthalatçı firmaların, ihracatçı firmalardan çeşitli bahanelerle elde etmiş oldukları ödemeler.
Alibaba.com üzerinden ihracat yaparken karşılaşabileceğiniz dolandırıcılık çeşitleri daha ziyade 2 ve 3 numaralı satırlarda yer alan türden olacaktır. (1. tür dolandırıcılık ile ilgili olarak daha önceden yayınlamış olduğum yazıma ise buradaki linki tıklayarak ulaşabilirsiniz.)


Dilerseniz, yazımın giriş kısmını daha fazla uzatmadan, doğrudan konuya geçelim.

Alibaba.com Üzerinden İthalat Yaparken Nasıl Dolandırılabilirsiniz?

Jack Ma tarafından kurulmuş olan Alibaba Group, Amazon'dan sonra Dünya çapında en çok ziyaret edilen ticari web sitelerine sahiplik yapan grup şirketinin adıdır.

Türkiye'de fazla bilinmese de, Çin'in en büyük e-ticaret sitesi olan Taobaa.com Alibaba Group'a aittir. Aynı zamanda AliExpress, Alipay ve Tmall.com gibi siteleri de bünyesinde barındıran firmayı Dünya çapında üne ve bilinilirliğe taşıyan site ise Alibaba.com'dur.

Jack Ma girişimcilik hayatına Alibaba.com'u kurarak başlamış, diğer sitelerin kuruluşları daha sonra gerçekleşmiştir.

Alibaba.com yakın zamana kadar ithalat ve ihracat yapan firmaların kullanmış olduğu ve büyük çaplı dış ticaret işlemlerinin yürütülmüş olduğu bir siteyken, son yıllarda parekende satış da yapılan bir platforma evrilmeye başlamıştır.

Alibaba.com hali hazırda Dünya çapında en fazla ziyeret edilen ilk 100 web sitesinden birisidir.

Resim: Business vector designed by Freepik
Hergün siteyi milyonlarca kişi ziyaret etmekte, 40'ın üzerindeki ürün kategorisinde 100.000'in üzerinde mesaj Alibaba.com üzerinden alıcı ve satıcılar arasında gidip gelmektedir.

Bu kadar geniş bir kitleye hitap eden bir platformda, iyi niyetli kullanıcıların yanı sıra, dış ticaret konusunda fazla bilgi sahibi olmayan kişileri dolandırmak isteyen, avcı olarak nitelendirilen firma ve kişilerin de olması mümkündür.

Bugünkü yazımda, Alibaba.com üzerinde dolandırılmamak için alabileceğiniz tedbirleri örnekler yardımı ile açıklamaya çalışacağım.

Suudi Arabistan Su Ürünleri İthalatçıları

2015 yılında Suudi Arabistan 134 milyon dolarlık taze veya soğutulmuş balık, 83 milyon dolarlık dondurulmuş balık ve 70 milyon dolarlık dondurulmuş balık filetosu olmak üzere yaklaşık olarak toplamda 287 milyon dolarlık su ürünleri ithal etmiştir.

Birleşik Arap Emirlikleri ile birlikte bölgenin en güçlü 2 ekonomisinden birisine sahip olan ülke, Türkiye'deki su ürünleri ihracatçıları için Avrupa'ya alternatif pazar konumundadır.

Bugünkü yazımda, Suudi Arabistan'da balık ithalatı, pazarlaması ve işlemesi ile iştigal eden başlıca Suudi Arabistan'lı firmaların iletişim bilgilerini ve kısaca açıklamalarını sizlerle paylaşacağım.

Suudi Arabistan Su Ürünleri İthalatçıları Firma Listesi

Birleşik Arap Emirlikleri (Dubai, Abu Dabi) Su Ürünleri İthalatçıları

Birleşik Arap Emirlikleri, 9 milyona yaklaşan nüfusu, istikrarlı olarak büyüyen ekonomisi ve Orta Doğu'nun en fazla turist çeken bölgelerinden birisi olmasıyla gıda ihracatçıları için önemli bir pazar konumundadır.

2015 yılı toplam taze veya soğutulmuş su ürünleri ithalatı 100 milyon dolar olan BAE, söz konusu kalemde en çok su ürünlerini Norveç, Umman, Hindistan ve Türkiye'den ithal etmiştir.

Türkiye'deki levrek, çipura, alabalık ve diğer su ürünleri üreticileri için Avrupa ülkelerine alternatif bir pazar olan Birleşik Arap Emirlikler'inde bulunan su ürünleri ithalatçıları bugünkü yazımızın konusunu oluşturmaktadır.


Bu sayfada yer alan tüm firmaların web siteleri kontrol edilmiştir. Ayrıca, firmaların hemen hemen hepsi Gulfood fuarlarında Türkiye'den balık alma talebi ileten firmalardır.

İtalya Su Ürünleri (Levrek, Çipura) İthalatçıları

Sitemi takip eden arkadaşlar hatırlayacaklardır, bundan önceki yazılarımda Almanya, Hollanda, İngiltere, ABD ve İspanya'da bulunan su ürünleri ithalatçılarına ait çalışmalarımı yayınlamıştım.

Söz konusu ülkelerdeki su ürünleri ithalatçılarını seçerken, özellikle Türkiye'deki su ürünleri ihracatçılarının yoğun olarak ürettikleri çipura, levrek ve alabalık ithal edip etmediklerini araştırıp, bu balık türlerini ithal eden firmaları sayfalarıma taşımaya özen gösteriyorum.

Bugünkü yazımda ise İtalya'da yer alan su ürünleri ithalatçılarından, levrek, çipura ve alabalık ithal eden başlıca firmaları sizlerin bilgisine sunacağım.

İtalya, taze deniz levreği ithalatında Dünya çapında 1. sırada yer alan ülkedir. İtalya'nın 2015 yılı taze levrek ithalatı 155 milyon dolar olup, bu rakam 2. sıradaki İngiltere'nin neredeyse 3 katıdır.

Levrek de olduğu gibi çipurada da Dünya ithalat şampiyonu İtalya'dır. Her iki ürün grubunda da İtalya'nın en çok ithalatı Yunanistan'dan yaptığı görülmektedir. 2. sırada ise Türkiye vardır.


Aşağıdaki listede başlıca İtalyan Levrek ve Çipura ithalatçılarına yer verilmiştir.

Moody's'in Türkiye'nin Kredi Notunu Düşürmesi Ne Anlama Geliyor?

Moody's, 23.Eylül.2016 gecesi Türkiye saati ile saat 24.00 civarında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin uzun vadeli Hazine Bono'su ihracına ait kredi notunu Baa3'ten Ba1'e indirmiş olduğunu duyurdu. (Ba1, Baa3 gibi kredi notları nedir diye merak ediyorsanız, detaylı bilgi için buradaki linki tıklayınız.)

New York, ABD merkezli uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu olan Moody's yapmış olduğu açıklamada söz konusu not indiriminin gerekçelerini şu şekilde sıralamıştır:
 1. Türkiye'nin dış finansal kaynak sağlama gereksinimlerine bağlı risklerin artması
 2. Daha önceki kredi değerlendirmelerindeki olumlu göstergelerin ortadan kaybolması (Kaynak)
Peki bu not indirimi ne anlama geliyor? Türkiye ekonomisine ve dış ticaretine ne gibi etkileri olacak? 

Tüm bu soruların basit olarak verilmiş cevaplarına bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

Su Ürünleri (Levrek, Çipura, Alabalık) Üreticileri ve İhracatçıları

Su ürünleri temel olarak iki şekilde elde edilmektedir.

Bunlardan birincisi kültür balıkçılığı yoluyla elde edilen, denizlerde veya tatlı sularda, özel olarak dizayn edilmiş alanlarda yetiştirilen balıklar ve diğer su ürünleridir.

İkinci grup ise deniz, göl veya akarsulardan avcılık yoluyla yakalanan doğal olarak yetişen balıkları ve diğer deniz canlılarını kapsamaktadır.

Türkiye'de kültür balıkçılığının temelleri 1980'li yılların ortasında kurulan balık çiftlikleri ile atılmaya başlanmıştır. Zaman içerisinde gittikçe gelişen sektör, 2015 yılı itibari ile Türkiye çapında elde edilen toplam su ürünlerinin yaklaşık %35'ini karşılar duruma gelmiştir. (Kaynak: STG)

Türkiye'deki kültür balıkçılığı Avrupa'dan yoğun talep alan çipura, deniz levreği ve alabalık üzerine kurulmuştur.

Yine, Türkiye'nin su ürünleri ihracatı denildiğinde, yukarıda belirtmiş olduğum balık çiftliklerinde yetiştirilen çipura, levrek ve alabalık akla gelmektedir.


Bugünkü yazımda, Türkiye'de faaliyet gösteren başlıca su ürünleri üreticilerini ve ihracatçılarının bilgilerini ve kısa açıklamalarını sizlerle paylaşmak amacındayım.

ABD Levrek ve Çipura İthalatçıları

ABD, 2015 yılı içerisinde yapmış olduğu 15 milyar dolarlık su ürünleri ithalatı ile bu alanda en fazla ithalat yapan ülke olmuştur.

ABD'nin su ürünleri ithal ettiği başlıca ülkelerin 2,5 milyar dolar ile Kanada, yaklaşık 2 milyar dolar ile Çin, yaklaşık 1,5 milyar dolar ile Şili, 1,2 milyar dolar ile Hindistan, 1,1 milyar dolar ile Endonezya, 950 milyon dolar ile Vietnam, 796 milyon dolar ile Ekvator, 556 milyon dolar ile Meksika, 523 milyon dolar ile Norveç ve 454 milyon dolar ile Tayland olduğu görülmektedir.

ABD'ye balık ihraç eden ilk 10 ülke incelendiğinde, Avrupa'dan sadece Norveç'in listede yer aldığı görülmektedir. Bu tablonun bize gösterdiği en önemli olgu, Avrupa'lı ülkelerin ABD'ye önemli ölçüde balık ihraç etmemekte olduğudur.


Türkiye'deki kültür balıkçılığı sektörünün yoğun olarak üretip, ihraç etmiş olduğu deniz levreği, çipura ve alabalıktan yalnızca deniz levreğinin ABD'de talep gördüğü, çipura ve alabalığın yeterli ilgiyi çekmediği su ürünleri dış ticaret istatistiklerinden anlaşılmaktadır.

ABD'li ithalatçılar, Avustralya ile özdeşleşmiş bir balık olan Barramundi yani Asya Deniz Levreğini Şili, Vietnam ve diğer ülkelerde ürettirerek ithal etmektedirler.

Yine az sayıdaki ABD'li ithalatçı Avrupa'dan ve Türkiye'den deniz levreği ve çipura ithal etmektedir.

Bugünkü yazımda ABD'de bulunan levrek ve çipura ithalatçılarının bir kısmının bilgilerini sizlerle paylaşmak amacındayım.

İngiltere Çipura ve Levrek İthalatçıları

Türkiye'nin başlıca ihraç etmiş olduğu su ürünleri levrek, çipura ve alabalık olarak karşımıza çıkmaktadır.

Söz konusu balıklar, İngilizce "Aquaculture" veya "Aquafarming" olarak isimlendirilen ve Türkçe'ye "Kültür Balıkçılığı" olarak çevrilen, özel olarak düzenlenmiş tatlı veya tuzlu sularda, bilimsel yöntemlerle ve satış amacıyla balık üretme işi olarak tanımlanan ticari faaliyetler neticesinde elde edilmektedir.

Türkiye'deki ihracatçılar, kültür balıkçılığı neticesinde elde edilen balıkları, genellikle, Avrupa'daki ithalatçı firmalara taze, soğutulmuş veya dondurulmuş olarak ihraç etmektedirler. İhraç edilen balıklar sadece temizlenerek, bütün olarak olarak ihraç edilebildikleri gibi fileto olarak da ihracata konu edilebilmektedirler.

Daha önceki yazılarımda Avrupa Birliği ülkeleri olan Almanya, İspanya ve Hollanda'daki su ürünleri ithalatçılarının listelerini sizlerle paylaşmıştım.

İngiltere Levrek ve Cipura İthalatçıları | Resim

Bugünkü yazımda ise İngiltere'deki levrek ve çipura ithalatçılarını sizlerin dikaktine sunmak istemekteyim.